Acts of Responsibility

    Alma Media > Vastuullisuus Almassa > Vastuullisuus on tekoja > Täsmävalmennnusta tositarpeeseen

Muutumme askel kerrallaan

Vastuullisuus Alma Mediassa tarkoittaa pieniä ja suuria vastuullisuustekoja ja sitä, että työntekijämme toimivat vastuullisesti jokapäiväisessä työssään.

Tälle sivulle olemme keränneet listaa vastuullisuuteen liittyvistä hankkeistamme ja toimintaamme tekemistämme muutoksista, jotka auttavat kehittämään Alma Mediaa yrityksenä koko ajan vastuullisemmaksi.

Päivitämme listaa koko ajan, koska parannettavaa riittää aina.    

Hyvä työnantajana

Sitoumus muistuttaa monimuotoisuuden tärkeydestä

Alma Media allekirjoitti vuonna 2016 yritysvastuuverkosto FIBS:n monimuotoisuussitoumuksen. 

Sitoumuksen periaatteiden mukaisesti Alma Media tarjoaa työnantajana työntekijöille yhdenvertaisia mahdollisuuksia, pyrkii tunnistamaan työntekijöidensä yksilölliset tarpeet ja hyödyntämään heidän erityisosaamistaan.

FIBS:n monimuotoisuussitoumuksen hengen mukaisesti Alma Mediassa rakennetaan systemaattisesti työntekijöille yksilöllisiä oppimispolkuja, joita arvioidaan säännöllisesti muun muassa työntekijöiden kehityskeskusteluiden yhteydessä.

Työnantajana Alma Media pyrkii myös varmistamaan, että pääsy työyhteisöön on kaikille ja kaikenlaisissa elämäntilanteissa oleville työntekijöille mahdollisimman vaivatonta. Tämä edellyttää esimerkiksi sitä, että työntekijöille kyetään tarjoamaan mahdollisuuksia joustaviin työtapoihin, kuten etä- tai osa-aikatyöhön, ja että vajaakuntoisille työntekijöille hankitaan heidän tarvitsemiaan erityisapuvälineitä.

FIBS:n monimuotoisuussitoumuksen allekirjoittajana Alma Media on myös sitoutunut johtamaan henkilöstöään ja asiakkuuksiaan oikeudenmukaisesti ja viestimään avoimesti tavoitteistaan ja saavutuksistaan.