Kestävyys, eettisyys,
läpinäkyvyys

    Alma Media > Vastuullisuus Almassa > Vastuullinen kumppani > Hiilidioksidipäästöt pienemmiksi

Vastuullinen kumppani

Me Alma Mediassa haluamme harjoittaa liiketoimintaamme ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti
kestävällä sekä läpinäkyvällä tavalla.

Noudatamme toiminnassamme eettistä ohjeistusta (PDF). Meillä on nollatoleranssi korruptiota ja lahjontaa vastaan ja kerromme avoimesti omasta verojalanjäljestämme. Painotamme hankintojen tekemistä paikallisilta tavaran- ja palveluntoimittajilta kaikissa yksiköissämme.

Pienentääksemme toiminnastamme koituvia ympäristövaikutuksia olemme asettaneet itsellemme pitkän aikavälin päästötavoitteet, jotka ovat sopusoinnussa maailmanlaajuisten tavoitteiden kanssa. Ilmastotyömme ulottuu myös suuriin alihankkijoihimme, joita rohkaisemme miettimään omaa hiilijalanjälkeään.


Vastuullinen kumppani

Hiilidioksidipäästöt pienemmiksi

Alma Media asetti syksyllä 2018 tieteeseen perustuvat, pitkän aikavälin ilmastotavoitteet, jotka asettavat yhtiölle selkeät päästövähennystavoitteet seuraaviksi vuosiksi.Tavoitteena on vähentää Alma Median toiminnasta suoraan koituvia hiilidioksidipäästöjä 21 prosenttia vuoteen 2025 mennessä ja pienentää epäsuoria, muun muassa alihankintaketjunsa aiheuttamia, hiilidioksidipäästöjä kymmenen prosenttia vuoteen 2023 mennessä.

Tavoitteeseen päästään parantamalla kiinteistöjen energiatehokkuutta sekä kehittämällä Alma Median logistiikkaa ja materiaalien käyttöä. 

Kansainvälinen Science Based Targets -organisaatio on hyväksynyt Alma Median päästötavoitteet. Organisaation tavoitteena on kannustaa yrityksiä asettamaan pitkäaikaisia, tieteeseen perustuvia ilmastotavoitteita, jotka ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksessa määriteltyjen globaalien vähennystavoitteiden kanssa.

Kesään 2019 mennessä Alma Median lisäksi kuusi muuta suomalaisyritystä oli asettanut omat tieteeseen perustuvat päästötavoitteensa, ja maailmassa päästötavoitteensa määritelleitä yrityksiä oli noin 220. 

Vihreitä päätöksiä

Tavoitteenamme on pienentää kiinteistöjemme energian kulutuksen sekä työntekijöidemme käytössä olevien työsuhdeautojen 
aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä 21 prosenttia 2020-luvun puoliväliin mennessä ja vähentää epäsuoria,
muun muassa painon alihankinnan aiheuttamia, päästöjä 10 prosenttia vuoteen 2023 mennessä (vertailuvuosi: 2016).

Suomessa aiomme lisäksi parantaa kiinteistöjemme energiatehokkuutta viidellä prosentilla vuoteen 2020 mennessä, luopua päästöjä tuottavan sähköenergian käytöstä sekä vähentää lehtien painamisen yhteydessä syntyvää materiaalihukkaa vuosittain kahdella prosentilla vuoteen 2025  saakka. 

kirsi_hantula_vastuullisuus

Vastuullisuus tuli liiketoiminnan ytimeen

Edelläkävijäyritykset monilla aloilla ovat ymmärtäneet, että vastuullisuuden pitkäjänteinen kehittäminen luo niille kestävää kilpailuetua. Myös entistä useammat sijoittajat, kuluttajat ja yhteistyökumppanit arvioivat yrityksiä tarkastelemalla niiden toiminnan vastuullisuutta.