Alma Media > Faktana, kiitos!
Kestävän yhteiskunnan rakentaja

Faktana, kiitos!

Alma Median toimitukset perustivat vuoden 2018 presidentinvaalien alla yhteisen faktantarkistustoimituksen, jonka tehtävänä oli tarkistaa presidenttiehdokkaiden 
esittämiä väitteitä.

Projektin tavoitteena oli tarjota lukijoille luotettavaa tietoa vaalikampanjasta ja ehdokkaista, vastustaa valemedian ja disinformaation leviämistä ja antaa lukijoille mahdollisuus osallistua faktantarkistusprosessiin.

Projekti päättyi tammikuun presidentinvaaleihin. Hankkeen kuluessa faktantarkistustoimitus teki tarkistamistaan väitteistä yhteensä 14 juttua. Tarkistetuista väitteistä kaksi perustui 
väitteisiin, jotka olivat totta ja viisi väitteisiin, jotka olivat tarua. Seitsemässä väitteessä faktat olivat vähän sinne päin. Sen lisäksi faktantarkistustoimitus teki kahdesta vaalitentistä verkkoon liveseurannan, jonka kuluessa se kokosi ehdokkaiden väitteisiin liittyviä linkkejä, tutkimuksia ja asiantuntijakommentteja verkkoon samanaikaisesti tentin kanssa.

Presidentinvaalien 2018 yhteydessä toteutettu projekti oli ensimmäinen faktantarkistushanke, joka yhdisti Alman toimitukset näin laajasti yli lehtirajojen. Toimintatapaa tullaan jatkamaan eri yhteyksissä.