Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Median osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2011: Verkkomedia vauhditti kasvua

Alma Median osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2011: Verkkomedia vauhditti kasvua

Alma Media Oyj   Osavuosikatsaus   29.4.2011 klo 9.00

 

ALMA MEDIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2011:
VERKKOMEDIA VAUHDITTI KASVUA  

 

Taloudellinen kehitys tammi – maaliskuussa 2011:

 

– Liikevaihto oli 77,1 (74,4) milj. euroa, kasvua 3,7 %.
– Levikkiliikevaihto oli 30,7 (30,6) milj. euroa, kasvua 0,1 %, ilmoitusmyynnin liikevaihto 37,7 (34,8) milj. euroa, kasvua 8,2 % ja sisältö- ja palveluliikevaihto 8,8 (8,9) milj. euroa, laskua 1,7 %.
– Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 9,3 (8,3) milj. euroa, 12,1 % (11,2 %) liikevaihdosta, kasvua 12,0 %.
– Liikevoitto oli 9,0 (8,2) milj. euroa, 11,7 % (11,1 %) liikevaihdosta, kasvua 9,1 %.
– Tilikauden tulos oli 6,9 (6,3) milj. euroa, kasvua 10,8 %.
– Osakekohtainen tulos oli 0,09 (0,08) euroa.

 

Avainluvut 2011 2010 2010 2010 2010
milj. euroa 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
Liikevaihto 77,1 83,0 75,2 78,7 74,4
  Levikkiliikevaihto 30,7 31,8 32,1 30,7 30,6
  Ilmoitusmyynnin liikevaihto 37,7 41,1 33,8 38,6 34,8
  Sisältö- ja palveluliikevaihto *) 8,8 10,2 9,3 9,5 8,9
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 67,8 72,0 61,9 67,7 66,1
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 9,3 11,0 13,4 11,3 8,3
% liikevaihdosta 12,1 13,2 17,8 14,3 11,2
Liikevoitto (-tappio) 9,0 10,7 13,6 10,9 8,2
% liikevaihdosta 11,7 12,9 18,0 13,8 11,1
Tilikauden tulos 6,9 9,2 9,8 7,8 6,3
Tulos/osake, EUR (laimentamaton) 0,09 0,12 0,13 0,10 0,08
Tulos/osake, EUR (laimennettu) 0,09 0,12 0,13 0,10 0,08

 

*) Sisältö- ja palveluliikevaihto koostuu konsernin verkon palveluiden ja asiakaslehtiliiketoiminnan liikevaihdoista, sekä konsernin ulkopuolisista vuokra-, jakelu-, ja painoliikevaihdosta.

 

Näkymät vuodelle 2011:

 

Alma Media arvioi koko vuoden liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuoden 2010 tasosta. Vuoden 2010 liikevaihto oli 311,4 milj. euroa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 43,9 milj. euroa ja liikevoitto 43,4 milj. euroa.

 

 

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

 

TNS Gallupin mukaan mainonta kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 9,7 (0,7) %. Panostukset sanomalehtimainontaan kasvoivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 4,6 % 110,0 (105,1) milj. euroon. Verkkomainonnan vahva kehitys jatkui mainostajien panostusten kasvaessa ensimmäisellä vuosineljänneksellä 32,5 (17,7) %.  Painettu sanomalehti on edelleen euromääräisesti mitattuna merkittävin mainosmedia.

 

Alma Median ilmoitusmyynnin liikevaihto kasvoi 8,2 % 37,7 milj. euroon. Painettujen sanomalehtien ilmoitusmyynti jäi vertailukauden tasolle, kun taas verkkomedian ilmoitusmyynti kasvoi voimakkaasti, 31,4 %. Verkkomedian ilmoitusmyynnin positiivista kehitystä vauhdittivat erityisesti Iltalehti.fi, Etuovi.com ja Monster.fi.

 

Alma Median levikkiliikevaihto oli lähellä vertailukauden tasoa. Sanomalehdet-segmentin levikkiliikevaihto pysyi hinnankorotusten ansiosta vertailukauden tasolla. Kauppalehti-ryhmässä levikkiliikevaihto laski hieman. Maakuntalehtien sekä Kauppalehden levikit ovat laskeneet talouskriisiä seuranneen taantuman vuoksi hieman pitkän aikavälin trendiä voimakkaammin.

 

Investointimme Tampereen painolaitoksen uudistamiseksi etenee suunnitellusti. Maaliskuussa 2011 tilasimme uuden painokoneen manroland AG:lta.

 

Paino- ja jakeluyhtiömme Alma Manu käynnisti huhtikuussa toimintansa kehittämis- ja tehostamisohjelman. Osana ohjelmaa yhtiö suunnittelee lopettavansa painotoiminnan Porissa. Yhtiössä on aloitettu yt-neuvottelut, joiden seurauksena painotoiminnan henkilömäärä voi vähentyä enintään 32 henkilötyövuodella ja jakelutoiminnan työmäärä enintään 50 henkilötyövuodella.

 

Satakunnan Kansa uudistaa painetun lehden ja verkkopalvelun tammikuussa 2012. Painettu lehti siirtyy tabloidiformaattiin Pohjois-Suomen Median maakuntalehtien tammikuisen tabloidimuutoksen hyvän vastaanoton rohkaisemana.

 

 

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talous- ja rahoitusjohtaja Tuomas Itkonen, puhelin 010 665 2244

 

Tiedotustilaisuus, webcast ja puhelinkonferenssi:

 

Suomenkielinen tammi-maaliskuun 2011 tulosta käsittelevä tiedotustilaisuus pidetään 29.4.2011 klo 11.15-12.15 Hotelli Scandic Marskin Gustaf-kabinetissa, Mannerheimintie 10, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Tuomas Itkonen. Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajakalenteri alkaen kello 11.15.

 

Englanninkielinen puhelin- ja verkkokonferenssi alkaa 29.4.2011 kello 14.00. Voit osallistua konferenssiin soittamalla numeroon +44 (0)20 7806 1957 (osallistumiskoodi: 6200456) tai seurata sitä osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajille (audio webcast).

 

 

Rauno Heinonen
viestintäjohtaja
Alma Media Oyj

 

JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset mediat

 

ALMA MEDIA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2011

 

Tämän katsauksen tekstiosassa keskitytään tammi-maaliskuun 2011 tulokseen. International Financial Reporting Standards (IFRS) -standardien mukainen vertailu on tehty vuoden 2010 vastaavan jakson lukuihin, ellei toisin ole mainittu. Taulukoiden luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä lukuja.

 

KONSERNIN TUNNUSLUKUJA 2011 2010   Muutos 2010 2009
milj. euroa 1-3 1-3   % 1-12 1-12
Liikevaihto 77,1 74,4   3,7 311,4 307,8
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 67,8 66,1   2,7 267,6 265,3
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 9,3 8,3   12,0 43,9 42,6
% liikevaihdosta 12,1 11,2     14,1 13,9
Liikevoitto (-tappio) 9,0 8,2   9,1 43,4 40,4
% liikevaihdosta 11,7 11,1     13,9 13,1
Tulos ennen veroja 9,3 8,6   8,6 45,0 39,7
Tilikauden tulos 6,9 6,3   10,8 33,2 28,3
Oman pääoman tuotto/ROE (vuosituotto)* 33,7 33,7   0,1 31,6 30,8
Sijoitetun pääoman tuotto/ROI (vuosituotto)* 31,2 32,8   -4,8 31,1 28,3
Nettorahoituskulut 0,1 -0,1   285,7 -0,9 0,3
Nettorahoituskulut, % 0,1 -0,1     -0,3 0,1
Taseen loppusumma 170,0 147,1   15,6 184,5 154,4
Investoinnit 1,4 3,0   -51,8 12,9 8,2
Investoinnit, % liikevaihdosta 1,9 4,0   -53,5 4,1 2,7
Omavaraisuusaste, % 48,6 59,2   -17,9 67,1 66,9
Velkaantumisaste (gearing), % -11,4 -11,0   3,4 -28,2 -17,3
Korolliset nettovelat -7,9 -7,9   0,3 -32,4 -16,5
Korollinen vieras pääoma 18,9 4,4   326,0 4,0 4,6
Koroton vieras pääoma 81,7 71,1   14,8 65,7 54,9
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman lehdenjakajia 1 794 1 739   3,1 1 806 1 888
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin 917 940   -2,4 962 969
Osakekohtaiset tunnusluvut            
Tulos/osake, EUR (laimentamaton) 0,09 0,08   4,6 0,44 0,38
Tulos/osake, EUR (laimennettu) 0,09 0,08   4,4 0,44 0,38
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR 0,37 0,30   22,0 0,61 0,58
Oma pääoma/osake, EUR 0,90 0,96   -6,1 1,50 1,27
Osinko/osake, EUR         0,70 0,40
Efektiivinen osinkotuotto,%         8,5 5,3
Hinta/voitto-suhde (P/E)         18,9 19,8
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa 611,6 543,2   12,6 621,4 558,1
             
Osakemäärä keskimäärin (1000 osaketta)            
– laimentamaton 75 076 74 613     74 894 74 613
– laimennettu 75 507 74 895     75 086 74 859
Osakemäärä kauden lopussa (1000 osaketta) 75 130 74 613     75 053 74 613
             
*) ks. osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet            

 

 

MARKKINATILANNE

 

Vuonna 2011 Suomen bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 2-3 %. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä mainonnan kokonaismäärä kasvoi TNS Media Intelligencen mukaan 9,7 (0,7) %. Sanomalehtimainonta kasvoi 4,6 (laski 0,6) % ja verkkomediassa 32,5 (17,7) % vertailukaudesta. 

 

Iltapäivälehtien kokonaismarkkina laski vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä 6,7 % (2,4 %).

 

 

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA  

 

Alma Media hankki helmikuussa 2011 määräysvallan (51 %) Mascus A/S:ssä. Yhtiö raportoidaan Alma Median konsernitilinpäätöksessä tytäryhtiönä Markkinapaikat-segmentissä.

 

Lisätietoja hankituista liiketoiminnoista on annettu liitetiedoissa.

 

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS TAMMI – MAALISKUUSSA 2011

 

Liikevaihto kasvoi 3,7 % (laski 2,7 %) ja oli 77,1 (74,4) milj. euroa. Painetun median liikevaihto oli 57,3 (57,0) milj. euroa ja osuus koko konsernin liikevaihdosta 74,3 % (76,7 %). Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen liikevaihto oli 14,1 (11,4) milj. euroa, ja se kasvoi 23,6 %. Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 18,3 % (15,3 %).  

 

Ilmoitusmyynnin liikevaihto kasvoi 8,2 % 37,7 (34,8) milj. euroon. Ilmoitusmyynnin osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,9 % (46,8 %). Painettujen sanomalehtien ilmoitusmyynti jäi vertailukauden tasolle. Verkkoilmoitusmyynti kasvoi 31,4 % 10,8 (8,2) milj. euroon.

 

Levikkiliikevaihto oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä lähellä vertailukauden tasoa. Sanomalehdet-segmentin levikkiliikevaihto pysyi hinnankorotusten ansiosta vertailukauden tasolla, vaikka kappalemääräiset levikit laskivat edelleen. Kauppalehden levikkiliikevaihto laski hieman vertailukaudesta.

 

Sisältö- ja palveluliikevaihto oli edellisen vuoden tasolla 8,8 (8,9) milj. eurossa.

 

Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä nousivat 2,7 % ja olivat 67,8 (66,1) milj. euroa. Kokonaiskulut nousivat 3,3 % ja olivat 68,3 (66,1) milj. euroa.

 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 12,0 % (10,6 %) 9,3 (8,3) milj. euroon. Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 12,1 % (11,2 %). Liikevoitto oli 9,0 (8,2) milj. euroa.  Liikevoittoprosentti parani 11,7 %:iin (11,1 %).

 

Liikevoittoon sisältyy nettomääräisesti kertaluonteisia eriä -0,3 (-0,1) milj. euroa. Erittely kertaluonteisista eristä on esitetty osavuosikatsauksessa omassa kappaleessaan sivulla 9.

 

Tammi-maaliskuun 2011 tulos ennen veroja oli 9,3 (8,6) milj. euroa. Tilikauden tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä oli 9,5 (8,6) milj. euroa.

 

LIIKETOIMINTASEGMENTIT

 

Alma Median segmentit ovat Sanomalehdet, Kauppalehti-ryhmä, Markkinapaikat ja Muu toiminta. Tässä osavuosikatsauksessa liiketoimintasegmentit on raportoitu konsernin sisäisen organisaatiorakenteen mukaisesti.

 

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN          
             
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 2011 2010   Muutos 2010  
milj. euroa 1-3 1-3   % 1-12  
  Sanomalehdet            
    Ulkoinen liikevaihto 52,8 51,1     215,1  
    Segmenttien välinen liikevaihto 1,0 1,0     4,1  
  Sanomalehdet yhteensä 53,8 52,2   3,2 219,3  
  Kauppalehti-ryhmä            
    Ulkoinen liikevaihto 13,7 14,0     57,2  
    Segmenttien välinen liikevaihto 0,2 0,1     0,7  
  Kauppalehti-ryhmä yhteensä 13,9 14,1   -1,0 57,9  
  Markkinapaikat            
    Ulkoinen liikevaihto 9,2 7,6     32,3  
    Segmenttien välinen liikevaihto -0,0 0,0     -0,3  
  Markkinapaikat yhteensä 9,1 7,6   20,0 32,1  
  Muu toiminta            
    Ulkoinen liikevaihto 1,4 1,7     6,7  
    Segmenttien välinen liikevaihto 18,1 17,6     71,9  
  Muu toiminta yhteensä 19,6 19,3   1,4 78,5  
  Eliminoinnit -19,3 -18,8     -76,4  
Yhteensä 77,1 74,4   3,7 311,4  
             
             
LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN 2011 2010   Muutos 2010  
milj. euroa *) 1-3 1-3   % 1-12  
  Sanomalehdet 6,2 6,9   -9,5 32,9  
  Kauppalehti-ryhmä 1,2 1,5   -22,8 8,2  
  Markkinapaikat 1,6 0,0   5106,9 0,4  
  Muu toiminta -0,1 -0,1   157,0 1,9  
Yhteensä 9,0 8,2   10,7 43,4  
*) sisältää kertaluonteiset erät            

 

 

Sanomalehdet

 

Sanomalehdet-segmentissä raportoidaan 34 sanomalehden kustannustoiminnasta. Lehdistä suurimmat ovat Aamulehti ja Iltalehti.

 

Sanomalehtien avainluvut 2011 2010   Muutos 2010
(milj. euroa) 1-3 1-3   % 1-12
Liikevaihto 53,8 52,2   3,2 219,3
  Levikkiliikevaihto 26,9 26,8   0,4 110,3
  Ilmoitusmyynnin liikevaihto 26,0 24,6   5,6 104,9
  Sisältö- ja palveluliikevaihto 0,9 0,7   22,2 4,1
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 47,2 45,3   4,2 186,3
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 6,7 6,9   -3,6 33,1
% liikevaihdosta 12,4 13,3     15,1
Liikevoitto 6,2 6,9   -9,5 32,9
% liikevaihdosta 11,5 13,2     15,0
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman lehdenjakajia 958 918   4 972
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin * 103 98   5 99

 

           
  2011 2010     2010
Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 1-3 1-3     1-12
Tarkastettu levikki          
Iltalehti         107 052
Aamulehti         131 539
           
Verkkopalvelut, eri selaimia viikossa keskimäärin
Iltalehti.fi 2 781 813 2 182 908     2 276 375
Telkku.com 675 612 640 393     616 325
Aamulehti.fi 316 245 275 435     299 467

 

 

Tammikuu – maaliskuu 2011

 

Sanomalehdet-segmentin liikevaihto kasvoi 53,8 (52,2) milj. euroon. Segmentin ilmoitusmyynti oli 26,0 (24,6) milj. euroa ja se kasvoi 5,6 % (kasvoi 0,9 %). Painetun median ilmoitusmyynti kasvoi 1,9 % (laski 1,4 %). Segmentin verkkoilmoitusmyynti kasvoi 40,8 % (28,6 %). Segmentin levikkiliikevaihto oli vertailukauden tasolla maakunta- ja paikallislehtien hinnankorotusten myötä. Suomen suurimman verkkomedian Iltalehti.fi:n suosio jatkoi edelleen kasvuaan. Iltalehti.fi saavutti uuden kävijämäärien Suomen ennätyksen viikolla 11, jolloin siellä vierailtiin 3,1 miljoonalla eri selaimella.

 

Segmentin kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä olivat 47,2 (45,3) milj. euroa. Kokonaiskulut olivat 47,6 (45,3) milj. euroa.

 

Segmenttiin kuuluvien Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n ja Porin Sanomat Oy:n koko henkilöstöä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut päättyivät maaliskuussa. Yt-neuvottelujen tuloksena kirjattiin kertaluonteisia uudelleenjärjestelykuluja 0,5 milj. euroa.  Satakunnan Kirjateollisuus Oy vähentää henkilöstönsä määrää 18 henkilötyövuodella.

 

Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 6,7 (6,9) milj. euroa ja liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 12,4 % (13,3 %). Segmentin liikevoitto oli 6,2 (6,9) milj. euroa ja liikevoittoprosentti 11,5 % (13,2 %).

 

 

Kauppalehti-ryhmä

 

Kauppalehti-ryhmä on erikoistunut taloudellisen informaation sekä liike-elämän hyötytiedon ja markkinointiratkaisujen tuottamiseen. Sen tunnetuin tuote on Suomen johtava talousmedia Kauppalehti. Ryhmään kuuluvat myös asiakasmedian ratkaisuja tuottava Alma 360 Asiakasmedia -ryhmä (aiemmin Alma Media Lehdentekijät, Suomen Businessviestintä sekä TTNK Helsinki) ja kaikissa Baltian maissa toimiva uutistoimisto- ja mediaseurantayksikkö BNS Group.

 

Kauppalehti-ryhmän avainluvut 2011 2010   Muutos 2010
(milj. euroa) 1-3 1-3   % 1-12
Liikevaihto 13,9 14,1   -1,0 57,9
  Levikkiliikevaihto 3,8 3,8   -2,1 15,0
  Ilmoitusmyynnin liikevaihto 4,1 4,2   -1,8 17,7
  Sisältö- ja palveluliikevaihto 6,1 6,0   0,2 25,2
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 12,7 12,5   1,7 49,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1,2 1,5   -22,8 8,2
% liikevaihdosta 8,6 11,0   -22,0 14,2
Liikevoitto 1,2 1,5   -22,8 8,2
% liikevaihdosta 8,6 11,0   -22,0 14,2
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 435 428   1,6 437

 

  2011 2010     2010
Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 1-3 1-3     1-12
Tarkastettu levikki          
Kauppalehti         70 118
           
Verkkopalvelut, eri selaimia viikossa keskimäärin
Kauppalehti.fi 811 857 629 960     615 354

 

 

Tammikuu – maaliskuu 2011

 

Kauppalehti-ryhmän liikevaihto oli ensimmäisellä neljänneksellä 13,9 (14,1) milj. euroa. Katsauskauden liikevaihto laski 1,0 % (laski 0,4 %). Verkkoliiketoiminnan osuus segmentin liikevaihdosta oli 24,8 % (23,8 %).

 

Segmentin ilmoitusmyynti laski 1,8 % (laski 3,3 %) ja oli 4,1 (4,2) milj. euroa. Ilmoitusmyynti verkossa kasvoi 1,5 % (kasvoi 29,9 %) vertailukaudesta.

 

Segmentin levikkiliikevaihto oli edellisvuoden tasoa eli 3,8 (3,8) milj. euroa. Vuoden 2010 tarkastettu kappalemääräinen levikki oli 70 118 (78 731). Levikin lasku johtui taloudellisen taantuman vaikutuksesta yritystilauksiin ja opiskelijajärjestöjen joukkotilauksiin aikaisemmin tehdyistä vähennyksistä.  Sisältö- ja palveluliikevaihto oli edellisen vuoden tasolla 6,1 (6,0) milj. eurossa.

 

Segmentin kokonaiskulut olivat 12,7 (12,5) milj. euroa.

 

Katsauskaudella ei raportoitu kertaluonteisia eriä.

 

Kauppalehti-ryhmän liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 1,2 (1,5) milj. euroa ja liikevoitto 1,2 (1,5) milj. euroa. Kauppalehti-ryhmän liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 8,6 % (11,0 %) ja liikevoittoprosentti 8,6 % (11,0 %).

 

Markkinapaikat

 

Markkinapaikat-segmentissä raportoidaan luokitellut palvelut, joita toteutetaan verkossa ja tuetaan painotuotteilla. Suomessa toimivat palvelut ovat Etuovi.com, Vuokraovi.com, Monster.fi, Autotalli.com, Mascus.fi ja Mikko.fi. Ulkomailla toimivat palvelut ovat Mascus, Bovision, Objektvision sekä City24.

 

Markkinapaikkojen avainluvut 2011 2010   Muutos 2010
(milj. euroa) 1-3 1-3   % 1-12
Liikevaihto 9,1 7,6   20,0 32,1
  Kotimaan toiminnot 7,8 6,5   20,3 27,5
  Ulkomaan toiminnot 1,4 1,2   16,7 4,9
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 7,7 7,6   1,1 31,3
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1,5 0,1   1477,7 0,8
% liikevaihdosta 16,2 1,2   1225,9 2,6
Liikevoitto 1,6 0,0   5106,9 0,4
% liikevaihdosta 17,9 -0,4   4272,3 1,2
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 179 181   -1 180

 

  2011 2010     2010
Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 1-3 1-3     1-12
Verkkopalvelut, eri selaimia viikossa keskimäärin
Etuovi.com 468 514 410 061     413 044
Autotalli.com 108 515 100 797     91 182
Monster.fi 107 947 98 601     85 911
Mikko.fi 45 376 80 762     59 349
Mascus.com 303 372 201 791     190 320
City24 153 503 208 516     190 842
Bovision 83 574 96 684     96 706

 

 

Tammikuu – maaliskuu 2011

 

Vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä Markkinapaikat-segmentin liikevaihto oli 9,1 (7,6) milj. euroa, kasvua 20,0 % (kasvua 5,7 %). Segmentin ilmoitusmyynti oli 8,1 (6,7) milj. euroa. Liikevaihdon positiivinen kehitys perustui pääosin rekrytointi-ilmoittelun ja asuntokaupan verkkoilmoitusmyynnin kasvuun.

 

Katsauskauden kokonaiskulut olivat vertailukauden tasolla 7,7 (7,6) milj. eurossa. Segmentissä ei raportoitu kertaluonteisia kuluja katsauskaudella.

 

Markkinapaikat-segmentin liikevoitto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 1,6 (0,0) milj. euroon. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 1,5 (0,1) milj. euroa. Katsauskauden aikana syntyneet kertaluonteiset tuotot liittyivät yritysjärjestelyihin. Vertailukauden kertaluonteinen erä -0,1 milj. euroa syntyi uudelleenjärjestelyistä.

 

 

Muu toiminta

 

Muu toiminta -segmentissä raportoidaan konsernin paino- ja jakeluyksikön sekä emoyhtiön toiminnot. Näiden taloudelliset ominaispiirteet ovat samankaltaisia, sillä ne ovat ensisijaisesti muita liiketoimintasegmenttejä palvelevia yksiköitä.

 

Muun toiminnan avainluvut 2011 2010   Muutos 2010
(milj. euroa) 1-3 1-3   % 1-12
Liikevaihto 19,6 19,3   1,4 78,5
   Ulkoinen liikevaihto 1,4 1,7   -14,2 6,7
   Segmenttien välinen liikevaihto 18,1 17,6   2,9 71,9
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 19,6 19,5   0,7 76,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -0,1 -0,3   80,5 1,8
% liikevaihdosta -0,3 -1,4   80,9 2,3
Liikevoitto -0,1 -0,1   63,1 1,9
% liikevaihdosta -0,3 -0,7   63,6 2,5
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 221 213   4 217
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin 814 842   -3 863

 

           
  2011 2010     2010
Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 1-3 1-3     1-12
Painovolyymi (tuhatta kappaletta) 59 914 60 426     237 532
Paperin käyttö (tonnia) 7 467 7 649     32 000

 

Alma Media Oyj sopi tammikuussa 2011 uuden painolaitoksen koneiden ja irtaimiston rahoituksesta Pohjola Pankki Oyj:n kanssa. Rahoituksen enimmäismääräksi on sovittu 50 milj. euroa. Painokone on päätetty tilata manroland AG:lta. Postitusjärjestelmän toimittaja valitaan vuoden 2011 aikana. Koneet otetaan tuotantokäyttöön vuoden 2013 alussa.

 

 

OSAKKUUSYHTIÖT

 

Osuus osakkuusyritysten tuloksista 2011 2010 2010
(milj. euroa) 1-3 1-3 1-12
Sanomalehdet 0,0 -0,0 0,1
Kauppalehti-ryhmä      
  Talentum Oyj 0,3 0,1 0,0
Markkinapaikat -0,0   -0,1
Muu toiminta      
  Muut osakkuusyritykset  0,1 0,2 0,6
Yhteensä 0,4 0,3 0,7

 

Alma Media -konserni omistaa Kauppalehti-ryhmässä raportoitavasta Talentum Oyj:stä yhteensä 32,14 %. Talentumin hallussa olevat yhtiön omat osakkeet on tässä laskettu mukaan osakkeiden kokonaismäärään. Alma Median konsernitilinpäätökseen omistus Talentumissa on yhdistelty siten, että Talentumin omia osakkeita ei ole huomioitu osakkeiden kokonaismäärässä. Alma Median konsernitilinpäätöksessä 31.12.2010 ja tässä osavuosikatsauksessa käytetty omistusosuus oli 32,64 %.

 

KERTALUONTEISET ERÄT

 

Kertaluonteinen erä on kokonaisvaltainen tuotto tai kulu, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Konserni esittää kertaluonteisina erinä liiketoimintojen tai omaisuuserien myynneistä tai lopetuksista aiheutuvat voitot tai tappiot, toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuvat voitot tai tappiot, sekä liikearvon ja omaisuuserien arvonalentumistappiot. Kertaluonteiset erät kirjataan tuloslaskelmaan aiheuttamisperiaatteensa mukaiseen tuotto- tai kuluryhmään.

 

KERTALUONTEISET ERÄT 2011 2010 2010
milj. euroa 1-3 1-3 1-12
Sanomalehdet      
  Uudelleenjärjestelykulut -0,5 -0,1 -0,4
  Myyntivoitot     0,2
Markkinapaikat      
  Uudelleenjärjestelykulut   -0,1 -0,5
  Myyntivoitot 0,2    
Muut toiminta      
  Uudelleenjärjestelykulut   0,1 0,1
  Myyntivoitot     0,0
LIIKEVOITON KERTALUONTEISET ERÄT -0,3 -0,1 -0,5
  Muuntoerot 0,1   -0,1
RAHOITUSERIEN KERTALUONTEISET ERÄT 0,1   -0,1

 

TASE JA RAHOITUSASEMA

 

Konsernitaseen loppusumma oli maaliskuun 2011 lopussa 170,0 (147,1) milj. euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 48,6 % (59,2 %) ja oma pääoma osaketta kohden laski 0,90 (0,96) euroon.

 

Maaliskuun lopussa konsernin korollinen nettovelka oli -7,9 (-7,9) milj. euroa. Yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneiden käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen käypä arvo 31.3.2011 oli yhteensä 7,3 milj. euroa ja velkojen käypä arvo oli 2,9 milj. euroa.

 

Konsernin liiketoiminnan rahavirta tammi-maaliskuussa 2011 oli yhteensä 27,5 (22,4) milj. euroa. Rahavirta ennen rahoitusta oli 28,8 (21,4) milj. euroa. Investointien rahavirtaan vaikuttivat merkittävimpinä yritysjärjestelyt.

 

Konsernilla on voimassa oleva 100,0 milj. euron yritystodistusohjelma Suomessa. Ohjelman mukaan yritys voi laskea liikkeelle todistuksia yhteisarvoltaan 0-100 milj. euroa. Yritystodistusohjelmasta oli 31.3.2011 käyttämättä 85,0 milj. euroa. Lisäksi konsernilla on juoksuajalla 6.8.2009-6.8.2011 käytettävissään 50 milj. euron luottolimiitti, joka 31.3.2011 oli kokonaisuudessaan käyttämättä.

 

INVESTOINNIT

 

Alma Media -konsernin investoinnit olivat 1,4 (3,0) milj. euroa tammi-maaliskuussa 2011 ja ne koostuivat pääosin verkkopalveluiden kehityshankkeista. Muilta osin investoinnit olivat normaaleja käyttö- ja ylläpitoinvestointeja.

 

Tampereen painolaitoshanke etenee suunnitelmien mukaisesti. Painolaitos aloittaa toimintansa vuoden 2013 alussa.

 

HALLINTO

 

Alma Media Oyj:n 17.3.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen jäseniksi Timo Aukian, Petri Niemisvirran, Seppo Paatelaisen, Kai Seikun, Erkki Soljan, Catharina Stackelberg-Hammarénin ja Harri Suutarin. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Seppo Paatelaisen.

 

Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Timo Aukia, Kai Seikku, Catharina Stackelberg-Hammarén sekä Harri Suutari puheenjohtajaksi. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Petri Niemisvirta, Erkki Solja sekä Seppo Paatelainen puheenjohtajaksi.

 

Alma Media Oyj:n hallitus on arvioinut, että Timo Aukiaa, Petri Niemisvirtaa ja Seppo Paatelaista lukuun ottamatta hallitukseen valitut henkilöt ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Edellä mainitut jäsenet on arvioitu riippumattomiksi yhtiöstä, mutta riippuvaisiksi sen merkittävistä osakkeenomistajista.

 

Hallituksen sihteeriksi valittiin Alma Media Oyj:n lakiasiainjohtaja Mikko Korttila.

 

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n.

 

Korkein oikeus päätti helmikuussa 2011, että se ei myönnä Alma Mediaan kuuluvalle Pohjois-Suomen Media Oy:lle valituslupaa Helsingin hovioikeuden 18.3.2010 antamaan tuomioon Johanna Korhosen johtajasopimuksen purkamista koskevassa asiassa. Helsingin hovioikeuden tuomio jää siten pysyväksi.

 

Alma Media Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2010 on julkaistu yhtiön Internet-sivuilla www.almamedia.fi/hallinto.

 

OSINGONJAKO

 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilivuodelta 2010 osinkoa 0,70 euroa osaketta kohden. Osinko maksettiin 29.3.2011 sille, joka oli merkitty täsmäytyspäivänä 22.3.2011 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Yhtiö maksoi osinkoa yhteensä 52,5 (29,8) milj. euroa.

 

OSAKE

 

Tammi-maaliskuussa NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä vaihdettiin yhteensä 2 375 944 Alma Median osaketta, mikä vastasi 3,2 % osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeen päätöskurssi tilikauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 31.3.2011 oli 8,14 euroa. Katsauskauden alin kaupankäyntikurssi oli 7,65 euroa ja ylin 9,44 euroa. Alma Media Oyj:n markkina-arvo oli tilikauden lopussa 611,6 milj. euroa.

 

Alma Media Oyj:n 17.3.2011 pidetty yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään osakeannista. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 % yhtiön koko osakemäärästä. Osakeanti voidaan toteuttaa antamalla uusia osakkeita tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia osakkeita. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä.

 

Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta ei kuitenkaan saa käyttää yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi. Valtuutus on voimassa 17.3.2013 saakka.

 

Alma Media Oyj:n optio-ohjelmassa 2006B annetuilla optio-oikeuksilla on merkitty yhteensä 77 000 uutta Alma Media Oyj:n osaketta. Merkintöjen johdosta yhtiön osakepääoma nousi 46 200 eurolla ja oli 45 077 713,80 euroa. Ylikurssirahastoon siirrettiin 535 150 euroa. Uudet osakkeet otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsingin pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 24.3.2011. Osakepääoman korotuksen jälkeen Alma Media Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 75 129 523 kappaletta.

 

OPTIO-OHJELMAT

 

Alma Medialla on optio-ohjelmat 2006 ja 2009. Optio-ohjelmat ovat konsernin johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmiä. Jos kaikki merkintäoikeudet käytetään, 2006 ja 2009 optio-ohjelmat laimentavat aikaisempien omistajien omistusta enintään 2,73 %. Tarkemmat tiedot optio-ohjelmista on esitetty osavuosikatsauksen liitetiedoissa.

 

HALLITUKSEN MUUT VALTUUTUKSET

 

Yhtiökokous valtuutti 17.3.2011 hallituksen päättämään enintään 150 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yliopistoille tieteen ja taiteen tukemiseksi. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää tarkemmin yhdestä tai useammasta lahjoituksen saavasta yliopistosta ja muista lahjoituksen ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2012 saakka.

 

Hallituksella ei ole muita voimassa olevia valtuuksia.

 

MARKKINATAKAUS

 

Alma Media Oyj:n osakkeelle ei ole voimassaolevaa markkinatakausta.

 

LIPUTUKSET

 

Tammi-maaliskuussa 2011 Alma Media ei vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9. pykälän mukaisia ilmoituksia.

 

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

 

Alma Media -konsernissa riskienhallinnan tehtävä on arvioida ja hallinnoida jatkuvasti osana operatiivista toimintaa kaikkia yritystoiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia, uhkia ja riskejä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

 

Riskienhallintaprosessin avulla tunnistetaan riskit, kehitetään riskienhallintakeinoja ja raportoidaan riskeistä säännöllisesti riskienhallintaorganisaatiolle. Riskienhallinta on osa Alma Median sisäistä valvontaa ja näin ollen osa hyvää johtamis- ja hallintojärjestelmää. Määrällisille ja laadullisille riskeille asetetaan kirjalliset rajat ja menettelytavat konsernin riskienhallintajärjestelmässä.

 

Alma Median merkittävimmät strategiset riskit ovat lehtien lukijamäärien merkittävä lasku, ilmoitusmyynnin väheneminen sekä jakelukustannusten merkittävä nousu. Talouden suhdannevaihtelut heijastuvat ilmoitusmyynnin kehitykseen. Ilmoitusmyynti kattaa noin puolet konsernin liikevaihdosta. Myös kehittyviin liiketoimintoihin kotimaan rajojen ulkopuolella, mm. Baltiassa ja muissa Itä-Euroopan maissa, liittyy maakohtaisia riskejä markkinoiden kehittymisen ja taloudellisen kasvun osalta.

 

Pitkällä aikavälillä mediatoimiala muuttuu mediakäytön muutosten ja teknologian kehittymisen myötä. Konsernin strategisena tavoitteena on vastata tähän haasteeseen uusiutumalla ja kehittämällä uusia liiketoimia verkkomedian alueella. Operatiivisista riskeistä tärkeimmät ovat tietotekniikan ja -liikenteen häiriöt sekä painotoiminnan keskeytyminen.

 

NÄKYMÄT VUODELLE 2011

 

Alma Media arvioi sanomalehti- ja verkkomainonnan kasvavan vuonna 2011 edelliseen vuoteen verrattuna. Alma Media arvioi iltapäivälehtien irtonumeromyynnin laskevan edelleen. Maakunta- ja paikallislehtien ja Kauppalehden levikkiliikevaihdon odotetaan pysyvän vertailukauden tasolla. Konsernin materiaali- ja jakelukustannusten ennakoidaan kasvavan vertailukauden tasosta.  

 

Alma Media arvioi koko vuoden liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuoden 2010 tasosta.  Vuoden 2010 liikevaihto oli 311,4 milj. euroa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 43,9 milj. euroa ja liikevoitto 43,4 milj. euroa.

 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

 

Alma Media on aloittanut paino- ja jakelutoimintansa kehittämis- ja tehostamisohjelman ja suunnittelee painotoiminnan lopettamista Porissa tammikuussa 2012. Suunniteltujen toimenpiteiden vuoksi Alma Median paino- ja jakeluyhtiö Alma Manu Oy käynnistää henkilöstönsä kanssa yhteistoimintaneuvottelut.  Alma Manun alustavan näkemyksen mukaan henkilökunnan määrä saattaa vähentyä painotoiminnassa enimmillään 32 henkilötyövuodella. Jakelutoiminnassa työmäärä saattaa vähentyä enimmillään 50 henkilötyövuodella.

 

 

 TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

 

  2011 2010   Muutos 2010
LAAJA TULOSLASKELMA milj. euroa 1-3 1-3   % 1-12
LIIKEVAIHTO 77,1 74,4   3,7 311,4
Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,0   1707,7 0,4
Materiaalit ja palvelut 21,8 22,5   -3,5 89,4
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 30,3 28,6   5,8 117,2
Poistot ja arvonalentumiset 2,3 2,2   3,0 9,5
Liiketoiminnan muut kulut 14,0 12,7   9,6 52,4
LIIKEVOITTO 9,0 8,2   9,1 43,4
Rahoitustuotot 0,5 0,2   108,6 1,5
Rahoituskulut 0,6 0,2   208,0 0,6
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,4 0,3   48,9 0,7
TULOS ENNEN VEROJA 9,3 8,6   8,6 45,0
Tuloverot 2,4 2,3   2,5 11,8
TILIKAUDEN TULOS 6,9 6,3   10,8 33,2
           
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:          
Muuntoerot -0,1 -0,1   24,7 0,6
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä 0,0 0,3   -98,0 0,9
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot          
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -0,1 0,2     1,5
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 6,9 6,5   5,8 34,7
           
Tilikauden tuloksen jakautuminen          
Emoyhtiön omistajille 6,6 6,3     32,8
Määräysvallattomille omistajille 0,4 -0,0     0,3
           
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen          
Emoyhtiön omistajille 6,5 6,5     34,4
Määräysvallattomille omistajille 0,4 -0,0     0,3
           
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos          
Tulos/osake, euroa 0,09 0,08     0,44
Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,09 0,08     0,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASE milj. euroa 31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
VARAT      
PITKÄAIKAISET VARAT      
Liikearvo 30,6 28,0 30,4
Muut aineettomat hyödykkeet 10,4 10,1 10,5
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 26,6 30,9 27,8
Osuudet osakkuusyrityksissä 34,1 31,8 33,6
Muut rahoitusvarat 8,5 4,2 11,8
Laskennalliset verosaamiset 0,2 0,7 0,2
       
LYHYTAIKAISET VARAT      
Vaihto-omaisuus 1,0 1,0 1,0
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,4 0,0 3,5
Myyntisaamiset ja muut saamiset 28,2 27,0 27,0
Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat 3,3 1,0 2,3
Rahavarat 26,8 12,3 36,3
VARAT YHTEENSÄ 170,0 147,1 184,5
       
       
TASE milj. euroa 31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Osakepääoma 45,1 44,8 45,0
Ylikurssirahasto 5,3 2,8 4,7
Muuntoerot 0,3 -0,4 0,4
Kertyneet voittovarat 17,0 24,3 62,7
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 67,6 71,5 112,8
Määräysvallattomien omistajien osuus 1,8 0,0 2,0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 69,4 71,5 114,8
       
VIERAS PÄÄOMA      
PITKÄAIKAISET VELAT      
Pitkäaikaiset korolliset velat 2,4 2,8 2,4
Laskennalliset verovelat 2,4 2,6 2,4
Eläkevelvoitteet 2,7 3,0 2,8
Varaukset 0,1 0,2 0,1
Muut rahoitusvelat 1,2 1,7 2,5
Muut pitkäaikaiset velat 0,3 0,0 0,4
       
LYHYTAIKAISET VELAT      
Lyhytaikaiset korolliset velat 16,5 1,7 1,6
Saadut ennakot 27,2 26,2 13,4
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 2,4 1,8 3,6
Varaukset 0,8 0,9 0,6
Ostovelat ja muut velat 44,4 34,7 39,9
VELAT YHTEENSÄ 100,5 75,6 69,7
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 170,0 147,1 184,5

 

 

 

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA            
               
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
milj. euroa A B C D E F G
Oma pääoma 1.1.2011 45,0 4,7 0,4 62,7 112,8 2,0 114,8
Tilikauden tulos       6,6 6,6 0,4 6,9
Muut laajan tuloksen erät     -0,1   -0,1   -0,1
Liiketoimet omistajien kanssa              
Emoyhtiön osingonjako       -52,4 -52,4   -52,4
Tytäryritysten osingonjako           -0,7 -0,7
Osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot       0,2 0,2   0,2
Toteutetut osakeoptiot 0,0 0,5     0,6   0,6
Tytäryhtiöiden omistusosuuksien muutokset           0,1 0,1
Oma pääoma 31.3.2011 45,1 5,3 0,3 17.0 67,6 1,8 69,4
               
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
               
milj. euroa A B C D E F G
Oma pääoma 1.1.2010 44,8 2,8 -0,3 47,4 94,7 0,2 94,9
Tilikauden tulos       6,3 6,3 -0,0 6,2
Muut laajan tuloksen erät     -0,1 0,3 0,2   0,2
Liiketoimet omistajien kanssa              
Emoyhtiön osingonjako       -29,8 -29,8   -29,8
Tytäryritysten osingonjako           -0,2 -0,2
Osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot       0,2 0,2   0,2
Osuus osakkuusyhtiön omaan pääomaan kirjatuista eristä              
Oma pääoma 31.3.2010 44,8 2,8 -0,4 24,3 71,5 0,0 71,5
               
Sarakeotsikot edellisessä oman pääoman muutoslaskelmassa        
A=Osake-pääoma              
B=Ylikurssi-rahasto              
C=Muunto-erot              
D=Kertyneet voittovarat              
E=Yhteensä              
F=Määräysvallattomien omistajien osuus              
G=Oma pääoma yhteensä              

 

 

 

 

RAHAVIRTALASKELMA

 

  2011 2010 2010
RAHAVIRTALASKELMA milj. euroa 1-3 1-3 1-12
Liiketoiminnan rahavirta      
Tilikauden voitto 6,9 6,3 33,2
Oikaisuerät 4,1 4,1 20,3
Käyttöpääoman muutos 19,7 14,1 5,3
Saadut osingot 0,2 0,1 1,0
Saadut korot 0,3 0,1 0,3
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -0,3 -0,1 -0,7
Maksetut verot -3,5 -2,1 -13,2
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 27,5 22,4 46,1
       
Investointien rahavirta      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,7 -0,4 -3,3
Luovutustulot muista sijoituksista 0,1 0,0 0,0
Lainasaamisten muutos 0,0 0,0 0,1
Tytäryritysten ja liiketoimintojen hankinta 0,1 -0,5 -2,3
Osakkuusyritysten hankinta -0,3 -0,1 -0,8
Tytäryritysten myynti 2,1 0,0 3,9
Investointien rahavirta yhteensä 1,3 -1,0 -2,4
       
Rahavirta ennen rahoitusta 28,8 21,4 43,7
       
Rahoituksen rahavirta      
Optioiden perusteella tehdyistä osakemerkinnöistä saadut maksut 0,6 0,0 2,1
Lyhytaikaisten lainojen nostot 15,0 0,0 0,0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,4 -0,4 -1,6
Korollisten saamisten muutos 0,0 0,2 0,8
Maksetut osingot -53,2 -30,0 -30,0
Rahoituksen rahavirta yhteensä -38,0 -30,2 -28,6
       
Rahavarojen muutos (lisäys + / vähennys -) -9,3 -8,8 15,1
Rahavarat kauden alussa 36,3 21,1 21,1
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,3 -0,1 0,2
Rahavarat kauden lopussa 26,8 12,3 36,3

 

 

 

 

HANKITUT LIIKETOIMINNOT 2011

 

Alma Media hankki helmikuussa 2011 määräysvallan (51 %) Mascus A/S:ssä.

 

Hankinnassa syntyneeseen liikearvoon vaikuttivat hankittuun liiketoimintaan liittyvät odotettavissa olevat synergiaedut. Hankinnan yhteydessä omaisuuserien käypiin arvoihin ei kirjattu muutoksia. Liiketoiminnan hankinnalla ei ollut olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

 

EHDOLLISET KAUPPAHINNAT

 

Liiketoimintakaupoista syntyneet ehdolliset vastikkeet luokitellaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi rahoitusvaroiksi ja -veloiksi. Vuonna 2010 tehtyjen liiketoimintakauppojen ehdollisten vastikkeiden määrä perustuu hankittujen liiketoimintojen vuosien 2010-2013 liikevaihtoon ja liikevoittoon. Käyvät arvot ovat ennustettuja loppukauppahintoja diskontattuina nykyhetkeen.  Ne toteutuvat vähintään 0,2 milj. euron suuruisina.

