Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

(julkistettu Q2/2017 -osavuosikatsauksen yhteydessä 21.7.2017)

Toisella vuosineljänneksellä Alma Median taloudellinen tulos oli vahva. Konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi 34 prosenttia 13,2 miljoonaan euroon. Kannattavuutta paransivat Alma Marketsissa jatkunut erinomainen myynnin kehitys sekä kustannussäästöt aiemmin toteutetuista uudelleenjärjestelyistä Alma Talentissa, Alma Regionsissa ja yhteisissä toiminnoissa. Alma Median liikevaihto kasvoi huhti–kesäkuussa 2 prosenttia 93,7 miljoonaan euroon.

Suomen taloustilanne on valoisin vuosikausiin ja kuluttajien luottamus sen kehitykseen on mittaushistoriansa ennätyslukemissa. Mainosmarkkina on kuitenkin kulkenut alkuvuonna pääasiassa päinvastaiseen suuntaan. Mediamainonnan määrä laski Kantar TNS:n mukaan huhti–kesäkuussa 7,1 prosenttia. Vaisussa markkinatilanteessa yhtenä valopilkkuna on ollut verkkomainonta, joka kasvoi 1,3 prosenttia vastaavana ajanjaksona. Alma Median kasvu digitaalisessa mainosmyynnissä on ollut markkinaa nopeampaa.

Alma Markets –segmentissä oikaistu liikevoitto kasvoi 45 prosenttia ennätystasolle 7,3 miljoonaan euroon. Erityisesti liiketoimintamme Tšekissä oli menestyksellistä. Kotimaan markkinapaikat kasvoivat aktiivisen markkinoinnin ja verkkopalveluiden kehittämisen myötä ja hyvän suhdannekehityksen tukemana. Segmentin tulosta paransi myös poistojen lasku.

Alma Talentin oikaistu liikevoitto pysyi toteutettujen kulusäästöjen ansiosta lähes vertailukauden tasolla 3,3 miljoonassa eurossa. Liikevaihtoa laskivat palveluliiketoiminnasta lakkautetut toiminnot sekä painetun median tilausmyynnin ja kirjamyynnin väheneminen. Talentum-integraation myötä muodostunut uusi kokonaisuus tavoittaa kattavasti päättäjät, sijoittajat, yrittäjät ja muut ammattilaiset Suomessa ja Ruotsissa sekä tarjoaa mahdollisuuden uusien monikanavaisten palveluiden kehittämiseen.

Alma News & Lifen digitaalinen transformaatio on edennyt vauhdilla ja 30 prosenttia toisella neljänneksellä vertailukaudesta kasvanut digiliikevaihto muodostaakin jo yli 50 prosenttia segmentin liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto kasvoi 32 prosenttia 2,4 miljoonaan euroon. Erityisesti ohjelmallisesti ostettu mainonta ja mobiilimainonta olivat hyvän tuloskehityksen taustalla. Iltapäivälehtien irtonumeromyynti oli edelleen laskussa.

Alma Regionsille vuosineljännes oli haasteellinen. Segmentin mainosmyynti painui kuntavaalimainonnasta huolimatta. Erityisesti kaupan ala on vähentänyt panostuksiaan painetun median mainontaan. Sen sijaan sisältöliikevaihto kasvoi verkkosisältöjen hyvän myynnin seurauksena. Painon ulkoisen myynnin kasvu lisäsi palveluliikevaihtoa. Segmentin oikaistu liikevoitto laski 11 prosenttia 2,0 miljoonaan euroon. 

Alma Median vahva rahavirta paransi yhtiön taloudellista asemaa edelleen. Omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 48,7 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 31,0 prosenttia. Vahva tase antaa meille hyvän pohjan kasvumme kiihdyttämiseen ja yhä kilpailukykyisemmän media- ja palveluyhtiön rakentamiseen.

On valitettavaa, että EU:n talousministereiden kokouksessa ei vielä kesäkuussa saavutettu yksimielistä päätöstä digijulkaisujen arvonlisäveron alentamisesta printtijulkaisujen tasolle. Suomen hallitus on todennut olevansa valmis tekemään päätöksen syksyn budjettiriihessä, jos EU:n lupa saadaan ennen sitä. Mahdollisesti 2018 vuoden alusta voimaan astuva muutos olisi askel kohti oikeansuuntaista verotusta, tukisi demokratialle tärkeiden suomalaisten mediatalojen kehitystä ja monikanavaisten mediakäyttökokemusten rakentamista asiakkaille. Hallituksen 
lisäbudjetin päätös kapeasti kohdentuvasta uutistuesta on sen sijaan ongelmallinen – tuki olisi käytännössä suunnattu vain yhdelle mediakanavalle. 

Kai_Telanne_013_370x370
Vaisussa markkinatilanteessa yhtenä valopilkkuna on ollut verkkomainonta, joka kasvoi 1,3 prosenttia vastaavana ajanjaksona. Alma Median kasvu digitaalisessa mainosmyynnissä on ollut markkinaa nopeampaa.