Toimitusjohtajan katsaus

 

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

(julkistettu 2017 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä 14.2.2018)

Vuonna 2017 Alma Median operatiivinen tuloskehitys oli hyvä ja saavutimme kaikki kolme pitkän aikavälin taloudellista tavoitettamme. Yhtiön koko vuoden liikevaihto kasvoi 4 prosenttia 367 miljoonaan euroon ja oikaistu liikevoitto 45 prosenttia 51 miljoonaan euroon. Osakekohtainen tulos nousi 90 prosenttia 0,39 euroon. Hallituksen osinkoesitys yhtiökokoukselle on 0,24 euroa osakkeelta.

Vuoden 2017 viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihdon orgaaninen kasvu jatkui suunnitellusti. Liikevaihto kasvoi loka–joulukuussa 4 prosenttia 97,1 miljoonaan euroon. Oikaistu liikevoitto kasvoi 6 prosenttia 11,3 miljoonaan euroon edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Varmistaaksemme kärkipaikkamme digitaalisia monimediapalveluita tarjoavana yhtiönä myös vastaisuudessa, jatkoimme loppuvuonna panostuksiamme tuotekehitykseen ja markkinointiin. 

Alma Markets -segmentissä loka–joulukuussa perusliiketoimintaa tukivat vahvana jatkunut talouskehitys itäisessä Keski-Euroopassa sekä Suomen talouden paluu kasvu-uralle. Liiketoimintasegmentissä tehtiin myös erinomaisen aktiivista myyntityötä ja laajennettiin tuoteportfoliota. Kuluja kasvattivat panostukset myyntiin ja markkinointiin sekä verkkopalveluiden, kuten Etuoven uuden verkkopalvelun kehittäminen.  

Alma Talent-segmentissä liikevaihto oli loka–joulukuussa edellisen vuoden tasolla, mutta vuosineljännekselle kohdistuneet kulut laskivat liiketoimintayksikön kannattavuutta. Alma Talentin tavoitteena on digitaalisen sisältömyynnin kasvattaminen ja synergioiden hakeminen yksikön eri liiketoimintojen välillä. Katsauskauden aikana uudistimme Talouselämän verkkopalvelun ja hyvä sisältösynergia kirja- ja koulutusliiketoiminnan välillä vahvisti koulutusmyynnin kasvua.

Alma News & Life –segmentissä digitaalinen mainonta kasvoi vahvasti ja oli loka–joulukuussa ennätystasolla. Erityisesti mobiili- ja sisältömarkkinointi kasvoivat. Kehityksen taustalla on isompien mainostajien siirtyminen printtimedioista digitaalisiin valtakunnallisiin medioihin. Digitaalinen liiketoiminta muodostaa jo yli puolet segmentin liikevaihdosta. Sisältöliikevaihto laski loka–joulukuussa painetun Iltalehden levikin laskusta johtuen. 

Alma Regionsissa toimenpiteet julkaisutoiminnan kannattavuuden turvaamiseksi jatkuivat vuoden viimeisellä neljänneksellä. Mainonnan rakennemuutos näkyi selkeästi alueellisen sanomalehtimainonnan laskuna. Sisältöliikevaihto laski hieman Pohjois-Pohjanmaalla myytyjen lehtien seurauksena, mutta panostus digitilausten kasvuun on edennyt suunnitelmien mukaisesti.  

Suomen taloudessa tapahtui vuonna 2017 voimakas kasvupyrähdys, mutta tämä ei heijastunut mainosmarkkinaan kauan odotettuna virkoamisena. TNS Kantarin mukaan mediamainonnan panostukset laskivat vuonna 2017 2,8 prosenttia päätyen 0,9 miljardiin euroon. Mainontapanostuksia nostamalla voidaan vahvistaa Suomen kilpailukykyä pitkällä tähtäimellä. Kansainväliset alustatoimijat lohkaisevat suomalaisesta digimainonnan markkinasta noin puolet. Positiivista tässä kehityksessä on kuitenkin se, että näiden toimijoiden kasvu ei ole kiihtynyt loppuvuotta kohti Suomen mainosmarkkinalla, toisin kuin monessa muussa maassa.

Yhä keskeisempi tekijä kasvussamme on nopeasti kasvava ja erittäin kannattava kansainvälinen liiketoimintamme. Nopeimmin kasvaneita maita vuonna 2017 olivat Tsekki, Slovakia ja Kroatia. Liikevaihdostamme tuli 23 prosenttia Suomen ulkopuolelta ja oikaistusta liikevoitosta 39 prosenttia. 
Kai_Telanne_013_370x370
Yhä keskeisempi tekijä kasvussamme on nopeasti kasvava ja erittäin kannattava kansainvälinen liiketoimintamme. Liikevaihdostamme tuli 23 prosenttia Suomen ulkopuolelta ja oikaistusta liikevoitosta 39 prosenttia.