Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Alma Media Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Alma Media Oyj                        Pörssitiedote                              30.1.2018 klo 14.45

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUS ALMA MEDIA OYJ:N HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI

Alma Media Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Kevään 2018 yhtiökokousta silmällä pitäen nimitystoimikunta muodostettiin lokakuussa 2017. Siihen ovat kuuluneet 30.09. omistustilanteen mukaisesti neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat; Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Timo Aukia, Mariatorp Oy:n hallituksen jäsen Peter Immonen, Otava Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitusjohtaja Timo Sallinen. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari on toiminut nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunta valitsi puheenjohtajaksi Timo Aukian ja sihteeriksi lakiasiainjohtaja Mikko Korttilan.

Nimitystoimikunnan ehdotukset

Nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2018.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Nimitystoimikunta ehdottaa Alma Media Oyj:n 14.03.2018 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin kahdeksan.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Harri Suutari ja Mitti Storckovius ovat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä Alma Media Oyj:n hallituksen jäseniksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka hallituksen nykyiset jäsenet: Esa Lager, Petri Niemisvirta, Matti Korkiatupa ja Catharina Stackelberg-Hammarén ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi Peter Immonen, Alexander Lindholm, Heike Tyler ja Päivi Rekonen. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Petri Niemisvirta toimisi hallituksen puheenjohtajana ja Catharina Stackelberg-Hammarén hallituksen varapuheenjohtajana.

Peter Immonen (s. 1959, kauppatieteiden maisteri) on toiminut WIP Asset Management Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2005. Immonen on Mariatorp Oy:n, Wipunen varainhallinta Oy:n, Dasos Capital Oy:n ja Finsilva Oyj:n hallituksen jäsen.

Alexander Lindholm (s. 1969, BBA) on toiminut Otava-konsernin toimitusjohtajana vuodesta 2010. Lindholm on Otava Oy:n hallituksen jäsen sekä Yhtyneet Kuvalehdet Oy:n/Otavamedia Oy:n, Kustannusosakeyhtiö Otavan, Suomalainen Kirjakauppa Oy:n, NettiX Oy:n ja Kirjavälitys Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Hän toimii myös Mediapoolin johtoryhmän puheenjohtajana.

Heike Tyler (s. 1969, maisterin tutkinto germaanisesta ja slaavilaisesta kirjallisuudesta, MBA (HBS/ IMD)) toimii yrittäjänä, neuvonantajana ja sijoittajana digialan startup-yrityksissä vuodesta 2016. Tyler on aiemmin toiminut mm. Sanoma Media Russia and CEE:n toimitusjohtajana ja Sanoma Oyj:n johtoryhmän jäsenenä.

Päivi Rekonen (s. 1969, kauppatieteiden ja yhteiskuntatieteiden maisteri) on toiminut itsenäisenä johdon strategisena neuvonantajana vuodesta 2018. Aiemmin hän toimi teknologiajohtajana UBS:llä. Rekonen on F-Securen hallituksen jäsen.

Nykyisten jäsenten henkilö- ja luottamustehtävät on esitetty yhtiön Internet-sivuilla http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus

Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta ovat ilmoittaneet kannattavansa osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

Hallituksen palkkioita koskeva ehdotus

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että palkkiot pysyvät ennallaan, ja että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 40.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 32.000 euroa vuodessa ja muille jäsenille 27.000 euroa vuodessa.

Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien puheenjohtajille maksettaisiin vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättämällä tavalla 1.000 euron, varapuheenjohtajille 700 euron ja jäsenille 500 euron palkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattaviksi yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti. 

Yllä ehdotetut kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi kustakin kokouksesta;

-        kaksinkertaisena (i) Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville henkilöille ja (ii) Suomen ulkopuolella Euroopassa pidetyistä kokouksista; sekä

-        kolminkertaisena (i) Euroopan ulkopuolella asuville henkilöille tai (ii) Euroopan ulkopuolella pidetyistä kokouksista.

Hallituksen jäsen hankkii yhtiökokouksen päätöksen perusteella Alma Media Oyj:n osakkeita markkinoilta kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä muodostuvaan hintaan noin 40 prosentilla hänelle, ennakonpidätys huomioiden, suoritetusta hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta. Osakkeiden hankinnan hallituksen jäsen on velvollinen tekemään kahden viikon kuluessa tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsauksen julkistuksesta tai, mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Mikäli osakkeita ei esimerkiksi vireillä olevien sisäpiirihankkeiden vuoksi ole voitu hankkia vuoden 2018 loppuun mennessä, maksetaan vuosipalkkio rahana. Näin hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

Yllä olevat ehdotukset sisältyvät myös varsinaisen yhtiökokouksen kutsuun, joka julkaistaan myöhemmin.

Lisätietoja antaa:

Timo Aukia, puh. +358 400 764 363

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja

Alma Media Oyj

Viestintä

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.almamedia.fi

Alma Media lyhyesti

Alma Media on palveluliiketoimintaan ja journalistisiin sisältöihin keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tunnetuimpia brändejä ovat Kauppalehti, Talouselämä, Affärsvärlden, Iltalehti, Aamulehti, Etuovi.com ja Monster. Alma Media rakentaa asiakkailleen kestävää kasvua digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödyntäen myös tietopalveluilla, järjestelmä- ja asiantuntijapalveluilla sekä mainosratkaisuilla. Alma Median toiminta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Alma Mediassa työskentelee noin 2 300 ammattilaista (ilman jakajia), joista noin 30 % toimii Suomen ulkopuolella. Alma Median vuoden 2016 liikevaihto oli 353,2 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

  • Julkaistu: 30.1.2018, 14.45
  • Uutisen tyyppi: Pörssitiedote

Jaa artikkeli: