Alma Media > Mainostajat > Caset > Alma Businessmediat > Movetec

Natiivimainonta Tekniikka&Taloudessa toi Movetecin sivuille uutta liikennettä

Mekaanisia komponentteja ja järjestelmiä sekä automaation, mittauksen ja testauksen teknologioita tarjoava Movetec päätti pitkään printissä mainostettuaan kokeilla markkinointia Alma Talentin digitaalisissa kanavissa. Ratkaisuun päädyttiin erityisesti digimainonnan tarjoamien parempien seuranta- ja kohdennusmahdollisuuksien vuoksi. 

Keväällä 2018 Tekniikka&Taloudessa toteutettu natiivimainonnan kampanjakokonaisuus tuottikin erinomaisia tuloksia, kun yrityksen verkkosivuille ohjautui lisää liikennettä ja näin tuotetuille sisällöille saatiin myös uusia yleisöjä.

Kampanjan avulla haluttiin tuoda esiin Movetecin asiantuntemusta

Toteutuksen kohderyhmänä olivat yritysten mekatroniikan ja automaation alan hankinnoista vastaavat päättäjät sekä yritysten suunnittelu- ja tuotekehitysosastoilla työskentelevät henkilöt, eli Movetecin potentiaaliset asiakkaat.

Kokonaisuuden toteutuksella haluttiin paitsi totutun printtimainonnan sijaan kokeilla rohkeasti uudenlaisia mainonnan ratkaisuja, myös tuoda esiin Movetecin asiantuntemusta omalla toimialallaan. Tähän tarkoitukseen natiivimainonta havaittiin perinteistä mainontaa tehokkaammaksi ratkaisuksi.

Kampanjan mediaksi valikoitui Tekniikka&Talous, sillä tekniikan alan koulutetut ammattilaiset ja päättäjät tehokkaasti tavoittavana mediana sen havaittiin sopivan parhaiten yhteen kampanjan tavoitteiden kanssa.

Ratkaisuna natiivimainonta, tuloksena uusia yleisöjä yrityksen verkkosivuille

Kampanjakokonaisuus toteutettiin kahdessa jaksossa Tekniikka&Talouden digitaalisissa kanavissa.

Maaliskuun puolivälissä julkaistiin kaksi erillistä, konenäöstä kertovaa natiivimainosta joita jaeltiin yhteensä 128 000 mainosnäyttöä. Huhtikuun loppupuolella taas julkaistiin jälkimmäinen natiivimainonnan jakso, jolloin kolme valaistuksen LED-teholähteitä käsittelevää natiivimainosta keräsivät yhteensä 123 000 mainosnäyttöä.

Yleisöt aktivoituivat natiivimainosten äärellä erittäin hyvin: molemmilla kampanjajaksoilla mainosten klikkiasteet saavuttivat keskimääräistä huomattavasti paremmat tulokset ja kampanjan avulla mainostajan sisällöt saavuttivat uusia yleisöjä.

Kampanjakokonaisuuden nähneissä yleisöissä korostuivat johtajina tai yrittäjinä työskentelevät, korkeasti koulutetut miehet.

 

Andriasjan Oona_Movetec

 

 

 

”Mainostettuamme pitkään printissä päätimme kokeilla natiivimainontaa digimuodossa.

Kokeilu osoittautui menestykseksi, sillä natiivimainokset tarjosivat asiakkaillemme uutta tietoa ja niiden myötä nettisivujemme liikenne vilkastui kampanjan aikana huomattavasti.

Myös käytännön toteutus oli helppoa, kun uusien mainosten toteuttamisen sijaan hyödynsimme jo olemassa olevia sisältöjä.” 

 

Oona Andriasjan, markkinointikoordinaattori, Movetec Oy

 

Sinullekin menestystarina?

Ota yhteyttä mediamyyntiimme >>

Katso lisää asiakkaidemme onnistuneita caseja >>