Alma Media > Alman toimitilat päästöttömän sähkön piiriin
Vastuullinen kumppani

Alman toimitilat päästöttömän sähkön piiriin

Alma Media on vähentänyt Suomessa hallinnassaan olevien kiinteistöjen kasvihuonepäästöjä siirtymällä päästöttömän sähkön käyttöön ja kehittämällä kiinteistöjensä energiatehokkuutta.

Alma Media toteutti vuosina 2018–2019 sähkön osto-ohjelman, jonka aikana kaikki yhtiön Suomen-kiinteistöt siirrettiin päästöttömän sähköenergian piiriin. Näin tuetaan kestävämpää energiantuotantoa, joka perustuu uusiutuvien energialähteiden käyttöön fossiilisten polttoaineiden ja uusiutumattomien energianlähteiden sijaan.

Alkuperäinen aikataulu siirtymiselle oli vuoteen 2020 mennessä, mutta sähkön hankinnan keskittäminen konsernitasolle mahdollisti nopeutetun aikataulun hankkeen toteuttamiselle. Päästöttömän sähkön käytöllä on ollut merkittävä rooli Alma Median toimitilojen aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.

”Tulevaisuudessa toimitilojen osalta tarkastellaan mahdollisuuksia vähentää päästöjämme jäljellä olevissa toimitilojen päästölähteissä, joita ovat kaukolämpö ja kaukokylmä sekä ulkomaiden kiinteistöjen sähkönkäyttö. Kaukokylmän osalta Alman pääkonttori Helsingissä on siirtynyt vuoden 2020 alussa käyttämään päästöttömästi tuotettua kaukokylmää ja kaukolämmön osalta on tarkoitus siirtyä päästöttömään kaukolämpöön vuoden 2021 kuluessa, tämän muutoksen jälkeen Alma Median pääkonttoritoiminnot toimivat päästöttömissä toimitiloissa” kertoo Alma Median Tilanhallintapäällikkö Jarno Lintunen.

Päästöttömän sähkön käyttö liittyy Alman tieteeseen perustuviin päästövähennystavoitteisiin.