Toimitusjohtaja ja muu johto

Alma Media Oyj:n toimitusjohtaja on Kai Telanne. Hänen tukenaan on johtoryhmä, johon kuuluu kymmenen jäsentä.

Kai Telanne

 • Toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja
 • Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2005
 • Syntynyt: 1964
 • Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2005
 • Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus

 • Kustannus Oy Aamulehti: Toimitusjohtaja, 2001-2005  
 • Kustannus Oy Aamulehti: Varatoimitusjohtaja 2000-2001
 • Kustannus Oy Aamulehti: Markkinointijohtaja 1999-2000
 • Suomen Paikallissanomat Oy: Markkinointijohtaja 1996-1999
 • Kustannus Oy Aamulehti: Markkinoinnin suunnittelupäällikkö 1993-1996
 • Kustannus Oy Aamulehti: Myyntipäällikkö 1991-1993
 • Kustannus Oy Aamulehti: Tutkimuspäällikkö 1990-1991
 • Nokian Paperi Oy: Tuotepäällikkö 1989-1990

Keskeisimmät luottamustoimet

 • Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma: Hallituksen varapuheenjohtaja
 • Teleste Oyj: Hallituksen jäsen
 • Tampereen kauppakamari: Hallituksen jäsen 
Kai Telanne 370x370

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista.

Toimitusjohtaja Kai Telanteen tukena on johtoryhmä, johon kuuluvat Alma Consumer -yksikön johtaja Kari Kivelä, Alma Talentin johtaja Juha-Petri Loimovuori, Alma Markets -yksikön johtaja Vesa-Pekka Kirsi, Alma Mediaratkaisujen johtaja Tiina Järvilehto, Chief Digital Officer (CDO) Santtu Elsinen, talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, lakiasiainjohtaja Mikko Korttila, viestintä- ja brändijohtaja Elina Kukkonen sekä henkilöstöjohtaja Virpi Juvonen.

Johtoryhmä mm. valmistelee kuukausiraportit, investoinnit, konserniohjeet ja -politiikat, pitkän tähtäimen suunnitelmat ja 12 seuraavaa kuukautta koskevat toimintasuunnitelmat sekä tilinpäätöksen hallituksen päätettäviksi. Johtoryhmä kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa.