Toimitusjohtajan katsaus

 

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

(julkistettu osavuosikatsauksen yhteydessä 21.4.2020)

Alma Median liiketoiminnan kehitys oli vuoden 2020 alussa vakaata. Yhtiön jatkuvien toimintojen liikevaihto ja oikaistu liikevoitto olivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vertailukauden tasolla. 

Nopeasti edennyt koronavirusepidemia on heijastunut Alma Median toimintaan maaliskuusta lähtien. Heti epidemian eskaloitumisen jälkeen otimme käyttöömme erityisvarotoimia suojellaksemme henkilökuntamme ja asiakkaidemme terveyttä ja hyvinvointia sekä varmistaaksemme palveluidemme toimivuuden. Tällä hetkellä palvelut tuotetaan pääasiallisesti etänä ja olemme pystyneet sopeutumaan poikkeustilanteeseen ilman palvelukatkoksia. 

Toimintaympäristön ja markkinoiden voimakkaiden muutosten myötä epidemia aiheuttaa liiketoiminnallemme merkittävää epävarmuutta tuleville kuukausille. Arvioimme, että maaliskuussa 2020 epidemia laski liikevaihtoamme noin 2 miljoonaa euroa. Toimenpiteet toiminnan sopeuttamiseksi on aloitettu ja niillä arvioidaan saavutettavan noin 6 miljoonan euron kustannussäästöt toisella vuosineljänneksellä. Kriisin aiheuttaman laskukauden pituus ja syvyys jää nähtäväksi – olemme jatkuvassa valmiudessa reagoimaan lisätoimilla tulevaisuuden kannattavuutemme sekä kilpailukykymme turvaamiseksi. Olemme kuvanneet koronaepidemian vaikutuksia eri liiketoimintasegmentteihin ja toimenpiteitä niiden lieventämiseksi tarkemmin osavuosikatsauksen sivuilla 2–3.

Alma Marketsin rekrytointiliiketoiminta oli hyvässä vauhdissa tammi–helmikuussa kehittyen suunnitelmien mukaisesti. Koronaepidemian vaikutus näkyi maaliskuusta alkaen liikevaihdon laskuna rekrytointimainonnan ja 
-palveluiden kysynnän hidastuessa merkittävästi Alman toimintamaissa, erityisesti Suomessa ja Slovakiassa. Asumisen ja autoilun markkinapaikka- ja järjestelmäliiketoiminnan kehitys oli vakaata katsauskaudella. Koronan vaikutukset liiketoiminnalle ovat myös selvästi negatiivisia, mutta jäänevät rekrytointiliiketoiminnan vaikutuksia pienemmiksi. Alma Marketsin kannattavuus oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vertailukauden tasolla, sillä segmentissä oli varauduttu jo alkuvuodesta hidastuvaan talouskasvuun tiukemmalla kustannuskurilla. 

Alma Talentissa ripeä eteneminen kohti digitaalisia median ja palveluiden liiketoimintamalleja jatkui katsauskaudella: digiliiketoiminnan osuus segmentin liikevaihdosta nousi 42 %:iin. Kysynnän merkittävä lisääntyminen ajantasaiselle, relevantille talousuutisoinnille nosti digitaalisen sisältömyynnin Suomessa ennätystasolle (kasvua 33,9%). Sisältömyynti kehittyi hyvin myös Pron digiliiketoiminnassa. Alkuvuoden hyvä kehitys mainonnassa ja koulutusliiketoiminnassa kääntyi maaliskuussa koronaepidemian myötä. Alma Talentin liikevaihtoa painoi katsauskaudella ensisijaisesti liikevaihdon lasku Ruotsin medialiiketoiminnassa ja Affärsvärldenin divestoinnin vaikutus. Kannattavuus oli vertailukauden tasolla. Kuluja laskivat myydyt liiketoiminnot, kulusäästötoimenpiteet Ruotsissa ja Alma Talent Pron uudelleenorganisointi. 

Alma Consumerin valtakunnallisen kuluttajamedian Iltalehden digimainosmyynti oli alkuvuonna hyvällä tasolla, erityisesti sisältömarkkinointi kasvoi. Maaliskuussa epidemiasta johtuen esimerkiksi autokauppaan ja matkailuun liittyvä mainonta hiipui. Sisältöliikevaihto oli vertailukauden tasolla, sitä tuki osaltaan heinäkuussa 2019 voimaan tullut alv-muutos, mutta irtonumeromyynnin trendinomainen lasku kiihtyi kohti katsauskauden loppua monien myyntipisteiden sulkeuduttua viranomaisrajoitteiden vuoksi. Iltalehden verkkopalvelun kävijämäärä oli vuoden alussa ennätystasolla ja on koronauutisoinnin myötä kasvanut edelleen vahvasti. 

Katsauskauden merkittävin liiketoiminnallinen tapahtuma oli aluemedioiden ja painoliiketoiminnan myynti Sanomalle. Kauppa saadaan päätökseen huhtikuun lopussa. Tammi–maaliskuussa lopetetuissa toiminnoissa painetun median mainosmyynnin lasku jatkui ja epidemialla oli merkittävä vaikutus maaliskuun mainosmyyntiin. Lisäksi lopetettujen toimintojen liikevaihtoa laskivat jakelun ulkoistus Postille sekä painon liikevaihdon lasku.

Taloudellinen asemamme on digitransformaation, kannattavan kasvun ja onnistuneiden yritysjärjestelyiden vuoksi erittäin vahva, ja taseemme on katsauskauden lopussa lähes nettovelaton. 

Vallitsevassa poikkeustilanteessa digitaalisten sisältöjen ja palveluiden kuluttaminen on kasvanut merkittävästi. Epidemian arvioidaankin muuttavan kuluttajakäyttäytymistä ja kiihdyttävän myös yrityksille suunnattujen digitaalisten palveluiden kysyntää. Pian myös asunnon ostaminen digitaalisesti voi olla vallitseva käytäntö. Tämän lisäksi työelämä on murroksessa, virtuaaliset tavat työskennellä, järjestää tapahtumia sekä opiskella ovat tulleet osaksi arkea. Yhtiöille, joilla on vahvat digitaaliset kyvykkyydet, tämä kriisi avaa uusia kasvumahdollisuuksia.

Kai_Telanne_013_370x370

"Kuluneella vuosineljänneksellä digitaalisen sisältömyynnin kasvu ylitti ensimmäisen kerran konsernitasolla painetun sisältömyynnin laskun."