Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Media Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2008: Toisen neljänneksen liikevaihto ja liikevoitto ennätystasoa

Alma Media Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2008: Toisen neljänneksen liikevaihto ja liikevoitto ennätystasoa

ALMA MEDIA OYJ    PÖRSSITIEDOTE     23.7.2008 KLO 09.00
 
ALMA MEDIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2008:
Toisen neljänneksen liikevaihto ja liikevoitto ennätystasoa
 
Huhti-kesäkuu 2008 lyhyesti:
 
– Liikevaihto 89,3 milj. euroa (Q2/2007: 84,0 milj. euroa)
– Liikevoitto 15,0 milj. euroa (14,4 milj. euroa)
– Liikevoitto 16,8 % liikevaihdosta (17,1 %)
– Kertaluontoisena eränä 0,6 milj. euron myyntivoitto
– Tulos ennen veroja 15,7 milj. euroa (14,8 milj. euroa)
– Osakekohtainen tulos 0,16 euroa (0,15 euroa)
 
Näkymät vuoden 2008 osalta ennallaan: liikevaihto kasvaa ja vertailukelpoinen liikevoitto on edellisvuoden tasolla.
 
Toimitusjohtaja Kai Telanne:
 
Alma Median toisen neljänneksen liiketoiminta kehittyi hyvin kansantalouden ja mediamarkkinoiden epävarmuuden lisääntymisestä huolimatta. Liikevaihtomme kasvoi yli 6 % ja vertailukelpoinen liikevoitto oli edellisvuoden vahvaa vertailujaksoa parempi.
 
Konsernin sanomalehtien mediamyynti kasvoi toisella neljänneksellä hyvin. Erityisen vahvaa kasvu oli Aamulehdessä, joka teki historiansa parhaimman neljänneksen. Kauppalehden neljännes oli sekä liikevaihdolla että liikevoitolla mitaten hyvä. Vahvasti kasvanutta Kauppalehden mediamyyntiä täydensivät hyvässä kasvussa ollut levikkiliikevaihto ja verkkoliiketoiminnan kehitys. Sen sijaan laskeva markkina ja kustannusten nousu painoivat edelleen Iltalehden kannattavuutta.
 
Alma Median sanomalehtien verkkopalveluiden kehitys oli myönteistä. Iltalehden ja Kauppalehden verkkosivujen viikkokävijämäärät vakiintuivat kesää kohden aiemmin saavutetuille tasoilleen. Näiden verkkopalveluiden mediamyynti oli edelleen hyvässä kasvuvauhdissa. Maakunta- ja paikallislehtien yhteinen verkkopalvelualusta luo hyvän pohjan myös muiden lehtien verkkopalveluiden kävijämäärien ja mediamyynnin kehittymiselle.
                
Markkinapaikkojen liikevaihdon kasvu hidastui lievästi johtuen lähinnä Viron asuntokaupan kasvun pysähtymisestä ja kotimaan työpaikkailmoittelun kasvun hidastumisesta kesäkuussa. Panostuksemme muun muassa Mikko.fi-liiketoimintaan ja asuntokaupan City24-palveluihin pienensivät Markkinapaikkojen liikevoittoa. Loppuvuonna kotimaan asunto- ja rekrytointimarkkinoiden suunta vaikuttaa Markkinapaikkojen tuloskehitykseen.
 
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talousjohtaja Teemu Kangas-Kärki, puhelin 010 665 2244
 
Tiedotustilaisuus, webcast ja puhelinkonferenssi:
 
Suomenkielinen huhti-kesäkuun tulosta käsittelevä tiedotustilaisuus pidetään 23.7.2008 klo 11-12 Scandic Marski -hotellin Gustaf-kabinetissa osoitteessa Mannerheimintie 10, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talousjohtaja Teemu Kangas-Kärki.
 
Englanninkielinen webcast alkaa osoitteessa www.almamedia.fi klo 13.00. Puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille alkaa klo 13.30. Siihen voi osallistua soittamalla numeroon +44 (0)20 7162 0125.
 
Rauno Heinonen
viestintäjohtaja
Alma Media Oyj
 
 
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset mediat
 
 
 
 
 
ALMA MEDIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2008
 
Tämän katsauksen tekstiosassa keskitytään huhti-kesäkuun tulokseen. Sulkeissa olevat luvut viittaavat vuoden 2007 toiseen neljännekseen, jollei toisin mainita. Taulukoiden luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä lukuja.
 
 
MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA VERRATTUNA VUOTEEN 2007
 
Alma Media osti 20.2.2008 Jadecon Oy:n osakekannan. Yhtiön liiketoimintaan kuuluu tv-ohjelmatietoja välittävä internetpalvelu Telkku.com ja se raportoidaan Sanomalehdet-segmentissä osana Iltalehteä.
 
 
KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS TAMMI-KESÄKUUSSA 2008
 
Konsernin liikevaihto vuoden 2008 tammi-kesäkuussa oli 173,2 milj. euroa (165,9 milj.euroa). Vertailujakson liikevaihtoon sisältyi maaliskuussa 2007 käytyjen eduskuntavaalien mainonta (1,5 milj. euroa). Liikevaihdosta 118,5 milj. euroa kertyi Sanomalehdet-segmentistä, 38,0 milj. euroa Kauppalehti-ryhmästä ja 18,4 milj. euroa markkinapaikat-segmentistä.
 
Konsernin liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 26,6 milj. euroa (30,4 milj. euroa). Kauden liikevoittoon sisältyy 0,6 milj. euron kertaluontoinen erä kiinteistön myynnistä. Vertailukauden liikevoitto sisältää kertaluonteisena eränä 1,9 milj. euron myyntivoiton.
 
KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS HUHTI-KESÄKUUSSA 2008
 
Alma Median liikevaihto kasvoi katsauskaudella 6,3 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 89,3 milj. euroa (84,0 milj. euroa).
 
Konsernin liikevoitto oli 15,0 milj. euroa (14,4, milj. euroa). Liikevoittoprosentiksi muodostui 16,8 % (17,1 %). Vuoden toisen neljänneksen liikevoittoon sisältyy kertaluonteinen 0,6 milj. euron myyntivoitto.
 
 
NÄKYMÄT VUODEKSI 2008
 
Alma Media toistaa arvionsa, jonka mukaan yhtiö odottaa liikevaihtonsa kasvavan edellisvuodesta. Mediamarkkinoiden odotetaan kasvavan vuonna 2008, mutta epävarmuuden lisääntyvän. Mediamainonnan ja iltapäivälehtimarkkinoiden muutokset ovat yhtiön tuloksen kannalta merkittäviä tekijöitä.
 
Alma Media arvioi koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton olevan vuoden 2007 liikevoiton tasolla. Vertailukelpoisesta liikevoitosta 2007 on eliminoitu kertaluontoiset erät.
 
 
MARKKINATILANNE
 
Alma Median päämarkkina-alueen Suomen kansantalouden arvioidaan kasvaneen vuoden 2008 alkupuoliskolla noin 3 prosentin vauhtia (Valtionvarainministeriön suhdannekatsaus 2/2008). Katsauksessa suhdanteen arvioidaan kuitenkin heikkenevän vuoden loppua kohti niin, että vuoden 2008 kokonaiskasvu jäänee alle 3 prosentin. Kasvun nopeampikin hidastuminen vuoden loppupuolella ja ensi vuonna nähdään varteenotettavana riskinä. Ennusteiden mukaisen kansantalouden kasvun hidastumisen voi toteutuessaan odottaa hidastavan myös mediamainonnan kasvua jo loppuvuonna 2008.
 
Mainontaan varsinaisissa sanomalehdissä käytetyn rahan määrä kasvoi tammi-kesäkuussa 2008 0,7 %. Mainonta verkkomediassa kasvoi samana aikana 28,3 %. Iltapäivälehtien levikkimarkkina on vuoden alusta laskenut 6,7 %.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SANOMALEHDET-SEGMENTTI
 
 
 
Sanomalehdet-segmentissä raportoidaan 34 sanomalehden kustannustoiminnasta. Lehdistä suurimmat ovat Aamulehti ja Iltalehti.
 
Sanomalehdet-segmentin liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä 3,9 % 61,2 milj. euroon (58,9 milj. euroa). Merkittävät lehtikohtaiset vaihtelut liikevaihdon kasvuvauhdissa jatkuivat. Eniten liikevaihtoaan kasvattivat historiansa parhaan neljänneksen tehnyt Aamulehti ja hyvin kehittynyt Lapin Kansa. Iltalehden liikevaihto laski hieman heikkona jatkuneesta levikki- ja mediamyynnistä johtuen.
 
Sanomalehtien levikkimyynti kasvoi toisella neljänneksellä 1,7 %. Aamulehden levikkimyynti parani selvästi, mutta Iltalehden levikkimyynti laski, kun iltapäivälehtien kokonaismarkkina jatkoi laskuaan. Tammi-kesäkuussa markkina laski yhteensä 6,7 prosenttia. Iltalehden markkinaosuus toisella neljänneksellä oli 43,2 % (43,0 %).
 
Sanomalehti-segmentin mediamyynnin liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä 7 %. Erityisen vahvaa mediamyynnin kasvu oli Aamulehdessä ja Lapin Kansassa. Iltalehti.fi:n mediamyynti kasvoi hyvää vauhtia. Maakuntalehdissä online-mainonta kasvaa hyvin, mutta on euromääräisesti vielä matalalla tasolla.
 
Sanomalehtien liikevoitto parani 2,1 prosenttia 11,8 milj. euroon (11,5). Tulosparannus johtui merkittävältä osin Aamulehden erinomaisesta tuloksesta. Iltalehden tulos oli merkittävästi edellisvuotta heikompi. Sanomalehtien kustannustaso oli ennakoidussa nousussa.
 
 
 
 
KAUPPALEHTI-RYHMÄ
 
 
 
Kauppalehti-ryhmä on erikoistunut taloudellisen informaation tuottamiseen. Sen tunnetuin tuote on Suomen johtava talousmedia Kauppalehti. Ryhmään kuuluvat myös asiakaslehtitalo Lehdentekijät, suoramarkkinointiyhtiö Kauppalehti 121 ja Baltiassa toimiva uutistoimisto Baltic News Service (BNS).
 
Kauppalehti-ryhmän liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä 9,5 % ja oli 19,5 milj. euroa. Kauppalehden mediamyynti kasvoi 11,9 % ja levikkimyynti 9,5 %. Vertailukauden liikevaihtoa kasvatti vuoden 2007 lopussa lakkautetun Presson liikevaihto. Myös ePortin ja Kauppalehti.fi:n liikevaihdot kasvoivat hyvin. Tytäryhtiöiden liikevaihto jäi vertailujakson tasolle lukuun ottamatta BNS:ää, joka paransi liikevaihtoaan 9 %.
 
Kauppalehti-ryhmän liikevoitto parani lähes 33 % ja oli 3,1 milj. euroa. Liikevoiton parannuksesta suurin osa tuli Kauppalehdestä. Tytäryhtiöistä Kauppalehti 121 kasvatti tulostaan. Lehdentekijöiden liikevoitto parani vuoden ensimmäisestä neljänneksestä, mutta jäi vertailujakson tasolle.
 
 
 
 
MARKKINAPAIKAT
 
 
 
Markkinapaikat-segmentissä raportoidaan luokitellut palvelut, joita toteutetaan verkossa ja tuetaan painotuotteilla. Suomessa toimivat palvelut ovat Etuovi.com, Monster.fi, Autotalli.com, Mascus.fi ja Mikko.fi. Ulkomailla toimivat palvelut ovat City24, Motors24, Mascus, Bovision ja Objektvision.
 
Markkinapaikkojen liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä 18,2 %. Kasvusta iso osa kertyi Etuovi.comin hyvästä myynnistä. Monster.fi:n liikevaihdon kasvuvauhti heikkeni kesää kohden, kun yritykset siirsivät rekrytointipäätöksiään lomakauden yli. Autotalli.com ja Mascus.com kasvoivat hyvin.
 
Baltian asuntomarkkinoiden kasvu pysähtyi, mikä jähmetti myös Viron City24-palvelun liikevaihdon kasvun. Uusista City24-maista Kroatia, Puola ja Ukraina olivat hyvässä kasvuvauhdissa sekä kohde- että kävijämäärissä, kun taas Moskovan City24-palvelun myynnin käynnistyminen oli odotettua hitaampaa. Ruotsin Bovisionin markkina-asema säilyi haasteellisena, kun taas toimitilapalvelu Objektvision kasvoi hyvin.
 
Markkinapaikkojen liikevoitto pieneni edellisvuoden vertailujaksosta 0,4 milj. euroa 0,9 milj. euroon. Ulkomaisten luokiteltujen palveluiden liikevoittoa heikensivät liikevaihdon kasvun hidastuminen ja suunnitellut henkilöstö- ja markkinointipanostukset. Kotimaan luokitellut palvelut paransivat liikevoittoaan, mutta kannattavuutta heikensivät panostukset Mikko.fi-palveluun.
 
 
 
OSAKKUUSYHTIÖT
 
 
Konserni omistaa Kauppalehti-ryhmässä raportoitavasta Talentum Oyj:stä yhteensä 29,9 %. Talentumin hallussa olevat yhtiön omat osakkeet on tässä laskettu mukaan osakkeiden kokonaismäärään. Alma Median konsernitilinpäätökseen omistus Talentumissa on yhdistelty siten, että Talentumin omia osakkeita ei ole huomioitu osakkeiden kokonaismäärässä. Alma Median konsernitilinpäätöksessä 30.6.2008 käytetty omistusosuus oli 30,3 %.
 
Konsernin omistusosuus Muissa toiminnoissa raportoitavasta Acta Print Kivenlahti Oy:stä on 36,0 %. Acta Print Kivenlahti Oy:n nimi päätettiin 11.6.2008 muuttaa AP-Paino Oy:ksi.
 
 
TASE JA RAHOITUSASEMA
 
Konsernitaseen loppusumma oli kesäkuun 2008 lopussa 170,3 milj. euroa (185,2 milj. euroa). Yhtiön omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 48,5 % (39,5 % maaliskuun 2008 lopussa).
 
Alma Media Oyj:n varsinainen yhtiökokous 12.3.2008 päätti jakaa osinkoa 0,90 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 17.3. ja osingonmaksupäivä 27.3. Yhtiö maksoi maaliskuussa osakkeenomistajilleen osinkoa yhteensä 67,2 milj. euroa.
 
Konsernilla on voimassa oleva 100 milj. euron yritystodistusohjelma Suomessa. Ohjelman puitteissa yritys voi laskea liikkeelle todistuksia yhteisarvoltaan 0-100 milj. euroa. Konserni laski maaliskuussa liikkeelle todistuksia yhteensä 35 milj. euroa. Yritystodistusohjelmasta oli 30.6.2008 käyttämättä 74,0 milj. euroa.
 
Konsernin korolliset velat ovat euromääräisiä, joten niitä ei ole tarvetta suojata kurssimuutosten varalta. Merkittävimmät valuuttamääräiset ostosopimukset suojataan.
 
Konsernin liiketoiminnan rahavirta pieneni vertailujakson tasosta 5 milj. euroa ja oli 5,7 milj. euroa. Rahavirta ennen rahoitusta oli 2,5 milj. euroa (7,8 milj. euroa). Investointien rahavirtaan vaikuttivat Rannikkoseudun Sanomien liiketoimintakauppa sekä kiinteistön myynnistä saadut tulot.
 
 
INVESTOINNIT
 
Alma Media -konsernin investoinnit olivat huhti-kesäkuussa 3,9 milj. euroa (3,6 milj. euroa). Investoinneissa on mukana Rannikkoseudun Sanomien liiketoiminnan osto. Muuten investoinnit olivat normaaleja käyttö- ja korvausinvestointeja.
 
Suomen Paikallissanomat Oy on sopinut hankkivansa Rannikkoseutu-lehteä kustantavan Rannikkoseudun Sanomien liiketoiminnan. Liiketoimintakauppa toteutetaan viimeistään 15.9.2008.
 
 
RISKIT JA RISKIENHALLINTA
 
Alma Median merkittävimmät strategiset riskit ovat lehtien lukijamäärien merkittävä lasku ja päivittäistavaraketjujen mainonnan ratkaiseva vähentyminen. Operatiivisista riskeistä tärkeimmät ovat tietotekniikan ja -liikenteen häiriöt sekä painotoiminnan keskeytyminen.
 
Riskienhallintaprosessin avulla tunnistetaan riskit, kehitetään riskienhallintakeinoja ja raportoidaan riskeistä säännöllisesti riskienhallintaorganisaatiolle.
 
 
HALLINTO
 
Ahti Vilppula on eronnut Alma Media Oyj:n hallituksesta 6.6.2008.
 
 
OSAKE
 
Huhti-kesäkuussa Helsingin Pörssissä vaihdettiin Alma Media Oyj:n osaketta yhteensä 5 463 264 kappaletta, mikä vastasi 7,3 % osakemäärästä. Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 30.6.2008 oli 8,62 euroa. Toisen neljänneksen alin kaupankäyntikurssi oli 7,87 euroa ja ylin 9,47 euroa. Alma Media Oyj:n markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 643,2 milj. euroa.
 
Yhtiö ei omista omia osakkeita, eikä sillä ole voimassa olevaa valtuutusta hankkia markkinoilta omia osakkeita.
 
Optio-oikeudet
 
Yhtiökokous 8.3.2006 hyväksyi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen kolmivaiheisen optio-ohjelman (optio-oikeudet 2006A, 2006B ja 2006C) Alma Media Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmäksi. Optio-oikeuksia voidaan optio-ohjelman mukaisesti antaa yhteensä 1 920 000 kappaletta, kolmessa 640 000 kappaleen erässä, ja näillä voi merkitä yhteensä enintään 1 920 000 osaketta.
 
2006A-ohjelman optio-oikeuksia on annettu konsernin johdolle 515 000 kappaletta. Yhtiölle on palautunut 2006A-optio-oikeuksia 75 000 kappaletta työ- tai toimisuhteiden päättymisten takia. Konsernin johdolla on palautuneiden optio-oikeuksien jälkeen hallussa yhteensä 440.000 kappaletta 2006A-optio-oikeutta. 2006A-ohjelman optio-oikeudet on otettu kaupankäynnin kohteeksi OMX Pohjoismaisessa Pörssissä (Helsinki) 10.4.2008 alkaen.
 
Alma Media Oyj:n hallitus päätti vuonna 2007 antaa 2006B-ohjelman optio-oikeuksia konsernin johdolle 515 000 kappaletta.
 
Alma Media Oyj:n hallitus päätti vuonna 2008 antaa 2006C-ohjelman optio-oikeuksia konsernin johdolle 520 000 kappaletta.
 
Alma Media Oyj:n hallitus päätti vuosina 2007 ja 2008 mitätöidä yhtiön hallussa olleet yhteensä 200 000 kappaletta 2006A optio-oikeuksia. Vuonna 2008 hallitus päätti mitätöidä yhtiön hallussa olleet 125 000 kappaletta 2006B optio-oikeuksia.
 
Jos kaikki merkintäoikeudet käytetään, ohjelma laimentaa aikaisempien omistajien omistusta 2,1 %.
 
Osakkeiden merkintäajat ja merkintähinnat ovat:
2006A 1.4.2008-30.4.2010, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2006
2006B 1.4.2009-30.4.2011, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2007
2006C 1.4.2010-30.4.2012, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2008
 
Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen ja pääomanpalautusten määrällä kunkin osingonjaon tai pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä. 2006A:n merkintähinnaksi muodostui 5,58 euroa, 2006B:n merkintähinnaksi vastaavasti 8,95 euroa ja 2006C:n merkintähinnaksi muodostui 9,06 euroa.
 
Hallituksella ei ole voimassa olevia muita valtuuksia vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä.
 
Markkinatakaus
 
Alma Medialla on sopimus eQ Pankki Oy:n kanssa markkinatakauksesta osakkeelleen. Sopimuksen mukaan eQ Pankki takaa osakkeelle osto- ja myyntitarjouksen, joiden ero on enintään 3 %. Takaus on voimassa 85 % kaupankäyntiajasta, ja se koskee vähintään 2 000 kappaleen osake-erää.
 
Liputukset
 
Huhti-kesäkuussa 2008 Alma Media vastaanotti Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9. pykälän mukaisia ilmoituksia omistusosuuden muuttumisesta seuraavasti:
 
23.6.2008 Danske Bank A/S Helsingin sivukonttorin omistus Alma Media Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on noussut 16 %:iin. Lisäksi Danske Bank A/S Helsingin sivukonttori on ilmoittanut tehneensä maaliskuussa 2009 erääntyvän johdannaiskauppasopimuksen, jonka toteutuessa omistusosuus laskee alle 15 %.
 
10.6.2008 Danske Bank A/S Helsingin sivukonttorin omistusosuus Alma Media Oyj:stä ei ole laskenut aiemman ilmoituksen mukaisesti alle 1/20, vaan saavuttaa 1/10 20.6.2008. Lisäksi Danske Bank A/S Helsingin sivukonttori on tehnyt kesäkuussa 2008 ja maaliskuussa 2009 erääntyviä johdannaiskauppasopimuksia, joiden toteutuessa omistusosuus on vähintään 1/10.
 
6.6.2008 Kai Mäkelän määräysvaltayhteisö Oy Herttaässä Ab on ostanut Helsingin Mekaanikontalo Oy:ltä 50 000 kpl Alma Median osaketta koskevaa termiinisopimusta. Oy Herttaässä Ab:n potentiaalinen omistusosuus on 28,02 %.

 
 
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1.-30.6.2008
 
 
 
 
 

 
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1.-30.6.2007
 
 
 
 
 
 
 
HANKITUT LIIKETOIMINNOT AJALLA 1-6/2008
 
Alma Media osti 20.2.2008 Jadecon Oy:n koko osakekannan. Yhtiön liiketoimintaan kuuluu tv-ohjelmatietoja välittävä internetpalvelu Telkku.com ja se raportoidaan Sanomalehdet-segmentissä osana Iltalehteä.
 
Jadecon Oy:n yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot aineettomiin hyödykkeisiin liittyvät pääasiassa tuotemerkkeihin, hankittuun IT -sovellukseen sekä asiakassopimuksiin. Hankinnassa syntyneeseen liikearvoon vaikuttivat hankittuihin liiketoimintoihin liittyvät odotettavissa olevat synergiaedut Iltalehden kanssa. Hankitun liiketoiminnan liikevoitto konsernin hankintapäivästä lukien on ollut 0,3 milj. euroa. Konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto olisi ollut arviolta 173,5 milj. euroa ja liikevoitto 26,7 milj. euroa, mikäli hankinta olisi toteutunut vuoden 2008 alusta.
 
 
TIEDOT SEGMENTEITTÄIN
 
Alma Median tilinpäätöksen segmentit ovat Sanomalehdet, Kauppalehti-ryhmä ja Markkinapaikat. Muissa toiminnoissa raportoidaan konsernin emoyhtiön sekä konsernin taloushallinnon palvelukeskuksen toiminnot.
 
Tilinpäätöstiedotteen selostusosassa on esitetty segmenttien liikevaihto ja liikevoittotiedot sekä osakkuusyhtiötulosten kohdistaminen segmenteittäin. Rahoituserät sekä tuloverot on käsitelty segmenteille kohdistamattomina erinä. Seuraavassa taulukossa on esitetty segmenttikohtaiset varat ja velat sekä kohdistamattomat omaisuus- ja velkaerät.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARAUKSET
 
Yhtiöllä oli 30.6.2008 hetkellä yhteensä 0,3 milj. euroa varauksia. Muutos vuodenvaihteen 31.12.2007 tilanteeseen on laskua 0,1 milj. euroa. Varausten muodostamisen yhteydessä tehtyjä arvioita ei ole ollut tarvetta muuttaa. Varausten muutos on seurausta toteutuneista kustannuksista.
 
 
 
 
 
 
 
 
* Käypä arvo edustaa tuottoa, joka olisi syntynyt, mikäli johdannaispositiot olisi suljettu tilinpäätöshetkellä.
 
 
EHDOLLISET VELAT
 
Konsernilla on ehdollista velkaa 7,8 milj. euroa. Veroasiamies on tehnyt oikaisuvaatimuksen vuoden 2003 tuloverotuksesta. Oikaisuvaatimuksessa katsotaan, että Alma Media Oyj:n Talentum-osakkuusyhtiöosakkeiden myynnistä pörssikurssiin Kauppalehti Oy:lle muodostunut tappio ei olisi ollut vähennyskelpoinen. Vuoden 2006 lopulla (20.12.2006) yhtiö sai tietoonsa Konserniverokeskuksen oikaisulautakunnan tekemän päätöksen, jonka perusteella oikaisulautakunta hylkäsi veroasiamiehen vaatimuksen. Veroasiamies on valittanut Konserniverokeskuksen oikaisulautakunnan päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Yhtiö katsoo edelleen, että ei ole todennäköistä, että tapauksesta seuraa jälkiverotusseuraamuksia, koska liiketapahtuma on toteutettu markkinaehtoisesti, liiketaloudellisiin syihin perustuen. Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisun odotetaan saatavan vuoden 2008 aikana.
 
 
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
 
Alma Media -konsernin lähipiiriin luetaan osakkuusyritykset sekä niiden omistamat yhtiöt. Osakkuusyhtiöiden kanssa käydyistä liiketoimista sekä saatava- ja velkatilanteesta on esitetty seuraavassa yhteenveto:
 
 
 
 
Lähipiiriin luetaan myös yhtiön johto (hallituksen jäsenet, toimitusjohtajat sekä konsernin johtoryhmä). Tilinpäätöstiedotteen selostusosan Osake/optio-ohjelma kohdassa on esitetty tiedot muutoksista voimassa olevaan optio-ohjelmaan, joka toimii johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmänä.
 
 
PÄÄASIALLISET LAADINTAPERIAATTEET (IFRS)
 
Tämä tiedote on laadittu IFRS -standardien mukaisesti (IAS 34).
 
Tiedotteessa noudetaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä 31.12.2007. Osavuosikatsaustiedote ei kuitenkaan sisällä kaikkea sitä informaatiota tai liitetietoja, jotka esitetään vuositilinpäätöksessä. Näin ollen tiedotetta tulee lukea yhdessä yhtiön vuosikertomuksen kanssa.
 
Tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperiaatteilla kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.
 
Uusia laskentastandardeja tai tulkintoja ei ole otettu tilikaudella 2008 käyttöön. Vuoden 2009 alusta käyttöön otettavia uusia laskentastandardeja ja -tulkintoja ovat:
 
IFRS 8 Operating Standards
IAS 23 Vieraan pääoman menot, muutos standardiin
IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen, muutos standardiin
IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes
 
Edellä mainitut uusien standardien ja tulkinnan vaikutus on konsernissa alustavasti arvioitu vähäiseksi. Soveltamisen on konsernissa alustavasti arvioitu vaikuttavan lähinnä tuloslaskelman, taseen, oman pääoman muutoslaskelman esittämistapaan ja liitetietoihin.
 
Vuoden 2010 alusta käyttöön otettava uusi laskentastandardi on IFRS 3, Liiketoimintojen yhdistäminen (muutos standardiin). IFRS 3 standardin muutokset vaikuttavat tulevien yrityshankintojen käsittelyyn mm. vähemmistöosuuden, liikearvon sekä hankintaan liittyvien kulujen osalta. IFRS 3 standardin muutos ei vaikuta jo tehtyihin yrityshankintoihin.
 
Taseen myytävissä olevissa omaisuuserissä esitetään konsernin pitkäaikainen saaminen osakkuusyhtiö Acta Print Kivenlahti Oy:ltä. Alma Median tavoitteena on luopua kokonaan omistusosuudesta yhtiössä. Toteutuessaan luopumisella ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta Alma Median taloudelliseen asemaan.
 
Tämän tiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.
 
 
TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS
 
Konsernissa kirjataan levikkituotot suoriteperusteisesti. Tämän johdosta levikkiliikevaihto kertyy tuloslaskelmassa vuoden aikana melko tasaisesti vuoden eri neljänneksillä. Levikkilaskutus kohdistuu alkuvuoteen, minkä johdosta liiketoiminnan rahavirran kertymä painottuu voimakkaimmin alkuvuoteen. Tämä vaikuttaa myös yhtiön erilaiseen taseasemaan vuoden eri neljänneksillä.
 
 
YLEISLAUSUNTO
 
Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.
 
 
SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS
 
Alma Media julkistaa tuloksensa vuoden 2008 yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta 29.10.2008 klo 9.00.
 
 
ALMA MEDIA OYJ
Hallitus
 
  • Julkaistu: 23.7.2008, 10:56
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli