Alma Media > Uutinen > Saavutettavuudella tunteet huomioivia ja liiketoiminnallisesti kestäviä palveluja

Saavutettavuudella tunteet huomioivia ja liiketoiminnallisesti kestäviä palveluja

Digitaaliseen mediaan ja palveluihin keskittyvänä yhtiönä Alma Medialle palvelujen käytettävyys, luotettavuus ja saavutettavuus ovat oleellisia tekijöitä asiakaskokemuksen rakentamisessa ja yleisöjen kasvattamisessa. Taustalla on myös yrityksen arvopohja, sillä Alman tarkoituksena on kiihdyttää yksilöiden, yritysten ja yhteiskunnan kestävää kasvua, ja kasvu toteutuu, kun yksilöillä on vapaus ja mahdollisuus tehdä valintoja perustuen tietoon ja toimivien palvelujen kautta. 

Saavutettavuuden parissa työskentelevät Kia Lieke ja Lars Holm korostavat ihmiskeskeisyyden ja tunteiden huomioimista, sekä asiakkaan, teknologisten ja liiketoiminnallisten tarpeiden yhdistämistä.  

Medioiden sisältöjen ja palveluiden saavutettavuus on osa Alma Median tarkoitusta, jolla luodaan kestävää kasvua yksilöille, yrityksille ja yhteiskunnalle. ”Tämä ei ole vain eettinen arvo, vaan myös liiketoiminta-arvo, sillä saavutettavat palvelut mahdollistavat suuremman yleisön tavoittamisen ja sitä kautta kestävämmän tarkoituksemme toteutumisen”, kertoo Alman medioiden parissa työskentelevä ulkoasupäällikkö Lars Holm.  

Saavutettavuus näyttelee isoa roolia siinä, että tieto ja palvelut saadaan kaikkien käytettäväksi ja kulutettavaksi.  

Videolla Lars Holm puhuu esteettömyydestä suunnittelun näkökulmasta.

“Alma edistää medioidensa kautta yhteiskunnan moniäänisyyttä, demokratiaa ja sananvapautta. Luotettavan ja faktoihin perustavan tiedon tarpeellisuus on tänä päivänä korostunut disinformaation ja vaikutusyritysten keskellä”, kuvailee Holm. Lisäksi Alman markkinapaikat ja muut palvelut hyödyttävät käyttäjiä arjessa, työssä ja vapaa-ajalla ja mahdollistavat ratkaisuja merkityksellisiin tarpeisiin.  

Standardit sekä asiakkaan ja liiketoiminnan tarpeet yhteen legopalikka kerrallaan  

Alma Mediassa työskentelee satoja teknologia-alan ammattilaisia ja yritys kehittää markkinapaikkojensa ja palvelujensa alustoja entistä kehittyneemmiksi kaupankäynti- ja sisältöalustoiksi. Tämä tarkoittaa myös entistä paremman saavutettavuuden ja käyttäjäkokemuksen eteen työskentelyä. Alman Media näkee saavutettavuuden ja kestävän suunnittelun jatkuvana prosessina, mikä on olennainen osa nykyistä digitaalista liiketoimintaa.  

“Hyvä ja saavutettava palvelu on hyvää liiketoimintaa”, huomauttaa Holm ja jatkaa “Saavutettavuudella tavoitellaan hyvän asiakaskokemuksen lisäksi yleisöjemme kasvattamista, sillä mitä laajemmalle yleisöpohjalle me tuotteita tai palveluja teemme, sitä kestävämpiä ne ovat. Kun tässä yhteydessä puhumme designista, on design osa ohjattua ongelmanratkaisua.”  

Holm työskentelee Alma News Media yksikössä, johon kuuluvat Suomen suurin digitaalinen uutismedia Iltalehti, johtava talousuutismedia Kauppalehti sekä Alman muut journalistiset uutismediat. Alma News Median suunnittelujärjestelmä (Design system) tarjoaa yhteisen alustan eri brändien käyttöliittymien tuottamiselle ja käyttökokemuksen kehittämiselle. Holm kuvaa design systemin hyödyntämistä legopalikoina, jotka ovat kaikki toisiinsa sopivia, loogisia palasia, joista voi rakentaa erilaisia inspiroivia kokonaisuuksia. Design systeemin avulla yritys pystyy päivittämään kaikki portfolionsa tuotteet kerralla, huomioiden samalla kertaa liiketoiminnan ja teknologian tarpeet. Tällä varmistetaan myös se, että jokainen palvelu täyttää saavutettavuusstandardit ja käyttää samoja yhteisiä malleja ja elementtejä säilyttäen kuitenkin oman tunnistettavan identiteettinsä.  

“Keskitetty brändinhallintahan on tuttua graafisen suunnittelun ja markkinoinnin puolelta, mutta design systeemin kautta pystymme vastaavalla tavalla digikehityksessä hallinnoimaan koko portfoliota kerralla. Tällä ei kuitenkaan tarkoiteta pelkän visuaalisuuden viilaamista, vaan tapaa ajatella koko kehitystyötä ”, Holm kertoo.  

Saavutettavuus on avain tunteet huomioivaan asiakaskokemukseen  

Saavutettavuus ei ole Almassa ainoastaan direktiivien noudattamista, vaan tavoitteena on myös luoda tunne siitä, että palvelut on suunniteltu jokaiselle ja että kaikilla on tasavertainen mahdollisuus löytää tietoja, kuluttaa sisältöjä ja hyödyntää palveluja.  

Videolla Kia Lieke kertoo ajatuksiaan saavutettavuudesta ja tunteista.

“Verkkopalvelu on käytettävä ja saavutettava, kun kaikki ihmiset pystyvät käyttämään sitä turhautumatta vaikeaselkoiseen palvelussa etenemiseen tai hankalaan tietojen syöttämiseen. Saavutettavuus on ikään kuin se pieni turva, joka pitää kädestä kiinni, kun ihminen navigoi eteenpäin verkossa hoitaen hänelle merkityksellisiä asioita”, saavutettavuus- ja testausasiantuntija Kia Lieke kuvailee.  

Lieke työskentelee Alman asumisen palvelujen parissa, joihin liittyvät asiat esimerkiksi Etuovi.com tai Vuokraovi.com palveluissa ovat käyttäjille erittäin henkilökohtaisia ja tunteita herättäviä, eivätkä verkkopalvelut saa laiminlyödä tätä puolta asiakaskokemuksesta. Kun palvelu on saavutettava, tarpeellisten asioiden hoitaminen ja tiedon löytäminen on vaivatonta. “Palvelu ei saa aiheuttaa kenellekään ulkopuolisuuden tunnetta. Saavutettavuus mahdollistaa sen, että kuluttaja itse saa päättää kuuluuko kyseisen brändin kohderyhmään sen sijaan, että brändi määrittäisi kuka ei ainakaan kuulu”, Lieke tiivistää.  

Lue lisää Alman vastuullisuudesta

  • Julkaistu: 26.6.2024, 08:48
  • Kategoria: Uutinen
  • Teema: Vastuullisuus

Jaa artikkeli

Lue seuraavaksi:

Vuosi hiilijalanjäljen mittaamista Almalla – miten vastuullisuudesta tulee osa digimainonnan arkea?

Alma Mediaratkaisuiden markkinointijohtaja Susanna Virkkula oli puhumassa digimainonnan vastuullisuudesta ja…

Vastuullisuus

Askeleita kohti monimuotoisempaa työelämää

Tämän vuoden kehitystoimenpiteitä Almalla ovat esimerkiksi koko henkilöstön DEI-kurssi sekä…

Vastuullisuus

Kestävä kehitys pilvessä on taloudellista ja resurssitehokasta

Alma Medialla on yli 100 digitaalista palvelua ja markkinapaikkaa, jotka…

Vastuullisuus