Kestävyys, eettisyys,
läpinäkyvyys

    Alma Media > Vastuullisuus Almassa > Vastuullinen kumppani > Energiasyöpöt kuriin

Vastuullinen kumppani

Me Alma Mediassa haluamme harjoittaa liiketoimintaamme ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti
kestävällä sekä läpinäkyvällä tavalla.

Noudatamme toiminnassamme eettistä ohjeistusta (PDF). Meillä on nollatoleranssi korruptiota ja lahjontaa vastaan ja kerromme avoimesti omasta verojalanjäljestämme. Painotamme hankintojen tekemistä paikallisilta tavaran- ja palveluntoimittajilta kaikissa yksiköissämme.

Pienentääksemme toiminnastamme koituvia ympäristövaikutuksia olemme asettaneet itsellemme pitkän aikavälin päästötavoitteet, jotka ovat sopusoinnussa maailmanlaajuisten tavoitteiden kanssa. Ilmastotyömme ulottuu myös suuriin alihankkijoihimme, joita rohkaisemme miettimään omaa hiilijalanjälkeään.


Vastuullinen kumppani

Alman toimitilat päästöttömän sähkön piiriin

Alma Media on vähentänyt Suomessa hallinnassaan olevien kiinteistöjen kasvihuonepäästöjä siirtymällä päästöttömän sähkön käyttöön ja kehittämällä kiinteistöjensä energiatehokkuutta.

Alma Media toteutti vuosina 2018–2019 sähkön osto-ohjelman, jonka aikana kaikki yhtiön Suomen-kiinteistöt siirrettiin päästöttömän sähköenergian piiriin. Näin tuetaan kestävämpää energiantuotantoa, joka perustuu uusiutuvien energialähteiden käyttöön fossiilisten polttoaineiden ja uusiutumattomien energianlähteiden sijaan.

Alkuperäinen aikataulu siirtymiselle oli vuoteen 2020 mennessä, mutta sähkön hankinnan keskittäminen konsernitasolle mahdollisti nopeutetun aikataulun hankkeen toteuttamiselle. Päästöttömän sähkön käytöllä on ollut merkittävä rooli Alma Median toimitilojen aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.

”Tulevaisuudessa toimitilojen osalta tarkastellaan mahdollisuuksia vähentää päästöjämme jäljellä olevissa toimitilojen päästölähteissä, joita ovat kaukolämpö ja kaukokylmä sekä ulkomaiden kiinteistöjen sähkönkäyttö. Kaukokylmän osalta Alman pääkonttori Helsingissä on siirtynyt vuoden 2020 alussa käyttämään päästöttömästi tuotettua kaukokylmää ja kaukolämmön osalta on tarkoitus siirtyä päästöttömään kaukolämpöön vuoden 2021 kuluessa, tämän muutoksen jälkeen Alma Median pääkonttoritoiminnot toimivat päästöttömissä toimitiloissa” kertoo Alma Median Tilanhallintapäällikkö Jarno Lintunen.

Päästöttömän sähkön käyttö liittyy Alman tieteeseen perustuviin päästövähennystavoitteisiin

Vihreitä päätöksiä

Tavoitteenamme on pienentää kiinteistöjemme energian kulutuksen sekä työntekijöidemme käytössä olevien työsuhdeautojen 
aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä 21 prosenttia 2020-luvun puoliväliin mennessä ja vähentää epäsuoria,
muun muassa painon alihankinnan aiheuttamia, päästöjä 10 prosenttia vuoteen 2023 mennessä (vertailuvuosi: 2016).

Suomessa aiomme lisäksi parantaa kiinteistöjemme energiatehokkuutta viidellä prosentilla vuoteen 2020 mennessä, luopua päästöjä tuottavan sähköenergian käytöstä sekä vähentää lehtien painamisen yhteydessä syntyvää materiaalihukkaa vuosittain kahdella prosentilla vuoteen 2025  saakka. 

kirsi_hantula_vastuullisuus

Vastuullisuus tuli liiketoiminnan ytimeen

Edelläkävijäyritykset monilla aloilla ovat ymmärtäneet, että vastuullisuuden pitkäjänteinen kehittäminen luo niille kestävää kilpailuetua. Myös entistä useammat sijoittajat, kuluttajat ja yhteistyökumppanit arvioivat yrityksiä tarkastelemalla niiden toiminnan vastuullisuutta.