Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Median osavuosikatsaus tammi—syyskuu 2023: Vuoden kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihto lähes viime vuoden tasolla, liikevoitto kasvoi kustannussäästöjen ansiosta

Alma Median osavuosikatsaus tammi—syyskuu 2023: Vuoden kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihto lähes viime vuoden tasolla, liikevoitto kasvoi kustannussäästöjen ansiosta

Alma Media Oyj                Osavuosikatsaus             19.10.2023 KLO 8.00

ALMA MEDIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI—SYYSKUU 2023: VUODEN KOLMANNELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ LIIKEVAIHTO LÄHES VIIME VUODEN TASOLLA, LIIKEVOITTO KASVOI KUSTANNUSSÄÄSTÖJEN ANSIOSTA.

Taloudellinen kehitys heinä—syyskuussa 2023:

 • Liikevaihto 73,4 (74,5) milj. euroa, laskua 1,5 %.
 • Digiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta 83,9 % (82,3 %).
 • Oikaistu liikevoitto 20,5 (19,3) milj. euroa, kasvua 6,2 %.
 • Liikevoitto 20,8 (19,3) milj. euroa, kasvua 7,7 %.
 • Alma Career: Liikevaihto vertailukauden tasolla. Liikevoitto parani laskeneiden markkinointipanostusten myötä.
 • Alma Consumer: Kannattavuutta painoi alkuvuoden tavoin mainonnan myynnin lasku mediassa ja markkinapaikoissa. Liikevaihto kasvoi vertailupalveluissa ja digisisältömyynnissä.
 • Alma Talent: Liikevoitto kasvoi Talent Palveluiden vahvan kehityksen myötä. Medialiiketoiminnan kannattavuus heikkeni mainonnan ja painetun sisältömyynnin laskun seurauksena.
 • Osakekohtainen tulos 0,19 (0,20) euroa.

Taloudellinen kehitys tammi—syyskuussa 2023:

 • Liikevaihto 226,9 (230,0) milj. euroa, laskua 1,4 %.
 • Digiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta 82,8 % (81,1 %).
 • Oikaistu liikevoitto 56,9 (58,2) milj. euroa, laskua 2,2 %.
 • Liikevoitto 57,2 (65,0) milj. euroa, laskua 12,1 %.
 • Osakekohtainen tulos 0,55 (0,68) euroa.
 • Otava Oy julkaisi 29.6.2023 tarjousasiakirjan kaikkia Alma Median osakkeita koskevasta pakollisesta julkisesta ostotarjouksesta. Alma Median hallitus antoi 5.7.2023 ostotarjouksesta arvopaperimarkkinalain edellyttämän lausunnon. Tarjousprosessi päättyi 21.7.2023 ja sen myötä Otava Oy:n omistus Alma Median osakkeista nousi 2,0 %-yksikköä 31,18 %:iin.

Avainlukuja

milj. euroa

2023
7—9

2022
7—9

Muutos
%

2023
1—9

2022
1—9

Muutos
%

2022
1—12

Liikevaihto 73,4 74,5 -1,5 226,9 230,0 -1,4 308,7
Markkinapaikat 35,4 34,7 2,3 107,1 104,2 2,8 138,3
Media 23,5 24,8 -5,3 75,6 79,2 -4,6 107,8
– josta digitaalista 61,4 % 60,2 % 60,7 % 60,4 % 60,6 %
Palveluliikevaihto 14,5 15,1 -3,7 44,2 46,6 -5,1 62,6
– josta digitaalista 82,2 % 78,0 % 80,3 % 75,2 % 74,8 %
Digiliiketoiminnan liikevaihto 61,6 61,3 0,4 187,8 186,6 0,6 249,7
Digiliiketoiminta, % liikevaihdosta 83,9 82,3 82,8 81,1 80,9
Oikaistut kokonaiskulut 53,0 55,3 -4,2 170,2 172,2 -1,1 235,7
Oikaistu käyttökate 24,9 23,6 5,4 70,0 71,1 -1,6 90,6
Käyttökate 25,2 23,6 6,6 70,2 77,9 -9,8 97,2
Oikaistu liikevoitto 20,5 19,3 6,2 56,9 58,2 -2,2 73,4
% liikevaihdosta 27,9 25,9 25,1 25,3 23,8
Liikevoitto/-tappio 20,8 19,3 7,7 57,2 65,0 -12,1 80,0
% liikevaihdosta 28,3 25,9 25,2 28,3 25,9
Tilikauden tulos ennen veroja 19,7 20,2 -2,8 57,0 67,8 -15,9 86,4
Tilikauden tulos 15,4 16,2 -5,3 45,8 55,7 -17,8 71,9

* Alma Media tarkensi liikevaihdon luokittelua markkinapaikkojen ja palveluliikevaihdon välillä. Tarkennus on tehty myös vertailukauden lukuihin.

                       
Toimintaympäristö vuonna 2023

Hiipuva talouskasvu näkyi toimintaympäristössä kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Euroopan talous kärsi edelleen muun muassa kauppapakotteista, toimitusketjujen häiriöistä ja raaka-ainesaatavuuden ongelmista. Korkea inflaatio jatkui, vaikkakin hidastuen, samalla kun markkinakorot kohosivat vuoden takaisesta. Tämä koetteli kuluttajien luottamusta ja kotitalouksien reaalista ostovoimaa. Euroopan Komission mukaan Euroopan talous on kyennyt hillitsemään Venäjän hyökkäyssodan kielteistä vaikutusta ja muita taloudellisia iskuja. Komissio arvioi tuoreimmassa katsauksessaan euroalueen talouden kasvavan tänä vuonna 0,8 prosenttia ja ensi vuonna 1,3 prosenttia. Viime vuonna elintasoa mittaava bruttokansantuote kasvoi 3,3 prosenttia.

Kotimaisen kysynnän heikkous etenkin kulutuksessa osoittaa Komission mukaan, että useimpien tavaroiden ja palveluiden korkeat ja yhä kohoavat kuluttajahinnat rasittavat taloutta ennustettua enemmän. Euroopan Komissio ennustaa inflaation olevan tänä vuonna euroalueella 5,6 % ja putoavan ensi vuonna 2,9 %:iin. EU:ssa inflaatio on Komission mukaan keskimäärin 6,5 % ja ensi vuonna 3,2 %. Suomen inflaatiolukemaennusteet ovat näitä selvästi matalampia.

Markkinatilanne päämarkkina-alueilla

Kantar TNS:n mukaan tammi–elokuussa 2023 mediamainonnan määrä laski yhteensä 3,5 %. Elokuussa mediamainonnan määrä laski 9,8 % ja avoimien työpaikkojen ilmoittelu 25,4 % vuoden 2022 elokuuhun verrattuna. Toimialoista mediamainontaansa lisäsivät eniten matkailun ja liikenteen sekä moottoriajoneuvojen mainostajat verrattuna vuoden 2022 elokuuhun. Eniten laski telepalveluiden, finanssialan, pukeutumisen sekä öljy- ja energiayhtiöiden mainonta.

Iltapäivälehtien kappalemääräinen markkina laski 8,6 prosenttia vuoden 2023 kolmannella vuosineljänneksellä.

Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan uusia henkilöautoja rekisteröitiin ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana yhteensä 68 580 kappaletta, mikä on yhdeksän prosenttia viime vuotta enemmän. Alkuvuoden rekisteröinnit ovat edelleen noin 14 prosenttia pitkän aikavälin keskiarvoaan alemmat. Ensirekisteröidyistä henkilöautoista 33,3 prosenttia on ollut täyssähköautoja ja 19,9 prosenttia ladattavia hybridejä. Vaihtoautokauppaa on autoliikkeissä käyty noin 5,5 prosenttia vilkkaammin kuin viime vuonna. Ensirekisteröintien määrän ennakoidaan tänä vuonna jäävän noin 85 000 henkilöautoon, vaikka tilauskanta oli vielä alkuvuonna poikkeuksellisen korkealla.

Aiempina vuosina kasvanut tilauskanta on sulanut nopeasti autotuotannon palauduttua komponenttipulasta. Tilauskantaa kutistaa ennen kaikkea uusien autojen heikko kysyntä – asiakastilaukset ovat tänä vuonna jääneet noin puoleen normaalista tasostaan.

Kiinteistövälitysalan keskusliiton arvion mukaan asuntokaupassa vuosi 2023 tulee jäämään erittäin heikoksi, jopa finanssikriisin vuosia 2008 ja 2009 heikommaksi. Kiinteistönvälittäjät ja rakennusyhtiöt raportoivat valtakunnallisesti Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton ylläpitämään KVKL Hintaseurantapalveluun syyskuussa 2023 yhteensä 3 822 asuntokauppaa. Kauppamäärät laskivat syyskuussa 31,4 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Vuoden kolmannen kvartaalin luvut eivät osoittaneet elpymistä, kun vetureina toimineet pääkaupunkiseudun kerrostaloasuntojen vaihdanta sekä uudistuotannon kauppa yskivät edelleen.

Kiinteistövälitysalan keskusliitto näkee asuntomarkkinoiden haastavaan tilanteeseen suurimpina syinä inflaation ja markkinakorkojen historiallisen nopean nousun. Kotitalouksien ostovoima on heikentynyt ja kulut ovat nousseet. Kustannusten nousu on johtanut epävarmuuteen asuntomarkkinoilla.

Suomen ja muiden Alma Median toimintamaiden kansantalouksien kasvun odotetaan hidastuvan vuonna 2023. Suomen talouskasvu on jäämässä selkeästi muusta EU-alueesta. Tämän vuoden kasvuksi Euroopan Komissio ennustaa 0,2 prosenttia ja ensi vuoden kasvuksi 1,4 prosenttia.

Suomen lisäksi Alma Median päämarkkinamaat ovat Tšekki ja Slovakia itäisessä Keski-Euroopassa. Komissio arvioi, että Tšekin BKT:n kasvuvauhti laskisi tänä vuonna 0,2 %:iin, noussen ensi vuonna 2,6 %:iin ja että Slovakiassa BKT kasvaisi tänä vuonna 1,7 % ja ensi vuonna 2,1 %.

Komissio arvioi Suomen työttömyysasteeksi 7,1 %, Tšekin 2,8 % ja Slovakian 5,8 % vuonna 2023.

Näkymät vuodelle 2023 (muuttumaton, päivitetty 16.2.2023)

Alma Media arvioi vuoden 2023 liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton olevan vuoden 2022 tasolla tai laskevan vuodesta 2022. Vuoden 2022 liikevaihto oli 308,8 milj. euroa ja oikaistu liikevoitto 73,4 milj. euroa.

Toimitusjohtajan katsaus: Kannattavuuden parantamista vastatuulen tuivertaessa

Alma Median liiketoiminta kehittyi kolmannella vuosineljänneksellä talouskasvun hidastumisesta, korkeasta inflaatiosta ja markkinakorkojen noususta huolimatta hyvin. Vaikka liikevaihto laski 1,5 % 73,4 milj. euroon, oikaistu liikevoitto kasvoi 6,2 % 20,5 milj. euroon. Mainonnan myynnin laskusta huolimatta kannattavuus parani muun muassa kustannusten sopeuttamiseksi tehtyjen toimenpiteiden ansiosta.

Koko alkuvuoden osalta liikevoitto suhteessa liikevaihtoon nousi pitkän aikavälin tavoitetasolle (yli 25 %).

Alma Career -segmentin kolmas vuosineljännes oli kannattavuudeltaan lähellä ennätystasoaan. Liikevaihto, 27,4 milj. euroa, oli vertailukauden tasolla, mutta oikaistu liikevoitto nousi 19,5 % 12,0 milj. euroon, 43,8 %:iin liikevaihdosta. Kokonaiskulut laskivat 10,8 %, etenkin myynti- ja markkinointipanostusten vähentämisen takia vertailukauden poikkeuksellisen korkealta tasolta.

Sisäistä yhteistyötä syventävän Career United -hankkeen eteneminen jatkuu suunnitellusti. Järjestelmäarkkitehtuurin, brändin, talous- ja ICT-toimintojen yhtenäistäminen on edennyt suunnitellusti, ja lisäksi HR-järjestelmien yhdistäminen on alkanut.

Työmarkkinasuhdanteen ennakoidaan jatkuvan haastavana Baltiassa ja erityisesti Suomessa. Sen sijaan keskeisistä toimintamaista Tšekissä tilanne on vakaa ja Slovakiassa (18,4 %) ja Kroatiassa (13,8 %) kasvu oli raportointikaudella vauhdikasta. Vireän rekrytointimarkkinan taustalla on voimakas kilpailu ammattitaitoisesta työvoimasta sekä matala työttömyysaste. Odotamme segmentin neljännen vuosineljänneksen liikevaihdon olevan vähintään vertailukauden tasolla.

Alma Consumer -segmentissä liikevaihto laski kolmannella vuosineljänneksellä 3,0 % 24,7 milj. euroon. Oikaistu liikevoitto laski 15,5 % 5,8 milj. euroon, ja oli 23,4 % liikevaihdosta. Digiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 82,2 %. Vertailu- ja jakamistalouden palveluiden liikevaihto kehittyi vahvasti, mutta median ja mediallisten palveluiden liikevaihto laski 5,1 %. Mainosmyynnin pudotus oli merkittävä (-11,7 %) ja odottamamme mainosmarkkinan elpyminen viivästynee ensi vuoden puolelle. Liiketoiminta-alueista erityisesti asumisen liikevaihto kärsi matalasuhdanteesta (laskua 6,5 %), mutta autoilu & liikkuminen oli lähellä vertailukauden tasoa.

Yleinen kiinnostus uutisiin on pysynyt vankkana jännitteisen geopolitiikan ja sotauutisten takia. Kohdennetun ja personoidun sisällön kehityksen myötä maksullisen Iltalehti Plus -palvelun tilaajamäärä on yli 47 000.

Tänä vuonna kuluttajien ja autokauppojen välille rakennettu digitaalinen käytettyjen autojen huutokauppa, Baana, on vakiinnuttanut asemansa markkinoilla.

Segmentille vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta jatkoimme kehitysprojekteja määrätietoisesti eteenpäin erityisesti autoilun ja asumisen myyntijärjestelmäkehityksessä, digitaalisen kiinteistönvälityksen OviPro-järjestelmässä, autoilun ja liikkumisen järjestelmähankkeissa ja muissa keskeisissä transaktionaalisen kaupankäynnin hankkeissa. Strategisesti tärkeä maksunvälitysjärjestelmän toteutus eteni tuotantovaiheeseen.

Alma Talent -segmentin liikevoitto nousi 7,2 % 5,1 milj. euroon, mutta liikevaihto laski 2,7 % 21,5 milj. euroon. Kustannussäästötoimenpiteitä tehtiin läpi liiketoiminnan ja kulut laskivat 5,4 %. Vahva digitaalinen transformaatio jatkui digitaalisen liiketoiminnan osuuden noustua jo 66,5 %:iin liikevaihdosta.

Talent Palveluiden liikevoitto kasvoi 29,2 % 2,7 milj. euroon. Jatkuvalaskutteisten palveluiden kasvu jatkui muun muassa juridiikan palveluiden osalta. Vahva kehitys toimitilamarkkinapaikoissa Suomessa ja etenkin Ruotsissa on osoitus siitä, että segmentissä on onnistuttu rakentamaan toinen tukijalka yrityksille suunnatuista skaalautuvista digitaalisista palveluista. Aktiivisen tuoteportfolion johtamisen myötä palveluiden liikevoittoprosentti nousi jo 31,6 %:iin.

Taloussuhdanne ei kuitenkaan helpottunut ja pysyi kuluneella vuosineljänneksellä talousmedialle haastavana. Segmentin mediamainonta laski merkittävästi (-14,8 %). Sen seurauksena Talent Median liikevaihto laski 6,7 % 11,3 milj. euroon ja liikevoitto laski 9,7 % 2,0 milj. euroon.

Alma Media hyvissä asemissa

Hyvän tuloskehityksen ja kassavirran myötä rahoitusasemamme jatkoi vahvistumista. Velkaantumisasteemme (gearing) oli syyskuun lopussa 72,7 (80,8) ja omavaraisuusasteemme 46,1 (41,6) prosenttia.

Pyrimme kasvun kiihdyttämiseen operatiivista toimintaa kehittämällä sekä tehden uusia avauksia. Markkinapaikka- ja palveluliiketoiminnassa kuljemme kohti kehittyneitä digitaalisia kaupankäyntialustoja ja saumattomia ostopolkuja – helpottaen yritysten ja kuluttajien välistä kauppaa ja tarjoten helpon ja turvallisen tavan ostaa ja myydä tuotteita ja palveluita.

Toimintamaissamme hidastuneesta talouskasvusta huolimatta suorituskykymme on ollut vahva. Ketteryytemme, tekemämme strategiset linjaukset, onnistunut digitaalinen transformaatiomme ja panostuksemme muun muassa markkinapaikkoihin näkyvät nyt positiivisesti. Valtaosa tulovirroistamme muodostuu digitaalisista liiketoiminnoista, jotka omaavat vahvan markkina-aseman ja kilpailukyvyn. Meillä on erinomaiset edellytykset pitkän tähtäimen vahvaan arvonluontiin.

Kai Telanne

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, puhelin 010 665 3873

Tiedotustilaisuus ja webcast

Englanninkielinen yhdistetty tiedotustilaisuus ja webcast analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään samana päivänä klo 11.00–12.00. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen.

Tiedotustilaisuus pidetään Alma-talossa, Alvar Aallon katu 3 C, Helsinki. Pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan Alma-talossa pidettävään tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen kutsut@almamedia.fi.

Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa: https://almamedia.videosync.fi/q3-2023-results/register. Kysymyksiä voi esittää webcast-alustan chat-toiminnon kautta.

Tallenne tiedotustilaisuudesta ja tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla saman päivän aikana osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/esitykset.

Alma Median taloudellinen kalenteri vuonna 2024

 • Tilinpäätöstiedote tilivuodelta 2023 perjantaina 16.2.2024 noin klo 8.00
 • Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2024 perjantaina 19.4.2024 noin klo 8.00
 • Osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2024 torstaina 18.7.2024 noin klo 8.00
 • Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2024 perjantaina 18.10.2024 noin klo 8.00
 • Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, vastuullisuusraportti sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) tilivuodelta 2023 julkaistaan perjantaina 15.3.2024.
 • Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi perjantaina 5.4.2024. Yhtiökokoukseen liittyvät aineistot kootaan Alma Median verkkosivuille.

Alma Media Oyj

Hallitus

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.almamedia.fi

Alma Media lyhyesti

Alma Media on kansainvälinen, voimakkaasti uudistuva, digitaaliseen mediaan, palveluihin ja markkinapaikkaliiketoimintaan keskittyvä yhtiö. Haluamme inspiroida ihmisen luontaista uteliaisuutta ja valinnanmahdollisuuksia luomalla palveluja, joissa yhdistyvät ylivoimainen sisältö, paras teknologia, aina paikallisesti merkityksellisemmällä tavalla. Suomessa tunnetuimpia brändejämme ovat muun muassa Kauppalehti, Talouselämä, Iltalehti, Jobly, Etuovi.com sekä Nettiauto. Rekrytointipalvelujamme ovat muun muassa Tšekissä prace.cz ja jobs.cz, Slovakiassa Profesia.sk sekä Kroatiassa mojposao.net.

Suomessa liiketoimintaamme kuuluvat johtavat asumisen ja autoilun markkinapaikat, talous- ja ammattimediat, valtakunnallinen kuluttajamedia sekä sisältö- ja datapalvelut yrityksille ja ammattilaisille. Alman kansainvälinen liiketoiminta itäisessä Keski-Euroopassa, Ruotsissa ja Baltiassa koostuu rekrytointipalveluista ja toimitilojen markkinapaikasta.

Alma Mediassa työskentelee noin 1 700 ammattilaista ja yhtiö toimii 12 Euroopan maassa. Alma Median vuoden 2022 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 309 miljoonaa euroa, mistä digiliiketoiminnan osuus oli 81 %. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

 • Julkaistu: 19.10.2023, 08:00
 • Kategoria: Pörssitiedote

Jaa artikkeli