Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Median puolivuosikatsaus tammi—kesäkuu 2022: Rekrytointiliiketoiminnan vahva kehitys kasvatti liikevaihtoa ja liikevoittoa

Alma Median puolivuosikatsaus tammi—kesäkuu 2022: Rekrytointiliiketoiminnan vahva kehitys kasvatti liikevaihtoa ja liikevoittoa

Alma Media Oyj                Puolivuosikatsaus           20.7.2022 klo 8.00

ALMA MEDIAN PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI—KESÄKUU 2022: REKRYTOINTILIIKETOIMINNAN VAHVA KEHITYS KASVATTI LIIKEVAIHTOA JA LIIKEVOITTOA

Taloudellinen kehitys huhti­–kesäkuussa 2022:

• Liikevaihto 79,3 (71,6) milj. euroa, kasvua 10,7 %.
• Digiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta, 81,2 % (77,6 %).
• Oikaistu liikevoitto 19,2 (16,6) milj. euroa, kasvua 15,7 %.
• Liikevoitto 25,9 (13,0) milj. euroa, kasvua 99,0 %.
• Alma Career: Voimakas työvoiman kysyntä kaikissa toimintamaissa vauhditti liikevaihdon uuteen ennätykseen.
• Alma Consumer: Liikevaihtoa kasvatti digitaalisen median hyvä kehitys ja liikevaihtoa laski autoilutoimialan haastava tilanne. Kustannusten kasvu, erityisesti monien tuotekehityshankkeiden johdosta, heikensi liikevoittoa.
• Alma Talent: Vertailukelpoinen liikevaihto edellisvuoden tasolla. Liikevoittoa heikensivät panostukset mm. dataliiketoimintaan ja digitaaliseen asuntokauppaan.
• Omavaraisuusaste 38,8 % ja velkaantumisaste (gearing) 93,7 %.
• Osakekohtainen tulos 0,28 (0,12) euroa.

Taloudellinen kehitys tammi­–kesäkuussa 2022:

• Liikevaihto 155,5 (129,7) milj. euroa, kasvua 19,9 %.
• Digiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta, 80,5 % (76,0 %).
• Oikaistu liikevoitto 38,9 (27,7) milj. euroa, kasvua 40,4 %.
• Liikevoitto 45,7 (23,8) milj. euroa, kasvua 91,9 %.
• Osakekohtainen tulos 0,48 (0,21) euroa.

Avainluvut

2022 2021 Muutos 2022 2021 Muutos 2021
milj.euroa 4–6 4–6 % 1–6 1–6 % 1–12
Liikevaihto 79,3 71,6 10,7 155,5 129,7 19,9 275,4
Markkinapaikat 37,5 30,7 22,0 72,5 52,7 37,6 116,4
Media 28,2 26,8 5,3 54,5 49,6 9,7 101,9
– josta digitaalista 60,7 % 55,8 % 60,4 % 55,3 % 56,9 %
Palveluliikevaihto 13,6 14,1 -3,4 28,6 27,3 4,4 57,1
– josta digitaalista 75,1 % 69,3 % 71,0 % 67,1 % 65,7 %
Digiliiketoiminnan liikevaihto 64,4 55,6 15,9 125,3 98,6 27,0 212,1
Digiliiketoiminta, % liikevaihdosta 81,2 77,6 80,5 76,0 77,0
Oikaistut kokonaiskulut 60,2 55,0 9,3 116,9 103,0 13,5 215,6
Oikaistu käyttökate 23,5 20,8 12,7 47,5 35,4 34,0 77,8
Käyttökate 30,2 17,2 75,0 54,3 31,5 72,1 73,5
Oikaistu liikevoitto 19,2 16,6 15,7 38,9 27,7 40,4 61,1
% liikevaihdosta 24,3 23,2 25,0 21,4 22,2
Liikevoitto/tappio 25,9 13,0 99,0 45,7 23,8 91,9 56,8
% liikevaihdosta 32,7 18,2 29,4 18,4 20,6
Tilikauden tulos ennen veroja 27,5 12,6 119,1 47,6 22,9 107,6 56,3
Tilikauden tulos 23,4 9,7 142,2 39,4 17,8 121,6 44,3

