Alma Media > Mainostajat > Caset > Alma Businessmediat > Nordea Investor

Nordea tavoitti sijoittajat printin ja sisältömarkkinoinnin yhdistelmällä

Alma Talentin mediat tavoittivat kohderyhmän monikanavaisesti

Nordea toteutti marraskuussa 2016 mainoskampanjan sijoittamisesta kiinnostuneille. Aktiviteetin keskeisenä tavoitteena oli lisätä sijoittajan palvelun, Nordea Investorin, tunnettuutta, kertoo Nordean markkinointipäällikkö Hans Timola.

Kampanjakokonaisuus toteutettiin Alma Talentin medioissa sisältömarkkinoinnin, desktopissa ja mobiilissa julkaistujen display-kampanjoiden sekä printtimedioiden advertoriaalien yhdistelmällä. Kampanjan tulokset puhuvat puolestaan – erityisesti printin ja sisältömarkkinoinnin yhdistelmä tavoitti kohderyhmän erinomaisesti.

570x370almasivustolle-nordea114b75b851ca6195b8b0ff00009ee3c0

Kampanjan tavoitteet ja kohderyhmä

Kampanjan keskeisenä tavoitteena oli lisätä sijoittajan palvelun, Nordea Investorin, tunnettuutta. Nykyisiä asiakkaita haluttiin herätellä kiinnostumaan palvelusta ja aktivoitumaan sen käyttäjinä. Lisäksi palvelulle haettiin kiinnostusta potentiaalisista uusista käyttäjistä.

Kohderyhmänä olivat itsenäiset sijoittajat sekä sijoittamisesta kiinnostuneet kuluttajat.

Ratkaisu

Kampanja toteutettiin Alma Talentin medioissa sisältömarkkinoinnin ratkaisujen sekä niitä tukevien display- ja printtimainosten keinoin.

Kauppalehti.fi – Studiovieras-kirjoitukset:

  • Miten kaupankäynnin hinnoittelu vaikuttaa sinun aktiivisuuteesi sijoittajana?
  • Miten sinun sijoituksesi voi muuttaa maailmaa?
  • Miten mallisalkku voi viedä sinut ja sijoituksesi maailmalle?
  • Mitä tekemistä taloustilanteella on sijoitustesi kanssa?

Display-kampanjoina toteutettiin Pörssi- ja Sijoittaminen teemoihin kohdennettua mainontaa, sekä retargetointia sisältömarkkinoinnin artikkeleita lukeneille.

Kampanjassa hyödynnettiin myös printtiä sisältömarkkinoinnin keinoin: Kauppalehdessä, Kauppalehti Optiossa sekä Arvopaperissa julkaistiin yhteensä 4 kpl kampanjan teemoihin liittyviä advertoriaaleja.

Tulokset

Kampanjakokonaisuus oli erittäin onnistunut, ja erityisesti printin ja sisältömarkkinoinnin yhdistäminen koettiin toimivaksi ratkaisuksi. Nordea Investor -palvelun tunnettuuden osalta tavoitteet ylitettiin, ja uusien käyttäjien osalta aktiivikäyttäjien määrää onnistuttiin kasvattamaan odotusten mukaisesti.

Kampanjasta laaditut tutkimukset osoittivat, että Arvopaperissa julkaistu advertoriaali saavutti huomioarvolla mitattuna selvästi toimialan keskiarvoja paremmat tulokset. Kauppalehden advertoriaali taas herätti lukijoissa luottamusta eli osoittautui rationaalisesti vaikuttavaksi.

Digikanavissa julkaistuista sisältömarkkinoinnin artikkeleista eniten lukukertoja saavutti kolmantena julkaistu ”Miten mallisalkku voi viedä sinut ja sijoituksesi maailmalle?”.


”Printin ja sisältömarkkinoinnin yhdistäminen osoittautui erittäin toimivaksi ratkaisuksi. Kampanjan avulla ylitimme tavoitteemme tunnettuuden osalta ja kasvatimme palvelun aktiivisten käyttäjien määrää.” 
Hans Timola, Markkinointipäällikkö Nordea

Sinullekin menestystarina?

Ota yhteyttä mediamyyntiimme >>

Katso lisää asiakkaidemme onnistuneita caseja >>