Alma Media > Sijoittajille > Hallinnointi > Hallinto

Hallinnointi

Tästä osiosta löydät Alma Median hallinnointia (Corporate Governance) koskevaa tietoa. Alma Media Oyj noudattaa yhtiöjärjestyksen, EU lainsäädännön sekä NASDAQ Helsingin pörssin antamia, listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Alma Media soveltaa muun muassa 3.7.2016 voimaantulleita Markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR) ja direktiiviä markkinoiden väärinkäytöstä määrättävistä rikosoikeudellista seuraamuksista (MAD II). Alma Media noudattaa myös 1.1.2020 voimaantullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Alma Median hyvän hallinnointitavan toteuttamista tukee myös yhtiön eettinen ohjeistus (Code of Conduct). Se koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta tai työsuhteen laadusta riippumatta. Ohjeistusta täydentävät toimitusten journalistiset ja eettiset periaatteet ja Alma Median konserniohjeet, esimerkiksi henkilöstöhallinnon ohjeet ja sisäpiiriohjeet.

Hallinnointikoodin mukaisesti annetut selvitykset yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ovat ladattavissa tältä sivulta pdf-tiedostoina.