Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma media Oyj:n osavuosikatsaus huhti-kesäkuu 2007: Toisen neljänneksen liikevoitto kasvoi 23 % 14,4 miljoonaan euroon

Alma media Oyj:n osavuosikatsaus huhti-kesäkuu 2007: Toisen neljänneksen liikevoitto kasvoi 23 % 14,4 miljoonaan euroon

ALMA MEDIA OYJ    PÖRSSITIEDOTE 20.7.2007 KLO 9.00   
 
Toinen neljännes lyhyesti:
 
 • Liikevaihto 84,0 milj. euroa (Q2/2006: 74,8 milj. euroa)
 • Liikevoitto 14,4 milj. euroa, 17,1 % liikevaihdosta
  (11,6 milj. euroa, 15,6 %)
 • Tulos ennen veroja 14,8 milj. euroa (11,9 milj. euroa)
 • Osakekohtainen tulos 0,15 euroa (0,12 euroa)
 • Sanomalehdet-segmentin liikevoitto 11,5 milj. euroa (9,7 milj. euroa)
 • Kauppalehti-ryhmän liikevoitto 2,4 milj. euroa (1,6 milj. euroa)
 • Markkinapaikat-segmentin liikevoitto 1,3 milj. euroa (0,6 milj. euroa)
 • Ennuste vuodelle 2007 pysyy ennallaan
 
 
Toimitusjohtaja Kai Telanne:
 
”Ensimmäisen neljänneksen vahva kehitys jatkui Alma Mediassa myös
huhti-kesäkuussa. Saavutimme mediamyynnissä jälleen uuden neljänneskohtaisen ennätyksen. Tuloskuntomme oli hyvän mediamyynnin, kustannuskurin ja konsernin ketjutoiminnan ansiosta kelpo tasoa. Sanomalehtiemme sisällön laadullinen kehitys oli hyvää Alma Median Helsingin toimituksen ja muun tiiviin toimituksellisen yhteistyön ansiosta. Lehtien talous on hyvällä pohjalla. Myös Kauppalehti-ryhmän tuloskäänne on tapahtunut, kun tehostamistoimet alkavat näkyä ja b-to-b-mediamyynti verkkoon kasvoi.
 
Myös lehtiemme verkkopalvelut menestyvät – toisella neljänneksellä Iltalehden verkkopalvelussa kävi viikoittain noin miljoona suomalaista, kauppalehti.fi on Suomen johtava talousportaali ja maakuntalehtien verkkoversioiden kävijämäärät kasvavat tasaisesti. Kansainvälistyvä Markkinapaikat-liiketoimintamme jatkoi kasvuaan ja sen etabloituminen itäiseen Keski-Eurooppaan ja Venäjälle etenee suunnitellusti.
 
Jatkamme pitkäjänteisiä investointeja verkkomediaan pitääksemme Alma Median tämän alueen edelläkävijäyrityksenä. Tiivistämme sen johdosta lehtien online-palveluiden kehittämistä ja lehtien sekä markkinapaikkojen yhteistyötä verkkomediassa. Nämä panostukset hidastavat etenkin Markkinapaikkojen tulostason kehitystä loppuvuonna.”
 
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talousjohtaja Teemu Kangas-Kärki, puhelin 010 665 2244
 
 
Tiedotustilaisuus, webcast ja puhelinkonferenssi:
 
Suomenkielinen osavuosikatsausta käsittelevä tiedotustilaisuus pidetään 20.7.2007 klo 11.00 alkaen Scandic Marski -hotellin Carl-kabinetissa osoitteessa Mannerheimintie 10, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talousjohtaja Teemu Kangas-Kärki.
 
Englanninkielinen esitysmateriaali on ladattavissa yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.almamedia.fi. Noin 20 minuuttia kestävä englanninkielinen webcast alkaa klo 13.30 samassa osoitteessa. Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille alkaa klo 14.00. Siihen voi osallistua soittamalla numeroon +44 (0)20 7162 0125.
 
Rauno Heinonen
Viestintäjohtaja
Alma Media Oyj
 
JAKELU: Helsingin Pörssi, keskeiset mediat


 
 
ALMA MEDIA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2007
 
Tämän katsauksen tekstiosassa keskitytään huhti­­-kesäkuun tulokseen. Sulkeissa olevat luvut viittaavat vuoden 2006 toiseen neljännekseen, jollei toisin mainita. Taulukoiden luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä lukuja.
 
 
MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA VERRATTUNA VUOTEEN 2006
 
Aamulehti osti 40 % osakkuusyhtiöosuuden suoramainonnan jakeluyhtiö Tampereen Ykkösjakelu Oy:stä 22.5.2007. 
 
Kainuun Sanomat myi 28.6.2007 sanomalehtipainonsa liiketoiminnan Pyhäjokiseudun Kirjapaino Oy:lle.
 
1.7.2006 Kauppalehti nosti omistuksensa 49 %:sta 100 %:iin TietoEnator 121
Oy:stä. Yhtiön nimi muuttui Kauppalehti 121 Oy:ksi, ja sen vuotuinen liikevaihto
on noin 9 milj. euroa.
 
Kauppalehti-ryhmään kuuluva Alma Media Lehdentekijät osti Suomen Business
Viestintä Oy:n 1.7.2006. Yhtiön vuotuinen liikevaihto on noin 2,5 milj. euroa.
 
Markkinapaikkoihin hankittiin 1.7.2006 Bovision AB ja Objektvision AB, joiden
yhteenlaskettu vuotuinen liikevaihto on noin 1,7 milj. euroa.
 
 
KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS TAMMI-KESÄKUUSSA 2007
 
Konsernin liikevaihto vuoden 2007 tammi-kesäkuussa oli 165,9 milj. euroa (146,2 milj. euroa). Liikevaihdosta 116,4 milj. euroa kertyi Sanomalehdet-segmentistä, 35,5 milj. euroa Kauppalehti-ryhmästä ja 15,3 milj. euroa Markkinapaikat-segmentistä.
 
Konsernin liikevoitto kehittyi tammi-kesäkuussa myönteisesti ja oli 30,4 milj. euroa (21,6 milj. euroa). Liikevoittoprosentti oli 18,3 % (14,8 %). Kertaluontoisena eränä vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen liikevoittoon sisältyy 1,9 milj. euron myyntivoitto. Yhtiö myi Rovaniemellä Lapin Kansan käytössä olevan kiinteistön 1.2.2007.
 
 
KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS HUHTI-KESÄKUUSSA 2007
 
Alma Median liikevaihto vuoden 2007 toisella neljänneksellä oli 84,0 milj. euroa (74,8 milj. euroa). Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat erityisesti Aamulehden, Iltalehden ja Markkinapaikat-liiketoiminnan mediamyynnin kasvu sekä Kauppalehti-ryhmän uudet liiketoiminnat.
 
Konsernin liikevoitto oli 14,4 milj. euroa (11,6 milj. euroa). Liikevoittoprosentiksi muodostui 17,1 % (15,6 %). Vuoden toisen neljänneksen liikevoittoon ei sisälly merkittäviä kertaluonteisia eriä.
 
 
NÄKYMÄT LOPPUVUODEKSI
 
Alma Media pitää ennallaan arvionsa taloudellisten tunnuslukujensa kehittymisestä vuoden 2007 aikana. Mikäli mediamarkkinoiden kasvu jatkuu loppuvuoden 2007 aikana vuoden 2006 kaltaisena, konsernin liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan edellisvuodesta.
 
 
MARKKINATILANNE
 
Useat tutkimuslaitokset ovat korjanneet Suomen kansantalouden kasvua vuonna 2007 koskevia ennusteitaan niin, että korkeasuhdanteen arvioidaan jatkuvan aiemmin arvioitua voimakkaampana ja pidempään. Keväällä 2007 kansantalouden kasvuvauhdin arvioitiin olevan noin kolme prosenttia. Uusimmissa arvioissa  bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan vuonna 2007 yli neljä prosenttia ja korkeasuhdanteen jatkuvan vuoden 2008 loppupuolelle.
 
Ripeä, pääosin kotimaisen kysynnän vauhdittama talouskasvu heijastuu erityisesti kuluttajille suunnattuun markkinointiviestintään sekä luokiteltuun ilmoitteluun. Ammattitaitoisen työvoiman suuri kysyntä ja kilpailu parhaista osaajista Suomessa heijastuu työpaikkailmoittelun kasvuna.
 
TNS Gallupin mukaan mediamainonnan määrä kasvoi vuoden alusta toukokuun loppuun 7,5 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan. Ripeintä mainonnan kasvu oli euromääräisesti suurimmista kanavista internetissä (+23,7 %), sanomalehdissä (+8 %) ja aikakauslehdissä (+7,3 %).
 
 
KONSERNIN TUNNUSLUKUJA
  
  
SANOMALEHDET
  
Sanomalehdet-segmentissä raportoidaan 34 sanomalehden kustannustoiminnasta. Lehdistä suurimmat ovat maakuntalehti Aamulehti ja iltapäivälehti Iltalehti.
 
Toisella neljänneksellä Sanomalehdet-segmentin liikevaihto kasvoi 7,3 % ja oli 58,9 milj. euroa. Lehtien levikkiliikevaihto kasvoi 6,0 %. Lapin Kansan ja Pohjolan Sanomien levikkiliikevaihto kehittyi erityisen hyvin. Iltalehden levikkiliikevaihdon nousuun vaikutti arkilehden irtonumerohinnan nosto. Iltalehden markkinaosuus kasvoi alustavien tietojen mukaan runsaan prosenttiyksikön ja oli 42,9% toisella neljänneksellä. Iltalehden verkkopalvelussa iltalehti.fi:ssä oli keskimäärin noin miljoona viikkokävijää toisella neljänneksellä. Myös maakuntalehtien verkkopalveluiden kävijämäärät olivat tasaisessa kasvussa.
 
Koko segmentin mediamyynnin kasvu jatkui vahvana ja oli 9,0 % vuoden 2006 toista neljännestä suurempi. Erityisen hyvin mediamyyntiään kasvattivat Iltalehti, varsinkin sen verkkopalvelu sekä Aamulehti. Myös Lapin Kansan mediamyynti kasvoi hyvää vauhtia. Sanomalehtimainontaansa kasvattivat eniten elintarvike- ja asuntokauppa sekä rekrytointi-ilmoittelu. Mainontaansa viimevuotisesta sen sijaan vähensivät telekommunikaatiosektori ja jonkin verran myös autokauppa.
 
 
KAUPPALEHTI-RYHMÄ
  
 
Kauppalehti-ryhmä on erikoistunut taloudellisen informaation tuottamiseen. Sen tunnetuin tuote on Suomen johtava talousmedia Kauppalehti. Ryhmään kuuluvat myös asiakaslehtitalo Alma Media Lehdentekijät ja suoramarkkinointiyhtiö Kauppalehti 121.
 
Kauppalehti-ryhmän liikevaihto toisella neljänneksellä oli 17,8 milj. euroa, mikä on 22,1 prosenttia edellisvuoden vastaavaa jaksoa suurempi. Liikevaihdon kasvussa näkyy etenkin uusien yksiköiden (Kauppalehti 121 ja Suomen Business Viestintä) vaikutus.
 
Kauppalehden ja Presson mediamyyntiin vaikutti edelleen jatkunut yleinen
b-to-b-markkinan vaisuus. Kauppalehti Option ja Onlinen mediamyynti kasvoi hyvin.
 
Kauppalehti-ryhmän liikevoitto parani 51,5 % 2,4 milj. euroon. Liikevoitto kasvoi uusien liiketoimintayksiköiden ansiosta. Lisäksi Kauppalehden talvella 2007 toteutetun tehostamisohjelman kustannustasoa laskevat vaikutukset alkoivat näkyä toisen neljänneksen aikana suunnitellusti.
 
 
 
MARKKINAPAIKAT
  
Konsernin omistusosuus Kauppalehti-ryhmään kuuluvasta Talentum Oyj:stä on yhteensä 29,9 % ja Muihin toimintoihin kuuluvasta Acta Print Oy:stä 36,0 %.
 
Alma Median tavoitteena on luopua kokonaan omistusosuudestaan Acta Print Oy:ssä. Toteutuessaan luopumisella ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta Alma Median taloudelliseen asemaan. Heinäkuussa Acta Print Oy ilmoitti myyvänsä aikakauslehtiliiketoimintansa Forssan Kirjapaino Oy:lle.
 
Aamulehti hankki toukokuussa 2007 40 % osakkuusyhtiöosuuden Tampereen Ykkösjakelu Oy:stä. Osakkuustulos raportoidaan Sanomalehdet-segmentissä.
 
 
TASE JA RAHOITUSASEMA
 
Konsernitaseen loppusumma oli kesäkuun 2007 lopussa 185,2 milj. euroa (199,7 milj. euroa 31.12.2006). Konsernin omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 55,4 % (61,3 % 31.12.2006) ja oma pääoma osaketta kohden oli 1,21 euroa (1,54 euroa 31.12.2006).
 
Konsernin rahavirta kehittyi suotuisasti. Rahavirta ennen rahoitusta oli 7,8 milj. euroa (5,4 milj. euroa). Kesäkuun lopussa konsernin nettovelka oli 6,3 milj. euroa (-6,5 milj. euroa 31.12.2006)
 
Konsernin korolliset velat ovat euromääräisiä, joten niitä ei ole tarvetta suojata kurssimuutosten varalta. Merkittävimmät valuuttamääräiset ostosopimukset suojataan.
 
Konsernilla on voimassa oleva 100 milj. euron yritystodistusohjelma Suomessa. Ohjelman puitteissa yritys voi laskea liikkeelle todistuksia yhteisarvoltaan 0-100 milj. euroa. Yritystodistusohjelma oli 30.6.2007 hetkellä kokonaan käyttämättä.
 
 
INVESTOINNIT
 
Konsernin toisen neljänneksen investoinnit 3,6 milj. euroa (2,3 milj. euroa) koostuivat verkkomedian kehityshankkeista, normaaleista ylläpitoinvestoinneista ja Tampereen Ykkösjakelu Oy:n osakkeiden hankinnasta.
 
 
RISKIT JA RISKIENHALLINTA
 
Alma Median merkittävimmät strategiset riskit ovat lehtien lukijamäärien merkittävä lasku ja päivittäistavaraketjujen mainonnan ratkaiseva vähentyminen. Operatiivisista riskeistä tärkeimmät ovat tietotekniikan ja -liikenteen häiriöt sekä painotoiminnan keskeytyminen.
 
Riskienhallintaprosessi tunnistaa riskit, kehittää riskienhallintakeinot ja raportoi riskeistä säännöllisesti riskienhallintaorganisaatiolle.
 
HALLINTO
 
Alma Media Oyj:n lakiasiainjohtajaksi nimitettiin Mikko Korttila. Hän aloittaa tehtävässään 1.9.2007.
 
 
OSAKE
 
Huhti-kesäkuussa kappalemääräinen osakevaihto oli 12,7 miljoonaa, mikä vastasi 17 % osakkeiden kokonaismäärästä.
 
Alma Median osakkeen päätöskurssi oli kesäkuun lopussa 10,90 euroa. Jakson alhaisin noteeraus oli 9,20 euroa ja korkein 10,90 euroa. Yhtiön markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 813,3 milj. euroa.
 
Yhtiö maksoi maaliskuussa osinkoa 0,65 euroa per osake, yhteensä 48,5 milj. euroa.
 
Yhtiö ei omista omia osakkeita, eikä sillä ole voimassa olevaa valtuutusta hankkia markkinoilta omia osakkeita.
 
Optio-oikeudet
 
Yhtiökokous hyväksyi 8.3.2006 osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen kolmivaiheisen optio-ohjelman (optio-oikeudet 2006A, 2006B ja 2006C) Alma Media Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmäksi. Optio-oikeuksia voidaan optio-ohjelman mukaisesti antaa yhteensä 1 920 000 kappaletta, kolmessa 640 000 kappaleen erässä, ja näillä voi merkitä yhteensä enintään 1 920 000 osaketta.
 
2006A-ohjelman optio-oikeuksia on annettu konsernin johdolle 515 000 kappaletta. Yhtiölle on palautunut 2006A-optio-oikeuksia 65 000 kappaletta työ- tai toimisuhteiden päättymisten takia. Alma Media Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 8.3.2007 mitätöidä yhtiön hallussa olevat 190 000 kappaletta 2006A optio-oikeuksia.
 
Alma Media Oyj:n hallitus päätti maaliskuussa 2007 antaa 2006B-ohjelman optio-oikeuksia konsernin johdolle 510 000 kpl.
 
Jos kaikki merkintäoikeudet käytetään, ohjelma laimentaa aikaisempien omistajien omistusta 2,3 %.
 
Osakkeiden merkintäajat ja merkintähinnat ovat:
2006A 1.4.2008-30.4.2010, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2006
2006B 1.4.2009-30.4.2011, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2007
2006C 1.4.2010-30.4.2012, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.-31.5.2008
 
Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen ja pääomanpalautusten määrällä kunkin osingonjaon tai pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä. 2006A:n merkintähinnaksi muodostui 6,48 euroa ja 2006B:n merkintähinnaksi vastaavasti 9,85 euroa.
 
Hallituksella ei ole voimassa olevia muita valtuuksia vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä.
 
Markkinatakaus
 
Alma Medialla on sopimus eQ Pankki Oy:n kanssa markkinatakauksesta osakkeelleen. Sopimuksen mukaan eQ Pankki takaa osakkeelle osto- ja myyntitarjouksen, joiden ero on enintään 3 %. Takaus on voimassa 85 % kaupankäyntiajasta, ja se koskee vähintään 2 000 kappaleen osake-erää.
 
Liputukset
 
12.6.2007 Nordea-konsernin omistusosuus Alman Mediassa termiinisopimukset mukaan lukien nousi yli 15 %.
20.6.2007 Nordea ilmoitti, ettei jo aiemmin tehtyjen termiinisopimusten erääntyminen aiemmista ilmoituksista poiketen laskenut pankin omistusta alle 15 % liputusrajan uusista osakeostoista johtuen. Omistuksen ilmoitetaan olevan 15,29 %
29.6.2007 Nordea-pankin omistus laski 10,90 prosenttiin kun pankki ilmoitti myyneensä 2 515 000 Alma Median osaketta.
29.6.2007 Oy Herttaässä Ab:n omistusosuus Alma Mediasta nousi 10,15 prosenttiin, ja termiinisopimukset mukaan lukien 13,18 prosenttiin.
 
 
 
  
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1.-30.6.2007
  
 
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1.-30.6.2006
 
 
  
 
HANKITUT LIIKETOIMINNOT AJALLA 1-6/2007
 
Konserniin ei ole hankittu uusia liiketoimintoja vuoden 2007 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.
 
Markkinapaikat perusti tammikuussa 2007 Venäjälle OOO City24 -yhtiön, joka ryhtyy julkaisemaan City24-asuntoportaalia Moskovassa.
 
Aamulehti hankki toukokuussa 2007 40 % osakkuusyhtiöomistuksen Tampereen Ykkösjakelut Oy:stä.
 
 
TIEDOT SEGMENTEITTÄIN
 
Alma Median osavuosikatsauksen segmentit ovat Sanomalehdet, Kauppalehti-ryhmä ja Markkinapaikat. Muissa toiminnoissa raportoidaan konsernin emoyhtiön sekä konsernin taloushallinnon palvelukeskuksen toiminnot.
 
Osavuosikatsauksen selostusosassa on esitetty segmenttien liikevaihto ja liikevoittotiedot sekä osakkuusyhtiötulosten kohdistaminen segmenteittäin. Rahoituserät sekä tuloverot on käsitelty segmenteille kohdistamattomina erinä. Seuraavassa taulukossa on esitetty segmenttikohtaiset varat ja velat sekä kohdistamattomat omaisuus- ja velkaerät.
    
 
VARAUKSET
 
Yhtiöllä oli kesäkuun 2007 lopussa 1,5 milj. euroa varauksia, joista merkittävin kohdistui Kauppalehti Oy:n uudelleenjärjestelyvaraukseen, 0,7 milj. euroa. Uudelleenjärjestelyvarausta on purettu toteutuneiden kustannusten verran ajalla 1-6/2007 yhteensä 0,4 milj. euroa. Uudelleenjärjestelyvarauksen muodostamisen yhteydessä tehtyjä arvioita ei ole ollut tarvetta muuttaa
  
  
* Käypä arvo edustaa tuottoa, joka olisi syntynyt, mikäli johdannaispositiot olisi suljettu tilinpäätöshetkellä.
 
Konsernilla ei ollut avoimia johdannaispositioita tilinpäätöshetkellä 30.6.2007.
 
 
EHDOLLISET VELAT
 
Konsernilla on ehdollista velkaa 7,8 milj. euroa. Veroasiamies on tehnyt oikaisuvaatimuksen vuoden 2003 tuloverotuksesta. Oikaisuvaatimuksessa katsotaan, että Alma Media Oyj:n Talentum-osakkuusyhtiöosakkeiden myynnistä pörssikurssiin Kauppalehti Oy:lle muodostunut tappio ei olisi ollut vähennyskelpoinen. Vuoden 2006 lopulla (20.12.2006) yhtiö sai tietoonsa Konserniverokeskuksen oikaisulautakunnan tekemän päätöksen, jonka perusteella oikaisulautakunta hylkäsi veroasiamiehen vaatimuksen. Veroasiamies on valittanut Konserniverokeskuksen oikaisulautakunnan päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Yhtiö katsoo edelleen, että ei ole todennäköistä, että tapauksesta seuraa jälkiverotusseuraamuksia, koska liiketapahtuma on toteutettu markkinaehtoisesti, liiketaloudellisiin syihin perustuen.
 
 
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
 
Alma Media -konsernin lähipiiriin luetaan osakkuusyritykset sekä niiden omistamat yhtiöt. Osakkuusyhtiöiden kanssa käydyistä liiketoimista sekä saatava- ja velkatilanteesta on esitetty seuraavassa yhteenveto:
 
* Käypä arvo edustaa tuottoa, joka olisi syntynyt, mikäli johdannaispositiot olisi suljettu tilinpäätöshetkellä.
 
Konsernilla ei ollut avoimia johdannaispositioita tilinpäätöshetkellä 30.6.2007.
 
 
EHDOLLISET VELAT
 
Konsernilla on ehdollista velkaa 7,8 milj. euroa. Veroasiamies on tehnyt oikaisuvaatimuksen vuoden 2003 tuloverotuksesta. Oikaisuvaatimuksessa katsotaan, että Alma Media Oyj:n Talentum-osakkuusyhtiöosakkeiden myynnistä pörssikurssiin Kauppalehti Oy:lle muodostunut tappio ei olisi ollut vähennyskelpoinen. Vuoden 2006 lopulla (20.12.2006) yhtiö sai tietoonsa Konserniverokeskuksen oikaisulautakunnan tekemän päätöksen, jonka perusteella oikaisulautakunta hylkäsi veroasiamiehen vaatimuksen. Veroasiamies on valittanut Konserniverokeskuksen oikaisulautakunnan päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Yhtiö katsoo edelleen, että ei ole todennäköistä, että tapauksesta seuraa jälkiverotusseuraamuksia, koska liiketapahtuma on toteutettu markkinaehtoisesti, liiketaloudellisiin syihin perustuen.
 
 
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
 
Alma Media -konsernin lähipiiriin luetaan osakkuusyritykset sekä niiden omistamat yhtiöt. Osakkuusyhtiöiden kanssa käydyistä liiketoimista sekä saatava- ja velkatilanteesta on esitetty seuraavassa yhteenveto:
 
Lähipiiriin luetaan myös yhtiön johto (hallituksen jäsenet, toimitusjohtajat sekä konsernin johtoryhmä). Osavuosikatsauksen selostusosan Osake/optio-ohjelma kohdassa on esitetty tiedot muutoksista voimassa olevaan optio-ohjelmaan, joka toimii johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmänä.
 
 
PÄÄASIALLISET LAADINTAPERIAATTEET (IFRS)
 
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.
 
Osavuosikatsauksessa noudetaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä 31.12.2006. Osavuosikatsaus ei kuitenkaan sisällä kaikkea sitä informaatiota tai liitetietoja, jotka esitetään vuositilinpäätöksessä. Näin ollen osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä yhtiön vuosikertomuksen kanssa.
 
Tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperiaatteilla kuin vuositilinpäätöksessä.
 
Uusia 1.1.2007 konsernissa käyttöön otettuja laskentastandardeja ovat:
 
IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen: tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot
IFRIC 8 IFRS2:n soveltamisala
IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi
IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment
 
Edellä mainitut uudet standardit ja tulkinnat vaikuttavat konsernin tuloslaskelmaan ja taseeseen hyvin vähän. Soveltaminen vaikuttaa lähinnä liitetiedoissa.
 
Taseen myytävissä olevissa omaisuuserissä esitetään konsernin pitkäaikainen saaminen osakkuusyhtiö Acta Print Oy:ltä. Alma Median tavoitteena on luopua kokonaan omistusosuudesta yhtiössä. Toteutuessaan luopumisella ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta Alma Median taloudelliseen asemaan.
 
Tämän tiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.
 
 
TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS
 
Konsernissa kirjataan levikkituotot suoriteperusteisesti. Tämän johdosta levikkiliikevaihto kertyy tuloslaskelmassa vuoden aikana melko tasaisesti vuoden eri neljänneksillä. Levikkilaskutus kohdistuu alkuvuoteen, minkä johdosta liiketoiminnan rahavirran kertymä painottuu voimakkaimmin alkuvuoteen. Tämä vaikuttaa myös yhtiön erilaiseen taseasemaan vuoden eri neljänneksillä.
 
 
YLEISLAUSUNTO
 
Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.
 
 
SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS
 
Alma Media julkistaa tuloksensa vuoden 2007 yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta perjantaina 26.10.2007 klo 9.00.
 
 
 
ALMA MEDIA OYJ
Hallitus
 • Julkaistu: 20.7.2007, 11:10
 • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli