Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Media Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2008: Liikevaihto kasvoi, liikevoitto jäi odotetusti vertailukauden vahvasta tasosta

Alma Media Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2008: Liikevaihto kasvoi, liikevoitto jäi odotetusti vertailukauden vahvasta tasosta

ALMA MEDIA OYJ    PÖRSSITIEDOTE     30.4.2008 KLO 09.00
 
ALMA MEDIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2008:
Liikevaihto kasvoi, liikevoitto jäi odotetusti vertailukauden vahvasta tasosta
 
Tammi-maaliskuu 2008 lyhyesti:
 
– Liikevaihto 84,0 milj. euroa (Q1/2007: 81,9 milj. euroa)
– Liikevoitto 11,6 milj. euroa, 13,8 % liikevaihdosta (16,0 milj. euroa)
– Vertailujakson Q1/2007 liikevoitto sisältää kertaluontoisia eriä 1,9 milj. euroa
– Tulos ennen veroja 12,9 milj. euroa (17,2 milj. euroa)
– Osakekohtainen tulos 0,13 euroa (0,17 euroa)
– Näkymät loppuvuodeksi säilyvät ennallaan
 
 
Toimitusjohtaja Kai Telanne:
 
”Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä Alma Median liikevaihto kehittyi myönteisesti. Vertailujakson maalisvaalien vaikutus sanomalehtien kasvulukuihin jäi isoimpien maakuntalehtien hyvän mediamyynnin ansiosta odotettua vähäisemmäksi. Paikallislehtien mediamyyntiluvuissa vaalimainonnan puuttuminen sen sijaan näkyi selvästi.
 
Konsernin liikevoitto painui vertailuluvun alapuolelle. Pääsyynä tähän olivat Iltalehden heikentynyt tulos sekä Markkinapaikkojen panostukset liiketoiminnan kasvuun kotimaassa ja ulkomailla.
 
Iltapäivälehtien kokonaismarkkinan lasku jatkui ensimmäisellä neljänneksellä. Vaikka Iltalehti edelleen paransi osuuttaan markkinoista, markkinakehitys heikensi merkittävästi sen levikkiliikevaihtoa ja kannattavuutta. Lisäksi tuloksessa näkyvät laimea mediamyynti ja tehdyt sisältöpanostukset.
 
Kauppalehden levikki, levikkiliikevaihto ja ilmoitusmyynti kasvoivat hyvin ja kannattavuus parani. Kauppalehden verkkopalveluiden kävijämäärien, liikevaihdon ja tuloksen kehitys oli vahva ensimmäisellä neljänneksellä.
 
Markkinapaikkojen kasvu jatkui edelleen. Kotimaan yksiköistä liikevaihto nousi vauhdikkaimmin Monster.fi:ssa ja Etuovi.com:ssa. Asuntokaupan hiljentyminen useissa City 24 -maissa näkyy näiden palveluiden kasvun hidastumisena. Panostukset liiketoiminnan kasvuun heikensivät tulosta odotetusti. Strategiamme mukaisesti jatkamme toimintamme laajentamista erityisesti itäisessä Keski-Euroopassa ja Venäjällä.”
 
 
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talousjohtaja Teemu Kangas-Kärki, puhelin 010 665 2244
 
Tiedotustilaisuus, webcast ja puhelinkonferenssi:
 
Suomenkielinen tammi-maaliskuun tulosta käsittelevä tiedotustilaisuus pidetään 30.4.2008 klo 11-12 Scandic Marski -hotellin Carl-kabinetissa osoitteessa Mannerheimintie 10, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talousjohtaja Teemu Kangas-Kärki.
 
Englanninkielinen webcast alkaa osoitteessa www.almamedia.fi klo 13.00. Puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille alkaa klo 13.30. Siihen voi osallistua soittamalla numeroon +44 (0)20 +44 (0) 20 7162 0025.
 
Rauno Heinonen
viestintäjohtaja
Alma Media Oyj
 
 
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset mediat
 
 
 
 
 
 
ALMA MEDIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2008
 
Tämän katsauksen tekstiosassa keskitytään tammi-maaliskuun tulokseen. Sulkeissa olevat luvut viittaavat vuoden 2007 ensimmäiseen neljännekseen, jollei toisin mainita. Taulukoiden luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä lukuja.
 
 
MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA VERRATTUNA VUOTEEN 2007
 
Alma Media osti 20.2.2008 Jadecon Oy:n osakekannan. Yhtiön liiketoimintaan kuuluu tv-ohjelmatietoja välittävä internetpalvelu Telkku.com ja se raportoidaan Sanomalehdet-segmentissä osana Iltalehteä.
 
KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS TAMMI-MAALISKUUSSA 2008
 
Konsernin liikevaihto katsauskaudella kasvoi 2,6 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 84,0 milj. euroa (81,9 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu hidastui ennakoidusti, sillä vertailujaksoon sisältyi maaliskuussa 2007 käytyjen eduskuntavaalien mainonta (1,5 milj. euroa). Sanomalehdet-segmentin liikevaihto pysyi likimain edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla, kun taas Kauppalehti-ryhmä ja Markkinapaikat-segmentti kasvattivat liikevaihtoaan. Konsernin liikevaihdosta 13,3 % kertyi online-liiketoiminnasta.
 
Konsernin liikevoitto oli 11,6 milj. euroa (16,0 milj. euroa). Vertailukauden liikevoitto sisältää kertaluonteisena eränä 1,9 milj. euron myyntivoiton. Iltalehden heikentynyt tulos sekä Markkinapaikkojen panostukset liiketoiminnan kasvuun kotimaassa ja ulkomailla rasittivat konsernin kannattavuutta.
 
NÄKYMÄT VUODEKSI 2008
 
Alma Media toistaa arvionsa, jonka mukaan yhtiö odottaa liikevaihtonsa kasvavan edellisvuodesta. Mediamarkkinoiden odotetaan kasvavan vuonna 2008, mutta epävarmuuden lisääntyvän. Mediamainonnan ja iltapäivälehtimarkkinoiden muutokset ovat yhtiön tuloksen kannalta merkittäviä tekijöitä.
 
Alma Media arvioi koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton olevan vuoden 2007 liikevoiton tasolla. Alkuvuoden liikevoitto jäänee kuitenkin edellisvuodesta. Vertailukelpoisesta liikevoitosta 2007 on eliminoitu kertaluontoiset erät.
 
MARKKINATILANNE
 
Rahamarkkinoiden kriisi ja Yhdysvaltojen talouskasvun hiipuminen lisäävät Suomen kansantalouteen epävarmuutta.
 
Suomen bruttokansantuotteen kasvun odotetaan jatkossa hidastuvan ja olevan eri ennusteiden mukaan vuonna 2008 keskimäärin 2,7 % yksityisen kulutuksen, investointien ja viennin kasvun hiljentyessä. Kotitalouksien velkaantumisen odotetaan hillitsevän kulutusta, kun lainanhoitomenoihin kuluu entistä suurempi osa tuloista. Kulutuksen kasvua hidastaa myös hintojen nousu.
 
Mediamainonnan kasvu hidastui vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä. TNS Gallupin mukaan tammi-maaliskuussa 2008 mediamainontaan panostettiin 1,8 % edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa enemmän. Mainonta varsinaisissa sanomalehdissä väheni -1,4 %, mutta kasvoi televisiossa (+6,0 %) ja verkkomediassa (+30,4 %). Mainostavista sektoreista mediamainontaa lisäsivät TNS Gallupin mukaan erityisesti vähittäiskauppa (+15,4 %), työpaikat (+10,9 %), matkailu ja liikenne (+6,7 %) sekä elintarvikkeet (+5,5 %). Luokiteltu ilmoittelu kasvoi tammi-maaliskuussa 4,1 % ja palveluiden mainonta väheni -10,1 %.
 
Mediamainonnan muutoksiin vaikuttavat maaliskuussa 2007 pidetyt eduskuntavaalit sekä pääsiäisen sijoittuminen maaliskuulle vuonna 2008.
 
 
KONSERNIN TUNNUSLUKUJA
 
 
 
 
SANOMALEHDET-SEGMENTTI
 
 
 
Sanomalehdet-segmentissä raportoidaan 34 sanomalehden kustannustoiminnasta. Lehdistä suurimmat ovat Aamulehti ja Iltalehti.
 
Segmentin tammi-maaliskuun liikevaihto oli likimain vertailukauden tasolla, 57,3 milj. euroa (57,5 milj. euroa). Liikevaihdon kehityksessä oli merkittäviä lehtikohtaisia vaihteluja. Vertailukauden liikevaihto oli hyvä eduskuntavaaleihin liittyneen mainonnan vuoksi.
 
Vaalien vaikutus sanomalehtien kasvulukuihin jäi Aamulehden, Satakunnan Kansan ja Lapin Kansan hyvän mediamyynnin ansiosta odotettua vähäisemmäksi. Paikallislehtien mediamyynnissä vaalimainonnan puuttuminen näkyi selvästi. Iltalehden mediamyynti jäi merkittävästi vertailukaudesta.
 
Levikkiliikevaihto pysyi vertailukauden tasolla. Maakuntalehtien tilaushintojen korotukset kompensoivat Iltalehden laskeneen levikkiliikevaihdon vaikutusta. Iltapäivälehtien kokonaismarkkina pieneni 5 % vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä.
 
Sanomalehtien verkkopalveluihin panostettiin edelleen voimakkaasti, mikä näkyi kävijämäärien kasvuna. Iltalehti.fi-palvelussa oli vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin 1,3 miljoonaa eri kävijää viikossa. Aamulehti.fi kaksinkertaisti viikottaisen kävijämääränsä (parhaimmillaan 166 000 eri kävijää).
 
Sanomalehdet-segmentin tammi-maaliskuun liikevoitto laski vertailukaudesta 19,0 % ja oli 9,3 milj. euroa (11,5 milj. euroa). Liikevoiton pienentymiseen vaikutti erityisesti Iltalehden ja paikallislehtien pienentynyt tulos.
 
KAUPPALEHTI-RYHMÄ
 
 
 
Kauppalehti-ryhmä on erikoistunut taloudellisen informaation tuottamiseen. Sen tunnetuin tuote on Suomen johtava talousmedia Kauppalehti. Ryhmään kuuluvat myös asiakaslehtitalo Alma Media Lehdentekijät, suoramarkkinointiyhtiö Kauppalehti 121 ja Baltiassa toimiva uutistoimisto Baltic News Service (BNS).
 
Kauppalehti-ryhmän liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 4,5 % ja oli 18,5 milj. euroa (17,7 milj. euroa). Kauppalehden mediamyynti sekä painetussa lehdessä että verkkopalveluissa kehittyi erittäin myönteisesti. Lehdentekijöiden ja Kauppalehti 121:n vaisu alkuvuoden myynti painoi kuitenkin koko ryhmän liikevaihtoa.
 
Kauppalehti-ryhmän tammi-maaliskuun liikevoitto parani kasvaneen liikevaihdon ja ja kustannussäästöjen ansiosta 33,9 % ja oli 2,0 milj. euroa (1,5 milj. euroa). Kauppalehti 121:n ja Lehdentekijöiden heikentynyt kannattavuus rasitti tulosta.
 
Kauppalehti.fi uudistettiin onnistuneesti tammikuussa. Verkkopalvelun käyttäjämäärät ovat lähes kaksinkertaistuneet vuoden 2007 ensimmäisestä neljänneksestä ylittäen parhaimmillaan 400 000 eri kävijän rajapyykin.
 
MARKKINAPAIKAT
 
 
 
Markkinapaikat-segmentissä raportoidaan luokitellut palvelut, joita toteutetaan verkossa ja tuetaan painotuotteilla. Suomessa toimivat palvelut ovat Etuovi.com, Monster.fi, Autotalli.com, Mascus.fi ja Mikko.fi. Ulkomailla toimivat palvelut ovat City24, Motors24, Mascus, Bovision ja Objektvision.
 
Markkinapaikat-segmentin liikevaihto kasvoi 23,1 % ja oli 9,1 milj. euroa (7,4 milj. euroa). Rekrytointimarkkinoiden aktiivisuus sekä Suomessa edelleen vilkkaasti käynyt asuntokauppa kasvattivat Monster.fi:n sekä Etuovi.com:n liikevaihtoa. Vaikka kiinteistökauppa hidastuikin Baltian maissa, alueen City24-yksiköt kasvattivat edelleen myyntiään selvästi.
 
Segmentin liikevoitto pieneni vertailukaudesta 31,2 % ja oli 1,1 milj. euroa (1,6 milj. euroa). Syyskuussa 2007 Suomessa lanseerattu Mikko.fi-kauppapaikka sekä Itä-Euroopan uusille markkina-alueille vuoden 2007 aikana avattujen uusien yksiköiden käynnistäminen heikensivät katsauskauden tulosta ennakoidusti.
 
OSAKKUUSYHTIÖT
 
 
Konserni omistaa Kauppalehti-ryhmässä raportoitavasta Talentum Oyj:stä yhteensä 29,9 %. Talentumin hallussa olevat yhtiön omat osakkeet on tässä laskettu mukaan osakkeiden kokonaismäärään. Alma Median konsernitilinpäätökseen omistus Talentumissa on yhdistelty siten, että Talentumin omia osakkeita ei ole huomioitu osakkeiden kokonaismäärässä. Alma Median konsernitilinpäätöksessä 31.3.2008 käytetty omistusosuus oli 30,0 %.
 
Konsernin omistusosuus Muissa toiminnoissa raportoitavasta Acta Print Kivenlahti Oy:stä 36,0 %.
 
TASE JA RAHOITUSASEMA
 
Konsernitaseen loppusumma oli maaliskuun 2008 lopussa 180,9 milj. euroa (181,3 milj. euroa 31.12.2007). Yhtiön omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 39,5 % (69,8 % 31.12.2007) ja yhtiön oma pääoma osaketta kohden 0,80 euroa (1,58 euroa 31.12.2007).
 
Alma Media Oyj:n varsinainen yhtiökokous 12.3.2008 päätti jakaa osinkoa 0,90 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 17.3 ja osingonmaksupäivä 27.3. Yhtiö maksoi maaliskuussa osakkeenomistajilleen osinkoa yhteensä 67,2 milj. euroa.
 
Konsernilla on voimassa oleva 100 milj. euron yritystodistusohjelma Suomessa. Ohjelman puitteissa yritys voi laskea liikkeelle todistuksia yhteisarvoltaan 0-100 milj. euroa. Konserni laski maaliskuussa liikkeelle todistuksia yhteensä 35 milj. euroa. Yritystodistusohjelmasta oli 31.3.2008 käyttämättä 65,0 milj. euroa.
 
Konsernin korolliset velat ovat euromääräisiä, joten niitä ei ole tarvetta suojata kurssimuutosten varalta. Merkittävimmät valuuttamääräiset ostosopimukset suojataan.
 
Konsernin liiketoiminnan rahavirta jäi 1,1 milj. euroa vertailukauden tasosta ollen yhteensä 26,8 milj. euroa. Rahavirta ennen rahoitusta oli 24,0 milj. euroa (30,1 milj. euroa). Investointien rahavirtaan vaikuttivat Jadecon Oy:n hankinta alkuvuonna 2008 sekä vertailukaudella kiinteistön myynnistä saadut myyntitulot.
 
INVESTOINNIT
 
Alma Media -konsernin investoinnit olivat tammi-maaliskuussa 6,2 milj. euroa (1,8 milj. euroa). Alkuvuonna 2008 ostettiin Jadecon Oy:n osakekanta. Muuten investoinnit olivat normaaleja käyttö- ja korvausinvestointeja.
 
RISKIT JA RISKIENHALLINTA
 
Alma Median merkittävimmät strategiset riskit ovat lehtien lukijamäärien merkittävä lasku ja päivittäistavaraketjujen mainonnan ratkaiseva vähentyminen. Operatiivisista riskeistä tärkeimmät ovat tietotekniikan ja -liikenteen häiriöt sekä painotoiminnan keskeytyminen.
 
Riskienhallintaprosessi tunnistaa riskit, kehittää riskienhallintakeinoja ja raportoi riskeistä säännöllisesti riskienhallintaorganisaatiolle.
 
HALLINTO
 
Alma Media Oyj:n 12.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen jäseniksi Lauri Helveen, Matti Kavetvuon, Kai Seikun, Kari Stadighin, Harri Suutarin, Ahti Vilppulan ja Erkki Soljan.
 
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Kari Stadighin ja varapuheenjohtajakseen Matti Kavetvuon. Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Kai Seikku, Erkki Solja ja Harri Suutari. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseninä jatkavat hallituksen työjärjestyksen mukaan hallituksen puheenjohtaja Kari Stadigh ja varapuheenjohtaja Matti Kavetvuo.
 
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n.
 
OSAKE
 
Tammi-maaliskuussa Helsingin pörssissä vaihdettiin yhteensä 47 932 624 Alma Median osaketta, mikä vastasi 64,2 % osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 31.3.2008 oli 8,50 euroa. Katsauskauden alin kaupankäyntikurssi oli 8,15 euroa ja ylin 11,70 euroa. Alma Media Oyj:n markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 634,2 milj. euroa.
 
Yhtiö ei omista omia osakkeita, eikä sillä ole voimassa olevaa valtuutusta hankkia markkinoilta omia osakkeita.
 
Optio-oikeudet
 
Yhtiökokous 8.3.2006 hyväksyi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen kolmivaiheisen optio-ohjelman (optio-oikeudet 2006A, 2006B ja 2006C) Alma Media Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmäksi. Optio-oikeuksia voidaan optio-ohjelman mukaisesti antaa yhteensä 1 920 000 kappaletta, kolmessa 640 000 kappaleen erässä, ja näillä voi merkitä yhteensä enintään 1 920 000 osaketta.
 
2006A-ohjelman optio-oikeuksia on annettu konsernin johdolle 515 000 kappaletta. Yhtiölle on palautunut 2006A-optio-oikeuksia 75 000 kappaletta työ- tai toimisuhteiden päättymisten takia. Konsernin johdolla on palautuneiden optio-oikeuksien jälkeen hallussa yhteensä 440.000 kappaletta 2006A-optio-oikeutta.
 
Alma Media Oyj:n hallitus päätti vuonna 2007 mitätöidä yhtiön hallussa olleet 190 000 kappaletta 2006A optio-oikeuksia. Yhtiön hallussa oli vielä 31.3.2008 yhteensä 10 000 kappaletta 2006A optio-oikeuksia. Näitä ei käytetä osakemerkintöihin. 2006A-ohjelman optio-oikeudet on otettu kaupankäynnin kohteeksi OMX Pohjoismaisessa Pörssissä (Helsinki) 10.4.2008 alkaen.
 
Alma Media Oyj:n hallitus päätti vuonna 2007 antaa 2006B-ohjelman optio-oikeuksia konsernin johdolle 515 000 kappaletta.
 
Jos kaikki merkintäoikeudet käytetään, ohjelma laimentaa aikaisempien omistajien omistusta 2,3 %.
 
Osakkeiden merkintäajat ja merkintähinnat ovat:
2006A 1.4.2008-30.4.2010, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2006
2006B 1.4.2009-30.4.2011, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2007
2006C 1.4.2010-30.4.2012, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2008
 
Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen ja pääomanpalautusten määrällä kunkin osingonjaon tai pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä. 2006A:n merkintähinnaksi muodostui 5,58 euroa ja 2006B:n merkintähinnaksi vastaavasti 8,95 euroa.
 
Hallituksella ei ole voimassa olevia muita valtuuksia vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä.
 
Markkinatakaus
 
Alma Medialla on sopimus eQ Pankki Oy:n kanssa markkinatakauksesta osakkeelleen. Sopimuksen mukaan eQ Pankki takaa osakkeelle osto- ja myyntitarjouksen, joiden ero on enintään 3 %. Takaus on voimassa 85 % kaupankäyntiajasta, ja se koskee vähintään 2 000 kappaleen osake-erää.
 
Liputukset
 
Tammi-maaliskuussa 2008 Alma Media vastaanotti Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9. pykälän mukaisia ilmoituksia omistusosuuden muuttumisesta seuraavasti:
 
26.3.2008 Helsingin Mekaanikontalo Oy ilmoitti saaneensa yksipuolisen sitoumuksen, jonka perusteella Kai Mäkelä tai hänen määräämänsä ostaa Helsingin Mekaanikontalo Oy:ltä Alma Median osaketta koskevia termiinisopimuksia 5 000 000 osakkeen määrällä. Sitoumuksen toteutuessa Helsingin Mekaanikontalo Oy:n (potentiaalinen) omistusosuus Alma Mediassa laskee alle 1/20.
 
14.3.2008 Helsingin Mekaanikontalo ilmoitti myyneensä Alma Median osaketta koskevia termiinisopimuksia ja omistavansa 50000 maaliskuussa 2008 erääntyvää termiinisopimusta. Termiinisopimusten toteutuessa Helsingin Mekaanikontalon omistusosuus laskee 6,70 %:iin.
 
14.3.2008 Nordea-konsernin kokonaisomistus Alma Media Oyj:ssä laski 2,17 %:iin osakemyyntien seurauksena.
 
14.3.2008 Ilkka-Yhtymä Oyj ilmoitti omistusosuutensa ylittäneen 1/10.
 
3.3.2008 Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Nordea-konsernin kokonaisomistus Alma Mediassa laski alle 1/10 osakemyyntien seurauksena.

29.2.2008 Helsingin Mekaanikontalo ilmoitti jatkaneensa omistuksessaan olleita termiinisopimuksia siten, että yhtiön hallussa oli liputushetkellä 95 565 termiinisopimusta. Termiinisopimusten toteutuessa Helsingin Mekaanikontalon omistusosuus on 12,81 %. Procomex SA:n, Helsingin Mekaanikontalo Oy:n ja Ahti Vilppulan yhteenlaskettu omistusosuus on termiinisopimusten toteutuessa 12,84 %.
 
28.2.2008 Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttori ilmoitti omistusosuutensa saavuttaneen 1/20 rajan (6,41 %) osakekauppojen johdosta.
 
18.2.2008 Nordea Bank AB (publ) ilmoitti, ettei sen omistusosuus ole muuttunut pankin 21.1.2008 antaman ilmoituksen mukaisesti. Ilmoituksen mukaan Nordea-konsernin kokonaisomistus on laskenut alle 3/20 (13,35 %).
 
21.1.2008 Oy Herttaässä Ab ilmoitti omistusosuutensa ylittävän 1/5 (20,68%) termiinikaupan johdosta.

21.1.2008 Nordea Bank AB (publ) ilmoitti, ettei sen omistusosuus ole muuttunut pankin 28.12.2007 antaman ilmoituksen mukaisesti. Ilmoituksen mukaan Nordea -konsernin kokonaisomistus ylittää 3/20 (17,50 %).
 
2.1.2008 Nordea Bank AB (publ) ilmoitti, ettei sen omistusosuus ole muuttunut pankin 1.10.2007 antaman ilmoituksen mukaisesti. Ilmoituksen mukaan Nordea -konsernin kokonaisomistus ylittää 3/20 (16,84 %).
 
 


 
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT
 
 
 
 
 
 
 
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1.-31.3.2008
 
 
 


OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1.-31.3.2007
 
 
 
 
 
 
HANKITUT LIIKETOIMINNOT AJALLA 1-3/2008
 
Alma Media osti 20.2.2008 Jadecon Oy:n koko osakekannan. Yhtiön liiketoimintaan kuuluu tv-ohjelmatietoja välittävä internetpalvelu Telkku.com ja se raportoidaan Sanomalehdet-segmentissä osana Iltalehteä.
 
Jadecon Oy:n yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot aineettomiin hyödykkeisiin liittyvät pääasiassa tuotemerkkeihin, hankittuun IT -sovellukseen sekä asiakassopimuksiin. Hankinnassa syntyneeseen liikearvoon vaikuttivat hankittuihin liiketoimintoihin liittyvät odotettavissa olevat synergiaedut Iltalehden kanssa. Hankitun liiketoiminnan liikevoitto konsernin hankintapäivästä lukien on ollut 0,1 milj. euroa. Konsernin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto olisi ollut arviolta 84,3 milj. euroa ja liikevoitto 11,7 milj. euroa, mikäli hankinta olisi toteutunut vuoden 2008 alusta.
 
 
TIEDOT SEGMENTEITTÄIN
 
Alma Median tilinpäätöksen segmentit ovat Sanomalehdet, Kauppalehti-ryhmä ja Markkinapaikat. Muissa toiminnoissa raportoidaan konsernin emoyhtiön sekä konsernin taloushallinnon palvelukeskuksen toiminnot.
 
Tilinpäätöstiedotteen selostusosassa on esitetty segmenttien liikevaihto ja liikevoittotiedot sekä osakkuusyhtiötulosten kohdistaminen segmenteittäin. Rahoituserät sekä tuloverot on käsitelty segmenteille kohdistamattomina erinä. Seuraavassa taulukossa on esitetty segmenttikohtaiset varat ja velat sekä kohdistamattomat omaisuus- ja velkaerät.
 
 
 
 
 
 
 
VARAUKSET
 
Yhtiöllä oli 31.3.2008 hetkellä yhteensä 0,3 milj. euroa varauksia. Muutos vuodenvaihteen 31.12.2007 tilanteeseen on laskua 0,1 milj. euroa. Merkittävin osa varauksista kohdistuu uudelleenjärjestelyvarauksiin. Varausten muodostamisen yhteydessä tehtyjä arvioita ei ole ollut tarvetta muuttaa. Varausten muutos on seurausta toteutuneista kustannuksista.
 
 
 
 
 
 
 
* Käypä arvo edustaa tuottoa, joka olisi syntynyt, mikäli johdannaispositiot olisi suljettu tilinpäätöshetkellä.
 
 
EHDOLLISET VELAT
 
Konsernilla on ehdollista velkaa 7,8 milj. euroa. Veroasiamies on tehnyt oikaisuvaatimuksen vuoden 2003 tuloverotuksesta. Oikaisuvaatimuksessa katsotaan, että Alma Media Oyj:n Talentum-osakkuusyhtiöosakkeiden myynnistä pörssikurssiin Kauppalehti Oy:lle muodostunut tappio ei olisi ollut vähennyskelpoinen. Vuoden 2006 lopulla (20.12.2006) yhtiö sai tietoonsa Konserniverokeskuksen oikaisulautakunnan tekemän päätöksen, jonka perusteella oikaisulautakunta hylkäsi veroasiamiehen vaatimuksen. Veroasiamies on valittanut Konserniverokeskuksen oikaisulautakunnan päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Yhtiö katsoo edelleen, että ei ole todennäköistä, että tapauksesta seuraa jälkiverotusseuraamuksia, koska liiketapahtuma on toteutettu markkinaehtoisesti, liiketaloudellisiin syihin perustuen. Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisun odotetaan saatavan vuoden 2008 aikana.
 
 
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
 
Alma Media -konsernin lähipiiriin luetaan osakkuusyritykset sekä niiden omistamat yhtiöt. Osakkuusyhtiöiden kanssa käydyistä liiketoimista sekä saatava- ja velkatilanteesta on esitetty seuraavassa yhteenveto:
 
 
 
 
Lähipiiriin luetaan myös yhtiön johto (hallituksen jäsenet, toimitusjohtajat sekä konsernin johtoryhmä). Tilinpäätöstiedotteen selostusosan Osake/optio-ohjelma kohdassa on esitetty tiedot muutoksista voimassa olevaan optio-ohjelmaan, joka toimii johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmänä.
 
 
PÄÄASIALLISET LAADINTAPERIAATTEET (IFRS)
 
Tämä tiedote on laadittu IFRS -standardien mukaisesti (IAS 34).
 
Tiedotteessa noudetaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä 31.12.2007. Osavuosikatsaustiedote ei kuitenkaan sisällä kaikkea sitä informaatiota tai liitetietoja, jotka esitetään vuositilinpäätöksessä. Näin ollen tiedotetta tulee lukea yhdessä yhtiön vuosikertomuksen kanssa.
 
Tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperiaatteilla kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.
 
Uusia laskentastandardeja tai tulkintoja ei ole otettu tilikaudella 2008 käyttöön. Vuoden 2009 alusta käyttöön otettavia uusia laskentastandardeja ja -tulkintoja ovat:
 
IFRS 8 Operating Standards
IAS 23 Vieraan pääoman menot, muutos standardiin
IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen, muutos standardiin
IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes
 
Edellä mainitut uusien standardien ja tulkinnan vaikutus on konsernissa alustavasti arvioitu vähäiseksi. Soveltamisen on konsernissa alustavasti arvioitu vaikuttavan lähinnä tuloslaskelman, taseen, oman pääoman muutoslaskelman esittämistapaan ja liitetietoihin.
 
Vuoden 2010 alusta käyttöön otettava uusi laskentastandardi on IFRS 3, Liiketoimintojen yhdistäminen (muutos standardiin). IFRS 3 standardin muutokset vaikuttavat tulevien yrityshankintojen käsittelyyn mm. vähemmistöosuuden, liikearvon sekä hankintaan liittyvien kulujen osalta. IFRS 3 standardin muutos ei vaikuta jo tehtyihin yrityshankintoihin.
 
Taseen myytävissä olevissa omaisuuserissä esitetään konsernin pitkäaikainen saaminen osakkuusyhtiö Acta Print Kivenlahti Oy:ltä. Alma Median tavoitteena on luopua kokonaan omistusosuudesta yhtiössä. Toteutuessaan luopumisella ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta Alma Median taloudelliseen asemaan.
 
Tämän tiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.
 
 
TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS
 
Konsernissa kirjataan levikkituotot suoriteperusteisesti. Tämän johdosta levikkiliikevaihto kertyy tuloslaskelmassa vuoden aikana melko tasaisesti vuoden eri neljänneksillä. Levikkilaskutus kohdistuu alkuvuoteen, minkä johdosta liiketoiminnan rahavirran kertymä painottuu voimakkaimmin alkuvuoteen. Tämä vaikuttaa myös yhtiön erilaiseen taseasemaan vuoden eri neljänneksillä.
 
 
YLEISLAUSUNTO
 
Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.
 
 
SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS
 
Alma Media julkistaa tuloksensa vuoden kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta 23.7.2008 klo 9.00.
 
 
ALMA MEDIA OYJ
Hallitus
  • Julkaistu: 30.4.2008, 11:00
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli