Alma Media > Tiedotepankki > 2015 > 2015 > 2015 > Tarttumista vailla suuret mahdollisuudet

Tarttumista vailla suuret mahdollisuudet

VKL:n toimitusjohtaja perää parannuksia median toimintaympäristöön mutta myös aktiivisia toimia medialta itseltään. Esimerkiksi yhteisöllisyys ja vahva paikallinen luottamus ovat digitaalisesti hyödyntämättömiä voimavaroja.

”Media ei turhaan ruikuta. Median murros ja sen tuoma ahdinko ovat todellisia”, sanoo Viestinnän Keskusliiton VKL:n toimitusjohtaja Jukka Viitasaari.

”Mutta media voisi itse tehdä työtä proaktiivisemmin erityisesti digitalisaation hyödyntämiseksi. Useassa tapauksessa on peiliin katsomista. Pitää vain yrittää löytää uusia digitaalisia, ja muitakin, ansaintamuotoja.”

Viitasaaren puheesta kuulee, että hän on tottunut toimimaan unilukkarina ja puhumaan digimahdollisuuksien puolesta – aiemmin Teknologiateollisuus ry:ssä, nyt elokuusta 2015 saakka VKL:ssä

Ilmainen raha käyttöön

Viitasaari kehottaa ensinnäkin hyödyntämään tarjolla olevaa ilmaista kehittämisrahaa. Tekes esimerkiksi on lanseerannut Median innovaatiotuen, jota voi tänä ja ensi vuonna hakea ilman erityisiä hakuaikoja. Rahaa on varattu noin 20 miljoonaa euroa. Tukea on haettu, mutta ilman suurta tunkua.

”Tekesissä ollaan ihan aidosti pahoillaan siitä, että media ei osaa hakea tukea. Siellä on luvattu olla hyvin joustaviakin hankkeiden kriteerien suhteen. Tuki on suunnattu nimenomaan digitransformaation edistämiseen, ja median pitäisi itsensä kiinnostua sen hyödyntämisestä.”

Jukka Viitasaari on tottunut toimimaan median unilukkarina ja puhumaan digimahdollisuuksien puolesta.


Toinen tukiraha olisi saatavilla ehkä hieman epäilyttävältä taholta, Googlelta. Median silmissä Google on suomalaisten mainostulojen rohmuaja – mutta yhtä kaikki, Google jakaa kolmen vuoden aikana Digital Initiative -hankkeessaan 150 miljoonaa euroa yksityisesti omistetulle eurooppalaiselle medialle erilaisiin hyviin hankkeisiin. Viitasaaren mielestä tämäkin rahoitus kannattaa tutkia, vaikka se olisi miten osa Googlen hymykampanjaa.

Mainostuloja kuluttajayhteisöistä

Yhteisöllisyys ja paikallismedian vahva asema ovat niitä vipuvarsia, joita median pitäisi Viitasaaren mielestä käyttää. Hän puhuu hieman haikeasti Jaikusta, Jyri Engeströmin ja Petteri Koposen vuonna 2006 julkaisemasta yhteisö- ja mikroblogipalvelusta, jolla oli lupaava kansainvälinenkin alku, mutta joka kutenkin hiipui.

”Yhteisöllisten alustojen tärkeyttä ei silloin ymmärretty. Eikä niitä paljon ole tullutkaan Amerikan ulkopuolelta. Jokin Spotify kyllä, naapuristamme Ruotsista. Suomalaiset olisivat voineet ihan hyvin tehdä sen.”

Peli ei kuitenkaan ole kokonaan menetetty.

”Vinkkinä paikallismedian suuntaan: alustoja voisi tehdä paikallisille yhteisöille tänäkin päivänä. Ne eivät ehkä skaalaudu enää globaalisti, mutta miksei vaikkapa Kainuun Sanomat voisi tehdä alustoja erilaisille yhteisöille, kuten sienestäjille tai karjankasvattajille. Verkkoon tekeminen on niin edullista, että tällaisia alustoja voisi tehdä hyvinkin pienille kohderyhmille.”

Paikallismedia ja maakunnallinen identiteetti ovat Suomessa edelleen hyvin vahvoja.

”Toimijat oppisivat toisiltaan ja yhteinen tekeminen jalostuisi. Aika nopeasti alustalla pystyisi tekemään paikallista ilmoitusmyyntiä ja kehittämään muitakin kaupallisia yhteisöpalveluja.”

Yrityspuolen verkkokaupassa mahdollisuuksia

VKL:n toimitusjohtaja nostaa esiin toisenkin suomalaisen paljon odotuksia sisältäneen menestystarinan, Fruugon, jossa niin ikään nimekkäät toimijat lähtivät luomaan internetin kuluttajaverkkokauppoja yhteen kokoavaa kauppakeskusta. Hanke kaatui talous- ja teknologiahaasteisiin, ja kotimainen kuluttajapuolen verkkokauppa näyttää nyt Zalandon ja kumppaneiden varjossa menetetyltä mahdollisuudelta.

”Mutta! Yrityspuolen verkkokauppa on ihan vasta lähtökuopissa. Siinä kaupan arvo on suurempi kuin kuluttajapuolella, ja suomalaiset ovat b-to-b-bisneksessä vahvoja. Maksujärjestelmissä, käyttäjien tunnistamisessa, koko Real Time Economy -kokonaisuudessa.”

”Media voisi rakentaa palvelujensa yhteyteen erilaisia verkkokaupallisia piirteitä ja tarjota alustoja, joiden päällä verkkokauppaa voisi harjoittaa. Omien lehtien myynnin lisäksi tarjota siis platformia paikallisille yrittäjille, jotka voisivat rakentaa erilaista toimintaa ja paikallisyhteisöjä.”

Niin, yhteisöjä. Paikallisuuden hyödyntäminen digitaalisessa maailmassa on Viitasaaren mielestä käyttämätön luonnonvara. Paikallismedia ja maakunnallinen identiteetti kun ovat Suomessa edelleen hyvin vahvoja ja paikallisella medialla luottamuspääoma todella korkealla.

”Jos jollain Tekesin innovaatiotuella lähdettäisiin rohkeasti speksaamaan ja tekemään. Yksi onnistuminen ruokkii muita. Varsinkin isot mediayritykset voisivat muita isommilla resursseilla rakentaa pohjaa, jonka päälle pienemmät voivat kehittää differoituja palveluita. Radiopuolella on tästä jo hyvää mallia, juuri Tekesin tuella.”

Kai Telanne