 

EHDOLLISET KAUPPAHINTASAATAVAT    
Saatavien alkuperäinen käypä arvo 8,4  
Käyvän arvon muutokset aiempina tilikausina 0,8  
Saadut suoritukset -2,1  
Käyvän arvon muutokset katsauskautena 0,2  
Saatavien käypä arvo katsauskauden lopussa 7,3  
     
EHDOLLISET KAUPPAHINTAVELAT    
Velkojen alkuperäinen käypä arvo 2,8  
Käyvän arvon muutokset aiempina tilikausina -0,1  
Maksetut velat -0,2  
Käyvän arvon muutokset katsauskautena 0,4  
Velkojen käypä arvo katsauskauden lopussa 2,9  
     
     
LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA 2011 2010 2010
milj. euroa 1-3 1-3 1-12
  Suomi 73,7 71,3 298,4
  Muut EU-maat 3,0 2,8 12,1
  Muut maat 0,3 0,3 0,8
Yhteensä 77,1 74,4 311,4
       

 

TIEDOT SEGMENTEITTÄIN

 

Alma Median segmentit ovat Sanomalehdet, Kauppalehti-ryhmä, Markkinapaikat ja Muu toiminta. Osavuosikatsauksen selostusosassa on esitetty segmenttien liikevaihto- ja liikevoittotiedot sekä osakkuusyhtiötulosten kohdistaminen segmenteittäin.

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty segmenttikohtaiset varat ja velat sekä kohdistamattomat omaisuus- ja velkaerät.

 

VARAT SEGMENTEITTÄIN milj. euroa
31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
  Sanomalehdet 46,1 42,6 46,3
  Kauppalehti-ryhmä 43,2 44,1 41,3
  Markkinapaikat 23,2 13,3 21,7
  Muu toiminta 23,3 29,0 28,5
  Kohdistamattomat varat ja eliminoinnit 34,2 18,2 46,7
Yhteensä 170,0 147,1 184,5
       
VELAT SEGMENTEITTÄIN milj. euroa 31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
  Sanomalehdet 39,1 37,6 27,4
  Kauppalehti-ryhmä 12,5 12,5 10,4
  Markkinapaikat 8,1 4,0 7,7
  Muu toiminta 17,1 12,7 14,3
  Kohdistamattomat velat ja eliminoinnit 23,7 8,8 10,0
Yhteensä 100,6 75,6 69,7

 

  2011 2010 2010
INVESTOINNIT milj. euroa 1-3 1-3 1-12
       
  Sanomalehdet 0,6 0,6 4,0
  Kauppalehti-ryhmä 0,2 0,1 1,4
  Markkinapaikat 0,5 1,8 5,6
  Muu toiminta 0,1 0,4 1,8
Yhteensä 1,4 3,0 12,9

 

VARAUKSET

 

Yhtiöllä oli 31.3.2011 yhteensä 0,9 (1,1) milj. euroa varauksia. Merkittävin osa varauksista on uudelleenjärjestelyvarauksia. Varausten muodostamisen yhteydessä tehtyjä arvioita ei ole ollut tarvetta muuttaa.

 

VASTUUT

VASTUUSITOUMUKSET milj. euroa 31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
Muut vastuusitoumukset      
  Sopimuksiin perustuvat sitoumukset 0,1 1,4 0,1
       
Muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:    
  Yhden vuoden kuluessa 6,6 6,3 6,7
  1-5 vuoden kuluessa 21,8 15,6 21,1
  Yli viiden vuoden kuluttua 47,0 19,3 48,2
  Yhteensä 75,4 41,2 75,9
       
Lisäksi konsernilla on IFRIC 4:n perusteella      
sellaisia ostosopimuksia, joihin sisältyy IAS 17:n mukainen muu vuokrasopimuskomponentti. Näiden ostosopimusten perusteella maksettavat vähimmäissuoritukset: 2,0 0,1 1,2

 

 

Muutokset konsernin vastuusitoumuksissa muodostuvat pääosin tilikauden 2010 aikana solmituista uusista ja jatketuista kiinteistöjen vuokrasopimuksista.

 

Taulukossa esitettyjen vuokravastuiden lisäksi yhtiö on solminut painolaitoksen kiinteistön sekä koneiden vuokrasopimukset. Sopimukset tullaan käsittelemään konsernin tilinpäätöksessä rahoitusleasingsopimuksina IAS 17:n mukaisesti painolaitoksen käyttöönotosta alkaen. Painolaitos otetaan käyttöön vuoden 2013 alussa. Tilikaudella 2013 taseeseen merkittävien vähimmäisvuokrien nykyarvon arvioidaan olevan noin 70 milj. euroa.

 

JOHDANNAISSOPIMUKSET milj. euroa 31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
Hyödykejohdannaiset, sähkötermiinit      
  Käypä arvo * 1,1 -0,0 0,3
  Nimellisarvo 0,2 1,0 1,0
* Käypä arvo edustaa tuottoa, joka olisi syntynyt, mikäli johdannaispositiot olisi suljettu tilinpäätöshetkellä.  

 

 

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

 

Alma Media -konsernin lähipiiriin luetaan emoyhtiön merkittävimmät omistajat, osakkuusyhtiöt sekä niiden omistamat yhtiöt. Lähipiiriin luetaan myös yhtiön johto ja heidän lähipiirinsä (hallituksen jäsenet, toimitusjohtajat sekä konsernin johtoryhmä). Lähipiirin kanssa käydyistä liiketoimista sekä saatava- ja velkatilanteesta on esitetty seuraavassa tiivistelmä:

 

  2011 2010 2010
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT milj. euroa 1-3 1-3 1-12
       
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 0,1 0,0 0,2
Tavaroiden ja palveluiden ostot 1,0 0,9 3,6
Myynti, laina- ja muut saamiset raportointikauden lopussa 0,0   0,0
Ostovelat raportointikauden lopussa 0,1   0,1

 

 

OPTIO-OHJELMAT

 

Alma Medialla on optio-ohjelmat 2006 ja 2009. Optio-ohjelmat ovat konsernin johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmiä.

 

2006A-ohjelma on päättynyt.

 

2006B-optioita myönnettiin 515 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2006B on 1.4.2009-30.4.2011. Optioiden 2006B merkintähinta on laskenut vuosittain osingonjaon määrällä ja oli maaliskuussa 2011 7,55 euroa.  2006B-optioilla on merkitty 77 000 osaketta 31.3.2011 mennessä. Konsernin johto on myynyt hallussaan olleista 2006B-optioista 291 079 kappaletta, minkä jälkeen konsernin johdolla on hallussaan yhteensä 173 921 kappaletta.

 

2006C-optioita myönnettiin 520 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2006C on 1.4.2010-30.4.2012. Konsernin johdolla on hallussaan yhteensä 470 000 kappaletta 2006C-optio-oikeutta. Optioiden 2006C merkintähinta on laskenut vuosittain osingonjaon määrällä ja oli maaliskuussa 2011 7,66 euroa. 2006C- optioilla ei ole tehty osakemerkintöjä 31.3.2011 mennessä.

 

Jos kaikki johdolle annetut merkintäoikeudet käytetään, 2006 ohjelma laimentaa aikaisempien omistajien omistusta
1,13 %.

 

Optio-ohjelman 2009 perusteella optio-oikeuksia voidaan antaa vuosina 2009-2011 yhteensä enintään 2 130 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä 2 130 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksista 710 000 kappaletta merkittiin tunnuksella 2009A, 710 000 kappaletta tunnuksella 2009B ja 710 000 kappaletta tunnuksella 2009C.

 

2009A-optioita myönnettiin 640 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2009A on 1.4.2012-30.4.2014. Konsernin johdolla on hallussaan yhteensä 610 000 kappaletta 2009A-optio-oikeutta. Optioiden merkintähinta on laskenut vuosittain osingonjaon määrällä ja oli maaliskuussa 2011 4,11 euroa.

 

2009B-optioita myönnettiin 610 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2009B on 1.4.2013-30.4.2015. Konsernin johdolla on hallussaan yhteensä 610 000 kappaletta 2009A-optio-oikeutta. Optioiden merkintähinta laski osingonjaon määrällä ja oli maaliskuussa 2011 6,63 euroa.

 

2009C-optioita ei ole vielä myönnetty.

 

Jos kaikki merkintäoikeudet käytetään, 2006 ja 2009 optio-ohjelmat laimentavat aikaisempien omistajien omistusta enintään 2,73 %.

 

KONSERNI VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN                  
                   
  2011 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009
milj. euroa 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
Liikevaihto                  
  Sanomalehdet 53,8 58,1 53,5 55,4 52,2 55,9 51,7 55,5 52,4
  Kauppalehti-ryhmä 13,9 16,1 13,3 14,4 14,1 15,8 14,6 16,0 16,2
  Markkinapaikat 9,1 8,4 7,9 8,2 7,6 6,5 6,2 7,0 7,2
  Muu toiminta 19,6 20,4 19,6 19,3 19,3 18,3 17,7 18,4 18,2
  Eliminoinnit -19,3 -19,9 -19,0 -18,7 -18,8 -17,6 -17,2 -17,6 -17,6
LIIKEVAIHTO 77,1 83,0 75,2 78,7 74,4 79,0 73,0 79,3 76,4
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä                  
  Sanomalehdet 47,2 49,2 45,4 46,5 45,3 47,3 44,8 46,2 46,5
  Kauppalehti-ryhmä 12,7 14,4 10,9 11,9 12,5 13,9 12,3 14,6 15,3
  Markkinapaikat 7,7 8,4 7,0 8,3 7,6 6,8 6,1 7,3 7,4
  Muu toiminta 19,6 19,9 17,7 19,6 19,5 17,4 15,4 16,9 17,4
KOKONAISKULUT ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 67,8 72,0 61,9 67,7 66,1 67,8 61,3 67,2 69,1
Liikevoitto/-tappio ilman kertaluonteisia eriä                  
  Sanomalehdet 6,7 8,7 8,2 9,2 6,9 8,6 6,9 9,4 5,9
  Kauppalehti-ryhmä 1,2 1,7 2,4 2,5 1,5 2,0 2,3 1,6 0,9
  Markkinapaikat 1,5 0,0 0,9 -0,1 0,1 -0,3 0,2 -0,2 -0,2
  Muu toiminta -0,1 0,5 1,9 -0,3 -0,3 1,0 2,4 1,5 0,9
LIIKEVOITTO/-TAPPIO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 9,3 11,0 13,4 11,3 8,3 11,3 11,7 12,2 7,5
% liikevaihdosta                  
  Sanomalehdet 12,4 15,0 15,3 16,5 13,3 15,4 13,4 16,8 11,3
  Kauppalehti-ryhmä 8,6 10,8 18,2 17,3 11,0 12,5 15,5 9,7 5,6
  Markkinapaikat 16,2 0,2 10,9 -1,5 1,2 -4,5 2,4 -3,2 -2,6
  Muu toiminta -0,3 2,3 9,7 -1,5 -1,4 5,2 13,4 8,0 4,7
% LIIKEVAIHDOSTA 12,1 13,2 17,8 14,3 11,2 14,3 16,0 15,3 9,8
Kertaluonteiset erät                  
  Sanomalehdet -0,5 -0,2 0,1 0,0 -0,1 0,2 -0,4 -0,1 -0,7
  Kauppalehti-ryhmä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 -0,1 -0,3
  Markkinapaikat 0,2 -0,1 0,3 -0,5 -0,1 -1,0 -0,1 0,0 0,0
  Muu toiminta 0,0 0,0 -0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
KERTALUONTEISET ERÄT -0,3 -0,3 0,2 -0,4 -0,1 -0,5 -0,5 -0,2 -1,0
Liikevoitto/-tappio                  
  Sanomalehdet 6,2 8,5 8,3 9,2 6,9 8,8 6,5 9,2 5,2
  Kauppalehti-ryhmä 1,2 1,7 2,4 2,5 1,5 2,3 2,3 1,4 0,6
  Markkinapaikat 1,6 0,0 1,1 -0,7 0,0 -1,3 0,0 -0,2 -0,2
  Muu toiminta -0,1 0,5 1,7 -0,1 -0,1 1,0 2,4 1,5 0,9
LIIKEVOITTO/-TAPPIO 9,0 10,7 13,6 10,9 8,2 10,8 11,1 11,9 6,5
Rahoitustuotot 0,5 1,0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4
Rahoituskulut -0,6 0,0 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 -0,5
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,4 0,4 -0,1 0,1 0,3 0,1 -0,1 -0,4 0,1
TULOS ENNEN VEROJA 9,3 12,1 13,4 11,0 8,6 10,8 10,9 11,5 6,5
Tuloverot -2,4 -2,9 -3,5 -3,1 -2,3 -3,1 -3,2 -3,3 -2,0
TILIKAUDEN TULOS 6,9 9,2 9,8 7,8 6,3 7,7 7,7 8,3 4,7

 

 

PÄÄASIALLISET LAADINTAPERIAATTEET (IFRS)

 

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti (IAS 34). Osavuosikatsauksessa noudatetaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä 31.12.2010 lukuun ottamatta jäljempänä esitettyjä, 1.1.2011 alkaen sovellettuja standardeja ja tulkintoja. Osavuosikatsaus ei kuitenkaan sisällä kaikkea sitä informaatiota tai liitetietoja, jotka esitetään vuositilinpäätöksessä. Näin ollen osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä yhtiön vuositilinpäätöksen 2010 kanssa. Tilikaudet 2011 ja 2011 ovat laadintaperiaatteiltaan vertailukelpoisia. Yhtiöllä ei ole raportoitavia lopetettuja toimintoja tilikausilla 2010 – 2011.

 

Osavuosikatsauksen tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperiaatteilla kuin vuositilinpäätöksessä. Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) ja Oman pääoman tuotto % (ROE) kvartaalikohtainen tunnusluku on annualisoitu kaavalla ((1+kvartaalin tuotto)4)-1). Osavuosikatsauksen luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä.

 

Sisältö- ja palveluliikevaihto koostuu konsernin verkon palveluiden ja asiakaslehtiliiketoiminnan liikevaihdoista, sekä konsernin ulkopuolisista vuokra-, jakelu-, ja painoliikevaihdosta.

 

1.1.2011 käyttöön otettuja uusia laskentastandardeja ja -tulkintoja ovat:

 

IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä (muutos)
IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa – Liikkeeseen laskettujen oikeuksien luokittelu
IFRIC 14 IAS 19 Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys
IFRIC 19 Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman pääoman ehtoisilla instrumenteilla

 

Edellä mainittujen uusien standardien ja IFRIC-tulkintojen vaikutus on konsernissa ollut vähäinen.

 

Tämän tiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

 

Konsernissa kirjataan levikkituotot suoriteperusteisesti. Tämän vuoksi levikkiliikevaihto kertyy tuloslaskelmassa vuoden aikana melko tasaisesti vuoden eri neljänneksillä. Levikkilaskutus kohdistuu alkuvuoteen, minkä johdosta liiketoiminnan rahavirran kertymä painottuu voimakkaimmin alkuvuoteen. Tämä vaikuttaa myös yhtiön erilaiseen taseasemaan vuoden eri neljänneksillä.

 

YLEISLAUSUNTO

 

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

 

SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS

 

Alma Media julkistaa tuloksensa vuoden 2011 toiselta vuosineljännekseltä perjantaina 22.7.2011 noin klo 9.00.

 

ALMA MEDIA OYJ
Hallitus

  • Julkaistu: 29.4.2011, 10:59
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli