Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Media kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 31.1.2005

Alma Media kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 31.1.2005

ALMA MEDIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.01.2005 KLO 15.00  1/2
 
ALMA MEDIA KUTSUU KOOLLE YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN 31.1.2005
 
Alma Media Oyj:n syksyllä 2004 käynnistämät televisiotoimialaan liittyvät selvitykset ovat edenneet suunnitellusti. Yhtiön hallitus pyytää valtuuksia Broadcasting-divisioonan myyntiin tai osallistumiseen muutoin alan rakennejärjestelyihin. Yhtiön hallitus on saanut useita tarjouksia, joiden pohjalta se jatkaa neuvotteluja. Hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 31.1.2005 päättämään valtuutuksen antamisesta Broadcasting-divisioonan myyntiin tai osallistumisesta muutoin toimialan rakennejärjestelyihin ja yhtiöjärjestyksen toimialamääräyksen muuttamisesta.
 
Alma Media Oyj tiedotti 22.12.2004, että se on aktiivisesti tutkinut mahdollisuuksia osallistua Broadcasting-liiketoimintaan liittyviin rakennejärjestelyihin. Tavoitteena on ollut löytää kaikkien osakkeenomistajien kannalta paras ratkaisu. Näiden selvitysten ja saatujen tarjousten perusteella Alma Media Oyj:n hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään hallitukselle annettavista valtuutuksista myydä Broadcasting-divisioona kokonaan tai osittain tai muutoin osallistumisesta alan toimialajärjestelyihin. Hallitus ehdottaa myös yhtiöjärjestyksen toimialamääräyksen muuttamista.
 
Yhtiökokous pidetään Helsingissä 31.01.2005. Yhtiö julkaisee yhtiökokouksessa käsiteltävän materiaalin ja päätösehdotukset viimeistään 7 vuorokautta ennen yhtiökokousta.
 
ALMA MEDIA OYJ
 
Ahti Martikainen
viestintäjohtaja
 
JAKELU: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet
 
 
Liite:
 
YHTIÖKOKOUSKUTSU
 
Alma Media Oyj:n hallitus on 22.12.2004 julkistetun pörssitiedotteen mukaisesti tutkinut mahdollisuuksia televisioliiketoiminnan toimialajärjestelyihin tavoilla, joilla osakkeenomistajien etu tulee parhaalla tavalla huomioiduksi mahdollisissa toimialajärjestelyissä. Yhtiö neuvottelee parhaillaan Broadcasting-divisioonan järjestelyistä. Sen johdosta Alma Media Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina tammikuun 31. päivänä 2005 kello 10.00 Tapahtumatalo REX:issä, osoite Mannerheimintie 22–24, 00100 Helsinki, käsittelemään hallituksen ehdotuksia
 
1. yhtiöjärjestyksen 2 pykälän (yhtiön toimiala) muuttamiseksi siten, että yhtiö voi harjoittaa televisio- ja radiotoimintaa sekä että yhtiön liiketoimintaa voidaan harjoittaa myös osakkuusyhtiöiden kautta, ja
 
2. hallituksen valtuuttamista päättämään konsernin Broadcasting-divisioonan myymisestä kokonaan tai osittain rahaa vastaan taikka osallistumaan televisio- ja radiotoimialan rakennejärjestelyihin siten, että Broadcasting-divisioona myydään kokonaan tai osittain osakkeita vastaan.     
 
 
Hallituksen ehdotus
 
Hallituksen ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä maanantaista 24.1.2005 lähtien yhtiön pääkonttorissa, osoite Eteläesplanadi 14, Helsinki, ja ne toimitetaan postitse osakkeenomistajille, jotka sitä pyytävät kirjallisesti osoitteella Alma Media Oyj, Kati Kareinen, PL 140, 00101 Helsinki tai puhelimitse numerosta (09) 507 8731, telefaksilla numerosta (09) 507 8774 tai sähköpostitse osoitteesta kati.kareinen@almamedia.fi Ehdotukset julkaistaan myös yhtiön kotisivuilla www.almamedia.fi ja pörssitiedotteella 24.1.2005.
 
                                                                  2/2
Osallistuminen        
 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 21.1.2005 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon.
 
Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajan ilmoittauduttava yhtiölle kirjallisesti osoitteella Alma Media Oyj, Kati Kareinen, PL 140, 00101 Helsinki tai puhelimitse numeroihin (09) 507 8731, (09) 507 8776,  telefaksilla numeroon (09) 507 8774 tai sähköpostitse osoitteeseen kati.kareinen@almamedia.fi viimeistään 27.1.2005 klo 12.00 mennessä.
 
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa.
 
 
Helsingissä tammikuun 13. päivänä 2005
 
HALLITUS
 
 
  • Julkaistu: 13.1.2005, 16:00
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli