Alma Media > Tiedotepankki > 2015 > 2015 > 2015 > Osaajien houkuttelussa mielikuva painaa

Työnantajamielikuva painaa Virpi Juvosen mukaan yhä enemmän, kun osaavat työntekijät punnitsevat tulevaa työpaikkaansa.

Osaajien houkuttelussa mielikuva painaa

Työnantajamielikuva on yrityksille tärkeämpi kuin koskaan. Alma Mediassa mielikuvaa rakentaa henkilöstö itse.

Puhe työnantajamielikuvan tärkeydestä voi vaikuttaa vieraalta aikana, jona työntekijöistä tuntuu olevan ylitarjontaa ja työpaikoista pula. Alma Median henkilöstöjohtaja Virpi Juvonen näkee asian juuri toisin.

”Työnantajamielikuvan merkitys ei missään tapauksessa ole vähenemään päin, päinvastoin. Työmarkkinatilanteesta huolimatta yritykset kilpailevat harvalukuisista osaajista, joille on tarjolla useita houkuttelevia työnantajaehdokkaita. Esimerkiksi tekniikkaihmisten kohdalla media kilpailee pelifirmojen ja start upien kanssa, joilla on tarjota hyvä tarina ja fancyt toimitilat”, Juvonen sanoo.

Media-alan kiristyvä kilpailu ja Suomen vaimea talouskehitys näkyvät mediasektorilla yt-uutisina ja kustannusten kontrollointina. Vastaavasti kuluttajakäyttäytymisen muutos ja digitalisaation voima muokkaavat alan liiketoimintamalleja ja työnkuvia täysin uusiksi. Dynaamisessa ympäristössä organisaatiot, työn tekemisen malli ja johtaminen muuttuvat jatkuvasti. Oppiminen tapahtuu nopeasti.

”Emme ole poikkeavassa tilanteessa. Kun katsoo muuta maailmaa, toimiala toisensa jälkeen on käynyt läpi valtavia muutoksia. Nyt on meidän vuoromme.”

”Ja muutos, sehän on hyvä asia. Kyky muuttua tuo uskottavuutta työnantajakuvaan. Yhä useampi työntekijä varsinkin juuri media-alalla ymmärtää hyvin uudistumisen merkityksen.”

Työllä on oltava merkitys

Juvonen korostaa, että työntekijöistä kilpailtaessa suuremmat yritykset, kuten mediatalot, tarjoavat monia uramahdollisuuksia ja monipuolisia työtehtäviä. Alma Mediassa työntekijät voivat urapolullaan liikkua tehtävästä ja alabrändistä toiseen. Yhdistävänä tekijänä on Alma. Alma Media onkin viime vuosina panostanut Alma-brändin kehittämiseen konserniin kuuluvien tunnettujen brändien – kuten Iltalehti, Aamulehti, Kauppalehti – rinnalla. Alma-brändi näkyy vahvasti esimerkiksi kaikessa rekrytoinnissa.

Mutta vahva brändi ei yksin riitä.

”Media koetaan edelleen merkityksellisenä työnä, jonka sisältö ja tärkeys painavat. Kunnianhimoinen toimittaja haluaa valita kanavan, jolla on runsaasti yleisöä. Sama pätee muihinkin ammattiryhmiin, vaikkapa koodaajiin: palvelun käyttäjien määrällä on merkitystä ”, Juvonen painottaa.

Mielikuvan välittäjinä ihmiset itse

Alma Mediassa työnantajakuvaa rakennetaan arjessa, jokapäiväisessä tekemisessä. Esihenkilötyöhön, valmentavaan otteeseen, osaamiseen ja hyvään työfiilikseen panostetaan paljon, ja tutkimusten mukaan viihtyvyys Almassa on hyvällä mallilla. Juvosen mukaan tätä ei ole kuitenkaan vielä kyetty täysin hyödyntämään työnantajamielikuvan luomisessa. Tavoitetta tukemaan luotiin käsite #Almaspirit.

”Mediassa työskentely koetaan edelleen merkityksellisenä”, Juvonen sanoo.

”Halusimme tarjota almalaisille yhteisen tavan viestiä, keinon jakaa osaamistaan sekä innostustaan työstään. #AlmaSpiritin tavoitteena on yhteisöllisyyden kehittäminen, pyrkimys yhteiseen tekemiseen ja työntekijöiden sitouttaminen laajaan Alma-perheeseen yksittäisten brändien sijaan.”


”Tarkoitus on, että ihmiset itse kertovat ja jakavat omia, rehellisiä fiiliksiään Alman sosiaalisen median eri kanavissa #Almaspiritin kautta. On tärkeää, että viestit pohjautuvat aitoon tilanteeseen. Kun asiat ovat talossa kunnossa, se ilmenee positiivisina viesteinä.”

Työntekijöiden omat viestit omissa sidosryhmissä ovat aina olleet tärkeitä. Nykyisin ne ovat vielä tärkeämpiä, sillä viestit leviävät hyvin laajalle ja nopeasti.

Alma Media kokeili kesällä 2015 myös työntekijälähettiläitä. Joukko kesätyöntekijöitä kertoi some-kanavissa työpäivistään ja tuntemuksistaan. Työntekijälähettilyyttä aiotaan Juvosen mukaan Almassa myös jossain muodossa jatkaa.

Täsmätapahtumia kaikkien hyödyksi

Virpi Juvosen mukaan Alma Media on vähentänyt merkittävästi yleisiin työnantajakuvaa rakentaviin tapahtumiin, kuten rekrymessuihin, osallistumista. Sen sijaan Almassa etsitään tarpeisiin vastaavia tarkkarajaisia kohderyhmiä, jotka kutsutaan molempia osapuolia hyödyttäviin tilaisuuksiin. Esimerkiksi koodareita on kutsuttu devaajatapahtumiin.


”Kutsuimme myös nuoria, myymisestä kiinnostuneita kauppakorkeakouluopiskelijoita tilaisuuteen, jossa he tekivät itsestään video-cv:n ja harjoitteen, joka liittyi meidän aitoon asiakascaseemme. Valitsimme heistä Almaan kaksi harjoittelijaa. Win-win-tilanne, kaikki saivat jotain”, Juvonen kuvailee.

Vahvalla, työntekijöiden itsensä välittämällä työnantajamielikuvalla ja rekrytoinnin täsmäiskuilla Alma Media pyrkii varmistamaan, että taloon hakeutuu riittävä määrä haluttuja osaajia. Ja enemmän: että nämä tulevat oikealla asenteella, joustavina ja oppimiskykyisinä.

”Haemme siis juuri niitä ihmisiä, jotka näkevät, että muutos on hyvä voima. Voima, joka pitää meidät kaikki liikkeellä.”

Alma Median henkilöstöjohtaja Virpi Juvonen osallistui lokakuun 2015 alussa Alma Career Oy:n järjestämään Monster Café -kiertueeseen puheenvuorolla ”Työnantajamielikuvan rakentaminen ja media-alan kiihtyvä muutos”.