Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Almanovan Alma Median osakkeiden hankita tulkittiin käänteiseksi hankinnaksi

Almanovan Alma Median osakkeiden hankita tulkittiin käänteiseksi hankinnaksi

ALMA MEDIA OYJ    PÖRSSITIEDOTE     26.1.2006 KLO 8.15      
 
ALMANOVAN ALMA MEDIAN OSAKKEIDEN HANKITA TULKITTIIN KÄÄNTEISEKSI HANKINNAKSI
 
 
Rahoitustarkastus on ilmoittanut kannanottonsa Alma Media Oyj:n vuoden 2005 aikana toteuttaman rakennejärjestelyn kirjaamisesta IFRS-standardien mukaisesti vuoden 2005 konsernitilinpäätökseen. Rahoitustarkastus tulkitsi Almanovan Alma Median osakkeiden oston  käänteiseksi hankinnaksi. Alma Median konsernin taseen loppusumma 7.11.2005 on 247 milj. euroa, josta oman pääoman osuus on 116 milj. euroa.
 
Rahoitustarkastus pyysi Kirjanpitolautakunnan IFRS-jaostolta lausuntoa kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta kirjanpitolain 8 luvun 1 § 3 momentissa tarkoitettua Rahoitustarkastuksen valvontatehtävää varten. Lausuntopyyntö koski Alma Media Oyj:n vuoden 2005 rakennejärjestelyä ja sen kirjaamista IFRS-standardien mukaisesti. Kirjanpitolautakunnan IFRS-jaosto puolsi antamassaan lausunnossa yhtiön kantaa, eli osakkeiden oston kirjaamista käyvin arvoin, mutta Rahoitustarkastus on IFRS-jaoston lausunnon vastaisesti kuitenkin katsonut  kaupan käänteiseksi hankinnaksi.
 
Alma Media Oyj:n rakennejärjestelyssä Alma Media luopui televisio- ja radioliiketoiminnasta vastaavasta Broadcasting-divisioonastaan Bonnier & Bonnier AB:n ja Proventus Industrier AB:n yhteisyritykselle. Alma Median tiettyjen osakkeenomistajien perustama yhtiö Almanova Oyj osti Bonnierin ja Proventuksen omistamat Alma Median osakkeet ja teki julkisen ostotarjouksen lopuista Alma Median osakkeista. Lopuksi Alma Media sulautui Almanovaan. Rahoitustarkastuksen päätös tulkita Alma Median osakkeiden osto käänteiseksi hankinnaksi tarkoittaa, että Alma Median tulkittiin hankkineen Almanovan.
 
Almanova, joka sulautumisen yhteydessä on vaihtanut nimensä Alma Media Oyj:ksi laatii IFRS-konsernitilinpäätöksen vuodelta 2005 ja kirjaa rakennejärjestelyn Rahoitustarkastuksen kannanoton mukaisesti konsernitilinpäätöksessään. Hallitus  katsoo, että tehty ratkaisu poistaa epävarmuuden ja turvaa näin yhtiön toiminnan kehittämisen.
 
Toimitusjohtaja Kai Telanteen mukaan Rahoitustarkastuksen kannankin mukaisesti muodostuva tase antaa yritykselle hyvät lähtökohdat toteuttaa sekä aktiivista osakaspolitiikkaa että osallistua aktiivisena toimijana alan rakennejärjestelyihin tilaisuuksien auetessa. Päätös pienentää yhtiön mahdollisuuksia poikkeuksellisen suuriin pääomanpalautuksiin lyhyellä tähtäyksellä. Nyt tehty päätös ei aiheuta muutoksia yhtiön lähivuosien liiketoimintastrategiaan, Telanne sanoo.
 
 
ALMA MEDIA OYJ
 
Ahti Martikainen
viestintäjohtaja
 
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
talousjohtaja Teemu Kangas-Kärki, puhelin 010 665 2244
viestintäjohtaja Ahti Martikainen, puhelin 010 665 2242
 
 
JAKELU: Helsingin Pörssi, keskeiset mediat


                                  
 
Liite: TASEEN 7.11.2005 PÄÄKOHDAT
 
Alma Media Oyj:n aloittava konsernitase, milj. euroa
 
 
 
 
 
Keskeisiä taseen tunnuslukuja
 
 
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet:
 
Korolliset nettovelat            = Korolliset velat – rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit
 
Omavaraisuusaste, %         = Oma pääoma + vähemmistöosuus
                                            Taseen loppusumma – saadut ennakot
 
Nettovelkaantumisaste, %    
= Korolliset velat – rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit
Oma pääoma + vähemmistöosuus


                                  
Alma Media on mediatalo, jonka keskeisintä liiketoimintaa ovat kustantaminen, talousinformaation tuotanto ja jakelu sekä verkkopalveluiden tuotanto. Konsernilla on portfoliossaan talous-, iltapäivä-, maakunta-, paikallis- ja kaupunkilehtiä. Alma Median omistuksessa on lisäksi johtavia sähköisiä markkinapaikkoja, ja se laajentaa markkinapaikkaliiketoimintaansa myös Suomen ulkopuolelle.
 
Alma Median tunnetuimmat tuotteet ovat Aamulehti, Iltalehti, Kauppalehti ja Etuovi.com. Konsernin tuotoista noin puolet muodostuu mediamainonnasta ja noin 40 % lehtien levikkituotoista. Vuoden 2004 pro forma -liikevaihto (ilman vuonna 2005 myytyä televisio- ja radiotoimintaa) oli 284 milj. euroa, josta liikevoittoa kertyi 12,9 %. Tutustu tarkemmin osoitteessa http://www.almamedia.fi.
  • Julkaistu: 26.1.2006, 09:21
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli