Alma Media > Tiedotteet > Lehdistötiedote > ALPRINT UUDISTUU; NELJÄ TUOTELINJAA JA YHTEINEN MYYNTI

ALPRINT UUDISTUU; NELJÄ TUOTELINJAA JA YHTEINEN MYYNTI

1/2
ALMA MEDIA OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 23.8.1999

ALPRINT UUDISTUU; NELJÄ TUOTELINJAA JA YHTEINEN MYYNTI

Alprint on Alma Median graafisesta teollisuudesta vastaava
liiketoimintaryhmä, jonka liikevaihto vuonna 1998 oli 880 Mmk.
Alprintin palveluksessa on lähes 1000 työntekijää. Alprint muuttaa
organisaatiotaan fuusioimalla Alprint Sanomalehtipainot Oy:n ja
Alprint Aikakauslehtipainot Oy:n konsernin emoyhtiönä toimineeseen
Alprint Oy:öön. Samalla tuotanto-organisaatio muutetaan
tuotelinjapohjaiseksi prosessiorganisaatioksi, jota palvelee
keskitetty myyntiyksikkö ja yhteinen prepress-yksikkö. Aikaisemmin
Alprint Sanomalehtipainot Oy:n toimitusjohtajana toiminut Sampo
Salonen on nimitetty Alprint Oy:n operatiiviseksi
varatoimitusjohtajaksi.

Tuotantoyksiköt kootaan neljään tuotelinjaan

Alprint harjoittaa tuotantotoimintaa tällä hetkellä kymmenessä
tuotantoyksikössä. Uudistuksella kootaan samantyyppistä tuotetta
valmistavat ja samanlaista teknologiaa sisältävät yksiköt samaan
tuotelinjaan. Näin syntyvät Heat Set-, Cold Set-, Hybrid – ja
Erikoistuote-tuotelinjat

Heat Set – tuotelinja

Vuosi sitten keväällä käynnistettiin investointiohjelma, johon
sisältyy korvausinvestointina Tampereen Raholaan rakennettava heat
set -rotaatio. Uuden painokoneen on määrä olla tuotannossa ensi
vuoden loppuun mennessä. Samalla Alprint lakkauttaa Vantaan Tammiston
ja Porin heat set -yksiköt. Vuoden 2001 -loppuun mennessä Alprintin
Heat set -tuotelinja käsittää modernisoidun Raholan painon ja
erillisenä tulosyksikkönä mm. sarjakuvatuotteisiin erikoistuneen
Hyvinkään tuotantoyksikön. Heat set -tuotelinjan johtajaksi on
nimitetty Markku Antikainen.

Cold Set – tuotelinja

Alprintin cold set -tekniikalla painettavista tuotteista vastaa Cold
set -tuotelinja, jolla on tuotantolaitokset Tampereella, Rovaniemellä
ja Kajaanissa. Pohjoisen lehtien painojärjestelyt ratkaistaan syksyn
aikana. Cold set -tuotelinjan johtajaksi on nimitetty Juha Punnonen.

Hybrid – tuotelinja

Alprintin Hybrid-tuotelinja koostuu Kaivokselan uudistettavasta
yksiköstä ja Porin yksiköstä. Kaivokselaan hankittavan
hybridisanomalehtirotaation on määrä olla tuotannossa syksyllä 2001.
Hybrid-tuotelinjan johtajaksi on nimitetty Reijo Kuosmanen.

Erikoistuotteet – tuotelinja

Tuotelinja koostuu Tampereen Sarankulmaan uudistetusta
yhdistelmärotaatiosta, arkkipainosta ja digitaalipainosta. Lisäksi
tuotelinja vastaa Lauttasaaren arkkipainoista. Erikoistuotteet
tuotelinjan rakentamisen yhteydessä lakkautettiin Jämsän ja
Valkeakosken painot. Erikoistuotteet-tuotelinjan johtajaksi on
nimitetty Kauko Viljanen.

Juridisesta jaosta asiakaslähtöiseen myyntiorganisaatioon
2/2

Uudessa toimintamallissa koko Skandinavia on kotimarkkina-aluetta,
jonka tärkeimmät asiakasryhmät ovat kustantaja- ja mainostaja
asiakkaat sekä agentit. Näiden lisäksi erikoiskohderyhmänä ovat
asiakkaat Venäjällä. Keskitetyn myyntiorganisaation lisäksi kaikkia
asiakkaita palvelee yhteinen prepress-yksikkö.

Mainostaja-asiakkaat:
Myyntitiimin johtoon on nimitetty myyntijohtaja Pia Hänninen
1.8.1999. Hänen vastuualueenaan on mainospainotuoteasiakkaat ja
mainostoimistoasiakkaat Suomessa ja koko Skandinaviassa. Nimetyistä
mainospainotuoteasiakkaista vastaa myyntijohtaja Erkki Harju.

Kustantaja-asiakkaat:
Myyntitiimin johtoon on nimitetty myyntijohtaja Antero Vuorio. Hänen
vastuualueenaan on kustantaja-asiakkaat Suomessa ja koko
Skandinaviassa. Nimetyistä kustantaja-asiakkaista vastaa
myyntijohtaja Jouko Tuominen

Agentit:
Myyntijohtaja Kari Renholm vastaa agenttien kautta tapahtuvasta
myynnistä. Lisäksi Renholm vastaa koko Alprintin
asiakashallintajärjestelmän käyttöönotosta.

Venäjä:
Myyntijohtaja Tuulikki Suikkanen vastaa Venäjän markkinalle
suuntautuvasta painotuotemyynnistä koskien sekä kustantajia että
mainospainotuoteasiakkaita.

Myyntikonttorit ulkomailla:
Alprintin Moskovan edustuston johtajana toimii Tapio Rättö ja
Tukholmassa toimivan AB:n myyntijohtajana toimii Erik Alfthan.

Myyntitiimien vetäjät raportoivat koko Alprintin myynnistä
vastaavalle markkinointijohtaja Seppo Virtaselle.

Sampo Salonen Alprint Oy:n varatoimitusjohtajaksi

Alprint Oy:n toimitusjohtaja on Risto Takala. Alprint Oy:n
operatiiviseksi varatoimitusjohtajaksi on nimitetty Sampo Salonen,
jolle raportoivat tuotelinjojen vetäjien lisäksi myös myynti- ja
prepress-yksiköt. Varatoimitusjohtaja Heikki Salonen vastaa
paperinhankinnasta ja muista keskitetyistä hankinnoista sekä
laatujärjestelmien kehittämisestä. Alprint Oy:n talousjohtajana
jatkaa Tapio Korpela. Alprint Aikakauslehtipainot Oy:n
toimitusjohtaja Jussi Avellan on siirtynyt eläkkeelle. Kaikki
organisaatiomuutokseen liittyvät nimitykset astuvat välittömästi
voimaan.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Risto Takala Alprint Oy, p: 09 507 8500
Varatoimitusjohtaja Sampo Salonen, Alprint Oy, p: 09 507 7600

  • Julkaistu: 23.8.1999, 08:00
  • Kategoria: Lehdistötiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli