Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Muutos Alma Median raportoitavien segmenttien rakenteessa ja koostumuksessa

Muutos Alma Median raportoitavien segmenttien rakenteessa ja koostumuksessa

Alma Media Oyj  Pörssitiedote  17.4.2012 klo 15.00

MUUTOS ALMA MEDIAN RAPORTOITAVIEN SEGMENTTIEN RAKENTEESSA JA KOOSTUMUKSESSA

Alma Media -konsernin sisäistä organisaatiorakennetta muutettiin vuoden 2012 alusta lukien. Alma Median raportoitavat segmentit ovat vuoden 2012 alusta Sanomalehdet, Kauppalehti-ryhmä, Digitaaliset kuluttajapalvelut ja Muu toiminta.

Konsernissa on kuusi toimintasegmenttiä alla olevan taulukon mukaisesti. Samankaltaisia tuotteita ja palveluita tuottavat toimintasegmentit on yhdistelty raportoitavaksi segmenteiksi, koska niiden taloudellinen tuloksellisuus ja ominaispiirteet ovat samanlaisia.

RAPORTOITAVA SEGMENTTI: TOIMINTASEGMENTTI:
Sanomalehdet Alma Aluemedia
Iltalehti
Kauppalehti-ryhmä Kauppalehti-ryhmä
Digitaaliset kuluttajapalvelut Markkinapaikat
Alma Diverso
Muu toiminta Muu toiminta

Uusi Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentti sisältää aiemman Markkinapaikat-segmentin lisäksi aiemmin Sanomalehdet ja Muu toiminta -segmenteissä raportoitujen digitaalisten kuluttajapalvelujen (Telkku.com, Kotikokki.net, Neffit.fi, Nytmatkaan.fi, Suomenyritykset.fi sekä alue- ja paikallislehtien verkkopalveluiden teknisen alustan kehittäminen), toiminnot.

Raportoitavien segmenttien rakenteen ja koostumuksen muututtua Alma Media on IFRS 8 Toimintasegmentit -standardin mukaisesti oikaissut segmentti-informaation vastaavat erät vertailukaudelta 2011. Oheisissa taulukoissa esitetään yhteenveto muutoksen vaikutuksesta sekä uuden segmenttikoostumuksen mukaiset segmenttien liikevaihto ja liikevoitto.

 

Alma Media Oyj
Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja

Lisätietoja:
Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 665 2244

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet

 

Alma Media lyhyesti

Alma Media lyhyesti

Alma Media on uudistuva mediayhtiö, jonka tunnetuimpia tuotteita ovat Aamulehti, Iltalehti, Kauppalehti ja Etuovi.com. Alma Mediassa työskentelee noin 3000 ammattilaista. Vuoden 2011 liikevaihto oli 316,2 miljoonaa euroa, ja liikevoitto 13,3 prosenttia liikevaihdosta. Alma Median osake (ALN1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

 

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN UUDELLA SEGMENTTIRAKENTEELLA
         
2011        
         
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN Uusi Vanha    
milj. euroa rakenne rakenne Muutos  
  Sanomalehdet        
   Ulkoinen liikevaihto 214,1 217,3 -3,2  
   Segmenttien välinen liikevaihto 4,3 4,2 0,1  
  Sanomalehdet yhteensä 218,3 221,5 -3,1  
         
  Kauppalehti-ryhmä        
   Ulkoinen liikevaihto 55,9 55,9 0,0  
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,8 0,8 0,0  
  Kauppalehti-ryhmä yhteensä 56,7 56,7 0,0  
         
  Digitaaliset kuluttajapalvelut        
   Ulkoinen liikevaihto 40,7 37,5 3,2  
   Segmenttien välinen liikevaihto 1,4 -0,5 1,9  
  Digitaaliset kuluttajapalvelut yhteensä 42,1 37,0 5,2  
         
  Muut toiminnot        
   Ulkoinen liikevaihto 5,6 5,6 -0,1  
   Segmenttien välinen liikevaihto 73,9 75,9 -2,0  
  Muut toiminnot yhteensä 79,5 81,5 -2,0  
         
  Eliminoinnit -80,4 -80,4 0,0  
Yhteensä 316,2 316,2 0,0  
         
         
LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN milj. euroa *) Uusi Vanha    
rakenne rakenne Muutos  
  Sanomalehdet 29,7 30,2 -0,4  
  Kauppalehti-ryhmä 7,4 7,4 0,0  
  Digitaaliset kuluttajapalvelut 6,4 5,8 0,6  
  Muut toiminnot -1,6 -1,4 -0,2  
Yhteensä 42,0 42,0 0,0  
*) sisältää kertaluonteiset erät        
LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN UUDELLA SEGMENTTIRAKEENTEELLA
           
2011          
           
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 2011 2011 2011 2011 2011
milj. euroa 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
  Sanomalehdet          
   Ulkoinen liikevaihto 52,0 56,0 51,4 54,6 214,1
   Segmenttien välinen liikevaihto 1,0 1,1 1,0 1,1 4,3
  Sanomalehdet yhteensä 53,0 57,1 52,5 55,8 218,3
           
  Kauppalehti-ryhmä          
   Ulkoinen liikevaihto 13,7 14,8 12,4 15,0 55,9
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8
  Kauppalehti-ryhmä yhteensä 13,9 15,0 12,6 15,2 56,7
           
  Digitaaliset kuluttajapalvelut          
   Ulkoinen liikevaihto 10,0 10,6 9,9 10,2 40,7
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,4 0,3 0,4 0,3 1,4
  Digitaaliset kuluttajapalvelut yhteensä 10,4 10,9 10,3 10,5 42,1
           
  Muut toiminnot          
   Ulkoinen liikevaihto 1,4 1,3 1,3 1,5 5,6
   Segmenttien välinen liikevaihto 17,7 18,8 18,7 18,7 73,9
  Muut toiminnot yhteensä 19,1 20,2 20,1 20,2 79,5
           
  Eliminoinnit -19,3 -20,4 -20,3 -20,4 -80,4
Yhteensä 77,1 82,7 75,1 81,3 316,2
           
           
LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN milj. euroa *) 2011 2011 2011 2011 2011
1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
  Sanomalehdet 6,0 9,0 7,0 7,8 29,7
  Kauppalehti-ryhmä 1,2 2,0 2,0 2,2 7,4
  Digitaaliset kuluttajapalvelut 1,8 1,8 1,9 0,9 6,4
  Muut toiminnot -0,1 -1,7 1,7 -1,5 -1,6
Yhteensä 9,0 11,0 12,4 9,6 42,0
*) sisältää kertaluonteiset erät          
  • Julkaistu: 17.4.2012, 17:00
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli