Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Media Oyj:n tilinpäätöstiedote 2008: Liikevaihto kasvoi, liikevoitto heikkeni

Alma Media Oyj:n tilinpäätöstiedote 2008: Liikevaihto kasvoi, liikevoitto heikkeni

Alma Media Oyj   Pörssitiedote   13.2.2009 klo 09.00
 
 
ALMA MEDIA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008:
– Liikevaihto kasvoi, liikevoitto heikkeni  
 
Tilivuosi 2008 lyhyesti (suluissa vuoden 2007 vertailuluku):
– Liikevaihto 341,2 (328,9) milj. euroa, kasvua 3,7 %
– Liikevoitto 48,3 (64,4) milj. euroa, 14,2 % (19,6 %) liikevaihdosta, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 47,7 (52,9) milj. euroa. 
– Tulos ennen veroja 52,4 (68,0) milj. euroa, tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä 49,9 (56,5) milj. euroa
– Osakekohtainen tulos 0,51 (0,68) euroa.
 
Osinkoehdotus yhtiökokoukselle:
– Alma Median hallitus ehdottaa 11.3.2009 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilivuodelta 2008 maksetaan osinkoa 0,30 (0,90) euroa osaketta kohden.
– Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen osakeyhtiölain 13 luvun 6 pykälän 2 momentin mukaisesti päättämään enintään 0,20 euron lisäosingosta osaketta kohden.
 
Näkymät vuodelle 2009:
– Alma Media arvioi vertailukelpoisen liikevaihdon ja liikevoiton laskevan mediamainonnan vähenemisen seurauksena vuoden 2008 tasosta.
 
Toimitusjohtaja Kai Telanne:
 
”Alma Median vuosi 2008 alkoi ennennäkemättömän hyvin ja päättyi yleisen talouskasvun voimakkaan hidastumisen myötä odotettua heikommin. Liikevaihtomme kasvoi, mutta liikevoitto jäi tavoitellusta vuoden 2007 tasosta.
 
Sanomalehtiemme vuosi oli kokonaisuudessaan hyvä, mistä kertoo segmentin koko vuoden 17,5 %:n liikevoittotaso. Vuoden loppu oli kuitenkin kehno, sillä hyvän lokakuun jälkeen marras-joulukuun mediamyynti laski useimmissa lehdissä voimakkaasti. Kauppalehti-ryhmän liikevaihto kasvoi hyvin ja liikevoitto parani. Viimeisen neljänneksen operatiivinen tulos oli edellisvuoden tasolla. Markkinapaikkojen hyvän vuoden pilasi viimeisen neljänneksen mediamyynnin voimakas lasku. Työpaikka- ja asuntoilmoittelu kääntyi laskuun, samalla kun panostuksemme kehityshankkeisiin olivat edelleen korkealla tasolla.
 
Alma Median verkkoliiketoiminta kasvoi vuonna 2008 hyvää 24,6 % vauhtia. Kasvatimme palveluillamme markkinaosuuttamme muun muassa asunto- ja työpaikkailmoittelussa sekä muussa verkkomainonnassa. Verkkoliiketoiminnan osuus liikevaihdostamme oli vuoden lopussa 13,1 % (10,9 %) ja sen tuottama liikevoitto selvästi positiivinen.
 
Alma Median maakunta- ja paikallislehtien levikit pysyivät keskimäärin ennallaan. Kauppalehden levikki kasvoi ennätystasolle. Iltalehden irtonumeromyynti pieneni iltapäivälehtimarkkinan laskiessa. Lehtien tilaushintoihin tehdyt kustannusnousua vastaavat hinnankorotukset kasvattivat levikkiliikevaihtoa.
 
Loppuvuonna 2008 nopeasti voimistunut mediamarkkinan lasku on jatkunut tammi-helmikuussa. Alma Mediassa on käynnistetty toimenpiteitä merkittävien kustannussäästöjen aikaansaamiseksi.”
 
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talousjohtaja Tuomas Itkonen, puhelin 010 665 2244.
 
Tiedotustilaisuus, webcast ja puhelinkonferenssi:
Suomenkielinen tilinpäätöstiedotetta käsittelevä tiedotustilaisuus pidetään 13.2.2009 klo 11.00 alkaen Scandic Marski -hotellin Carl-kabinetissa osoitteessa Mannerheimintie 10, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talousjohtaja Tuomas Itkonen. Paikalla on myös muuta Alma Median johtoa.
 
Englanninkielinen webcast alkaa osoitteessa www.almamedia.fi klo 13.30. Puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille alkaa klo 14.00. Siihen voi osallistua soittamalla numeroon +44 (0)20 7162 0125.
 
Rauno Heinonen
Viestintäjohtaja
Alma Media Oyj
 
JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset mediat
 
 
 
ALMA MEDIA -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008
 
Tämän katsauksen tekstiosassa keskitytään vuositilinpäätökseen. International Financial Reporting Standards (IFRS) -standardien mukainen vertailu on tehty vuoden 2007 vastaavan jakson lukuihin, ellei toisin ole mainittu. Taulukoiden luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä lukuja.
 
 
MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA VUONNA 2008
 
Alma Media osti 20.2.2008 Jadecon Oy:n osakekannan. Yhtiön liiketoimintaan kuuluu tv-ohjelmatietoja välittävä Internet-palvelu Telkku.com. Lisäksi konserni hankki omistukseensa Vuodatus.net Oy:n osakekannan 1.10.2008. Molemmat yhtiöt raportoidaan Sanomalehdet-segmentissä osana Iltalehteä.
 
 
Konsernin sisäisinä rakennemuutoksina toteutettiin seuraavat sulautumiset: Alma Media Oyj:n tytäryhtiö Alma Media Palvelut Oy sulautui Alma Media Oyj:öön 30.11.2008. Konsernin tytäryhtiöt Kainuun Sanomat Oy ja Pohjolan Sanomat Oy sulautuivat 31.10.2008 Lapin Kansa Oy:öön ja yhtiön nimi muutettiin Pohjois-Suomen Media Oy:ksi.
 
 
KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS LOKA-JOULUKUUSSA 2008
 
Konsernin liikevaihto vuoden 2008 loka-joulukuussa oli 86,6 (85,5) milj. euroa. Liikevoittoa kertyi 9,5 (20,6) milj. euroa. Neljännen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 9,5 (11,7) milj. euroa, laskua 19 % vertailukaudesta. Liikevoittoprosentiksi muodostui 10,9 % (24,1 %). Vertailukauden liikevoittoon sisältyy 8,9 miljoonan euron kertaluonteinen erä.
 
Sanomalehdet-segmentin liikevaihto oli 61,1 (59,3) milj. euroa. Segmentin mediamyynnin liikevaihto kasvoi 5,5 %. Satakunnan Kansa, Lapin Kansa ja Suomen Paikallissanomat kasvattivat mediamyyntiään kunnallisvaali-ilmoittelun tukemana. Muiden maakuntalehtien sekä Iltalehden mediamyynti pieneni marras-joulukuussa, mikä pienensi koko neljänneksen kasvua. Verkkomyynti kehittyi hyvin erityisesti Iltalehdessä. Sanomalehtien levikkiliikevaihto kasvoi hinnankorotusten tukemana.  Iltapäivälehtimarkkinan laskusta johtuen Iltalehden levikkiliikevaihto pieneni viimeisellä neljänneksellä. Sanomalehtien liikevoitto oli 10,5 (9,4) milj. euroa.
 
Kauppalehti-ryhmän liikevaihto oli 19,0 (19,1) milj. euroa. Segmentin mediamyynti Presson vuoden 2007 liikevaihto huomioiden oli vertailujakson tasolla. Kauppalehden verkkoliiketoimintojen myynti kasvoi suunnitellusti. Levikkimyynti kasvoi 5 %. Ryhmän liikevoitto oli 2,0 (2,2) milj. euroa. Kauppalehden operatiivisen toiminnan liikevoitto oli vertailujakson tasolla.
 
Markkinapaikat-segmentin liikevaihto oli 7,5 (8,0) miljoonaa euroa. Markkinapaikkojen liiketappio oli 1,0 milj. euroa (liikevoitto 1,2 milj. euroa). Liikevaihdon supistuminen ja liiketappio johtuivat Baltian asuntomarkkinan voimakkaasta heikentymisestä sekä Suomessa asunto- ja työpaikkailmoittelun nopeasta vähenemisestä marras-joulukuussa. Markkinapaikkojen tulosta rasittivat edelleen jatkuneet panostukset uusiin liiketoimintoihin. Suomessa Etuovi.com verkkopalvelun liikevaihto kasvoi edelleen yli 20 % vauhtia. Myös Autotalli.com menestyi hyvin.
 
 
KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS 2008
 
Alma Media -konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli 341,2 (328,9) milj. euroa. Liikevaihtoa kasvatti vuoden viimeisiä kuukausia lukuun ottamatta hyvin kehittynyt mediamyynti sekä sanomalehdissä että verkkopalveluissa. Online-liikevaihto kasvoi vuoden aikana 24,6 % 44,7 (35,9) miljoonaan euroon. Online-myynnin osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 13,1 % (10,9 %).
 
Konsernin liikevoitto heikkeni edellisestä vuodesta 48,3 (64,4) milj. euroon.  Liikevoittoprosentti oli 14,2 % (19,6 %). Vuoden 2008 liikevoittoon sisältyy 0,6 miljoonan euron kertaluonteiset erät kiinteistön myynnistä. Vertailuvuoden liikevoittoon sisältyi myyntivoittoja yhteensä 11,5 miljoonaa euroa.
 
Tilikauden liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 47,7 (52,9) milj. euroa. Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 14,0 % (16,1%).
 
Tilikauden tulos ennen veroja oli 52,4 (68,0) miljoonaa euroa. Tilikauden tulokseen sisältyvät kertaluonteiset erät ovat yhteensä 2,5 (11,5) milj. euroa. Kertaluonteisiin eriin sisältyy myyntivoitto kiinteistökaupasta ja AP-Paino Oy:n osakkeista.
 
Konsernin liikevaihdon kasvu vastasi johdon aikaisemmin vuoden aikana esittämiä ennusteita. Vertailukelpoinen liikevoitto jäi alkuperäisestä ennusteesta. Marraskuussa yhtiö antoi tulosvaroituksen johtuen ennakoitua nopeammasta mediamyyntimarkkinan muutoksesta. Mediamyynnin kasvun hidastuminen ja lopulta kääntyminen negatiiviseksi sekä panostukset online-liiketoiminnan kehittämiseen painoivat liikevoiton edellisen vuoden tason alapuolelle.
 
Segmenttien tunnuslukujen kehitystä vuoden 2008 aikana on kommentoitu sivulta 5 alkaen.
 
 
NÄKYMÄT VUODEKSI 2009
 
Epävarmuus Suomen mediamarkkinoilla on poikkeuksellisen korkealla tasolla vuoden 2009 alkaessa.
 
Alma Media arvioi, että iltapäivälehtien irtonumeromyynti laskee vuonna 2008 toteutuneen kehityksen mukaisesti. Kauppalehden levikin odotetaan pysyvän vuoden 2008 tasolla. Paikallis- ja maakuntalehtien levikeissä ei odoteta tapahtuvan suuria muutoksia. Alma Media arvioi, että sanomalehtimainonnan markkina pienenee Suomessa vuonna 2009 ja verkkomainonnan kasvu hidastuu. Loppuvuonna 2008 nopeasti voimistunut mediamarkkinan lasku on jatkunut tammi-helmikuussa.
 
Alma Media arvioi vertailukelpoisen liikevaihdon ja liikevoiton laskevan mediamainonnan vähenemisen seurauksena vuoden 2008 tasosta.
 
 
MARKKINATILANNE
 
Suomen kansantalouden kasvu pysähtyi vuoden 2008 lopussa. Talousennusteiden mukaan Suomen kansantalous supistuu kevään 2009 aikana. Vuoden 2009 aikana bruttokansantuotteen ennustetaan laskevan 0,8-3,7 %.
 
TNS Media Intelligencen keräämien tietojen mukaan vuoden 2008 aikana mediamainontaan käytettiin Suomessa 1 203 milj. euroa, laskua 0,1 %. Mainonnasta sanomalehdet keräsivät 45,8 % (määrä väheni edellisvuodesta 2,8 %) ja televisio 17,8 % (määrä kasvoi 2,3 %) osuudet. Verkkomediamainonnan osuus kasvoi 10,1 prosenttiin. Osuuden kasvuun vaikuttaa suuresti tutkimusuudistus. Vertailukelpoinen verkkomainonnan kasvu vuoden aikana oli 22,2 %.
 
Viimeisellä neljänneksellä mainonnan kokonaismäärä väheni TNS Media Intelligencen mukaan 5,8 %. Joulukuussa 2008 mediamainonta pieneni 13,0 % edellisvuoteen verrattuna. Sanomalehtimainonta väheni viimeisen neljänneksen aikana 7,5 % ja joulukuussa 15,4 %. Verkkomainonta kasvoi viimeisellä neljänneksellä 15,1 % ja joulukuussa 3 %.
 
 
 
KONSERNIN TUNNUSLUKUJA
 
 
 
 
 


 
SANOMALEHDET-SEGMENTTI
 
 
 
Sanomalehdet-segmentissä raportoidaan 35 sanomalehden kustannustoiminnasta. Lehdistä suurimmat ovat Aamulehti ja Iltalehti.
 
Sanomalehtien vuoden 2008 liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 2,7 % 236,7 miljoonaan euroon. Vuoden aikana lehtien kvartaalikohtaisissa liikevaihdon kasvuvauhdeissa oli merkittäviä vaihteluita. Alma Median sanomalehtien mediamyynti kehittyi vuonna 2008 markkinakasvua paremmin. Lokakuun kunnallisvaalit piristivät odotetusti ilmoitusmyyntiä. Marras-joulukuussa mediamyynti kääntyi laskuun useimpien lehtien osalta. Erityisesti vuoden lopun kehityksestä kärsivät Aamulehti ja Iltalehti, joiden mediamyynti kehittyi alkuvuoden aikana muuten hyvin. Verkkomedian ilmoitusmyynti kehittyi erityisen hyvin Satakunnan Kansassa ja Iltalehdessä. Iltalehti.fi:n osuus koko Iltalehden mediamyynnistä nousi noin kolmannekseen.
 
Sanomalehtien levikkiliikevaihto kasvoi vuoden aikana hinnankorotusten ansiosta. Levikkien kehitys oli maakunta- ja paikallislehtien osalta edelleen neutraalia tai lievästi laskevaa. Iltalehden levikki pieneni 6 % iltapäivälehtimarkkinan supistuessa 8,2%. Iltalehti kasvatti markkinaosuuttaan puoli prosenttiyksikköä 42,9 %:iin.
 
Alma Median maakunta- ja paikallislehdissä otettiin asteittain käyttöön yhteinen verkkopalvelualusta ennen syksyn kunnallisvaaleja. Iltalehden verkkopalvelu Iltalehti.fi oli vuoden lopussa Suomen suurin verkkomedia noin 1,6 miljoonalla eri viikkokävijällään.
 
Sanomalehdet-segmentin koko vuoden liikevoitto heikkeni 41,5 (42,8) miljoonaan euroon.
 
 
KAUPPALEHTI-RYHMÄ
 
 
 
Kauppalehti-ryhmä on erikoistunut taloudellisen informaation tuottamiseen. Sen tunnetuin tuote on Suomen johtava taloussanomalehti Kauppalehti. Ryhmään kuuluvat myös asiakaslehtiyritys Lehdentekijät, suoramarkkinointiyhtiö Kauppalehti 121 ja Baltiassa toimiva uutistoimisto BNS.
 
Kauppalehti-ryhmän liikevaihto kasvoi vuoden 2008 aikana 4,8 % 73,5 miljoonaan euroon. Kasvun perustana oli erityisesti hyvin menestynyt Kauppalehti, jonka levikkimyynti kasvoi vuodessa 9 %. Kauppalehden mediamyynti kasvoi 15 %. Markkinatilanne hidasti myös Kauppalehden mediamyynnin kasvua vuoden lopussa. Verkkopalveluiden liikevaihto kasvoi läpi vuoden hyvin. Kauppalehden suurimman tytäryhtiön Lehdentekijöiden kilpailutilanne pysyi koko vuoden kireänä.
 
Kauppalehden levikki oli elokuussa 2008 tehdyssä mittauksessa 86 577 kappaleen ennätystasolla. Kauppalehti.fi:n kävijämäärä kasvoi vuoden aikana noin
200 000:lla yli 500 000:n tason.
 
Kauppalehti-ryhmän koko vuoden liikevoitto parani 2,1 miljoonaa euroa 9,7 miljoonaan euroon. 
 
 
MARKKINAPAIKAT
 
 
 
Markkinapaikat-segmentissä raportoidaan luokitellut palvelut, joita toteutetaan verkossa ja tuetaan painotuotteilla. Suomessa toimivat palvelut ovat Etuovi.com, Monster.fi, Autotalli.com, Mascus.fi ja Mikko.fi. Ulkomailla toimivat palvelut ovat City24, Motors24, Mascus ja Bovision.
 
Helsingin käräjäoikeus hylkäsi 16.10.2008 antamassaan päätöksessä kaikki Alma Median Etuovi.com-tavaramerkin käyttöä vastaan esitetyt vaatimukset. Päätöksellä käräjäoikeus muun muassa vahvisti Alma Median oikeuden käyttää tunnusta ”ETUOVI.COM” asunto- ja kiinteistökauppaan liittyvien internet-palveluiden sekä asuntokaupan erikoislehden tunnuksena. Asian käsittely jatkuu Helsingin hovioikeudessa.
 
Vuoden 2008 aikana Markkinapaikkojen liikevaihto kasvoi 11,2 %. Liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa yli 17 %. Alkusyksyllä alkanut asuntoilmoittelun kasvun hidastuminen Suomessa ja Baltian maissa sekä työpaikkailmoittelun määrän jyrkkä pudotus marraskuusta lähtien Suomessa käänsivät kasvun negatiiviseksi vuoden viimeisellä neljänneksellä.
 
Markkinapaikkojen koko vuoden liikevoitto pieneni 5,3 milj. eurosta 2,0 milj. euroon.
 
OSAKKUUSYHTIÖT
 
 
 
Alma Media -konserni omistaa Kauppalehti-ryhmässä raportoitavasta Talentum Oyj:stä yhteensä 29,9 %. Talentumin hallussa olevat yhtiön omat osakkeet on tässä laskettu mukaan osakkeiden kokonaismäärään. Alma Median konsernitilinpäätökseen omistus Talentumissa on yhdistelty siten, että Talentumin omia osakkeita ei ole huomioitu osakkeiden kokonaismäärässä. Alma Median konsernitilinpäätöksessä 31.12.2008 käytetty omistusosuus oli 30,3 %.
 
Konserni myi omistuksensa AP-Paino Oy:ssä joulukuussa 2008. Myynnistä kertyi
1,8 milj. euron voitto.
 
 
TASE JA RAHOITUSASEMA
 
Konsernitaseen loppusumma oli joulukuun 2008 lopussa 166,9 milj. euroa (181,3 milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli joulukuun lopussa 57,2 % (69,8 %) ja oma pääoma osaketta kohden oli 1,18 euroa (1,58 euroa).
 
Konsernin rahavirta ennen rahoitusta oli 45,8 milj. euroa (49,1 milj. euroa). Joulukuun lopussa konsernin nettovelka oli 5,8 milj. euroa (-17,9 milj. euroa)
 
Konsernilla on voimassa oleva 100 milj. euron yritystodistusohjelma Suomessa. Konserni laski maaliskuussa liikkeelle todistuksia yhteensä 35 milj. euroa. Yritystodistusohjelmasta oli 31.12.2008 käyttämättä 87,0 milj. euroa.
 
Konsernin korolliset velat ovat euromääräisiä, joten niitä ei ole tarvetta suojata kurssimuutosten varalta. Merkittävimmät valuuttamääräiset ostosopimukset suojataan.
 
 
TUTKIMUS- JA KEHITYSMENOT
 
Vuoden 2008 tutkimus- ja kehitysmenot olivat 2,7 milj. euroa (3,7 milj. euroa). Näistä taseeseen aktivoitiin 2,3 milj. euroa (2,8 milj. euroa) ja kuluksi kirjattiin 0,3 milj. euroa (0,8 milj. euroa). Konsernin merkittävimmät kehityshankkeet liittyivät online-liiketoiminnan kehittämiseen.
 
 
INVESTOINNIT
 
Konsernin vuoden 2008 investoinnit olivat 14,5 milj. euroa (12,1 milj. euroa) ja ne koostuivat pääosin liiketoimintakaupoista ja verkkomedian kehityshankkeista. Muuten investoinnit olivat normaaleja käyttö- ja ylläpitoinvestointeja.
 
 
TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
 
Konserniin kuuluva Alma Media Lehdentekijät Oy on käynnistänyt tammikuussa 2009 koko henkilöstöään koskevat yt-neuvottelut, joiden kohteena ovat yhtiön suunnitelmat uudelleen organisoitumisesta ja kustannusrakenteen selkeyttämisestä. Enimmillään muutosten aiheuttama henkilöstön vähennystarve olisi 9 henkilöä.
 
Konserniin kuuluva Kustannusosakeyhtiö Iltalehti Oy on käynnistänyt tammikuussa 2009 koko henkilöstöään koskevat yt-neuvottelut, joiden suunniteltuna tavoitteena on toiminnan laaja uudelleen järjestäminen. Yt-neuvotteluissa on tarkoitus käydä läpi Iltalehden eri palvelujen jatkoa löytäen tapoja, jotka ottavat huomioon mediakulutuksessa tapahtuneet muutokset. Yhtiö suunnittelee resurssien vähennystarpeen olevan enimmillään 30 henkilötyövuotta. Neuvottelujen tavoitteena on löytää tapoja, joilla vähennystarve voidaan hoitaa ilman irtisanomisia.
 
Yhtiön osakkeenomistaja Oy Herttaässä Ab on 18.12.2008 päivätyllä ja 21.12.2008 hallituksen vastaanottamalla kirjeellä esittänyt Alma Median hallitukselle pyynnön ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta käsittelemään ja päättämään hallituksen kokoonpanosta, yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä yritysjärjestelyistä. Alma Median hallitus päätti 18.1.2009 kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen, jonka kokouskutsuun on sisällytetty myös osakkeenomistaja Oy Herttaässä Ab:n esittämät ehdotukset. Varsinainen yhtiökokous järjestetään 11.3.2009.
 
 
HALLINTO
 
Alma Media Oyj:n 12.3.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen jäseniksi Lauri Helveen, Matti Kavetvuon, Kai Seikun, Kari Stadighin, Harri Suutarin, Ahti Vilppulan ja Erkki Soljan.
 
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Kari Stadighin ja varapuheenjohtajakseen Matti Kavetvuon. Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Kai Seikku, Erkki Solja ja Harri Suutari. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseninä jatkavat hallituksen työjärjestyksen mukaan hallituksen puheenjohtaja Kari Stadigh ja varapuheenjohtaja Matti Kavetvuo. Ahti Vilppula erosi Alma Media Oyj:n hallituksesta 6.6.2008.
 
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n.
 
Yhtiökokouskutsun 18.1.2009 mukaisesti hallitus ehdottaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksaa ja nykyisten jäsenten lisäksi jäseniksi toimitusjohtaja Catharina Stackelberg-Hammarénia ja vuorineuvos Seppo Paatelaista.
 
Alma Media Oyj:n lakiasiainjohtaja Mikko Korttila nimitettiin konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.6.2008 alkaen.
 
Tuomas Itkonen aloitti Alma Media Oyj:n talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä 1.10.2008.
 
 
RISKIT JA RISKIENHALLINTA
 
Alma Media-konsernissa riskienhallinnan tehtävä on arvioida ja hallinnoida jatkuvasti osana operatiivista toimintaa kaikkia yritystoiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia, uhkia ja riskejä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.
 
Riskienhallintaprosessin avulla tunnistetaan riskit, kehitetään riskienhallintakeinoja ja raportoidaan riskeistä säännöllisesti riskienhallintaorganisaatiolle. Riskienhallinta on osa Alma Median sisäistä valvontaa ja näin ollen osa hyvää johtamis- ja hallintojärjestelmää. Määrällisille ja laadullisille riskeille asetetaan kirjalliset rajat ja menettelytavat konsernin riskienhallintajärjestelmässä.
 
Alma Median merkittävimmät strategiset riskit ovat lehtien lukijamäärien merkittävä lasku ja mediamyynnin väheneminen. Talouden suhdannevaihtelut heijastuvat mediamyynnin kehitykseen. Mediamyynti kattaa noin puolet konsernin liikevaihdosta. Myös kehittyviin liiketoimintoihin kotimaan rajojen ulkopuolella mm. Baltiassa ja muissa Itä-Euroopan maissa liittyy maakohtaisia riskejä markkinoiden kehittymisen ja taloudellisen kasvun osalta.
 
Pitkällä aikavälillä mediatoimiala muuttuu mediakäytön muutosten ja teknologian kehittymisen myötä. Konsernin strategisena tavoitteena on vastata tähän haasteeseen uusiutumalla ja kehittämällä uusia liiketoimia etenkin verkkomedian alueella.
 
Operatiivisista riskeistä tärkeimmät ovat tietotekniikan ja -liikenteen häiriöt sekä painotoiminnan keskeytyminen.
 
 
HENKILÖSTÖ
 
Vuoden 2008 aikana Alma Median palveluksessa oli keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna (ilman jakajia) 1 981 henkilöä (1 971). Lehdenjakajien lukumäärä oli keskimäärin 968 (962). Henkilöstön määrä kasvoi vuoden aikana suhteessa eniten Markkinapaikat-segmentissä. 
 
 
OSAKE
 
Tammi-joulukuussa 2008 Alma Median osaketta vaihdettiin Nasdaq OMX:n Helsingin pörssissä 65,8 miljoonaa kappaletta, mikä vastasi 88,2 % osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeen päätöskurssi 31.12.2008 oli 4,95 euroa. Jakson aikana osakkeesta maksettu hinta oli alimmillaan 4,38 euroa ja korkeimmillaan 11,70 euroa. Yhtiön markkina-arvo oli joulukuun lopussa 369,3 miljoonaa euroa.
 
Alma Media maksoi maaliskuussa 2008 osinkoa 0,90 euroa osaketta kohden, yhteensä 67,2 miljoonaa euroa.
 
Yhtiö ei omista omia osakkeita eikä sillä ole voimassa olevaa valtuutusta hankkia markkinoilta omia osakkeita.
 
 
Optio-oikeudet
 
Yhtiökokous 8.3.2006 hyväksyi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen kolmivaiheisen optio-ohjelman (optio-oikeudet 2006A, 2006B ja 2006C) Alma Media Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmäksi. Optio-oikeuksia voidaan optio-ohjelman mukaisesti antaa yhteensä 1 920 000 kappaletta, kolmessa 640 000 kappaleen erässä, ja näillä voi merkitä yhteensä enintään 1 920 000 osaketta.
 
2006A-ohjelman optio-oikeuksia on annettu konsernin johdolle 515 000 kappaletta. Yhtiölle on palautunut 2006A-optio-oikeuksia 75 000 kappaletta työ- tai toimisuhteiden päättymisten takia. Konsernin johdolla on palautuneiden optio-oikeuksien jälkeen hallussa yhteensä 440 000 kappaletta 2006A-optio-oikeutta. Alma Media Oyj:n hallitus päätti vuosina 2007 ja 2008 mitätöidä yhtiön hallussa olleet yhteensä 200 000 kappaletta 2006A optio-oikeuksia. 2006A-ohjelman optio-oikeudet on otettu kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX:n Helsingin pörssissä 10.4.2008 alkaen.
 
Alma Media Oyj:n hallitus päätti vuonna 2007 antaa 2006B-ohjelman optio-oikeuksia konsernin johdolle 515 000 kappaletta. 2006B-ohjelman optio-oikeuksia on palautunut yhtiölle 40 000 kappaletta, jotka ovat yhtiön hallussa. Konsernin johdolla on hallussa 475 000 kappaletta B-ohjelman optioita. Vuonna 2008 hallitus päätti mitätöidä 125 000 kappaletta 2006B optio-oikeuksia.
 
Alma Media Oyj:n hallitus päätti vuonna 2008 antaa 2006C-ohjelman optio-oikeuksia konsernin johdolle 520 000 kappaletta. 2006C-ohjelman optio-oikeuksia on palautunut yhtiölle 40 000 kappaletta, jotka ovat yhtiön hallussa. Konsernin johdolla on hallussa 480 000 kappaletta 2006C-ohjelman optioita.
 
Jos kaikki merkintäoikeudet käytetään, ohjelma laimentaa aikaisempien omistajien omistusta 2,1 %.
 
Osakkeiden merkintäajat ja merkintähinnat ovat:
2006A 1.4.2008-30.4.2010, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2006
2006B 1.4.2009-30.4.2011, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2007
2006C 1.4.2010-30.4.2012, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2008
 
Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen ja pääomanpalautusten määrällä kunkin osingonjaon tai pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä. 2006A:n merkintähinnaksi muodostui 5,58 euroa, 2006B:n merkintähinnaksi vastaavasti 8,95 euroa ja 2006C:n merkintähinnaksi muodostui 9,06 euroa.
 
Hallituksella ei ole voimassa olevia muita valtuuksia vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä.
 
Markkinatakaus
 
Alma Medialla on sopimus eQ Pankki Oy:n kanssa markkinatakauksesta osakkeelleen. Sopimuksen mukaan eQ Pankki takaa osakkeelle osto- ja myyntitarjouksen, joiden ero on enintään 3 %. Takaus on voimassa 85 % kaupankäyntiajasta, ja se koskee vähintään 2 000 kappaleen osake-erää.
 
 
Liputukset
 
Vuoden 2008 aikana yhtiö vastaanotti Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisia ilmoituksia omistusosuuden muuttumisesta seuraavasti:
 
23.6.2008 Danske Bank A/S Helsingin sivukonttorin omistus Alma Media Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on noussut 16 %:iin. Lisäksi Danske Bank A/S Helsingin sivukonttori on ilmoittanut tehneensä maaliskuussa 2009 erääntyvän johdannaiskauppasopimuksen, jonka toteutuessa omistusosuus laskee alle 15 %:n.
 
10.6.2008 Danske Bank A/S Helsingin sivukonttorin omistusosuus Alma Media Oyj:stä ei ole laskenut aiemman ilmoituksen mukaisesti alle 1/20, vaan saavuttaa 1/10 20.6.2008. Lisäksi Danske Bank A/S Helsingin sivukonttori on tehnyt kesäkuussa 2008 ja maaliskuussa 2009 erääntyviä johdannaiskauppasopimuksia, joiden toteutuessa omistusosuus on vähintään 1/10.
 
6.6.2008 Kai Mäkelän määräysvaltayhteisö Oy Herttaässä Ab on ostanut Helsingin Mekaanikontalo Oy:ltä 50 000 kpl Alma Median osaketta koskevaa termiinisopimusta.
 
26.3.2008 Helsingin Mekaanikontalo Oy ilmoitti saaneensa yksipuolisen sitoumuksen, jonka perusteella Kai Mäkelä tai hänen määräämänsä ostaa Helsingin Mekaanikontalo Oy:ltä Alma Median osaketta koskevia termiinisopimuksia 5 000 000 osakkeen määrällä. Sitoumuksen toteutuessa Helsingin Mekaanikontalo Oy:n (potentiaalinen) omistusosuus Alma Mediassa laskee alle 1/20.
 
14.3.2008 Helsingin Mekaanikontalo ilmoitti myyneensä Alma Median osaketta koskevia termiinisopimuksia ja omistavansa 50 000 maaliskuussa 2008 erääntyvää termiinisopimusta. Termiinisopimusten toteutuessa Helsingin Mekaanikontalon omistusosuus laskee 6,70 %:iin.
 
14.3.2008 Nordea-konsernin kokonaisomistus Alma Media Oyj:ssä laski 2,17 %:iin osakemyyntien seurauksena.
 
14.3.2008 Ilkka-Yhtymä Oyj ilmoitti omistusosuutensa ylittäneen 1/10.
 
3.3.2008 Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Nordea-konsernin kokonaisomistus Alma Mediassa laski alle 1/10 osakemyyntien seurauksena.

29.2.2008 Helsingin Mekaanikontalo ilmoitti jatkaneensa omistuksessaan olleita termiinisopimuksia siten, että yhtiön hallussa oli liputushetkellä 95 565 termiinisopimusta. Termiinisopimusten toteutuessa Helsingin Mekaanikontalon omistusosuus on 12,81 %. Procomex SA:n, Helsingin Mekaanikontalo Oy:n ja Ahti Vilppulan yhteenlaskettu omistusosuus on termiinisopimusten toteutuessa 12,84 %.
 
28.2.2008 Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttori ilmoitti omistusosuutensa saavuttaneen 1/20 rajan (6,41 %) osakekauppojen johdosta.
 
18.2.2008 Nordea Bank AB (publ) ilmoitti, ettei sen omistusosuus ole muuttunut pankin 21.1.2008 antaman ilmoituksen mukaisesti. Ilmoituksen mukaan Nordea-konsernin kokonaisomistus on laskenut alle 3/20 (13,35 %).
 
21.1.2008 Oy Herttaässä Ab ilmoitti omistusosuutensa ylittävän 1/5 (20,68%) termiinikaupan johdosta.

21.1.2008 Nordea Bank AB (publ) ilmoitti, ettei sen omistusosuus ole muuttunut pankin 28.12.2007 antaman ilmoituksen mukaisesti. Ilmoituksen mukaan Nordea -konsernin kokonaisomistus ylittää 3/20 (17,50 %).
 
2.1.2008 Nordea Bank AB (publ) ilmoitti, ettei sen omistusosuus ole muuttunut pankin 1.10.2007 antaman ilmoituksen mukaisesti. Ilmoituksen mukaan Nordea -konsernin kokonaisomistus ylittää 3/20 (16,84 %).
 
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
 
Alma Median liiketoiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset koostuvat paperin ja energian kulutuksesta ja liikenteen päästöistä. Yhtiön lehtituotteissa käytetään pääosin sanomalehtipaperia, jota käytettiin vuonna 2008 noin 36 000 tonnia. Alma Media käytti sähköenergiaa vuonna 2008 18 838 MWh:a. Paino- ja jakelutoiminnasta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt kertyvät pääosin liikenteestä.
 
 
OSINKOEHDOTUS
 
Alma Median hallitus ehdottaa 11.3.2009 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilivuodelta 2008 maksetaan osinkoa 0,30 (0,90) euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 16.3.2009 osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 25.3.2009. Konsernin emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 31.12.2008 yhteensä 50 107 510 euroa. Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen osakeyhtiölain 13 luvun 6 pykälän 2 momentin mukaisesti päättämään lisäosingon jakamisesta seuraavin ehdoin,
– valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää lisäosingon jakamisesta siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan lisäosingon määrä on yhteensä enintään 0,20 euroa osakkeelta.
– lisäosinko voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla.
– valtuutuksen perusteella osingon kokonaismäärä tilivuodelta 2008 on enintään 0,50 euroa osaketta kohden.
– valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osingonjakoon liittyvistä ehdoista.
– valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
 
 
 
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1.-31.12.2008
 
 


OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1.-31.12.2007
 
 
 
 
 
 
 
HANKITUT LIIKETOIMINNOT AJALLA 1-12/2008
 
Alma Media osti 20.2.2008 Jadecon Oy:n osakekannan. Yhtiön liiketoimintaan kuuluu tv-ohjelmatietoja välittävä Internet-palvelu Telkku.com. Lisäksi konserni hankki omistukseensa Vuodatus.net Oy:n osakekannan 1.10.2008. Molemmat yhtiöt raportoidaan Sanomalehdet-segmentissä osana Iltalehteä.
 
Suomen Paikallissanomat Oy hankki 1.9.2008 Rannikkoseutu-lehteä kustantavan Rannikkoseudun Sanomien liiketoiminnan sekä 31.12.2008 paikallislehti Janakkalan Sanomien liiketoiminnan.
 
 
 
Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot aineettomiin hyödykkeisiin liittyivät pääasiassa tuotemerkkeihin ja asiakassopimuksiin. Hankinnoissa syntyneeseen liikearvoon, yhteensä 4,0 milj. euroa, vaikuttivat hankittuihin liiketoimintoihin liittyvät odotettavissa olevat synergiaedut. Segmenttiin hankittujen liiketoimintojen liikevoitto konsernin hankintapäivästä lukien on ollut yhteensä 0,6 milj. euroa. Konsernin liikevaihto olisi ollut arviolta 342,4 milj. euroa ja liikevoitto 48,6 milj. euroa, mikäli hankinnat olisivat toteutuneet vuoden 2008 alussa.
 
Käypien arvojen määrittäminen perustuu asiakassopimusten osalta asiakassuhteiden arvioituun kestoaikaan ja olemassa olevien     asiakkuuksien synnyttämiin diskontattuihin nettorahavirtoihin. Hankittujen tuotemerkkien käypä arvo on määritetty perustuen arvioituihin diskontattuihin royaltymaksuihin.
 
 
TIEDOT SEGMENTEITTÄIN
 
Alma Median tilinpäätöksen segmentit ovat Sanomalehdet, Kauppalehti-ryhmä ja Markkinapaikat. Muissa toiminnoissa raportoidaan konsernin emoyhtiön sekä konsernin taloushallinnon palvelukeskuksen toiminnot.
 
Tilinpäätöstiedotteen selostusosassa on esitetty segmenttien liikevaihto ja liikevoittotiedot sekä osakkuusyhtiötulosten kohdistaminen segmenteittäin. Rahoituserät sekä tuloverot on käsitelty segmenteille kohdistamattomina erinä. Seuraavassa taulukossa on esitetty segmenttikohtaiset varat ja velat sekä kohdistamattomat omaisuus- ja velkaerät.
 
 
 
 
 
 
 
 
VARAUKSET
 
Konsernilla oli vuoden 2008 lopussa yhteensä 1,1 milj. euroa varauksia. Varausten määrä on kasvanut 0,7 miljoonaa euroa 31.12.2007 tilanteeseen verrattuna. Lisäys koostuu pääosin tehdyistä uudelleenjärjestelyvarauksista. Tilikauden aikana tehdyt varausten vähennykset ovat seurausta toteutuneista kustannuksista.
 
 


 
 
 
 
 
 
* Käypä arvo edustaa tuottoa, joka olisi syntynyt, mikäli johdannaispositiot olisi suljettu tilinpäätöshetkellä.
 
 
EHDOLLISET VELAT
 
Konsernilla oli aikaisemmin ehdollista velkaa 7,8 milj. euroa. Veroasiamies teki oikaisuvaatimuksen vuoden 2003 tuloverotuksesta. Oikaisuvaatimuksessa katsottiin, että Alma Media Oyj:n Talentum-osakkuusyritysosakkeiden myynnistä pörssikurssiin Kauppalehti Oy:lle muodostunut tappio ei olisi ollut vähennyskelpoinen. Vuoden 2006 lopulla (20.12.2006) Konserniverokeskuksen oikaisulautakunta teki päätöksen, jonka perusteella oikaisulautakunta hylkäsi veroasiamiehen vaatimuksen. Veroasiamies valitti Konserniverokeskuksen oikaisulautakunnan päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi 4.12.2008 päätöksessään veroasiamiehen valituksen. Veroasiamies ei ole valittanut päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
 
Alma Media -konsernin lähipiiriin luetaan osakkuusyritykset sekä niiden omistamat yhtiöt. Osakkuusyhtiöiden kanssa käydyistä liiketoimista sekä saatava- ja velkatilanteesta on esitetty seuraavassa yhteenveto:
 
 
 
 
 
 
Lähipiiriin luetaan myös yhtiön johto (hallituksen jäsenet, toimitusjohtajat sekä konsernin johtoryhmä). Tilinpäätöstiedotteen selostusosan Osake/optio-ohjelma kohdassa on esitetty tiedot muutoksista voimassa olevaan optio-ohjelmaan, joka toimii johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmänä.
 
 
PÄÄASIALLISET LAADINTAPERIAATTEET (IFRS)
 
Tämä tiedote on laadittu IFRS-standardien mukaisesti (IAS 34).
 
Tiedotteessa noudetaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä 31.12.2007. Tilinpäätöstiedote ei kuitenkaan sisällä kaikkea sitä informaatiota tai liitetietoja, jotka esitetään vuositilinpäätöksessä. Näin ollen tiedotetta tulee lukea yhdessä yhtiön vuosikertomuksen kanssa.
 
Tilinpäätöstiedotteen tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperiaatteilla kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.
 
Uusia vuonna 2008 konsernissa käyttöön otettuja laskentastandardeja ovat:
 
IAS 39: Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen (muutos)
IFRS 7: Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot (muutos)
IFRIC 11: IFRS 2 Konserniyhtiöiden osakkeita ja omia osakkeita koskeva liiketoimet
IFRIC 14: Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän ylärajan, vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys.
 
Edellä mainitut uudet standardit ja tulkinnat vaikuttavat konsernin tuloslaskelmaan ja taseeseen hyvin vähän. Soveltaminen vaikuttaa lähinnä liitetiedoissa.
 
Vuoden 2009 alusta käyttöön otettavia uusia laskentastandardeja ja -tulkintoja ovat:
 
IFRS 8: Toimintasegmentit:
IAS 23: Vieraan pääoman menot, muutos standardiin
IAS 1: Tilinpäätöksen esittäminen, muutos standardiin
IFRS 2: Osakeperusteiset maksut
IAS 1: Tilinpäätöksen esittäminen ja IAS 32 rahoitusinstrumenttien esittäminen
IAS 39: Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen
IFRIC 13: Customer Loyalty Programmes
 
EU ei ole vielä hyväksynyt muuttuneiden standardin IAS 39 käyttöönottoa. EU:n hyväksyntä on edellytyksenä muuttuneiden standardien käyttöönotoille konsernissa.
 
Vuoden 2010 alusta käyttöön otettavia uusia laskentastandardeja ovat:
 
IFRS 3: Liiketoimintojen yhdistäminen, muutos standardiin
IAS 27: Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös
 
Standardin muutokset vaikuttavat tulevien yrityshankintojen käsittelyyn mm. vähemmistöosuuden, liikearvon sekä hankintaan liittyvien kulujen osalta. Standardin muutos ei vaikuta jo tehtyihin yrityshankintoihin.
 
Uudistettuja standardeja ei vielä ole hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa. Hyväksyntä on edellytyksen standardien käyttöönotolle konsernissa.
 
Vertailuvuoden taseen myytävissä olevissa omaisuuserissä on esitetty konsernin pitkäaikainen saaminen osakkuusyhtiö AP-Paino Oy:ltä. Alma Media on luopunut kokonaan omistusosuudesta yhtiöön joulukuussa 2008.
 
Tilinpäätöstiedotteeseen sisältyvät koko vuoden luvut ovat tilintarkastettuja.
 
 
TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS
 
Konsernissa kirjataan levikkituotot suoriteperusteisesti. Tämän johdosta levikkiliikevaihto kertyy tuloslaskelmassa vuoden aikana melko tasaisesti vuoden eri neljänneksillä. Levikkilaskutus kohdistuu alkuvuoteen, minkä johdosta liiketoiminnan rahavirran kertymä painottuu voimakkaimmin alkuvuoteen. Tämä vaikuttaa myös yhtiön erilaiseen taseasemaan vuoden eri neljänneksillä.
 
 
YLEISLAUSUNTO
 
Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.
 
 
 
ALMA MEDIA OYJ
Hallitus
  • Julkaistu: 13.2.2009, 09:58
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli