Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Median osavuosikatsaus heinä-syyskuulta 2010: Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat ilmoitusmarkkinan vahvistuessa

Alma Median osavuosikatsaus heinä-syyskuulta 2010: Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat ilmoitusmarkkinan vahvistuessa

Alma Media Oyj   Osavuosikatsaus   29.10.2010 klo 9.00

 

ALMA MEDIAN OSAVUOSIKATSAUS HEINÄ-SYYSKUULTA 2010:
LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT ILMOITUSMARKKINAN VAHVISTUESSA

 

Taloudellinen kehitys heinä – syyskuussa 2010:

 

– Liikevaihto oli 75,2 (73,0) milj. euroa, kasvua 3,0 %.
– Liikevoitto oli 13,6 (11,1) milj. euroa, 18,0 % (15,3 %) liikevaihdosta, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 13,4 (11,7) milj. euroa, kasvua 14,5 %.  
– Katsauskauden tulos oli 9,8 (7,7) milj. euroa, kasvua 28,6 %.
– Osakekohtainen tulos vahvistui 0,13 (0,10) euroon.
– Konsernin omaan pääomaan kirjattiin Alma Mediapartners Oy:n 35 % omistusosuuden myynnistä 10,7 milj. euron myyntivoitto. Kirjauksen jälkeen konsernin omavaraisuusaste kolmannen vuosineljänneksen lopussa oli 69,6 % (Q2 64,9 %).

 

Taloudellinen kehitys tammi – syyskuussa 2010:

 

– Liikevaihto oli 228,3 (228,8) milj. euroa, laskua 0,2 %.
– Liikevoitto oli 32,7 (29,6) milj. euroa, 14,3 % (12,9 %) liikevaihdosta, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 33,0 (31,4) milj. euroa, kasvua 5,0 %.  
– Tilikauden tulos oli 23,9 (20,6) milj. euroa, kasvua 16,3 %.
– Osakekohtainen tulos oli 0,32 (0,27) euroa.

 

Näkymät vuodelle 2010:

 

Alma Media arvioi koko vuoden liikevaihdon kasvavan maltillisesti vuoden 2009 tasosta mediamainonnan kasvun seurauksena. Koko vuoden 2010 liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennustetaan kasvavan vertailuvuoden tasosta. Vuoden 2009 liikevaihto oli 307,8 milj. euroa, liikevoitto 41,4 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 42,6 milj. euroa.

 

Aikaisemmin Alma Media arvioi koko vuoden vertailukelpoisen liikevaihdon kasvavan maltillisesti vuoden 2009 tasosta mediamainonnan asteittaisen kasvun seurauksena. Vertailukelpoisen liikevoiton odotettiin olevan lähellä edellisvuoden tasoa.

 

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

 

Toisen neljänneksen lopussa alkanut mediamainonnan markkinan vahvistuminen jatkui kolmannen neljänneksen aikana. Kolmannen neljänneksen aikana sanomalehtimainonnan markkina kasvoi TNS Media Intelligencen mukaan 7,2 % vertailukaudesta. Vuoden alusta sanomalehtimainonnan markkina on kasvanut 1,9 % vertailukaudesta. Kolmannen neljänneksen aikana verkkomainonta kasvoi edelleen vahvasti 38,1 %.

 

Alma Median Sanomalehdet-segmentin ilmoitusmyynti kasvoi vahvasti kolmannella neljänneksellä. Ilmoitusmyynti vahvistui erityisesti Aamulehdessä. Konsernin maakunta- ja paikallislehtien levikkiliikevaihto kasvoi vertailukaudesta. Iltalehden levikkiliikevaihto jäi alle viime vuoden tason. Kauppalehti-ryhmän ilmoitusmyynti kehittyi positiivisesti ja oli vertailukautta korkeampi. Markkinapaikat-segmentin liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä asunto- ja rekrytointi-ilmoittelun määrän noustessa.

 

Kolmannella neljänneksellä verkkomedian ilmoitusmyynti kehittyi edelleen vahvasti. Verkkomainonta kasvoi erityisesti Kauppalehti.fi:ssä, Iltalehti.fi:ssä sekä Markkinapaikat-segmentin palveluista Etuovi.com:ssa ja Monster.fi:ssä.

 

Verkkoliiketoiminnan osuus Alma Median liikevaihdosta kasvoi 15,1 %:iin (12,5 %).

 

Yhtiön kolmannen neljänneksen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi vertailukaudesta ilmoitusmyynnin vahvistuessa. Konsernin kokonaiskulut pysyivät vertailukauden tasolla. Yhtiön meneillään olevat kehityshankkeet etenivät suunnitellusti kolmannella neljänneksellä. Valtakunnallisen markkinapaikkaliiketoiminnan kehittämiseen liittyvä yritysjärjestely Arena Partners Oy:n kanssa saatiin päätökseen osakekauppojen toteutuessa 1.9.2010.

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talous- ja rahoitusjohtaja Tuomas Itkonen, puhelin 010 665 2244

 

Tiedotustilaisuus, webcast ja puhelinkonferenssi:

 

Suomenkielinen heinä – syyskuun tulosta käsittelevä tiedotustilaisuus pidetään 29.10.2010 kello 11.00 – 12.00 Scandic Marski -hotellin Carl-kabinetissa osoitteessa Mannerheimintie 10, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Tuomas Itkonen. Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajakalenteri alkaen kello 11.00.

 

Englanninkielinen puhelin- ja verkkokonferenssi alkaa 29.10.2010 kello 13.00. Voit osallistua konferenssiin soittamalla numeroon +44 (0)20 7806 1955 (osallistumiskoodi 4721324) tai seurata sitä osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajille (audio webcast).

 

 

Rauno Heinonen
viestintäjohtaja
Alma Media Oyj

 

 

JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset mediat

 

ALMA MEDIA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.7. – 30.9.2010

 

International Financial Reporting Standards (IFRS) -standardien mukainen vertailu on tehty vuoden 2009 vastaavan jakson lukuihin, ellei toisin ole mainittu. Taulukoiden luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä lukuja.

 

KONSERNIN TUNNUSLUKUJA

 

TUNNUSLUKUJA 2010 2009 Muutos 2010 2009 Muutos 2009
milj. euroa 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
Liikevaihto 75,2 73,0 3,0 228,3 228,8 -0,2 307,8
Liikevoitto (-tappio) 13,6 11,1 21,7 32,7 29,6 10,4 41,4
% liikevaihdosta 18,0 15,3   14,3 12,9   13,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 13,4 11,7 14,5 33,0 31,4 5,0 42,6
% liikevaihdosta 17,8 16,0   14,4 13,7   13,9
Tulos ennen veroja 13,4 10,9 23,0 32,9 28,9 13,7 40,8
Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä 13,3 11,4 16,7 33,3 30,7 8,5 42,0
Tilikauden tulos 9,8 7,7 28,6 23,9 20,6 16,3 29,3
Oman pääoman tuotto (vuosituotto)* 48,6 42,7 13,8 32,8 32,5 0,9 31,8
Sijoitetun pääoman tuotto (vuosituotto)* 47,0 37,3 26,0 32,1 28,6 12,2 29,1
Nettorahoituskulut -0,1 0,2 181,0 -0,1 0,3 131,5 0,3
Nettorahoituskulut % -0,2 0,2   0,0 0,1   0,1
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,1 -0,1 -37,4 0,3 -0,4 -175,6 -0,3
Taseen loppusumma       171,7 155,4 10,5 155,5
Bruttoinvestoinnit 4,2 2,2 88,2 10,1 5,2 93,2 8,2
Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta 5,6 3,0   0,0 2,3   2,7
Omavaraisuusaste-%       69,6 63,4   67,2
Velkaantumisaste (gearing), %       -20,5 -3,7   -17,1
Korolliset nettovelat       -21,7 -3,2 573,5 -16,5
Korollinen vieras pääoma       4,1 11,9 -65,8 4,6
Koroton vieras pääoma       61,7 56,7 8,7 54,9
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman lehdenjakajia 1 861 1 911 -2,6 1 810 1 926 -6,0 1 888
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin 1 019 1 045 -2,5 987 993 -0,7 969
Tulos/osake, EUR
(laimentamaton)
0,13 0,10 27,9 0,32 0,27 15,0 0,39
Tulos/osake, EUR
(laimennettu)
0,13 0,10 27,8 0,32 0,27 14,9 0,39
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR 0,09 0,05 71,9 0,47 0,44 8,3 0,58
Oma pääoma/osake, EUR       1,39 1,16   1,28
Hinta/voitto-suhde (P/E)       21,8 26,5   19,1
Osakekannan markkina-arvo       516,4 543,2 -4,9 558,1
Osakemäärä keskimäärin (1000 osaketta)              
– laimentamaton 75 053 74 613   74 841 74 613   74 613
– laimennettu 75 135 74 673   75 023 74 635   74 859
Osakemäärä kauden lopussa (1000 osaketta) 75 053 74 613   75 053 74 613   74 613

 

 

*ks. Osavuosikatsauksen Pääasialliset laadintaperiaatteet

 

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS HEINÄ – SYYSKUUSSA 2010

 

Konsernin heinä – syyskuun liikevaihto oli 75,2 (73,0) milj. euroa ja se kasvoi 3,0 % (laski 10,3 %). Verkkoliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta kasvoi 15,1 %:iin (12,5 %).

 

Konsernin ilmoitusmyynti jatkoi myönteistä kehitystä kasvaen vertailukauden tasosta 10,8 % 33,8 milj. euroon. Painettujen medioiden ilmoitusmyynti kääntyi 6,0 % kasvuun.

 

Heinä – syyskuun liikevoitto oli 13,6 (11,1) milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 13,4 (11,7) milj. euroon, kasvua 14,5 % (-4,5 %) vertailukaudesta. Liikevoitto parani pääasiassa liikevaihdon kasvun ansiosta, kokonaiskulujen pysyessä vertailukauden tasolla. Liikevoittoprosentti vahvistui 18,0 %:iin (15,3 %), liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 17,8 % (16,0 %).

 

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS TAMMI – SYYSKUUSSA 2010

 

Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 228,3 (228,8) milj. euroa ja se laski 0,2 % (laski 10,2 %).  Verkkoliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 15,5 % (12,9 %).

 

Tammi – syyskuun ilmoitusmyynti kasvoi 4,4 % 107,2 milj. euroon. Painetun median ilmoitusmyynti oli edellisen vuoden tasolla. Konsernin online-ilmoitusmyynti kasvoi tammi-syyskuussa 23,7 % 25,8 milj. euroon.  Ilmoitusmyynnin osuus konsernin liikevaihdosta oli 46,7 %.

 

Konsernin tammi – syyskuun levikkiliikevaihto oli lähellä edellisen vuoden tasoa. Maakunta- ja paikallislehtien levikkiliikevaihto kasvoi lievästi hinnankorotusten ansioista, kappalemääräisten levikkien laskiessa edelleen.

 

Liikevoitto tammi – syyskuussa oli 32,7 (29,6) milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 33,0 (31,4) milj. euroa, kasvua 5,0 % (-17,8 %) vertailukaudesta. Liikevoittoprosentti oli 14,3 % (12,9 %), liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä 14,4 % (13,7 %).

 

Tammi – syyskuun liikevoittoon sisältyy nettomääräisesti kertaluonteisia kuluja 0,3 (1,8) milj. euroa. Kuluvan vuoden sekä vertailukauden kertaluonteiset kulut muodostuvat pääosin liiketoimintojen uudelleenjärjestelykustannuksista.

 

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA VUONNA 2010

 

Alma Media Oyj hankki 60 % omistusosuuden Marknadspriser.se-verkkopalvelua hallinnoivasta Marknadspriser i Sverige AB -yhtiöstä 1.3.2010. Yhtiö raportoidaan kokonaishankintana Alma Median konsernitilinpäätöksessä osana Markkinapaikat-segmenttiä.

 

Alma Media Oyj hankki 16.3.2010 osakekaupan ja suunnatun annin kautta 24 % omistusosuuden Kateetti Oy:stä. Yhtiö raportoidaan osakkuusyrityksenä Alma Median konsernitilinpäätöksessä osana Markkinapaikat-segmenttiä.

 

Tyrvään Sanomat Oy:n liiketoiminta siirtyi Alma Media -konserniin kuuluvalle Suomen Paikallissanomat Oy:lle 16.4.2010. Kauppaan kuului kaksi paikallislehteä, Tyrvään Sanomat ja Paikallissanomat, sekä Idea-Mainoksen liiketoiminta. Kokonaisuus raportoidaan osana Sanomalehdet-segmenttiä.

 

Alma Median omistusosuus Kotikokki.net Oy:stä nousi 1.6.2010 40 %:sta 65 %:iin. Yhtiö raportoidaan Alma Median konsernitilinpäätöksessä tytäryhtiönä Sanomalehdet-segmentissä.

 

Alma Media Oyj ja Arena Partners Oy aloittivat yhteistyön valtakunnallisessa markkinapaikkaliiketoiminnassa. Yritysjärjestelyyn liittyvät liiketoiminnot Etuovi.com, Vuokraovi.com, Autotalli.com ja Mikko.fi siirtyivät Alma Media Interactive Oy:n osittaisjakautumisen kautta syntyneeseen uuteen konsernin tytäryhtiöön Alma Media Partners Oy:öön. Arena Partners Oy osti 35 % tästä tytäryhtiöstä. Samassa yhteydessä Alma Media osti Arena Partnersin tytäryhtiöstä Arena Interactive Oy:stä 35 % osuuden. Järjestelyyn liittyvät osakekaupat toteutettiin suunnitellusti 1.9.2010. Järjestelyn seurauksena konsernin oma pääoma kasvoi 10,7 milj. euroa.

 

NÄKYMÄT VUODELLE 2010

 

Alma Media arvioi, että sanomalehtimainonta kasvaa vuonna 2010 maltillisesti edelliseen vuoteen verrattuna. Verkkomainonnan odotetaan kasvavan selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Alma Media arvioi iltapäivälehtien irtonumeromyynnin laskevan edelleen. Maakunta- ja paikallislehtien levikkien odotetaan laskevan lievästi. Kauppalehden levikin odotetaan pysyvän ennallaan tai laskevan lievästi.

 

Alma Media arvioi koko vuoden liikevaihdon kasvavan maltillisesti vuoden 2009 tasosta mediamainonnan kasvun seurauksena. Koko vuoden 2010 liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennustetaan kasvavan vertailuvuoden tasosta.  Vuoden 2009 liikevaihto oli 307,8 milj. euroa, liikevoitto 41,4 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 42,6 milj. euroa.

 

Aikaisemmin Alma Media arvioi koko vuoden vertailukelpoisen liikevaihdon kasvavan maltillisesti vuoden 2009 tasosta mediamainonnan asteittaisen kasvun seurauksena. Vertailukelpoisen liikevoiton odotettiin olevan lähellä edellisvuoden tasoa.

 

MARKKINATILANNE

 

Kolmannen neljänneksen aikana julkaistujen arvioiden mukaan Suomen bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan 2,6 – 3,5 % vuonna 2010. Katsauskauden aikana julkaistut arviot Suomen bruttokansantuotteen kasvusta ovat olleet selvästi alkuvuoden arvioita positiivisempia.

 

Tammi-syyskuussa 2010 mainonnan kokonaismäärä kasvoi TNS Media Intelligencen mukaan 5,3 % (-19,6 %). Mainonta sanoma- ja kaupunkilehdissä kasvoi tammi-syyskuun aikana 1,9 % ja verkkomediassa 33,6 % vertailukaudesta. Kolmannella neljänneksellä mainonnan kokonaismäärä kasvoi 10,9 %. Mainonta sanoma- ja kaupunkilehdissä kasvoi 7,2 % ja verkkomediassa 38,1 % vertailukaudesta.  

 

LIIKETOIMINTASEGMENTIT

 

Tässä osavuosikatsauksessa liiketoimintasegmentit raportoidaan konsernin uuden sisäisen organisaatiorakenteen mukaisesti. Segmenttirakennetta on muutettu vuoden 2010 alusta lukien, kun Alma Median paino- ja jakelutoiminta keskitettiin uuteen konserniyksikköön. Uusi paino- ja jakeluyksikkö raportoidaan osana Muu toiminta -liiketoimintasegmenttiä.

 

Raportoitavien segmenttien rakenteen ja koostumuksen muututtua Alma Media on IFRS 8 Toimintasegmentit -standardin mukaisesti oikaissut segmentti-informaation vastaavat erät vertailukaudelta 2009. Nämä muutokset on esitetty myös tämän osavuosikatsauksen liitteessä. Pörssitiedotteessa Muutos Alma Median liiketoimintasegmenttien rakenteessa ja koostumuksessa (27.4.2010) on esitetty sekä uuden että vanhan segmenttikoostumuksen mukaiset segmenttien liikevaihto ja liikevoitto, segmenttien avainluvut ja varat, velat ja investoinnit sekä yhteenvedot muutoksen vaikutuksista vuosina 2008 ja 2009 Sanomalehdet-, Kauppalehti-ryhmä- ja Markkinapaikat-liiketoimintasegmenteissä.

 

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 2010 2009 Muutos 2010 2009 Muutos 2009
milj. euroa 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
  Sanomalehdet              
   Ulkoinen liikevaihto 52,4 51,2   158,0 158,0   213,4
   Segmenttien välinen liikevaihto 1,1 0,5   3,2 1,6   2,1
  Sanomalehdet yhteensä 53,5 51,7 3,5 161,2 159,6 1,0 215,5
               
  Kauppalehti-ryhmä              
   Ulkoinen liikevaihto 13,2 14,5   41,3 46,6   62,5
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,1 0,1   0,5 0,2   0,3
  Kauppalehti-ryhmä yhteensä 13,3 14,6 -8,6 41,8 46,8 -10,8 62,8
               
  Markkinapaikat              
   Ulkoinen liikevaihto 7,9 6,3   23,8 20,5   27,0
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,0 0,0   -0,2 0,0   0,0
  Markkinapaikat yhteensä 7,9 6,2 26,0 23,7 20,5 15,6 27,0
               
  Muu toiminta              
   Ulkoinen liikevaihto 1,7 1,1   5,2 3,7   4,8
   Segmenttien välinen liikevaihto 17,8 16,6   52,9 50,6   67,8
  Muu toiminta yhteensä 19,6 17,7 10,3 58,2 54,3 7,1 72,7
               
  Eliminoinnit -19,0 -17,2   -56,5 -52,4   -70,2
Yhteensä 75,2 73,0 3,0 228,3 228,8 -0,2 307,8
               
               
LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN 2010 2009 Muutos 2010 2009 Muutos 2009
milj. euroa *) 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
  Sanomalehdet 8,3 6,5 27,7 24,3 20,9 16,1 29,7
  Kauppalehti-ryhmä 2,4 2,3 7,5 6,5 4,3 48,7 6,7
  Markkinapaikat 1,1 0,0 2515,6 0,4 -0,4 208,3 -0,7
  Muu toiminta 1,7 2,4 -26,2 1,5 4,7 -68,5 5,7
Yhteensä 13,6 11,1 21,7 32,7 29,6 10,4 41,4
*) sisältää kertaluonteiset erät              

 

 

 

 

 

 

SANOMALEHDET

 

Sanomalehtien avainluvut 2010 2009 Muutos 2010 2009 Muutos 2009
(milj. euroa) 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
Liikevaihto 53,5 51,7 3,5 161,2 159,6 1,0 215,5
Levikkiliikevaihto 28,4 28,5 -0,4 82,4 82,7 -0,3 109,9
Ilmoitusmyynnin liikevaihto 23,9 22,2 7,9 76,0 73,9 2,8 101,3
Muu liikevaihto 1,3 1,1 17,2 2,8 3,1 -9,4 4,4
Liikevoitto 8,3 6,5 27,7 24,3 20,9 16,1 29,7
Liikevoitto/liikevaihto, % 15,5 12,5   15,1 13,1   13,8
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 8,2 6,9 18,5 24,3 22,2 9,5 30,8
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/liikevaihto, % 15,3 13,4   15,1 13,9   14,3
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman lehdenjakajia 1 021 1 021 0 976 1 021 -4 1 002
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin * 101 377 -73 99 377 -74 370
* Jakelutoiminta on siirretty 1.1.2010 paino- ja jakeluliiketoimintayksikköön, joka raportoidaan Muu toiminta -segmentissä.  
                 

 

  2010 2009   2010 2009   2009
Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 7-9 7-9   1-9 1-9   1-12
Tarkastettu levikki              
Iltalehti             112 778
Aamulehti             135 293
               
Verkkopalvelut, eri selaimia viikossa keskimäärin
Iltalehti.fi 2 223 618 1 685 265   2 183 382 1 696 981   1 762 615
Telkku.com 590 364 553 276   609 612 573 088   580 989
Aamulehti.fi 308 970 195 761   283 655 191 197   207 978

 

Sanomalehdet-segmentissä raportoidaan 35 sanomalehden kustannustoiminnasta. Lehdistä suurimmat ovat Aamulehti ja Iltalehti.

 

Heinäkuu – syyskuu 2010

 

Sanomalehdet-segmentin liikevaihto kasvoi 53,5 (51,7) milj. euroon. Segmentin ilmoitusmyynti oli 23,9 (22,2) milj. euroa ja se vahvistui 7,9 % (-16,3 %). Kolmannella neljänneksellä painetun median ilmoitusmyynti kasvoi 5,5 % (-18,1 %). Online-ilmoitusmyynti kasvoi edelleen hyvin koko segmentissä suhteessa vertailukauteen. Iltalehti.fi:n ilmoitusmyynti kasvoi 41,6 % (24,1 %) vertailukaudesta.

 

Segmentin levikkiliikevaihto pysyi kolmannella neljänneksellä vertailukauden tasolla. Maakunta- ja paikallislehtien levikkiliikevaihto kasvoi hinnankorotusten myötä vertailukaudesta. Iltalehden irtonumeromyynti laski kolmannen neljänneksen aikana noin 3,1 % (7,2 %) iltapäivälehtimarkkinan supistuessa noin 2,1 % (6,1 %).

 

Sanomalehdet-segmentin kolmannen neljänneksen liikevoitto oli 8,3 (6,5) milj. euroa. Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,2 (6,9) milj. euroa.

 

Sanomalehtien verkkopalveluiden kävijämäärät ovat kasvaneet vertailukaudesta. Myönteistä kävijämäärien kehitystä tuetaan myös jatkossa palveluiden aktiivisella kehittämisellä.

 

Tammikuu – syyskuu 2010

 

Sanomalehdet-segmentin liikevaihto tammi – syyskuussa oli 161,2 (159,6) milj. euroa. Segmentin ilmoitusmyynnin liikevaihto kasvoi 2,8 % (-14,6 %) ja oli 76,0 (73,9) milj. euroa. Segmentin levikkiliikevaihto laski hieman ja oli 82,4 (82,7) milj. euroa. Sanomalehdet-segmentin liikevoitto oli 24,3 (20,9) milj. euroa, ilman kertaluonteisia eriä 24,3 (22,2) milj. euroa. Liikevoittoprosentti vahvistui tammi-syyskuussa 15,1 %:iin (13,1 %), ilman kertaluonteisia eriä 15,1 %:iin (13,9 %).

 

Huhtikuussa 2010 hankittiin Tyrvään Sanomat Oy:n liiketoiminta osaksi Suomen Paikallissanomat -liiketoimintayksikköä. Alma Median omistusosuus osana Iltalehteä raportoitavassa Kotikokki.net Oy:ssä nousi 65 %:iin kesäkuussa 2010.

 

 

KAUPPALEHTI-RYHMÄ

 

Kauppalehti-ryhmän avainluvut 2010 2009 Muutos 2010 2009 Muutos 2009
(milj. euroa) 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
Liikevaihto 13,3 14,6 -8,6 41,8 47,0 -11,0 62,8
Liikevaihto ilman myytyjä toimintoja * 13,3 12,9 3,3 41,8 41,2 1,5 56,2
Levikkiliikevaihto 3,7 4,0 -7,8 11,0 11,4 -3,1 15,4
Ilmoitusmyynnin liikevaihto 3,6 3,0 18,8 12,3 11,4 8,3 16,3
Muu liikevaihto 6,0 7,5 -20,1 18,4 24,2 -23,8 31,0
Liikevoitto 2,4 2,3 7,5 6,5 4,3 48,7 6,7
Liikevoitto/liikevaihto, % 18,2 15,5   15,5 9,3 67,1 10,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 2,4 2,3 7,5 6,5 4,7 37,1 6,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/liikevaihto, % 18,2 15,5   15,5 10,0 54,1 10,7
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 441 477 -8 436 485 -10 477
* Kauppalehti 121 Oy myyty marraskuussa 2009            
               
  2010 2009   2010 2009   2009
Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 7-9 7-9   1-9 1-9   1-12
Tarkastettu levikki              
Kauppalehti             78 731
               
Verkkopalvelut, eri selaimia viikossa keskimäärin
Kauppalehti.fi 584 989 504 031   591 091 528 466   544 533

 

Kauppalehti-ryhmä on erikoistunut taloudellisen informaation tuottamiseen. Sen tunnetuin tuote on Suomen johtava taloussanomalehti Kauppalehti. Ryhmään kuuluvat myös asiakaslehtiyritys Lehdentekijät, Suomen Business Viestintä ja Baltiassa toimiva uutistoimisto- ja mediaseurantayksikkö BNS Group.

 

Heinäkuu – syyskuu 2010

 

Kauppalehti-ryhmän liikevaihto oli kolmannella neljänneksellä 13,3 (14,6) milj. euroa. Vertailukauden liikevaihtoon sisältyy myydyn Kauppalehti 121 Oy:n liikevaihto 1,7 milj. euroa. Ilman Kauppalehti 121:n vaikutusta katsauskauden liikevaihto kasvoi 3,3 %. Verkkoliiketoiminnan osuus segmentin liikevaihdosta oli 24,4 % (18,8 %).

 

Segmentin ilmoitusmyynti kasvoi 18,8 % (-35,8 %) ja oli 3,6 (3,0) milj. euroa. Verkon ilmoitusmyynti kasvoi 46,7 % (-20,4 %) vertailukaudesta.

 

Segmentin levikkiliikevaihto oli lähellä edellisvuoden tasoa eli 3,7 (4,0) milj. euroa.
Segmentin sisältötoiminnan liikevaihto ilman Kauppalehti 121:n vaikutusta kasvoi 2,8 % ja oli 6,0 (5,8) milj. euroa.

 

Kauppalehti.fi:n kävijämäärä oli kolmannen neljänneksen aikana keskimäärin 584 989 (504 031) eri selainta viikossa. Verkkopalvelun kävijämäärä on jatkanut kasvuaan, mikä osaltaan vahvistaa edelleen Kauppalehti-tuoteperheen asemaa maan johtavana taloustiedon tuottajana.

 

Kauppalehti-ryhmän liikevoitto oli heinä – syyskuussa 2,4 (2,3) milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 2,4 (2,3) milj. euroa. Kauppalehti-ryhmän liikevoittoprosentti oli 18,2 % (15,5 %) ja liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 18,2 % (15,5 %).

 

Tammikuu- syyskuu 2010

 

Kauppalehti-ryhmän liikevaihto oli 41,8 (47,0) milj. euroa. Vertailukauden liikevaihtoon sisältyy marraskuussa 2009 myydyn Kauppalehti 121 Oy:n liikevaihto 5,8 milj. euroa. Segmentin liikevaihto ilman Kauppalehti 121:n vaikutusta kasvoi 1,5 % 41,8 (41,2) milj. euroon. Segmentin ilmoitusmyynti kasvoi vertailujaksosta 12,3 (11,4) milj. euroon, levikkimyynti oli 11,0 (11,4) milj. euroa ja sisältömyynti oli 18,4 (18,4) milj. euroa (ilman Kauppalehti 121:n vaikutusta).

 

Segmentin liikevoitto tammi-syyskuussa oli 6,5 (4,3) milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 6,5 (4,7) milj. euroa. Kauppalehti-ryhmän liikevoittoprosentti oli 15,5 % (9,3 %), ilman kertaluonteisia eriä 15,5 % (10,0 %).

 

 

MARKKINAPAIKAT

 

Markkinapaikkojen avainluvut 2010 2009 Muutos 2010 2009 Muutos 2009
(milj. euroa) 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
Liikevaihto 7,9 6,2 26,0 23,7 20,5 15,6 27,0
Kotimaan toiminnot 6,7 5,2 29,7 20,3 17,1 18,4 22,4
Ulkomaan toiminnot 1,2 1,1 9,3 3,6 3,5 2,8 4,7
Liikevoitto 1,1 0,0 2515,6 0,4 -0,4 208,3 -0,7
Liikevoitto/liikevaihto, % 14,2 0,7   1,8 -1,9 193,7 -2,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 0,9 0,2 464,8 0,8 -0,3 420,6 -0,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/liikevaihto, % 10,9 2,4   3,5 -1,3 376,5 -2,0
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 179 189 -5 180 207 -13 200
               
               
  2010 2009   2010 2009   2009
Operatiivisen toiminnan tunnusluvut 7-9 7-9   1-9 1-9   1-12
Verkkopalvelut, eri selaimia viikossa keskimäärin  
Etuovi.com 420 896 363 331   414 797 354 495   354 826  
Autotalli.com 92 882 100 811   94 420 98 074   96 872  
Monster.fi 78 443 67 837   86 000 73 970   74 473  
Mikko.fi 52 975 87 732   64 421 79 028   76 854  
Mascus.com 226 643 165 552   233 082 162 709   175 924  
City24 146 522 213 091   190 842 243 264   232 648  
Bovision 70 906 114 989   99 464 111 724   110 266  

 

Markkinapaikat-segmentissä raportoidaan luokitellut palvelut, joita toteutetaan verkossa ja tuetaan painotuotteilla. Suomessa toimivat palvelut ovat Etuovi.com, Vuokraovi.com, Monster.fi, Autotalli.com, Mascus.fi ja Mikko.fi. Ulkomailla toimivat palvelut ovat Mascus, Bovision, Objektvision sekä City24.

 

Heinäkuu – syyskuu 2010

 

Vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä Markkinapaikkojen liikevaihto oli 7,9 (6,2) milj. euroa, kasvua 26,0 % (-26,3 %). Segmentin ilmoitusmyynnin liikevaihto kasvoi katsauskaudella alkuvuotta nopeammin, 27,9 %, ja oli 7,0 milj. euroa. Liikevaihdon positiivinen kehitys perustui pääosin rekrytointi-ilmoittelun ja asuntokaupan ilmoitusmyynnin kasvuun. Asuntokaupan ilmoitusmyynti kasvoi sekä verkossa että painetussa mediassa.

 

Markkinapaikat-segmentin liikevoitto vahvistui kolmannella neljänneksellä 1,1 (0,0) milj. euroon. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 0,9 (0,2) milj. euroa.

 

Alma Media ja Väli-Suomessa toimivien sanomalehtien kehitysyhtiö Arena Partners Oy aloittivat yhteistyön valtakunnallisessa markkinapaikkaliiketoiminnassa 26.8.2010. Yhteistyö kattaa Markkinapaikat-segmentin palveluista Etuovi.com:in, Vuokraovi.com:in, Autotalli.com:in ja Mikko.fi:n.  Kilpailuvirasto hyväksyi järjestelyn heinäkuussa ja siihen liittyvät osakekaupat toteutettiin 1.9.2010.

 

Katsauskauden aikana päätettiin lopettaa asuntokaupan City24 -liiketoiminnat Serbiassa, Ukrainassa ja Kroatiassa. City24 -liiketoiminta jatkuu edelleen Puolassa ja Baltiassa.

 

Tammikuu – syyskuu 2010

 

Markkinapaikat-segmentin liikevaihto kasvoi tammi – syyskuussa 15,6 % ja oli 23,7 (20,5) milj. euroa. Segmentin liikevoitto vahvistui 0,4 (-0,4) milj. euroon. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 0,8 (-0,3) milj. euroa.

 

Alma Media osti 60 % omistusosuuden Marknadspriser.se-verkkopalvelusta maaliskuussa 2010. Yhtiö raportoidaan kokonaishankintana Alma Median konsernitilinpäätöksessä. Maaliskuussa 2010 ostettiin myös 24 %:n omistusosuus Kateetti Oy:stä. Yhtiö raportoidaan osakkuusyrityksenä.

 

 

MUU TOIMINTA

 

Muun toiminnan avainluvut 2010 2009 Muutos 2010 2009 Muutos 2009
(milj. euroa) 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
Liikevaihto 19,6 17,7 10,3 58,2 54,3 7,1 72,7
   Ulkoinen liikevaihto 1,7 1,1 54,3 5,2 3,7 41,5 4,8
   Segmenttien välinen liikevaihto 17,8 16,6 7,3 52,9 50,6 4,5 67,8
Liikevoitto 1,7 2,4 -26,2 1,5 4,7 -68,5 5,7
Liikevoitto/liikevaihto, % 8,9 13,4   2,5 8,7 -70,6 7,8
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1,9 2,4 -19,5 1,4 4,7 -71,2 5,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/liikevaihto, % 9,7 13,4   2,3 8,7 -73,1 7,8
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 221 213 4 217 213 2 210
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin 919 654 40 888 617 44 599

 

Muu toiminta -segmentissä raportoidaan konsernin emoyhtiön sekä konsernin paino- ja jakeluyksikön toiminnot. Näiden taloudelliset ominaispiirteet ovat samankaltaisia, sillä ne ovat ensisijaisesti muita liiketoimintasegmenttejä palvelevia yksiköitä. Konsernin rahoituserät ja tuloverot käsitellään segmenteille kohdistamattomina erinä.

 

 

OSAKKUUSYHTIÖT

 

Osuus osakkuusyritysten tuloksista 2010 2009 2010 2009 2009
(milj. euroa) 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12
Sanomalehdet -0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
Kauppalehti-ryhmä          
  Talentum Oyj -0,4 -0,3 -0,1 -1,0 -1,4
Markkinapaikat -0,0   -0,0    
Muu toiminta          
  Muut osakkuusyritykset 0,2 0,2 0,4 0,5 0,9
Yhteensä -0,1 -0,1 0,3 -0,4 -0,3

 

 

Alma Media -konserni omistaa Kauppalehti-ryhmässä raportoitavasta Talentum Oyj:stä yhteensä 32,14 %. Talentumin hallussa olevat yhtiön omat osakkeet on tässä laskettu mukaan osakkeiden kokonaismäärään. Alma Median konsernitilinpäätökseen omistus Talentumissa on yhdistelty siten, että Talentumin omia osakkeita ei ole huomioitu osakkeiden kokonaismäärässä. Alma Median konsernitilinpäätöksessä 31.12.2009 ja tässä osavuosikatsauksessa käytetty omistusosuus oli 32,64 %.

 

Alma Media Oyj hankki maaliskuussa 2010 osakekaupan ja suunnatun annin kautta 24 % omistusosuuden Kateetti Oy:stä. Yhtiö raportoidaan osakkuusyrityksenä Alma Median konsernitilinpäätöksessä osana Markkinapaikat-segmenttiä.

 

Alma Media Oyj hankki Arena Partners Oy:n tytäryhtiöstä Arena Interactive Oy:stä 35 % osuuden syyskuussa 2010. Hankinta liittyi Alma Median ja Arena Partnersin yhteistyöhön valtakunnallisessa markkinapaikkaliiketoiminnassa.

 

TASE JA RAHOITUSASEMA

 

Konsernitaseen loppusumma oli syyskuun 2010 lopussa 171,7 (155,4) milj. euroa. Yhtiön omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 69,6 % (63,4 %) ja yhtiön oma pääoma osaketta kohden kasvoi 1,39 (1,16) euroon.

 

Syyskuun lopussa konsernin korollinen nettovelka oli -21,7 (-3,2) milj. euroa.  Vuoden 2010 aikana toteutuneiden yritysjärjestelyiden yhteydessä on syntynyt käypään arvoon kirjattavia rahoitusvaroja yhteensä 8,4 milj. euroa ja muita velkoja 2,9 milj. euroa.

 

Konsernin liiketoiminnan rahavirta tammi – syyskuussa oli yhteensä 33,8 (32,6) milj. euroa. Rahavirta ennen rahoitusta oli 33,0 (30,1) milj. euroa. Investointien rahavirtaan vaikuttivat merkittävimpinä kuluvan vuoden aikana toteutetut yritysjärjestelyt.

 

Konsernilla on voimassa oleva 100,0 milj. euron yritystodistusohjelma Suomessa. Ohjelman puitteissa yritys voi laskea liikkeelle todistuksia yhteisarvoltaan 0-100 milj. euroa. Yritystodistusohjelmasta oli 30.9.2010 käyttämättä 100,0 milj. euroa. Lisäksi konsernilla on juoksuajalla 6.8.2009-6.8.2011 käytettävissään 50 milj. euron luottolimiitti, joka 30.9.2010 oli kokonaisuudessaan käyttämättä.

 

INVESTOINNIT

 

Alma Media -konsernin investoinnit olivat heinä – syyskuussa 4,2 (2,2) milj. euroa. Vuosineljänneksen aikana toteutetut investoinnit olivat normaaleja käyttö- ja korvausinvestointeja sekä osake- ja liiketoimintahankintoja.

 

Alma Media Oyj tiedotti 17.12.2009 käynnistäneensä Tampereen painolaitoksen uudistamiseen liittyvän investoinnin valmistelun. Yhtiön hallitus päätti 11.3.2010 siirtää hankkeen toteutusvaiheeseen. Painoinvestoinnin arvo on enintään 50 milj. euroa. Investointi painottuu vuosille 2011 ja 2012. Uuden painolaitoksen on arvioitu aloittavan toimintansa vuonna 2013.

 

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

 

Alma Media -konsernissa riskienhallinnan tehtävä on arvioida ja hallinnoida jatkuvasti osana operatiivista toimintaa kaikkia yritystoiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia, uhkia ja riskejä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

 

Riskienhallintaprosessin avulla tunnistetaan riskit, kehitetään riskienhallintakeinoja ja raportoidaan riskeistä säännöllisesti riskienhallintaorganisaatiolle. Riskienhallinta on osa Alma Median sisäistä valvontaa ja näin ollen osa hyvää johtamis- ja hallintojärjestelmää. Määrällisille ja laadullisille riskeille asetetaan kirjalliset rajat ja menettelytavat konsernin riskienhallintajärjestelmässä.

 

Alma Median merkittävimmät strategiset riskit ovat lehtien lukijamäärien merkittävä lasku, mediamyynnin väheneminen sekä jakelukustannusten merkittävä nousu. Talouden suhdannevaihtelut heijastuvat mediamyynnin kehitykseen. Mediamyynti kattaa noin puolet konsernin liikevaihdosta. Myös kehittyviin liiketoimintoihin kotimaan rajojen ulkopuolella, mm. Baltiassa ja muissa Itä-Euroopan maissa, liittyy maakohtaisia riskejä markkinoiden kehittymisen ja taloudellisen kasvun osalta.

 

Pitkällä aikavälillä mediatoimiala muuttuu mediakäytön muutosten ja teknologian kehittymisen myötä. Konsernin strategisena tavoitteena on vastata tähän haasteeseen uusiutumalla ja kehittämällä uusia liiketoimia verkkomedian alueella. Operatiivisista riskeistä tärkeimmät ovat tietotekniikan ja -liikenteen häiriöt sekä painotoiminnan keskeytyminen.

 

HALLINTO

 

Alma Media Oyj:n 11.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen jäseniksi Lauri Helveen, Kai Seikun, Erkki Soljan, Kari Stadighin, Harri Suutarin, Catharina Stackelberg-Hammarénin ja Seppo Paatelaisen. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Kari Stadighin ja varapuheenjohtajakseen Seppo Paatelaisen.

 

Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Kai Seikku, Erkki Solja, Catharina Stackelberg-Hammarén sekä Harri Suutari puheenjohtajaksi. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Seppo Paatelainen ja Lauri Helve sekä Kari Stadigh puheenjohtajaksi.

 

Hallitukseen valitut henkilöt on hallituksen toimesta arvioitu Kari Stadighia lukuun ottamatta riippumattomiksi yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Kari Stadighin arvioidaan olevan riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

 

Hallituksen sihteeriksi valittiin Alma Media Oyj:n lakiasiainjohtaja Mikko Korttila.

 

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n.

 

Oy Herttaässä Ab, joka omistaa yli 10 % Alma Median osakkeista, ehdotti yhtiökokoukselle erityisen tarkastuksen toimittamista Alma Median hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan toiminnasta viimeisen viiden vuoden ajalta. Yhtiökokous käsitteli ehdotuksen, ja koska Herttaässän omistusosuus Alma Mediassa ylittää 10 % kaikista osakkeista, ehdotus kirjattiin yhtiökokouspöytäkirjaan. Alma Media sai 15.4.2010 ilmoituksen, jonka mukaan Oy Herttaässä Ab on jättänyt Etelä-Suomen Aluehallintovirastoon hakemuksen erityisen tarkastuksen suorittamisesta.  Alma Media on jättänyt asiassa vastineensa Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle.

 

Alma Media Oyj järjesti 19.8.2010 yhtiön osakkeenomistaja Oy Herttaässä Ab:n pyynnön mukaisesti ylimääräisen yhtiökokouksen. Kokouksessa päätettiin pitää hallituksen kokoonpano ennallaan. Toimitusjohtaja Kai Telanne esitti Oy Herttaässä Ab:n pyynnöstä selvityksen yhtiön investoinnista uuteen painolaitokseen. Yhtiökokous ei tehnyt asiasta päätöstä, koska investointihanke kuuluu hallituksen toimivaltaan, eikä hallitus ollut saattanut asiaa yhtiökokouksen päätettäväksi.

 

Helsingin kihlakunnansyyttäjä päätti 1.7.2010 nostaa syytteen työsyrjinnästä Alma Median toimitusjohtajaa Kai Telannetta vastaan johtajasopimuksen purkuun liittyvässä rikosepäilyssä.

 

Alma Media Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2009 on annettu erillisenä kertomuksena hallituksen toimintakertomuksen yhteydessä.

 

OSINGONJAKO

 

Yhtiökokous 11.3.2010 päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilivuodelta 2009 osinkoa 0,40 euroa osaketta kohden. Osinko maksettiin 25.3.2010 sille, joka oli merkitty täsmäytyspäivänä 16.3.2010 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon.

 

Yhtiö maksoi maaliskuussa osakkeenomistajilleen osinkoa yhteensä 29,8 (22,4) miljoonaa euroa.

 

OSAKE

 

Heinä-syyskuussa NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä vaihdettiin yhteensä 1 251 284 Alma Median osaketta, mikä vastasi 1,7 % osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 30.9.2010 oli 6,88 euroa. Katsauskauden alin kaupankäyntikurssi oli 6,30 euroa ja ylin 7,08 euroa. Alma Media Oyj:n markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 516,4 milj. euroa.

 

Yhtiökokous päätti 11.3.2010 valtuuttaa Alma Media Oyj:n hallituksen hankkimaan enintään 3 730 600 kappaletta (noin 5 % kaikista osakkeista) Alma Median omaa osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2011 saakka. Katsauskauden loppuun mennessä yhtiö ei ole hankkinut omia osakkeitaan.

 

OPTIO-OIKEUDET

 

Optio-ohjelma 2006

 

Yhtiökokouksessa 8.3.2006 päätettiin optio-ohjelmasta, jonka perusteella optio-oikeuksia voidaan antaa enintään yhteensä 1 920 000 kappaletta ja niillä voi merkitä yhteensä enintään 1 920 000 kappaletta Alma Media Oyj:n kirjanpidolliselta vasta-arvolta 0,60 euroa olevaa osaketta. Optio-ohjelma on konsernin johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmä. Optio-oikeuksista 640 000 kappaletta merkittiin tunnuksella 2006A (ALN1VEW106), 640 000 kappaletta tunnuksella 2006B (ALN1VEW206) ja 640 000 kappaletta tunnuksella 2006C (ALN1VEW306).

 

Osakkeiden merkintäajat ja merkintähinnat ovat:
2006A 1.4.2008-30.4.2010, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2006,
2006B 1.4.2009-30.4.2011, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2007 ja
2006C 1.4.2010-30.4.2012, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2008.

 

Hallitus on yhtiökokouksen valtuuttamana myöntänyt A-optio-ohjelmasta yhteensä 515 000 optio-oikeutta 2006A. Yhtiölle on palautunut 2006A-optio-oikeuksia 75 000 kappaletta työ- tai toimisuhteiden päättymisten takia. Alma Median hallitus päätti vuosina 2007 ja 2008 mitätöidä yhtiön hallussa olevat 200 000 kappaletta 2006A-optio-oikeuksia. Konsernin johdolla olleet 440.000 kappaletta on 30.6.2010 mennessä kaikki joko myyty (242.263 kappaletta) tai käytetty osakkeiden merkintään (197.737 kappaletta). A-ohjelman optioiden merkintähinta oli 4,88 euroa.

 

Alma Median hallitus päätti vuonna 2007 antaa 2006B-ohjelman optio-oikeuksia konsernin johdolle yhteensä 515 000 kappaletta. Yhtiölle on palautunut 2006B-optio-oikeuksia 50 000 kappaletta työ- ja toimisuhteiden päättymisen vuoksi. Konsernin johdolla on palautuneiden optio-oikeuksien jälkeen hallussa yhteensä 465 000 kappaletta 2006B-optio-oikeutta. B-ohjelman optioiden merkintähinta, 9,85 euroa, määräytyi ajanjakson 1.4.-31.5.2007 osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettuun keskikurssiin. Optioiden 2006B merkintähinta laski maaliskuussa 2008 osingonjaon määrällä (0,90 euroa), maaliskuussa 2009 osingonjaon määrällä (0,30 euroa) 8,65 euroon ja maaliskuussa 2010 osingonjaon määrällä (0,40 euroa) 8,25 euroon. Kaikki yhtiön hallussa olleet 2006B-optiot, 175 000 kappaletta, on mitätöity. 2006B-ohjelman optio-oikeudet on otettu kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä 1.4.2009 alkaen. 2006B-optioilla ei ole tehty osakemerkintöjä 30.9.2010 mennessä.

 

Vuonna 2008 hallitus päätti antaa 2006C-ohjelman optio-oikeuksia konsernin johdolle 520 000 kappaletta. Yhtiölle on palautunut 2006C-optio-oikeuksia 50 000 kappaletta työ- ja toimisuhteiden päättymisen vuoksi. Konsernin johdolla on palautuneiden optio-oikeuksien jälkeen hallussa yhteensä 470 000 kappaletta 2006C-optio-oikeutta. C-ohjelman optioiden merkintähinta, 9,06 euroa, määräytyi ajanjakson 1.4.-31.5.2008 osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettuun keskikurssiin. Optioiden merkintähinta laski maaliskuussa 2009 osingonjaon määrällä (0,30 euroa) 8,76 euroon ja maaliskuussa 2010 osingonjaon määrällä (0,40 euroa) 8,36 euroon. Kaikki yhtiön hallussa olleet 2006C-optiot, 170 000 kappaletta, on mitätöity. 2006C-ohjelman optio-oikeudet on otettu kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä 1.4.2010 alkaen.

 

Jos kaikki johdolle annetut merkintäoikeudet käytetään, ohjelma laimentaa aikaisempien omistajien omistusta 1,25 %.

 

Optio-ohjelma 2009

 

Alma Media Oyj:n yhtiökokous päätti 11.3.2009 hallituksen ehdotuksen mukaisesti jatkaa Alma Median johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää aiempien periaatteiden mukaisesti optio-ohjelmalla ja päätti optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille vuosina 2009-2011. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 2 130 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä 2 130 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksista 710 000 kappaletta merkittiin tunnuksella 2009A (ALN1VEW309), 710 000 kappaletta tunnuksella 2009B (ALN1VEW209) ja 710 000 kappaletta tunnuksella 2009C (ALNVEW109).

 

Osakkeiden merkintäajat ja merkintähinnat ovat:
2009A 1.4.2012-31.3.2014, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-30.4.2009,
2009B 1.4.2013-31.3.2015, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-30.4.2010 ja
2009C 1.4.2014-31.3.2016, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-30.4.2011.

 

Alma Media Oyj:n hallitus päätti toukokuussa 2009 antaa 2009A-ohjelman mukaisesti optio-oikeuksia konsernin johdolle 640 000 kappaletta. Yhtiölle on palautunut 2006A-optio-oikeuksia 30 000 kappaletta työ- ja toimisuhteiden päättymisen vuoksi. Yhtiöllä on hallussa 100 000 kappaletta 2009A-optioita. 2009A-ohjelman merkintähinta, 5,21 euroa/osake, määräytyi ajanjakson 1.4.-30.4.2009 osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettuun keskikurssiin. Optioiden merkintähinta laski maaliskuussa 2010 osingonjaon määrällä (0,40 euroa) 4,81 euroon.

 

Alma Media Oyj:n hallitus päätti huhtikuussa 2010 antaa 2009B-ohjelman mukaisesti optio-oikeuksia konsernin johdolle 610 000 kappaletta, joista yhtiölle palautui 15 000 kappaletta. Kesäkuussa 2010 hallitus päätti jakaa 15 000 kappaletta 2009B-ohjelman mukaisia optio-oikeuksia konsernin johdolle. Yhtiöllä on hallussaan 100 000 kappaletta 2009B-optioita. 2009B-ohjelman merkintähinta, 7,33 euroa/osake, määräytyi ajanjakson 1.4.-30.4.2010 osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettuun keskikurssiin.

 

Jos kaikki merkintäoikeudet käytetään, ohjelma laimentaa aikaisempien omistajien omistusta 2,84 %.

 

Hallituksella ei ole muita voimassa olevia valtuuksia vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä.

 

MARKKINATAKAUS

 

Alma Media Oyj:n osakkeelle ei ole voimassaolevaa markkinatakausta.

 

LIPUTUKSET

 

Tammi-syyskuussa 2010 Alma Media ei vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9. pykälän mukaisia ilmoituksia.

 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

 

Alma Media osti 1.10.2010 Porissa toimivan Intermedia Partners Oy:n osakekannan laajentaakseen liiketoimintaansa kuluttajille suunnattuihin yrityshakemistopalveluihin. Yrityshakemistopalvelut integroidaan osaksi alueellisten ja paikallisten sanomalehtien verkkopalveluiden palvelutarjontaa. Yhtiö raportoidaan osana Sanomalehdet-segmenttiä.

 

Alma Media ostaa digitaaliseen markkinointiviestintään erikoistuneen Suunnittelutoimisto TTNK Helsinki Oy:n (Titanik Helsinki). Suunnitelman mukaan 1.11.2010 toteutuva yrityskauppa laajentaa Kauppalehti-ryhmään kuuluvan asiakaslehtiyksikkö Alma Media Lehdentekijöiden sisällöntuotannon tarjontaa.

 

 TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

 

  2010 2009 2010 2009 2009
LAAJA TULOSLASKELMA milj. euroa 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12
LIIKEVAIHTO 75,2 73,0 228,3 228,8 307,8
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,3 0,2 0,9
Materiaalit ja palvelut -21,5 -22,6 -66,6 -70,0 -93,1
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -26,5 -25,1 -84,6 -83,3 -112,3
Poistot ja arvonalentumiset -2,3 -2,3 -7,1 -6,6 -8,9
Liiketoiminnan muut kulut -11,3 -11,9 -37,7 -39,6 -53,0
LIIKEVOITTO 13,6 11,1 32,7 29,6 41,4
Rahoitustuotot 0,1 0,1 0,5 0,5 0,6
Rahoituskulut -0,3 -0,2 -0,6 -0,8 -1,0
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,1 -0,1 0,3 -0,4 -0,3
TULOS ENNEN VEROJA 13,4 10,9 32,9 28,9 40,8
Tuloverot -3,5 -3,2 -9,0 -8,3 -11,4
TILIKAUDEN TULOS 9,8 7,7 23,9 20,6 29,3
           
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:          
Muuntoerot 0,3 0,4 0,4 0,3 0,5
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä 0,3 0,3 0,7 -0,4 -0,4
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot          
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0,6 0,7 1,2 -0,1 0,2
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 10,4 8,4 25,1 20,5 29,5
           
Tilikauden tuloksen jakautuminen          
Emoyhtiön omistajille 9,7 7,6 23,7 20,5 29,2
Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1
           
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen          
Emoyhtiön omistajille 10,3 8,3 24,9 20,4 29,3
Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1
           
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos      
Tulos/osake, euroa 0,13 0,10 0,32 0,27 0,39
Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,13 0,10 0,32 0,27 0,39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASE milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009
VARAT      
PITKÄAIKAISET VARAT      
Liikearvo 30,5 33,1 28,2
Muut aineettomat hyödykkeet 10,3 11,4 10,4
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 29,0 32,7 32,0
Osuudet osakkuusyrityksissä 33,1 29,2 30,5
Muut rahoitusvarat 12,7 4,5 4,5
Laskennalliset verosaamiset 0,8 1,1 0,7
       
LYHYTAIKAISET VARAT      
Vaihto-omaisuus 0,9 1,3 1,5
Myyntisaamiset ja muut saamiset 26,3 26,1 25,3
Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat 2,4 0,7 1,2
Rahavarat 25,8 15,1 21,1
VARAT YHTEENSÄ 171,7 155,4 155,5
       
       
TASE milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Osakepääoma 45,0 44,8 44,8
Ylikurssirahasto 4,7 2,8 2,8
Muuntoerot 0,1 -0,5 -0,3
Kertyneet voittovarat 54,1 39,5 48,5
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 104,0 86,6 95,8
Määräysvallattomien omistajien osuus 2,0 0,1 0,2
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 106,0 86,8 96,0
       
VIERAS PÄÄOMA      
Pitkäaikaiset velat      
Korolliset velat 2,5 3,0 2,8
Laskennalliset verovelat 2,9 2,5 2,5
Eläkevelvoitteet 2,8 3,4 3,1
Varaukset 0,1 0,1 0,1
Muut pitkäaikaiset velat 2,8 0,5 0,4
Lyhytaikaiset velat      
Korolliset velat 1,6 8,9 1,8
Saadut ennakot 19,4 18,6 12,6
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,4 0,3 1,6
Varaukset 0,2 0,6 1,0
Ostovelat ja muut velat 33,1 30,7 33,7
VELAT YHTEENSÄ 65,7 68,6 59,5
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 171,7 155,4 155,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

 

  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA  1.1. – 30.9.2010 A B C D E F G
milj. euroa
Oma pääoma 1.1.2010 44,8 2,8 -0,3 48,5 95,8 0,2 96,0
Tilikauden tulos       23,7 23,7 0,3 23,9
Muut laajan tuloksen erät     0,4 0,7 1,2   1,2
Tapahtumat osakkeenomistajien ja  määräysvallattomien omistajien kanssa              
Emoyhtiön osingonjako       -29,8 -29,8   -29,8
Tytäryritysten osingonjako           -0,2 -0,2
Osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot       0,5 0,5   0,5
Toteutetut osakeoptiot 0,3 1,9     2,1   2,1
Liiketoimintojen yhdistäminen       10,7 10,7 1,8 12,5
Oma pääoma 30.9.2010 45,0 4,7 0,1 54,1 104,0 2,0 106,0
               
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1. – 30.9.2009 A B C D E F G
milj. euroa
Oma pääoma 1.1.2009 44,8 2,8 -0,8 41,1 87,9 0,6 88,5
Tilikauden tulos       20,6 20,6   20,6
Muut laajan tuloksen erät     0,3 -0,3   0,1 0,2
Tapahtumat osakkeenomistajien ja  määräysvallattomien omistajien kanssa              
Emoyhtiön osingonjako       -22,4 -22,4   -22,4
Tytäryritysten osingonjako           -0,6 -0,6
Osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot       0,5 0,5   0,5
Oma pääoma 30.9.2009 44,8 2,8 -0,5 39,5 86,6 0,1 86,8

 

 

 

Sarakeotsikot edellisessä oman pääoman muutoslaskelmassa
A = Osake-pääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Muuntoerot
D = Kertyneet voittovarat
E = Yhteensä
F = Määräysvallattomien omistajien osuus
G = Oma pääoma yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAHAVIRTALASKELMA

 

  2010 2009 2010 2009 2009
RAHAVIRTALASKELMA milj. euroa 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12
Liiketoiminnan rahavirta          
Tilikauden voitto 9,8 7,7 23,9 20,6 29,3
Oikaisuerät 5,9 5,6 15,0 15,0 19,5
Käyttöpääoman muutos -8,0 -8,1 4,1 1,0 -0,8
Saadut osingot 0,0 0,0 0,9 1,6 1,8
Saadut korot 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -0,2 -0,2 -0,5 -0,8 -1,0
Maksetut verot -2,8 -1,1 -9,9 -5,1 -6,2
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 4,9 3,9 33,8 32,6 43,1
           
Investointien rahavirta          
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1,0 -1,3 -2,3 -3,0 -4,2
Luovutustulot muista sijoituksista 0,0 0,7 0,0 1,6 2,0
Lainasaamisten muutos 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1
Tytäryritysten ja liiketoimintojen hankinta 0,0 0,0 -1,7 0,0 -0,8
Osakkuusyritysten hankinta -0,4 -0,9 -0,7 -1,1 -2,5
Tytäryritysten myynti 3,9 0,0 3,9 0,0 6,2
Investointien rahavirta yhteensä 2,6 -1,5 -0,7 -2,5 0,7
           
Rahavirta ennen rahoitusta 7,4 2,4 33,0 30,1 43,9
           
Rahoituksen rahavirta          
Optioiden perusteella tehdyistä osakemerkinnöistä saadut maksut 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,0 0,0 0,0 17,8 17,8
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,4 -2,8 -1,2 -25,3 -32,7
Korollisten saamisten muutos -0,1 1,1 0,6 2,2 1,7
Maksetut osingot 0,0 0,0 -30,0 -23,0 -23,0
Rahoituksen rahavirta yhteensä -0,5 -1,7 -28,5 -28,3 -36,1
           
Rahavarojen muutos (lisäys + / vähennys -) 6,9 0,7 4,5 1,8 7,7
Rahavarat kauden alussa 18,8 14,4 21,1 13,3 13,3
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,2 0,0 -0,2 0,0 -0,1
Rahavarat kauden lopussa 25,8 15,1 25,8 15,1 21,1

 

 

HANKITUT LIIKETOIMINNOT VUONNA 2010

 

Alma Media hankki Tyrvään Sanomien liiketoiminnot huhtikuussa 2010 sekä kesäkuussa 2010 määräysvallan (65 %) Kotikokki.net Oy:ssä.

 

Maaliskuussa 2010 Alma Media hankki 60 % osuuden Marknadspriser i Sverige AB:stä. Kauppa- ja osakassopimusten perusteella määräytyvän tulevan lunastusvelvoitteen vuoksi Marknadspriser i Sverige AB yhdistellään 100 % tytäryrityksenä ja arvioitu lunastushinta sisältyy luovutettuun kokonaisvastikkeeseen ja ehdolliseen kauppahintavelkaan.

 

Hankittujen liiketoimintojen hankintahinnat muodostuvat käteisvaroina suoritetuista maksuista 1,5 milj. euroa, osto-optioista 1,0 milj. euroa sekä ehdollisista kauppahintaveloista 0,1 milj. euroa, yhteensä 2,6 milj. euroa. Ehdolliset kauppahintavelat on arvostettu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi.

 

Liiketoimintojen yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot aineettomiin hyödykkeisiin liittyvät pääasiassa tuotemerkkeihin, hankittuihin IT -sovelluksiin sekä asiakassopimuksiin. Hankinnoissa syntyneeseen liikearvoon 2,2 milj. euroa vaikuttivat hankittuihin liiketoimintoihin liittyvät odotettavissa olevat synergiaedut. Hankittujen liiketoimintojen liikevoitto konsernin hankintapäivästä lukien on ollut 1,0 milj. euroa. Konsernin kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto olisi ollut arviolta 228,8 milj. euroa (raportoitu 228,3) ja liikevoitto 13,7 milj. euroa (raportoitu 13,6), mikäli hankinnat olisivat toteutuneet vuoden 2010 alusta.

 

LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA 2010 2009 2010 2009 2009  
milj. euroa 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12  
  Suomi 71,9 70,2 218,8 219,3 295,4  
  Muut EU-maat 3,2 2,7 8,9 8,9 11,9  
  Muut maat 0,1 0,1 0,6 0,4 0,5  
Yhteensä 75,2 73,0 228,3 228,8 307,8  

 

 

TIEDOT SEGMENTEITTÄIN

 

Alma Median segmentit ovat Sanomalehdet, Kauppalehti-ryhmä, Markkinapaikat ja Muu toiminta. Osavuosikatsauksen selostusosassa on esitetty segmenttien liikevaihto- ja liikevoittotiedot sekä osakkuusyhtiötulosten kohdistaminen segmenteittäin. Rahoituserät sekä tuloverot on käsitelty segmenteille kohdistamattomina erinä.

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty segmenttikohtaiset varat ja velat sekä kohdistamattomat omaisuus- ja velkaerät.

 

VARAT SEGMENTEITTÄIN milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009
  Sanomalehdet 45,0 43,6 45,4
  Kauppalehti-ryhmä 43,9 49,6 41,3
  Markkinapaikat 14,6 13,2 13,0
  Muu toiminta 35,2 32,1 29,9
  Kohdistamattomat varat ja eliminoinnit 33,1 16,9 25,9
Yhteensä 171,7 155,4 155,5

 

 

VELAT SEGMENTEITTÄIN milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009
  Sanomalehdet 29,3 27,2 24,9
  Kauppalehti-ryhmä 10,5 11,4 9,8
  Markkinapaikat 4,4 3,2 3,5
  Muu toiminta 14,2 12,1 12,6
  Kohdistamattomat velat ja eliminoinnit 7,3 14,6 8,7
Yhteensä 65,7 68,6 59,5

 

 

 

  2010 2009 2010 2009 2009
KONSERNIN INVESTOINNIT milj. euroa 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12
  Sanomalehdet 0,5 0,7 3,0 1,7 1,8
  Kauppalehti-ryhmä 0,2 0,1 0,6 0,7 2,6
  Markkinapaikat 2,8 0,1 5,0 0,6 0,7
  Muu toiminta 0,7 1,2 1,4 2,3 3,0
Yhteensä 4,2 2,2 10,1 5,2 8,2

 

 

VARAUKSET

 

Yhtiöllä oli 30.9.2010 yhteensä 0,1 (0,7) milj. euroa varauksia. Merkittävin osa varauksista on uudelleenjärjestelyvarauksia. Varausten muodostamisen yhteydessä tehtyjä arvioita ei ole ollut tarvetta muuttaa.

 

VASTUUT

 

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009
Muut vastuusitoumukset      
  Sopimuksiin perustuvat sitoumukset 0,1 0,1 0,1
       
Muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:
  Yhden vuoden kuluessa 6,5 7,3 6,3
  1-5 vuoden kuluessa 20,1 18,6 15,2
  Yli viiden vuoden kuluttua 51,2 25,7 19,9
  Yhteensä 77,7 51,6 41,4
       
Lisäksi konsernilla on IFRIC 4 perusteella      
sellaisia ostosopimuksia, joihin sisältyy IAS 17 mukainen muu vuokrasopimuskomponentti. Näiden ostosopimusten perusteella maksettavat vähimmäissuoritukset:   1,4 0,4

 

Muutokset konsernin vastuusitoumuksissa johtuvat pääosin tilikauden aikana solmituista uusista ja jatketuista kiinteistöjen vuokrasopimuksista.

 

 

KONSERNIN JOHDANNAISSOPIMUKSET milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009
Hyödykejohdannaiset, sähkötermiinit      
  Käypä arvo * 0,1 -0,1 -0,0
  Nimellisarvo 1,1 0,8 0,8
* Käypä arvo edustaa tuottoa, joka olisi syntynyt, mikäli johdannaispositiot olisi suljettu tilinpäätöshetkellä.  

 

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

 

Alma Media -konsernin lähipiiriin luetaan osakkuusyhtiöt sekä niiden omistamat yhtiöt. Osakkuusyhtiöiden kanssa käydyistä liiketoimista sekä saatava- ja velkatilanteesta on esitetty seuraavassa tiivistelmä:

 

  2010 2009 2010 2009 2009
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT milj. euroa 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12
           
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 0,1 0,0 0,2 0,1 0,2
Tavaroiden ja palveluiden ostot 0,9 0,9 2,7 2,8 3,7
Myynti, laina- ja muut saamiset raportointikauden lopussa         0,0
Ostovelat raportointikauden lopussa   0,1   0,1 0,1

 

Lähipiiriin luetaan myös yhtiön johto (hallituksen jäsenet, toimitusjohtajat sekä konsernin johtoryhmä). Tilinpäätöstiedotteen selostusosan Osake/optio-oikeudet -kohdassa on esitetty tiedot muutoksista voimassa olevaan optio-ohjelmaan, joka toimii johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmänä.

 

PÄÄASIALLISET LAADINTAPERIAATTEET (IFRS)

 

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti (IAS 34).

 

Osavuosikatsauksessa noudetaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä 31.12.2009 lukuun ottamatta jäljempänä esitettyjä 1.1.2010 alkaen sovellettuja standardeja ja tulkintoja. Osavuosikatsaus ei kuitenkaan sisällä kaikkea sitä informaatiota tai liitetietoja, jotka esitetään vuositilinpäätöksessä. Näin ollen tiedotetta tulee lukea yhdessä yhtiön vuositilinpäätöksen kanssa.

 

Osavuosikatsauksen tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperiaatteilla kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) ja Oman pääoman tuotto % (ROE) kvartaalikohtainen tunnusluku on annualisoitu kaavalla ((1+kvartaalin tuotto)4)-1). Osavuosikatsauksen luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä.

 

Tilikaudet 2010 ja 2009 ovat laadintaperiaatteiltaan vertailukelpoisia. Yhtiöllä ei ole raportoitavia lopetettuja toimintoja tilikausilla 2009 – 2010. Segmenttirakenteen muutosten osalta osavuosikatsauksen liitteissä on annettu yhteenvetoina segmenttikohtaiset vertailukausien tiedot sekä uuden että vanhan segmenttirakenteen mukaisesti.

 

1.1.2010 käyttöön otettuja uusia laskentastandardeja ja -tulkintoja ovat:

 

IFRS 3 (2008) Liiketoimintojen yhdistäminen
IAS 27 (2008) Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös
IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen – Suojauskohteiksi hyväksyttävät erät, muutos
IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille
IFRIC 18 Varojen siirrot asiakkailta
IFRS – IFRS -standardeihin tehdyt parannukset (huhtikuu 2009)
IFRS 2 Osakeperusteiset maksut – Käteisvaroina maksettavat osakeperusteiset liiketoimet konsernissa, muutos

 

Edellä mainittujen uusien standardien ja IFRIC tulkintojen vaikutus on konsernissa ollut vähäinen. IFRS 3 -standardin muutokset ovat vaikuttaneet tilikaudella 2010 tapahtuneiden yrityshankintojen käsittelyyn mm. liikearvon sekä hankintaan liittyvien kulujen osalta.

 

Tämän osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

 

Konsernissa kirjataan levikkituotot suoriteperusteisesti. Tämän johdosta levikkiliikevaihto kertyy tuloslaskelmassa vuoden aikana melko tasaisesti vuoden eri neljänneksillä. Levikkilaskutus kohdistuu alkuvuoteen, minkä johdosta liiketoiminnan rahavirran kertymä painottuu voimakkaimmin alkuvuoteen. Tämä vaikuttaa myös yhtiön erilaiseen taseasemaan vuoden eri neljänneksillä.

 

YLEISLAUSUNTO

 

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

 

SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS

 

Alma Media julkistaa tuloksensa vuoden viimeiseltä vuosineljännekseltä ja koko tilikaudelta 2010 keskiviikkona  16.2.2011.

 

ALMA MEDIA OYJ
Hallitus

 

TILIKAUTTA 2009 KOSKEVIEN SEGMENTTITIETOJEN OIKAISU

 

  1. LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN 

 

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN      
UUDELLA SEGMENTTIRAKENTEELLA          
           
2009          
           
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 2009 2009 2009 2009 2009
milj. euroa 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
  Sanomalehdet          
   Ulkoinen liikevaihto 52,0 54,9 51,2 55,4 213,4
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,4 0,6 0,5 0,5 2,1
  Sanomalehdet yhteensä 52,4 55,5 51,7 55,9 215,5
           
  Kauppalehti-ryhmä          
   Ulkoinen liikevaihto 16,2 16,0 14,5 15,9 62,5
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,1 0,0 0,1 -0,1 0,3
  Kauppalehti-ryhmä yhteensä 16,2 16,0 14,6 15,8 62,8
           
  Markkinapaikat          
   Ulkoinen liikevaihto 7,2 7,1 6,3 6,5 27,0
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Markkinapaikat yhteensä 7,2 7,0 6,2 6,5 27,0
           
  Muu toiminta          
   Ulkoinen liikevaihto 1,2 1,4 1,1 1,1 4,8
   Segmenttien välinen liikevaihto 17,0 17,0 16,6 17,2 67,8
  Muu toiminta yhteensä 18,2 18,4 17,7 18,3 72,7
           
  Eliminoinnit -17,6 -17,6 -17,2 -17,6 -70,2
Yhteensä 76,4 79,3 73,0 79,0 307,8
           
LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN milj. euroa *) 2009 2009 2009 2009 2009
1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
  Sanomalehdet 5,2 9,2 6,5 8,8 29,7
  Kauppalehti-ryhmä 0,6 1,4 2,3 2,3 6,7
  Markkinapaikat -0,2 -0,2 0,0 -0,3 -0,7
  Muu toiminta 0,9 1,5 2,4 1,0 5,7
Yhteensä 6,5 12,0 11,1 11,8 41,4
*) sisältää kertaluonteiset erät          

 

 

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN      
VANHALLA SEGMENTTIRAKENTEELLA          
           
2009          
           
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 2009 2009 2009 2009 2009
milj. euroa 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
  Sanomalehdet          
   Ulkoinen liikevaihto 52,8 56,0 51,9 56,2 216,9
   Segmenttien välinen liikevaihto 1,1 1,1 1,1 1,1 4,4
  Sanomalehdet yhteensä 53,9 57,1 53,0 57,3 221,3
           
  Kauppalehti-ryhmä          
   Ulkoinen liikevaihto 16,2 16,0 14,5 15,9 62,5
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,1 0,1 0,1 -0,1 0,3
  Kauppalehti-ryhmä yhteensä 16,2 16,0 14,6 15,8 62,8
           
  Markkinapaikat          
   Ulkoinen liikevaihto 7,2 7,1 6,3 6,5 27,0
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Markkinapaikat yhteensä 7,2 7,0 6,2 6,5 27,0
           
  Muu toiminta          
   Ulkoinen liikevaihto 0,4 0,3 0,4 0,3 1,4
   Segmenttien välinen liikevaihto 3,6 3,9 3,5 3,5 14,5
  Muu toiminta yhteensä 4,0 4,2 3,9 3,8 15,9
           
  Eliminoinnit -4,9 -5,0 -4,7 -4,5 -19,2
Yhteensä 76,4 79,3 73,0 79,0 307,8
 

 
         
LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN milj. euroa *) 2009 2009 2009 2009 2009
1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
  Sanomalehdet 6,9 11,1 8,8 10,5 37,3
  Kauppalehti-ryhmä 0,6 1,4 2,3 2,3 6,7
  Markkinapaikat -0,2 -0,2 0,0 -0,3 -0,7
  Muu toiminta -0,8 -0,3 0,0 -0,7 -1,9
Yhteensä 6,5 11,9 11,1 11,8 41,4
*) sisältää kertaluonteiset erät          

 

 

LIIKEVAIHDON JA LIIKEVOITON MUUTOKSET SIIRRYTTÄESSÄ VANHASTA  
UUTEEN SEGMENTTIRAKENTEESEEN          
           
2009          
           
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 2009 2009 2009 2009 2009
milj. euroa 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
  Sanomalehdet          
   Ulkoinen liikevaihto -0,8 -1,1 -0,7 -0,8 -3,4
   Segmenttien välinen liikevaihto -0,7 -0,5 -0,5 -0,6 -2,3
  Sanomalehdet yhteensä -1,5 -1,6 -1,2 -1,4 -5,8
           
  Kauppalehti-ryhmä          
   Ulkoinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Kauppalehti-ryhmä yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
           
  Markkinapaikat          
   Ulkoinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Segmenttien välinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Markkinapaikat yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
           
  Muu toiminta          
   Ulkoinen liikevaihto 0,8 1,1 0,7 0,8 3,4
   Segmenttien välinen liikevaihto 13,4 13,1 13,1 13,7 53,3
  Muu toiminta yhteensä 14,2 14,2 13,8 14,5 56,7
           
  Eliminoinnit -12,7 -12,6 -12,5 -13,1 -51,0
Yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
           
           
LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN milj. euroa *) 2009 2009 2009 2009 2009
1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
  Sanomalehdet -1,7 -1,8 -2,4 -1,7 -7,5
  Kauppalehti-ryhmä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Markkinapaikat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Muu toiminta 1,7 1,8 2,4 1,7 7,5
Yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

 

  1. SEGMENTTIEN AVAINLUVUT 

 

SEGMENTTIEN AVAINLUVUT UUDELLA SEGMENTTIRAKENTEELLA    
           
2009          
           
Sanomalehtien avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 52,4 55,5 51,7 55,9 215,5
Levikkimyynnin liikevaihto 26,9 27,2 28,5 27,2 109,9
Mediamyynnin liikevaihto 24,4 27,3 22,2 27,4 101,3
Muu liikevaihto 1,0 1,0 1,1 1,3 4,4
Liikevoitto 5,2 9,2 6,5 8,8 29,7
% liikevaihdosta 9,9 16,7 12,5 15,8 13,8
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 5,9 9,4 6,9 8,6 30,8
% liikevaihdosta 11,3 16,8 13,4 15,4 14,3
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman lehdenjakajia 1 002 1 015 1 021 1 002 1 002
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin 365 370 377 370 370
           
Kauppalehti-ryhmän avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 16,2 16,2 14,6 15,8 62,8
Levikkimyynnin liikevaihto 3,8 3,5 4,0 4,0 15,4
Mediamyynnin liikevaihto 4,3 4,0 3,0 5,0 16,3
Muu liikevaihto 8,1 8,6 7,5 6,8 31,0
Liikevoitto 0,6 1,4 2,3 2,3 6,7
Liikevoitto/liikevaihto, % 4,0 9,0 15,5 14,8 10,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 0,9 1,6 2,3 2,0 6,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/liikevaihto, % 5,6 9,6 15,5 12,5 10,7
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 488 490 477 453 477
           
Markkinapaikkojen avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 7,2 7,0 6,2 6,5 27,0
Kotimaan toiminnot 6,0 5,9 5,2 5,4 22,4
Ulkomaan toiminnot 1,2 1,2 1,1 1,1 4,7
Liikevoitto -0,2 -0,2 0,0 -0,3 -0,7
Liikevoitto/liikevaihto, % -2,8 -3,2 0,7 -4,3 -2,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -0,2 -0,2 0,2 -0,3 -0,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/liikevaihto, % -2,6 -3,2 2,4 -4,5 -2,0
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 230 202 189 178 200
           
           

 

SEGMENTTIEN AVAINLUVUT VANHALLA SEGMENTTIRAKENTEELLA    
           
2009          
           
Sanomalehtien avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 53,9 57,1 53,0 57,3 221,3
Levikkimyynnin liikevaihto 26,9 27,2 28,5 27,2 109,9
Mediamyynnin liikevaihto 24,4 27,3 22,2 27,4 101,3
Muu liikevaihto 2,5 2,6 2,3 2,7 10,2
Liikevoitto 6,9 11,1 8,8 10,5 37,3
% liikevaihdosta 12,8 19,4 16,7 18,3 16,8
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 7,6 11,2 9,3 10,3 38,4
% liikevaihdosta 14,1 19,6 17,5 17,9 17,3
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman lehdenjakajia 1 152 1 176 1 185 1 084 1 149
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin 937 998 1 045 894 969
           
Kauppalehti-ryhmän avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 16,2 16,0 14,6 15,8 62,8
Levikkimyynnin liikevaihto 5,9 5,6 5,9 6,1 23,5
Mediamyynnin liikevaihto 4,3 4,0 3,0 5,0 16,3
Muu liikevaihto 6,0 6,4 5,6 4,7 23,0
Liikevoitto 0,6 1,4 2,3 2,3 6,7
Liikevoitto/liikevaihto, % 4,0 9,0 15,5 14,8 10,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 0,9 1,6 2,3 2,0 6,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/liikevaihto, % 5,6 9,6 15,5 12,5 10,7
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 488 490 477 453 477
           
Markkinapaikkojen avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 7,2 7,0 6,2 6,5 27,0
Kotimaan toiminnot 6,0 5,9 5,2 5,4 22,4
Ulkomaan toiminnot 1,2 1,1 1,1 1,1 4,7
Liikevoitto -0,2 -0,2 0,0 -0,3 -0,7
Liikevoitto/liikevaihto, % -2,8 -3,2 0,7 -4,3 -2,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -0,2 -0,2 0,2 -0,3 -0,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä/liikevaihto, % -2,8 -3,2 2,4 -4,5 -2,0
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 230 202 189 178 200
           

 

SEGMENTTIEN AVAINLUKUJEN MUUTOKSET SIIRRYTTÄESSÄ VANHASTA  
UUTEEN SEGMENTTIRAKENTEESEEN          
           
2009          
           
Sanomalehtien avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto -1,5 -1,6 -1,2 -1,4 -5,8
Levikkimyynnin liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mediamyynnin liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muu liikevaihto -1,5 -1,6 -1,2 -1,4 -5,8
Liikevoitto -1,7 -1,8 -2,4 -1,7 -7,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -1,7 -1,8 -2,4 -1,7 -7,5
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman lehdenjakajia -151 -161 -164 -82 -147
Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin -573 -628 -668 -525 -599
           
Kauppalehti-ryhmän avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Levikkimyynnin liikevaihto -2,0 -2,2 -1,9 -2,1 -8,1
Mediamyynnin liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muu liikevaihto 2,0 2,2 1,9 2,1 8,1
Liikevoitto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 0 0 0 0 0
           
Markkinapaikkojen avainluvut 2009 2009 2009 2009 2009
(milj. euroa) 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12
Liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kotimaan toiminnot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ulkomaan toiminnot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liikevoitto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 0 0 0 0 0
           
           

 

 

  1. SEGMENTTIEN VARAT, VELAT JA INVESTOINNIT 

 

SEGMENTTIN VARAT, VELAT JA INVESTOINNIT

   
UUDELLA SEGMENTTIRAKENTEELLA        
         
2009        
         
VARAT SEGMENTEITTÄIN
milj. euroa
31.3.2009 30.6.2009 30.9.2009 31.12.2009
  Sanomalehdet 44,0 43,7 43,6 45,4
  Kauppalehti-ryhmä 53,7 47,3 49,6 41,3
  Markkinapaikat 14,3 13,3 13,2 13,0
  Muu toiminta ja eliminoinnit 33,5 33,0 32,1 29,9
  Kohdistamattomat varat 35,2 18,6 16,9 25,9
Yhteensä 180,7 156,0 155,4 155,5
         
VELAT SEGMENTEITTÄIN
milj. euroa
31.3.2009 30.6.2009 30.9.2009 31.12.2009
  Sanomalehdet 36,8 32,1 27,2 24,9
  Kauppalehti-ryhmä 15,9 13,2 11,4 9,8
  Markkinapaikat 4,1 3,5 3,2 3,5
  Muu toiminta ja eliminoinnit 14,3 12,1 12,1 12,6
  Kohdistamattomat velat 39,2 17,0 14,6 8,7
Yhteensä 110,4 77,9 68,6 59,5
         
KONSERNIN INVESTOINNIT
milj. euroa
2009 2009 2009 2009
1-3 4-6 7-9 10-12
  Sanomalehdet 0,5 0,5 0,7 0,2
  Kauppalehti-ryhmä 0,3 0,3 0,1 1,9
  Markkinapaikat 0,2 0,3 0,1 0,1
  Muu toiminta 0,6 0,5 1,2 0,8
Yhteensä 1,5 1,5 2,2 3,0
         

 

SEGMENTTIN VARAT, VELAT JA INVESTOINNIT    
VANHALLA SEGMENTTIRAKENTEELLA        
         
2009        
         
VARAT SEGMENTEITTÄIN
milj. euroa
31.3.2009 30.6.2009 30.9.2009 31.12.2009
  Sanomalehdet 65,3 64,1 63,4 65,3
  Kauppalehti-ryhmä 53,7 47,3 49,6 41,3
  Markkinapaikat 14,3 13,3 13,2 13,0
  Muu toiminta ja eliminoinnit 12,2 12,6 12,3 10,0
  Kohdistamattomat varat 35,2 18,6 16,9 25,9
Yhteensä 180,7 156,0 155,4 155,5
         
VELAT SEGMENTEITTÄIN
milj. euroa
31.3.2009 30.6.2009 30.9.2009 31.12.2009
  Sanomalehdet 43,9 38,6 33,3 31,7
  Kauppalehti-ryhmä 15,9 13,2 11,4 9,8
  Markkinapaikat 4,1 3,5 3,2 3,5
  Muu toiminta ja eliminoinnit 7,3 5,6 6,1 5,8
  Kohdistamattomat velat 39,2 17,0 14,6 8,7
Yhteensä 110,4 77,9 68,6 59,5
         
KONSERNIN INVESTOINNIT
milj. euroa
2009 2009 2009 2009
1-3 4-6 7-9 10-12
  Sanomalehdet 0,9 0,6 1,0 0,8
  Kauppalehti-ryhmä 0,3 0,3 0,1 1,9
  Markkinapaikat 0,2 0,3 0,1 0,1
  Muu toiminta 0,1 0,3 1,0 0,2
Yhteensä 1,5 1,4 2,2 3,0

 

 

SEGMENTTIEN VAROJEN, VELKOJEN JA INVESTOINTIEN MUUTOKSET  
SIIRRYTTÄESSÄ VANHASTA UUTEEN SEGMENTTIRAKENTEESEEN  
         
2009        
         
VARAT SEGMENTEITTÄIN
milj. euroa
31.3.2009 30.6.2009 30.9.2009 31.12.2009
  Sanomalehdet -21,2 -20,4 -19,8 -19,9
  Kauppalehti-ryhmä 0,0 0,0 0,0 0,0
  Markkinapaikat 0,0 0,0 0,0 0,0
  Muu toiminta ja eliminoinnit 21,2 20,4 19,8 19,9
  Kohdistamattomat varat 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0
         
VELAT SEGMENTEITTÄIN
milj. euroa
31.3.2009 30.6.2009 30.9.2009 31.12.2009
  Sanomalehdet -7,1 -6,5 -6,0 -6,8
  Kauppalehti-ryhmä 0,0 0,0 0,0 0,0
  Markkinapaikat 0,0 0,0 0,0 0,0
  Muu toiminta ja eliminoinnit 7,1 6,5 6,0 6,8
  Kohdistamattomat velat 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0
         
KONSERNIN INVESTOINNIT
milj. euroa
2009 2009 2009 2009
1-3 4-6 7-9 10-12
  Sanomalehdet -0,4 -0,2 -0,2 -0,6
  Kauppalehti-ryhmä 0,0 0,0 0,0 0,0
  Markkinapaikat 0,0 0,0 0,0 0,0
  Muu toiminta 0,4 0,2 0,2 0,6
Yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0
         

 

 

 

  • Julkaistu: 29.10.2010, 10:59
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli