Kestävyys, eettisyys,
läpinäkyvyys

    Alma Media > Vastuullisuus Almassa > Vastuullinen kumppani > Dobro.cz yhdisti auttajat ja avauntarvitsijat kriisiaikana

Vastuullinen kumppani

Me Alma Mediassa haluamme harjoittaa liiketoimintaamme ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti
kestävällä sekä läpinäkyvällä tavalla.

Noudatamme toiminnassamme eettistä ohjeistusta (PDF). Meillä on nollatoleranssi korruptiota ja lahjontaa vastaan ja kerromme avoimesti omasta verojalanjäljestämme. Painotamme hankintojen tekemistä paikallisilta tavaran- ja palveluntoimittajilta kaikissa yksiköissämme.

Pienentääksemme toiminnastamme koituvia ympäristövaikutuksia olemme asettaneet itsellemme pitkän aikavälin päästötavoitteet, jotka ovat sopusoinnussa maailmanlaajuisten tavoitteiden kanssa. Ilmastotyömme ulottuu myös suuriin alihankkijoihimme, joita rohkaisemme miettimään omaa hiilijalanjälkeään.


Vastuullinen kumppani

Dobro.cz yhdisti auttajat ja avuntarvitsijat kriisiaikana

Koronaviruksen ensimmäisen aallon aikana Alma Median tšekkiläinen tytäryhtiö LMC kehitti Dobro.cz alustan, joka yhdisti vapaaehtoiset auttajat ja apua tarvitsevat yritykset tai yksityishenkilöt. Alusta kehitettiin yhden viikonlopun aikana ja kehitystyössä oli mukana vapaaehtoisia LMC:n työntekijöitä.

-Alun perin idea heitettiin ilmoille sisäisessä chatissämme. Monet työntekijämme, mukaan lukien toimitusjohtajamme, innostuivat ajatuksesta ja halusivat osallistua projektiin. Mukaan saatiin mm. kehittäjiä ja käyttöliittymäsuunnittelijoita, ja 72 tunnin jälkeen meillä oli valmis ensimmäinen versio palvelusta, kertoo LMC:n viestinnästä vastaava Tomáš Dombrovský.

Tšekinkielinen nimi Dobro viittaa yhteiseen hyvään.

Vihreitä päätöksiä

Tavoitteenamme on pienentää kiinteistöjemme energian kulutuksen sekä työntekijöidemme käytössä olevien työsuhdeautojen 
aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä 21 prosenttia 2020-luvun puoliväliin mennessä ja vähentää epäsuoria,
muun muassa painon alihankinnan aiheuttamia, päästöjä 10 prosenttia vuoteen 2023 mennessä (vertailuvuosi: 2016).

Suomessa aiomme lisäksi parantaa kiinteistöjemme energiatehokkuutta viidellä prosentilla vuoteen 2020 mennessä, luopua päästöjä tuottavan sähköenergian käytöstä sekä vähentää lehtien painamisen yhteydessä syntyvää materiaalihukkaa vuosittain kahdella prosentilla vuoteen 2025  saakka. 

kirsi_hantula_vastuullisuus

Vastuullisuus tuli liiketoiminnan ytimeen

Edelläkävijäyritykset monilla aloilla ovat ymmärtäneet, että vastuullisuuden pitkäjänteinen kehittäminen luo niille kestävää kilpailuetua. Myös entistä useammat sijoittajat, kuluttajat ja yhteistyökumppanit arvioivat yrityksiä tarkastelemalla niiden toiminnan vastuullisuutta.