ympäristö, ekologisuus, eko, päästöt, ilmasto
Vastuullinen kumppani

Hiilidioksidipäästöt pienemmiksi

Alma Media asetti syksyllä 2018 tieteeseen perustuvat, pitkän aikavälin ilmastotavoitteet, jotka asettavat yhtiölle selkeät päästövähennystavoitteet seuraaviksi vuosiksi.

Tavoitteena on vähentää Alma Median toiminnasta suoraan koituvia hiilidioksidipäästöjä 21 prosenttia vuoteen 2025 mennessä ja pienentää epäsuoria, muun muassa alihankintaketjunsa aiheuttamia, hiilidioksidipäästöjä kymmenen prosenttia vuoteen 2023 mennessä.

Tavoitteeseen päästään parantamalla kiinteistöjen energiatehokkuutta sekä kehittämällä Alma Median lehtipainon logistiikkaa ja materiaalien käyttöä. 

– Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää, että yritykset hakevat järjestelmällisesti keinoja vähentää päästöjään. Myös Alma Media haluaa kantaa vastuunsa ja rakentaa liiketoimintaansa kestävällä tavalla, sanoo Alma Median yritysvastuupäällikkö Kirsi Hantula.

Kansainvälinen Science Based Targets -organisaatio on hyväksynyt Alma Median päästötavoitteet. Organisaation tavoitteena on kannustaa yrityksiä asettamaan pitkäaikaisia, tieteeseen perustuvia ilmastotavoitteita, jotka ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksessa määriteltyjen globaalien vähennystavoitteiden kanssa.

Kesään 2019 mennessä Alma Median lisäksi kuusi muuta suomalaisyritystä oli asettanut omat tieteeseen perustuvat päästötavoitteensa, ja maailmassa päästötavoitteensa määritelleitä yrityksiä oli noin 220.