Toimitusjohtajan katsaus

 

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

(julkistettu puolivuosikatsauksen yhteydessä 17.7.2020)

Alma Median toimintaympäristö muuttui alkuvuonna nopeasti koronaepidemian levitessä globaaliksi ja viranomaisten asettaessa liikkumis- ja elinkeinotoiminnan rajoitteita taudin leviämisen hillitsemiseksi. Huhti–kesäkuussa Alma Median liikevaihto laski 18.2 prosenttia 52,5 miljoonaan euroon. Suhteellinen kannattavuus pysyi vertailukauden tasolla liikevoittomarginaalin ollessa 18,7 prosenttia. Toisella vuosineljänneksellä saavutetut kustannussäästöt ylittivät aiemmin annetun arvion ja olivat 8,4 miljoonaa euroa. 

Selkeimmin koronan aiheuttama isku heijastui rekrytointiliiketoimintaan. Liikevaihdon lasku vaihteli toimintamaittain ollen 16–60 prosenttia. Lasku oli odotuksia loivempaa muun muassa Tšekeissä, jossa vakautta toi ennakoitua parempi myynnin kehitys pienille ja keskisuurille yrityksille. Rekrytointipalveluiden kysyntä on nyt osittain palautumassa, mutta näkymät ovat edelleen sumeat ja asiakaslaskutuksen selvä pudotus huhti–kesäkuussa vertailukauteen verrattuna tulee näkymään liikevaihdon kehityksessä negatiivisesti vuoden 2020 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Katsauskaudella korona vaikutti haitallisesti myös asumisen- ja autoilun markkinapaikkaliiketoimintaan, joskin nämä liiketoiminnot alkoivat toipua kvartaalin puolivälissä. Merkittävien 3,9 miljoonan euron kustannussäästöjen johdosta, erityisesti markkinointi- ja henkilöstökuluissa, segmentin kannattavuus oli edelleen hyvällä tasolla (liikevoittomarginaali 36,3 prosenttia). 

Alma Talentin mainonnan myynti laski merkittävästi, mutta liiketoimintaa vakauttivat muut liiketoiminnat, kuten tietopalvelut, kirjojen julkaisutoiminta, digitaaliset toimitilapalvelut ja suoramarkkinointi. Koronakriisi lisäsi ennätyksellisesti laadukkaiden mediasisältöjen kysyntää ja digitaalinen sisältömyynti kasvoi 46 prosenttia. Alma Talent AB:n myynti kesäkuussa New Technology Media Groupille on jatkoa johdonmukaiselle prosessille luopua perinteisestä medialiiketoiminnasta Ruotsissa ja strategisen painopisteen siirtämiselle selkeämmin digitaaliseen liiketoimintaan ja palveluihin. 1,9 miljoonan euron kustannussäästöjen ansiosta segmentin suhteellinen kannattavuus oli vertailukauden tasolla (liikevoittomarginaali 12,4 prosenttia).

Alma Consumerissa erityisesti autokauppaan ja matkailuun liittyvä mainonta notkahti selvästi. Kesäkuussa kotimaan mainonta elpyi yleisesti hieman, mutta edelleen hyvin haasteellisessa markkinatilanteessa Alma Consumerin mainonta ei ole olennaisesti palautunut. Iltalehden irtonumeromyynnin lasku loiveni hieman monien myyntipisteiden avauduttua ja liikkumisrajoitteiden poistuessa. Digitaalisista palveluista lainanvertailupalvelu Etua.fi kehitys oli katsauskaudella hyvää. Iltalehden verkkopalvelun kävijämäärät kasvoivat hyvin huhti–kesäkuussa, joskin palautuen korkeimmasta kasvupiikistä kevään epidemiatilanteen rauhoituttua. Segmentin kustannussäästöt olivat noin 1,3 milj. euroa. 

Poikkeustila jatkuu edelleen ja median sisältöjen ja palveluiden kysynnän arvioiminen on haastavaa. Turvataksemme pitkän aikavälin menestyksemme ja kannattavuutemme varaudumme eri skenaarioin tulevaan sekä suunnittelemme sopeutustoimenpiteitä kulloiseenkin tilanteeseen. Vahvan taloudellisen asemamme ansiosta meillä on erittäin hyvät valmiudet myös tarttua tulevaisuuden kasvumahdollisuuksiin. Kulunut kevät on vahvistanut käsitystämme siitä, että valitsemamme digistrategia ja laajentuminen mediasta digitaalisiin palveluihin on oikea tie myös tulevaisuudessa.

Koronaepidemian vaikutuksia eri liiketoimintasegmentteihin ja tehtyjä toimenpiteitä niiden lieventämiseksi kuvataan tarkemmin puolivuosikatsauksen sivuilla 3–4.

Kai_Telanne_013_370x370

"Vahvan taloudellisen asemamme ansiosta meillä on erittäin hyvät valmiudet myös tarttua tulevaisuuden kasvumahdollisuuksiin. Kulunut kevät on vahvistanut käsitystämme siitä, että valitsemamme digistrategia ja laajentuminen mediasta digitaalisiin palveluihin on oikea tie myös tulevaisuudessa."