Alma Media > Sijoittajille > Hallinnointi > Yhtiökokous > 2022

Yhtiökokous 2022

Alma Median Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään arviolta 29.3.2022.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta. Pyyntö on toimitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimuksen katsotaan aina tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään neljä viikkoa ennen kokouskutsun toimittamista. 

Osakkeenomistajien ehdotukset hallitukselle tulee toimittaa 19.1.2022 mennessä osoitteeseen Alma Media Oyj /lakiasiat, Alvar Aallon katu 3 C, 00100 Helsinki tai mikko.korttila@almamedia.fi