Kestävyys, eettisyys,
läpinäkyvyys

    Alma Media > Vastuullisuus Almassa > Vastuullinen kumppani > Vastuullinen veronmaksaja

Vastuullinen kumppani

Me Alma Mediassa haluamme harjoittaa liiketoimintaamme ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti
kestävällä sekä läpinäkyvällä tavalla.

Noudatamme toiminnassamme eettistä ohjeistusta (PDF). Meillä on nollatoleranssi korruptiota ja lahjontaa vastaan ja kerromme avoimesti omasta verojalanjäljestämme. Painotamme hankintojen tekemistä paikallisilta tavaran- ja palveluntoimittajilta kaikissa yksiköissämme.

Pienentääksemme toiminnastamme koituvia ympäristövaikutuksia olemme asettaneet itsellemme pitkän aikavälin päästötavoitteet, jotka ovat sopusoinnussa maailmanlaajuisten tavoitteiden kanssa. Ilmastotyömme ulottuu myös suuriin alihankkijoihimme, joita rohkaisemme miettimään omaa hiilijalanjälkeään.


Vastuullinen kumppani

Vastuullinen veronmaksaja

Liiketoimintansa läpinäkyvyyttä kasvattaakseen Alma Media ryhtyi vuonna 
2017 kehittämään systemaattisesti verojalanjälkensä raportointia.

Alma Median veropolitiikan periaatteena on, että yhtiö toimii verotuksessaan avoimesti ja läpinäkyvästi sekä maksaa veronsa siihen maahan, jossa tulos syntyy. Yhtiö noudattaa toiminnassaan voimassa olevia lainsäädäntöjä, ohjeistuksia ja kansainvälisiä siirtohinnoitteluohjeita.

– Mikäli tarvetta on, käännymme verottajan tai verotusasiantuntijoiden puoleen varmistaaksemme, että toimimme myös verotusasioissa eettisesti ja läpinäkyvästi, toteaa Alma Median talousjohtaja Juha Nuutinen

Yritysten verokannat tuloverotuksessa Alma Median toimintamaissa vaihtelevat 
Latvian ja Liettuan 15:sta ja Ruotsin 22:n prosentin välillä.

Vihreitä päätöksiä

Tavoitteenamme on pienentää kiinteistöjemme energian kulutuksen sekä työntekijöidemme käytössä olevien työsuhdeautojen 
aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä 21 prosenttia 2020-luvun puoliväliin mennessä ja vähentää epäsuoria,
muun muassa painon alihankinnan aiheuttamia, päästöjä 10 prosenttia vuoteen 2023 mennessä (vertailuvuosi: 2016).

Suomessa aiomme lisäksi parantaa kiinteistöjemme energiatehokkuutta viidellä prosentilla vuoteen 2020 mennessä, luopua päästöjä tuottavan sähköenergian käytöstä sekä vähentää lehtien painamisen yhteydessä syntyvää materiaalihukkaa vuosittain kahdella prosentilla vuoteen 2025  saakka. 

kirsi_hantula_vastuullisuus

Vastuullisuus tuli liiketoiminnan ytimeen

Edelläkävijäyritykset monilla aloilla ovat ymmärtäneet, että vastuullisuuden pitkäjänteinen kehittäminen luo niille kestävää kilpailuetua. Myös entistä useammat sijoittajat, kuluttajat ja yhteistyökumppanit arvioivat yrityksiä tarkastelemalla niiden toiminnan vastuullisuutta.