Alma Media > Mainostajalle > Hiilimittari > Alma Media aloittaa digitaalisen mainonnan hiilijalanjäljen mittaamisen ensimmäisenä mediatalona Suomessa  
Digitaalinen mainonta vaikuttaa yrityksesi hiilijalanjälkeen. Tiedätkö kuinka paljon?

Alma Media aloittaa digitaalisen mainonnan hiilijalanjäljen mittaamisen ensimmäisenä mediatalona Suomessa  

Digitaalinen mainonta vaikuttaa yrityksesi hiilijalanjälkeen. Tiedätkö kuinka paljon? Alma Media tarjoaa kampanjoille hiilijalanjälki-indeksin, jonka avulla mainostaja voi mitata mainontansa kuormittavuutta.

Alma Media aloittaa digitaalisen mainonnan hiilijalanjäljen mittaamisen ensimmäisenä mediatalona Suomessa. Tavoitteena on auttaa asiakkaita tunnistamaan digimainonnan aiheuttaman hiilijalanjäljen syntyyn vaikuttavat tekijät ja rohkaista mainostajia valitsemaan vähemmän ympäristöä kuormittavia mainonnan ratkaisuja.

Digimainonnan kampanjoiden hiilijalanjäljen mittaaminen toteutetaan yhteistyössä kansainvälisen, mittaamiseen erikoistuneen Scope3:n kanssa.

Mainostajat pääsevät tarkastelemaan kampanjoidensa hiilijalanjälkilukuja kesäkuun alusta alkaen. Hiilijalanjälki raportoidaan jatkossa osana kampanjoiden tuloksia.

Katso webinaaritallenteesta, kuinka hiilijalanjälkeä mitataan, ja miten digin jälki vertautuu ei-digimuotoiseen mainontaan

Yhdessä kohti vähäpäästöisempää yhteiskuntaa

Kaikki liiketoiminta kuormittaa ympäristöä jollakin tavalla. Yhteiskunta ja yritykset ovat kuitenkin lähteneet kehittämään toimintaansa vastuullisempaan suuntaan, kohti hiilineutraaliutta ja pienempää kuormitusta. Osana liiketoimintaa myös mainonta kuormittaa omalta osaltaan ympäristöä.

Digimainonnan hiilijalanjäljen mittaaminen on luontevaa jatkoa Alman vahvalle ilmastoagendalle.

”Alma Media on määrätietoisesti toteuttanut digitaaliseen transformaatioon perustuvaa strategiaa ja siten puolittanut oman toimintansa hiilijalanjäljen viimeisen viiden vuoden aikana”, kertoo Alman viestintä- ja brändijohtaja Elina Kukkonen.  

Keinoja pienentää digitaalisen mainonnan hiilijalanjälkeä on olemassa. Kaikki lähtee kuormittavien tekijöiden tunnistamisesta.

”Haluamme kulkea yhdessä kumppaniemme kanssa kohti vähäpäästöisempää yhteiskuntaa auttamalla heitä tunnistamaan digihiilijalanjäljen muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä”, Elina Kukkonen sanoo.

Mistä hiilijalanjälki koostuu?

Digimainonnan hiilijalanjälkeen vaikuttavat mainonnan ostamisen tapa ja teknologiat, luovan mainosaineiston jakelu, kulutetun median jakelu sekä käyttäjän laite.

”Kampanjoiden mittauksessa huomioidaan nämä kaikki osa-alueet. Ohjelmallisen mainonnan jakeluketju on monimutkainen, ja jokainen impressio kulkee koko ketjun läpi. Näin ollen ohjelmallisten kampanjoiden päästöt ovat huomattavasti suuremmat kuin suoraan medialta ostettujen kampanjoiden. Jos oman toiminnan tavoitteena on vähentää ympäristökuormitusta, helppo keino pienentää hiilijalanjälkeä on tarkastella kriittisesti mainonnan ostotapoja sekä ostettavia medioita”, opastaa Alman digimainonnan kehityksestä ja palveluista vastaava johtaja Johanna Vartiainen.

Kampanjoiden ulkopuolelle kannattaakin jättää sivustot, jotka on suunniteltu ainoastaan mainonnalla rahastamiseksi. Esimerkiksi monissa kansainvälisissä mainosverkostoissa mainoskutsut kiertävät suuressa määrässä mainonnan järjestelmiä, minkä vuoksi hiilijalanjälki kasvaa niissä suureksi. Me Almalla valitsemme mainonnan teknologiakumppanimme tarkoin, mikä auttaa päästöjen hallitsemisessa”, Vartiainen kertoo.

Mittaukseen otetaan mukaan Alma Median omat päästöluvut, kuten yhtiön käyttämät energialähteet, henkilöstön koko, toimistotilojen synnyttämät ympäristövaikutukset, palvelimien ja datakeskusten energiankulutus, kolmannen osapuolen ohjelmistot, Alman sivustojen käytöstä sekä sisällöntuotannosta aiheutuva kuormitus.

Hiilijalanjälki lasketaan mainosnäyttöjen perusteella, huomioiden kampanjan ostotapa, kampanja-aineisto, median kuluttaminen sekä käyttäjän käytössä oleva laite ja kerrotaan grammana per 1000 mainosnäyttöä.

Mahdollisuus vastuullisiin valintoihin

Mainostajilla on mahdollisuus vaikuttaa mainonnan aiheuttamaan ympäristökuormitukseen suosimalla yhteistyötä aktiivisesti hiilidioksidipäästöjä vähentävien julkaisijoiden kanssa. Kansainvälisessä vertailussa Alman medioiden päästöt ovat hyvin pienet.

Me Alma Medialla haluamme tukea mainostajia vastuullisten digimainonnan keinojen valitsemisessa vaikuttavuudesta tinkimättä. Mainostaja voi vaikuttaa mainontansa hiilijalanjälkeen monella tapaa, esimerkiksi mainonnan kumppani- ja mediavalinnoilla, älykkäillä kohdennuksilla ja mainosformaateilla.

”Digimainonnan muodoista videoilla on suurin hiilijalanjälki. Videot tulisikin suunnitella huolellisesti. Esimerkiksi videoita lyhentämällä ja resoluutiota pienentämällä voidaan vaikuttaa päästöihin tuntuvasti. Alman uutisympäristössä videoiden autoplay-käynnistystä on vältetty jo pitkään”, Kukkonen mainitsee.

Visuaalisissa mainosmateriaaleissa taas väri- ja fonttivalinnoilla on vaikutusta.

Kukkonen kannustaa mainostajia myös suunnittelemaan harkitsevasti omat laskeutumissivunsa, joihin mainoskampanjoista ohjataan, etteivät ne turhaan kuormita ympäristöä.

”Jatkossa voimme yhteistyössä asiakkaan kanssa pohtia, millä keinoin kampanjoiden ympäristövaikutusta voidaan edelleen pienentää. Olemme nyt yhdessä oppipolulla digimainonnan hiilijalanjäljen vähentämisessä”, Kukkonen summaa.


Haluatko tietää, miten sinä voit vaikuttaa digimainontasi hiilijalanjälkeen?

Ota yhteyttä mediamyyntiimme, niin jutellaan lisää!

  • Julkaistu: 25.5.2023, 10:08
  • Kategoria: Hiilimittari, Mainostajalle
  • Teema: Vastuullisuus

Miten mainonnan hiilijalanjälkeen voi vaikuttaa?

Mainostajana sinä voit vaikuttaa mainontasi hiilijalanjälkeen monella tapaa, esimerkiksi

  • mainonnan kumppani- ja mediavalinnoilla
  • älykkäillä kohdennuksilla
  • mainosformaateilla.

Jaa artikkeli