Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Median hallituksen ilmoitus

Alma Median hallituksen ilmoitus

ALMA MEDIA OYJ  PÖRSSITIEDOTE 13.1.2005 KLO 13.45  1 (1)       
 
HALLITUKSEN ILMOITUS
 
Bonnier & Bonnier AB:n ja Proventus Industrier AB:n Alma Media Oyj:n omistuksesta julkisuudessa esitettyjen arvailujen ja kannanottojen johdosta Alma Median hallitus saattaa osakkeenomistajiensa, pörssin ja markkinaosapuolten tietoon seuraavaa:
 
1. Jos kahden tai useamman osakkeenomistajan, jotka keskenään osakeomistuksen tai sopimuksen perusteella muodostavat konsernin, yhteenlaskettu osakkeenomistus tai ääniosuus Alma Mediassa ylittävät 33 1/3 tai 50 prosenttia, ovat nämä yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan velvollisia tekemään lunastustarjouksen yhtiön muille osakkeenomistajille. Lunastusvelvollisuus edellyttäisi siten Bonnier & Bonnier AB:n ja Proventus Industrier AB:n kohdalla, että näiden kesken omistuksen tai sopimuksen perusteella vallitsee konsernisuhde, jossa toisella on toisessa siihen johtava määräysvalta. Käytettävissä olevien tietojen mukaan yhtiöiden kesken ei vallitse tähän viittaavaa yhteyttä.
 
2. Yhtiöjärjestyksestä riippumatta arvopaperimarkkinalain 6 luvun säännösten mukaan lunastusvelvollisuus voi syntyä myös silloin, kun kaksi tai useampi osakkeenomistajaa ilman keskinäistä määräysvaltasuhdetta yksissä tuumin toimivat määräysvallan käyttämiseksi pörssiyhtiössä. Lunastusvelvollisuus syntyy kuitenkin vain, jos heidän yhteenlaskettu ääniosuutensa kasvaa yli kahden kolmasosan pörssiyhtiön kokonaisäänimäärästä. Bonnier & Bonnier AB:n ja Proventus Industrier AB:n yhteenlaskettu äänimäärä ei ylitä kahden kolmasosan rajaosuutta, minkä vuoksi kysymys näiden mahdollisesta keskinäisen suhteen sisällöstä ei ole ajankohtainen.
 
Sekä Bonnier & Bonnier AB että Proventus Industrier AB ovat kysyttäessä hallitukselle ilmoittaneet, ettei niiden kesken vallitse sopimus- tai muuta suhdetta, joka voisi synnyttää lunastusvelvollisuutta Alma Median yhtiöjärjestyksen tai arvopaperimarkkinalain säännösten mukaan. Hallitus seuraa jatkuvasti tilannetta ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, jos käytettävissä olevissa tiedoissa tai olosuhteissa muutoin tapahtuu muutoksia, jotka antavat siihen aihetta.
 
 
  • Julkaistu: 13.1.2005, 14:45
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli