Toimitusjohtaja ja muu johto

Alma Media Oyj:n toimitusjohtaja on Kai Telanne. Hänen tukenaan on johtoryhmä, johon kuuluu kymmenen jäsentä.

Mikko Korttila

 • Lakiasiainjohtaja, lakiasiat, yritysjärjestelyt ja yrityssuunnittelu; Alma Media Oyj:n hallituksen sihteeri
 • Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2007
 • Syntynyt: 1962
 • Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2008
 • Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari, eMBA

Keskeinen työkokemus

 • Raisio Oyj: Lakiasiainjohtaja, johtoryhmän jäsen 2003–2007
 • Raisio Oyj: Henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja, johtoryhmän jäsen 2001–2003
 • Raisio Oyj: Legal Counsel, Chemicals- ja Benecol-divisioonat 1997–2001
 • Asianajaja 1990–1997

Keskeisimmät luottamustoimet  

 • Listayhtiöiden neuvottelukunnan puheenjohtaja 
 • Kansainvälinen kauppakamari, Suomen osasto, eräiden valmisteluryhmien jäsen
 • Medialiiton mediapoliittisen ryhmän jäsen
Mikko Korttila 370x370

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista.

Toimitusjohtaja Kai Telanteen tukena on johtoryhmä, johon kuuluvat Alma Consumer -yksikön johtaja Kari Kivelä, Alma Talentin johtaja Juha-Petri Loimovuori, Alma Mediaratkaisujen johtaja Tiina Järvilehto, Chief Digital Officer (CDO) Santtu Elsinen, talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, lakiasiainjohtaja Mikko Korttila, viestintä- ja brändijohtaja Elina Kukkonen sekä henkilöstöjohtaja Virpi Juvonen.

Johtoryhmä mm. valmistelee kuukausiraportit, investoinnit, konserniohjeet ja -politiikat, pitkän tähtäimen suunnitelmat ja 12 seuraavaa kuukautta koskevat toimintasuunnitelmat sekä tilinpäätöksen hallituksen päätettäviksi. Johtoryhmä kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa.