Alma Media > Uutinen > Työnantajalla on väliä

Työnantajalla on väliä

Vahvat brändit ja monipuolista osaamista arvostava toimintakulttuuri houkuttelevat tulevaisuuden osaajia Alma Mediaan. Henkilöstönkehittäjä Joni Mäkinen rakentaa työantajakuvaa pitkäjänteisesti.

 

Miten Alma Media kehittää työnantajakuvaa?

Alma Mediassa työnantajakuvan rakentaminen lähtee liiketoiminnasta ja osaajista. Puhuttelemme kasvun ja tulevaisuuden kannalta tärkeitä osaajaryhmiä, esimerkiksi journalisteja, mainonnan ja sisältöjemme myynnin ammattilaisia sekä teknologiaosaajia. Eri osaajaryhmät haluavat työpaikalta eri ominaisuuksia, ja meidän on kuunneltava herkällä korvalla erilaisia tarpeita.

Meidän on osattava kertoa, mihin suuntaan yritys on menossa, mikä sen visio on ja millainen yrityksen toimintakulttuuri on. Kerromme kohderyhmillemme heidän omissa kanavissaan heidän omalla kielellään, mitä nykyiset työntekijämme arvostavat Alma Mediassa työnantajana. Työnantajakuvan täytyy vastata todellisuutta.

Kaikki tulevaisuuden tekijät eivät välttämättä vielä tiedä meistä, joten on tärkeää kehittää työnantajakuvaa kärsivällisesti. Siksi nykyiset työntekijämme ovat työnantajakuvamme parhaat rakentajat. Kun joku on ylpeä siitä, että on meillä töissä, kannustamme häntä kertomaan omista kokemuksista. Pyrimme kulttuuriin, jossa voi turvallisesti kokeilla ja epäonnistua.

Miksi työnantajakuvan kehittäminen on tärkeää?

Työnantajakuva vaikuttaa merkittävästi sitoutumiseen ja siihen, millaiseksi työnantaja mielletään. Selkeä työnantajakuva auttaa onnistumaan rekrytoinnissa. Osaajien tavoittaminen rekrytointitilanteessa on helpompaa, jos kohderyhmämme on alun perin ollut kiinnostunut Alma Mediasta. Juniortason rekrytoinneissa olisi hyvä, että olisimme jo opiskeluaikana ihmisten mielissä. Kerromme, mitä arvostamme ja millaisilla ominaisuuksilla meillä pärjää, oli työtehtävä mikä tahansa. Pelkällä työnkuvalla ei erotu muista. Sen sijaan työskentelykulttuuri ja -kokemus ovat asioita, jotka ovat vaikeammin kopioitavissa.

Miten Alma Media huolehtii työntekijöidensä osaamisesta ja jaksamisesta?

Kannustamme oman osaamisen kehittämiseen. Joskus tavoitteisiin pääseminen vaatii uuden taidon opettelua. Jaamme koulutuksia ja osaamista almalaisten kesken sekä järjestämme työpajoja, jotta oppiminen olisi jatkuvaa, helppoa ja monipuolista. Jokainen tekee oman kehittämissuunnitelmansa itse.

Työssä jaksamiseen vaikuttaa kulttuuri, jossa on sekä vapautta että vastuuta. Moni työ on mahdollista organisoida niin, että työn ja vapaa-ajan voi sovittaa yhteen. Toteutimme kesällä 2018 yhdenvertaisuuskyselyn, jossa kysyimme muun muassa Alma Median joustavuutta eri elämäntilanteissa. Saimme lähes 500 vastausta. Meitä pidetään erittäin joustavana. Järjestelyjä elämäntilanteisiin työtehtävästä riippuen voidaan tehdä esimerkiksi lyhentämällä työviikkoa tai tekemällä etätöitä.

Miten Alma Media on pärjännyt rekrytoinneissa?

Alma Median liiketoiminta digitalisoituu koko ajan, mikä heijastuu toimintakulttuuriimme. Missiomme ja tuotteemme puhuttelevat monia. Kun haimme junioritason teknologiaosaajia, kerroimme, että he pääsevät kehittämään tunnettuja brändejä, joilla on miljoonia käyttäjiä. Se on vahva valtti osaajien etsinnässä.

Teknologiaosaajien rekrytointi on kaikille yrityksille yhtä haastavaa eikä kilpailu osaajista rajoitu toimialan sisälle. Olemme toteuttaneet kahtena vuonna peräkkäin junioritason rekrytointikampanjan. Vuonna 2018 onnistuimme palkkaamaan 14 osaajaa Developer Trainee -ohjelmaan, mikä oli hieno saavutus. Meidän on kyettävä kehittymään jatkuvasti, jotta pysymme houkuttelevana työnantajana myös tulevaisuudessa

  • Julkaistu: 20.3.2019, 10:40
  • Kategoria: Uutinen
  • Teema: ihmiset

Jaa artikkeli

Lue seuraavaksi:

Haaga-Helian 21 päivää yritysmyynnissä -opintojakso toi harjoittelijan Alman myyntitiimiin

Alma on toiminut jo pitkään Haaga-Helian virallisena kumppanina, tehden erilaista…

Töissä Almalla

Alma Media otti traineet osaksi digitiimejä – kuusi vuotta hiotussa Developer & Designer -ohjelmassa tähdätään vakituiseen työpaikkaan

Alma Median juuret ovat suomalaisten sanomalehtien historiaa, mutta tänä päivänä se…

Töissä Almalla

Alman kansainvälinen mentorointiohjelma kehittää esihenkilöiden osaamista ja tuo sparrailuapua arjen keskelle

Alma on onnistunut muutoksessa perinteisestä printtimediasta kansainväliseksi digitaalisia palveluita tarjoavaksi…

Töissä Almalla