Toimintaympäristön muutosvoimat

Kuluttajakäyttäytymisen muutos, mainosmarkkinoiden pirstaloituminen, kiristyvä kilpailu sekä teknologinen kehitys ovat muuttaneet mediakulutusta ja markkinointia hyvin nopeassa tahdissa. Alle on koottu Alma Median toimintaympäristön muutosvoimia.

Toimintaympäristö

Toimintamaiden kansantalous

 • Suomen talouden suhdannehuipun ennustetaan olevan ohi ja talouden kasvuvauhdin hidastuvan vuosina 2019–2020. Kotimaisen mainosmarkkinan kehitys on eriytynyt bruttokansantuotteen kehityksestä. Suomen talous kasvaa, mutta mainosmarkkina on edelleen alavireinen.
 • Itäisen Keski-Euroopan talouskasvun odotetaan tasaantuvan, mutta jatkuvan hyvällä tasolla.
 • Väestö ikääntyy ja keskittyy kasvukeskuksiin.

Mediankäyttö

 • Mobiililaitteet ovat ensisijainen mediankäytön väline suurimmalle osalle käyttäjistä.
 • Sosiaalinen media on muuttanut mediankäyttöä merkittävällä tavalla.
 • Valmius maksaa digitaalisista sisällöistä on kasvanut ja kasvaa lisääntyvän tarjonnan myötä.
 • Printin kysyntä laskee ikääntyvien käyttäjien vähentyessä. 

Kilpailu

 • Globaalit teknologiajätit laajentavat liiketoimintaansa toimialaliukumin.
 • Suomen mediamarkkina polarisoituu digitransformaation vaatimien investointien vuoksi.

Teknologia ja data

 • Datan, analytiikan ja koneoppimisen hyödyntäminen keskeistä mainostaja-asiakkaiden tuote- ja palvelutarjooman parantamiseksi ja loppukäyttäjien palvelujen rikastamiseksi.
 • Mobiili-sekä älylaitteiden kuten puettavien älylaitteiden valikoima kasvaa. Sisältöä ja palveluja kulutetaan useilla eri alustoilla, äänen käyttö lisääntyy.
 • Datan hyödyntäminen ja prosessien automatisointi mahdollistaa lisääntyvän tehokkuuden, esimerkiksi sisältöhauissa ja niiden tuottamisessa. 
 • Nopea teknologisen toimintaympäristön muutos vaatii panostuksia osaamiseenja kilpailu osaavista työntekijöistä on kovaa.

Markkinointi ja mainonta

 • Markkinoinnin automaatio, mm. ohjelmallinen ostaminen kasvaa. Samalla investoinnit markkinointiteknologiaan vähentävät mediaostoja.
 • Datalla, sen hallinnalla ja kyvyllä hyödyntää sitä on suuri merkitys.
 • Digimainonnassa kasvavat nopeimmin haku- ja sosiaalisen median mainonta, mobiili- ja videomainonta sekä sisältömarkkinointi. Printtimainonta vähenee.

Regulaatio

 • Sääntelyn merkitys media-alalla kasvaa mm. tietosuojan ja tekijänoikeuksien osalta.
 • Tietosuojan ja henkilötietojen käsittelyn uudistuva sääntely lisää kuluttajan oikeuksia tietoihinsa ja kasvattaa yritysten velvollisuuksia tietosuoja- ja tietoturva-asioissa.