Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

(julkistettu Q3/2016 -osavuosikatsauksen yhteydessä  28.10.2016)

Alma Median liiketoiminnan hyvä kehitys jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Konsernin liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 19 prosenttia 80,9 milj. euroon. Parantuneen operatiivisen tuloksen taustalla oli edellisten vuosineljännesten tapaan Alma Marketsin ja Alma News & Lifen vahva kasvu. Oikaistu liikevoitto kasvoi 20 prosenttia 9,1 milj. euroon.

Alman Keski-Euroopan toimintamaissa suotuisana jatkunut talouskasvu tuki Alma Marketsin rekrytointiliiketoiminnan hyvää kehitystä. Lisäksi segmentin liikevaihto kasvoi Suomessa asumisen, autoilun ja rekrytoinnin palveluissa. Alma Marketsin kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 17 prosenttia ja liikevoitto parani 28 prosenttia.

Alma Talentin kannattavuus pysyi ennakoidusti vertailukauden tasolla. Liikevaihdon kehityksessä näkyi Talentumista hankittujen liiketoimintojen kausiluonteisuus. Uuden liiketoimintakokonaisuuden rakentaminen eteni suunnitellusti ja integraation kustannushyödyt olivat odotusten mukaisia. Syyskuussa Alma Talentin monipuolinen mediaperhe sai uuden jäsenen, kun ostimme Uuden Suomen liiketoiminnot.
Verkkomainonnan vahvana jatkuva kasvu ja digitaalisen mainonnan ostotavan muutos ohjelmalliseksi heijastuvat selkeästi Alma News & Lifen kehityksessä. Segmentin digimainonnan myynti kasvoi lähes 40 prosenttia. Yksikön oikaistu liikevoitto kolminkertaistui vertailukaudesta 1,8 miljoonaan euroon.

Alma Regionsin kulunut vuosineljännes oli vaikea sekä sisältö- että mainosmyynnille, minkä seurauksena segmentin liikevaihto laski ja kannattavuus heikkeni vertailukaudesta. Toimenpiteet, joilla asiakkaiden siirtymistä digitaalisuuteen edistetään, jatkuvat.

Digitaalisesta liiketoiminnasta tulee jo 40 prosenttia konsernin liikevaihdosta ja kaksi kolmasosaa liikevoitosta. Muutos analogisesta digitaaliseen on ollut tänä vuonna edelleen kiihtyvää asiakastarpeiden ja asiakkaan käyttökokemuksen ohjatessa kehitystä. Raportointijaksolla esimerkkeinä Alman digikehityksestä ovat muun muassa kokonaisvaltainen digimainonnan jakelujärjestelmän uudistaminen ja keskeinen roolimme suomalaisten mediayhtiöiden digitaalisen mainonnan (Automated Guaranteed) markkinapaikan perustamisessa.

Liikenne- ja viestintäministeriön suunnitelma uudistaa postilakia sisältää kaupallisen median näkökulmasta monia ongelmakohtia. Uudistus ei aja yksittäisen kuluttajan, loppuasiakkaan etua. Esitys on näkemyksemme mukaan myös EU:n postidirektiivin vastainen. Postin siirtyminen kolmipäiväiseen jakeluun vaikuttaisi kielteisesti tilattavien aikakauslehtien, valtakunnallisten ja alueellisten sanomalehtien ja paikallislehtien jakeluun. Päivittäisen postinjakelun voidaan katsoa kuuluvan kansalaisen peruspalveluun ja palvelutason heikentäminen vaikuttaisi kansalaisen perustuslailliseen oikeuteen vapaasta tiedonsaannista. Alma Median näkemyksen mukaan velvoitteen mukainen jakelu on kyettävä tuottamaan nykyistä tehokkaammin muun muassa yhdistämällä jakeluverkkoja ja hankkimalla jakeluja ostopalveluina.

Suomalaiset yritykset tarvitsevat maailmanluokan markkinointiosaamista pärjätäkseen kilpailluilla ja yhä kansainvälisemmillä markkinoilla. Markkinointi on yksi kasvun moottoreista. Alma on yhdessä monen muun alan toimijan kanssa jakanut tietoa markkinoinnin vaikuttavuudesta ja sen tärkeydestä taloudellisen menestyksen saavuttamisessa. Syyskuussa julkaistu Mainosbarometri ennakoi markkinointi-investointien kasvua monen mollivoittoisen vuoden jälkeen. On mielenkiintoista nähdä löytyykö yrityksiltä rohkeutta muuttaa aikomukset todellisiksi teoiksi – markkinointipanosten kasvattaminen olisi yksi keskeinen keino parantaa suomalaisten yritysten ja Suomen kilpailukykyä.

Kai_Telanne_013_370x370
Digitaalisesta liiketoiminnasta tulee jo 40 prosenttia konsernin liikevaihdosta ja kaksi kolmasosaa liikevoitosta.