Alma Media > Sijoittajille > Hallinnointi > Yhtiökokous > 2023

Yhtiökokous 2023

Alma Median Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.4.2023.

Alma Media Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 4.4.2023 kello 12.00 Scandic Grand Central Helsingin Ballroom -tilassa, Vilhonkatu 13, Helsinki. Saapuminen yhtiökokoukseen tapahtui Juhlatilat -sisäänkäynnin kautta. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen, äänestyslippujen jakaminen ja kahvitarjoilu aloitettiin klo 11.00.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon yhtiön internetsivujen kautta ilmoittautumisen yhteydessä. Muut ennakkoäänestystavat löytyivät yhtiökokouskutsusta.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien oli mahdollista seurata varsinaista yhtiökokousta verkkolähetyksen kautta.

Verkkolähetyksen välityksellä ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetty yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Tärkeät päivämäärät 2023

Osakkeenomistajien ehdotukset hallitukselle* 19.1.2023
Yhtiökokouskutsu 16.2.2023
Tilinpäätös, toimintakertomus ja palkitsemisraportti internetsivuilla 14.3.2023
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa. 13.3.2023 klo 9.00
Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 23.3.2023
Osakkeenomistajien kysymysten esittämisen määräaika päättyy 25.3.2023
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy 30.3.2023 klo 10.00
Hallintarekisteröityjen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy 30.3.2023 klo 10.00
Yhtiökokous 4.4.2023 klo 12.00
Yhtiökokouksen jälkeen vapaamuotoinen keskustelutilaisuus yhtiön johdon kanssa
Osingon täsmäytyspäivä** 6.4.2023
Osingon maksupäivä** 17.4.2023
Yhtiökokouksen pöytäkirja saatavilla verkossa 18.4.2023

*Määräaikaan 19.1.2023 mennessä ei osakkeenomistajilta tullut hallitukselle yhtään ehdotusta yhtiökokouksen käsiteltäväksi asiaksi.

**hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle 

Alma Median toimitusjohtajan katsaus yhtiökokouksessa 4.4.2023

Alma Median hallituksen puheenjohtaja Catharina Stackelberg-Hammarénin ja toimitusjohtaja Kai Telanteen haastattelu yhtiökokouksen yhteydessä 4.4.2023