Alma Media > Mainostajat > Caset > Alma Businessmediat > Provad

Provad kasvatti liikevaihtoaan Alma Talent Eventsin siivittämänä

Markkinointiratkaisuna pitkäaikainen tapahtumayhteistyö tuotti tulosta: kotisivujen liikenne kasvoi 93 % ja liikevaihto on huikeassa nousussa.

Teknologia- ja palvelutalo Provad Oy valitsi Alma Talent Eventsin tapahtumamarkkinoinnin yhteistyökumppanikseen. Vuonna 2015 alkanut yhteistyö on tuottanut merkittävää lisäarvoa yrityksen tunnettuudelle ja sitä kohtaan osoitetulle kiinnostukselle.

Haastattelimme Provadin markkinointipäällikkö Mikko Latva-Koivistoa yhteistyön toteuttamisesta ja sen tuloksista.

Markkinointipäällikkö Mikko Latva-Koivisto – Mitä Provad tekee?

”Autamme yrityksiä palvelemaan asiakkaitaan paremmin, teknologialla ja parhailla käytännöillä. Tarjoamme palveluita monikanavaiseen asiakaspalveluun, asiakaskokemuksen kehittämiseen sekä palveluiden ja asiakasviestinnän automatisointiin.” 

Entä mitkä ovat tavoitteenne? Mitä haluatte markkinoinnillanne saavuttaa ja mitä toivotte kohderyhmänne teistä tietävän? Minkälaisia mittareita olette asettaneet näille tavoitteille?

570x370-mikko_latva-koivisto_provad

”Provadin tavoitteena on kannattava kasvu ja tyytyväiset asiakkaat. Markkinoinnin tehtävä on tukea näitä tavoitteita erityisesti tunnettuuden kasvattamisen sekä liidien hankinnan kautta. Haluamme edistää kasvua auttamalla avaamaan yhä useampia uusia asiakkuuksia ja helpottamaan ostamista. Tavoitteenamme on olla top-of-mindissa ydinkohderyhmissämme vuonna 2017.

Haluamme kohderyhmämme tietävän, että mikäli tarpeena on parantaa asiakaspalvelua, asiakaskokemusta tai myyntiä, me tarjoamme näihin asioihin konkreettisia ratkaisuja.

Alma Talent Events on ollut näiden tavoitteiden saavuttamisessa merkittävässä roolissa. Alma Talentin tapahtumista haemme näitä kaikkia, eli tunnettuuden kasvua meille tärkeissä kohderyhmissä sekä liidejä ja uusia asiakascaseja.”

Mitkä ovat tärkeimmät kohderyhmänne? Tavoitteletteko erityisesti myynti- ja markkinointijohtoa, yleisemmin asiantuntijoita tai ylintä johtoa?

”Meille keskeisintä kohderyhmää ovat yritysten liiketoimintajohto, IT-johto ja yrityksen asiakaspalvelusta päättävät henkilöt”

Minkälainen on ollut keskeisin markkinointiratkaisunne? Entä miten olette tukeneet näitä toimenpiteitä kenties muilla markkinoinnin muodoilla?

Markkinointiratkaisuna osallistuimme useisiin Alma Talent Eventsin tapahtumiin vuonna 2015 ja 2016:

  • CEM 2015
  • Asiakaspalvelu 2015
  • CIO 2016
  • Digital Retail 2016
  • CEM 2016
  • Asiakaspalvelu 2016

Yhteistyömme on ollut jatkuvaa jo 1,5 vuoden ajan ja yhteistyö jatkuu jälleen vuonna 2017. Muuten markkinointimme keskittyy inbound-markkinointiin, jota olemme toteuttaneet omissa digikanavissamme, kotisivuillamme ja sosiaalisen median kanavissa.

Minkälaisia tuloksia olette saaneet aikaan? Mikä onnistui erityisesti, ja miten markkinointi vaikutti tulokseen?

”Provadin liikevaihto kasvoi vuoden 2016 aikana noin 25 prosenttia. Markkinoinnilla on ollut merkittävä rooli kasvun vauhdittajana: tunnettuutemme on kasvanut, palveluillemme on selvästi ”imua” ja uusia asiakkuuksia syntyy koko ajan yhä pienemmällä vaivalla.  Yrityspäättäjät kuuntelevat meitä ja ovat tunnistaneet tarpeen palvella asiakkaita paremmin.  Alma Talent Events -tapahtumayhteistyö oli meillä vuoden 2016 merkittävin panostus. Tapahtumissa syntyneissä kohtaamisissa saimme hyviä asiakasavauksia auki.”

Myös provad.fi-kotisivujen kävijämäärä on vuodessa lähes tuplaantunut – kasvua on ollut 93 %. Tämä on erinomainen saavutus, koska olemme tehneet aktiivista sisältömarkkinointia jo vuodesta 2014 ja käytämme kotisivuja liidien hankintaan. Kasvulukema kertoo myös parantuneesta tunnettuudesta. 

Nyt mittaamme vuoden 2017 aikana, miten tunnettuutemme on kehittynyt verrattuna edelliseen mittaukseen syksyllä 2015. Ihan näppituntumalta uskomme tunnettuuden kohentuneen huomattavasti. Kaikki markkinoinnista saadut luvut tukevat tätä arviotamme.”

Sinullekin menestystarina?

Ota yhteyttä mediamyyntiimme >>

Katso lisää asiakkaidemme onnistuneita caseja >>