Alma Media > Tiedotepankki > 2015 > 2015 > 2015 > Kasvuhakkeri jahtaa käyttäjiä ja kasvua

Kasvuhakkeri jahtaa käyttäjiä ja kasvua

Maailmalla growth hackerit – suomalaisittain kasvuhakkerit – muodostavat yhden nopeasti kasvavista ammattikunnista. Myös Kauppalehti palkkasi syksyllä growth hackerin etsimään uusia keinoja ja tapoja vauhdittaa digiliiketoiminnan kasvua.

Kauppalehden uuden growth hackerin, Laura Tuomelan, tehtävänä on luoda dataan perustuvaa uudenlaista markkinointia ja tuotekehitystä, joiden tavoitteena on tuoda Kauppalehden digisisällöille lisää yleisöä ja tilaajia. Tuomelan titteli on kaapattu startup-maailmasta. Growth hacking kuvaa innovatiivista, nopeaa reagointia ja toimintaa, joka perustuu tutkittuun tietoon.

Systemaattisen tiedon analysoinnin ja hyödyntämisen lisäksi growth hackerin työ on erityisesti testaamisesta ja tuloksista oppimista.

– Minulla on aina ollut vahva kiinnostus analytiikkaan. Sen käyttäminen luovasti on osa uutta työtäni, kuvaa Tuomela työtään Kauppalehdessä.

Kauppalehden growth hacker Laura Tuomela analysoi työkseen Kauppalehden verkkosivujen anonyymiä kävijädataa vauhdittaakseen tuotekehitystä ja kasvattakseen verkkosivuston lukijamääriä.​

Entisessä mediamaailmassa printtilehdellä tai television uutislähetyksillä oli pysyvä paikka kuluttajan elämässä. Nyt mediatalojen haasteena on löytää kuluttajan arjesta digitaaliselle tarjonnalle pysyvä paikka. Siksi Kauppalehdenkin tavoite on osallistua entistä vahvemmin kahvipöytäkeskusteluissa ja sosiaalisessa mediassa puheenaiheiksi nouseviin ilmiöihin. Uusien näkökulmien ja eri kanavien avulla kiinnostavimpia aiheita on mahdollista pitää esillä jopa viikkoja.

– Aiomme muun muassa hyödyntää toimituksellista työtä uudella tavalla netissä esimerkiksi esitystapaa muuttamalla tai tuomalla sisältöä aivan uuteen kontekstiin, kuvaa Tuomela.

– Journalismi on edelleen Kauppalehden ydin. Tehtäväni on miettiä, miten se tullaan tarjoamaan kiinnostavammin ja tehokkaammin. Onko esimerkiksi uutisen otsikko hakukoneystävällinen ja miten uutinen paketoidaan, jos tavoitellaan jaettavuutta sosiaalisessa mediassa?

Kasvua haetaan hyvin tehdyllä ja tarjoillulla sisällöllä

Growth hackerin työ on nimensä mukaisesti liiketoiminnallisen kasvun hakemista. Tuomelan mielestä kasvua on haettava houkuttelemalla Kauppalehden brändin piiriin uusia yleisöjä.  

– Näitä etsin kokeilemalla, analysoimalla, houkuttelemalla ja haastamalla.

Apuna työssään Tuomelalla on Kauppalehden verkkosivujen anonyymi kävijädata. Sivustolla kävijöistä saadaan anonyymia web-analytiikkaa, kuten vierailun kesto, sisällölliset valinnat ja niiden jakamisen tiedot. Lisäksi analytiikka kertoo muun muassa, miltä sivustolta ja minkä linkin kautta kävijä siirtyy Kauppalehden sivulle. Tuomela käyttää tätä dataa apunaan analysoidessaan muun muassa lukijoiden käyttäytymistä, selvittäessään millaista sisältöä eri kävijäryhmille tulisi tarjota sekä paikantaessaan tilausjärjestelmän mahdollisia kompastuskiviä, joihin tilauksen tekeminen keskeytyy. Data on hänelle työkalu, jonka avulla hän voi selvittää, mitä on tehty oikein, mitä havainnoista voi oppia ja miten Kauppalehden tulisi toimia jatkossa. 

– Datan hyödyntämisen päätavoitteena on vastata yhä paremmin Kauppalehden lukijoiden tarpeisiin ja tuottaa heille palveluita, joista on heille oikeasti hyötyä.

– Aiomme testata uusia toimintamalleja. Tärkeää on, että testauksetkin perustuvat dataan eivätkä mutuun, Tuomela tähdentää.

Kauppalehden verkkopalvelu uudistuu tänä vuonna

  • Kaikki muuttuu: Kauppalehden verkkopalvelun käyttöliittymä, tekniikka ja sisällöt. Tuomelan oma työ uudistuksessa kiinnittyy strategiseen ajatukseen sisällön maksullisuudesta myös digikanavissa.
  • Uudistus käynnistyi tammikuussa, jolloin uutisosio ja etusivu uudistuivat. Tässä yhteydessä Uutiset-osiosta poistettiin osastosiilot ja uutisia alettiin tarjota ihmisille aihepiireittäin.
  • Uudella sivustolla on myös otettu huomioon, miten ihmisten lukutavat poikkeavat toisistaan eri vuorokaudenaikoina. Iltaisin lukijoille tarjotaan syventävää ja analysoivaa tietoa, koska silloin he voivat käyttää enemmän aikaa sisältöjen parissa kuin päivisin.
  • Kauppalehti aikoo uudistaa myöhemmin vuoden aikana myös sivuston muut osat ja jatkaa sen jälkeen toimintojen uudistamista ja viilaamista kokemusten ja kävijädatan sekä palautteen perusteella.

Lisää aiheesta: Mitkä digitaaliset trendit muovaavat nyt vahvimmin media-alaa? Lue kolmen digiasiantuntijan arvio aiheesta täältä.