Toimintaympäristö vuonna 2022 ja Ukrainan kriisin vaikutukset

Vuoden alussa talouden kasvunäkymät näyttivät Euroopassa vahvoilta, mutta Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan muutti talousnäkymiä selvästi negatiivisemmiksi helmikuun lopussa. Euroopan talous on kärsinyt muun muassa kauppapakotteista, toimitusketjujen häiriöistä ja raaka-ainesaatavuuden ongelmista. Energian, raaka-aineiden sekä ruuan hinnat ovat nousseet hyvin nopeasti, samalla kun markkinakorot ovat voimakkaasti kohonneet. Yhteisvaikutuksena kotitalouksien ostovoima, kulutus ja talouskasvu kärsivät. Samaa aikaan pandemiaan liittyviä rajoituksia on Euroopassa kuitenkin lievennetty, mikä toisaalta piristää tuntuvasti toimintaa palvelualoilla. Suomen ja muiden Alma Median toimintamaiden kansantalouksien odotetaan edelleen kasvavan tänä vuonna, mutta kasvu on selvästi hidastunut. Euroopan keskuspankki EKP arvioi talouskasvun olevan tänä vuonna euroalueella keskimäärin 2,8 %. EKP arvioi inflaation pysyvän tämän vuoden korkeana – keskimäärin 6,8 % – ja vaimenevan sitten vähitellen vuodesta 2023 alkaen. Eurostatin kesäkuun ennakkotiedoista ilmenee, että euromaista korkein inflaatio on tällä hetkellä Virossa, missä vuosittainen inflaatio on 22 prosenttia. Vaikka vuoden 2022 taloudelliselle kehitykselle on epävarmuutta, talouden yleiskuva näyttää toimintamaissamme kaikesta huolimatta edelleen kohtuulliselta.

Näkymät vuodelle 2022 (muuttumaton, päivitetty 8.7.2022)

Alma Media arvioi jatkuvien toimintojen vuoden 2022 liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvavan selvästi vuoden 2021 tasosta. Vuoden 2021 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 275,4 milj. euroa ja oikaistu liikevoitto 61,1 milj. euroa.

Markkinatilanne päämarkkina-alueilla

Kantar TNS:n mukaan tammi-kesäkuussa 2022 mainonnan määrä kasvoi 4,3 % vuodessa. Mainosmyynti laski painetuissa sanomalehdissä 4,6 % ja aikakausilehdissä 8,5 %, mutta lisääntyi verkkomediassa 7,4 %. Kesäkuussa mainonnan määrä laski 8,3 % vuoden 2021 kesäkuuhun verrattuna.

Avoimien työpaikkojen ilmoittelu ja vähittäiskaupan mainonta vähenivät molemmat 9,0 %, mutta luokiteltu ilmoittelu kasvoi 12,1 %.

Iltapäivälehtien kappalemääräinen markkina laski 5,2 % (-4,2 %) vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä. Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan käytettyjen henkilöautojen kauppa laski Suomessa kesäkuussa 2022 10,6 % vertailukaudesta 47 124 autoon. Uusia henkilöautoja rekisteröitiin kesäkuussa 2022 7 396 kappaletta, mikä on noin 25,6 % viime vuotta vähemmän. Uusien autojen tilauskannat ovat paisuneet ennätyksellisen suuriksi, mutta komponenttipula ja tuotannon pullonkaulat rajoittavat autoteollisuuden kykyä vastata kysyntään.

Kiinteistövälitysalan keskusliiton mukaan kesäkuussa 2022 vanhojen asuntojen myynti Suomessa jatkoi helmikuusta alkanutta trendiä, jossa asuntokaupan volyymi on palautunut lähelle pitkäaikaista keskiarvoa pandemiasta alkaneen erityisen vilkkaan jakson jälkeen. Koko alkuvuonna (tammi–kesäkuu) niitä myytiin 33 119, mikä on 10,6 % vähemmän kuin vuosi sitten, mutta edelleenkin 6,9 % yli pitkäaikaisen keskiarvon. Toisella vuosineljänneksellä kauppa supistui 12,1 % vertailukauteen nähden. Vanhoja kerrostaloasuntoja myytiin kesäkuussa 2 773 kappaletta, mikä on 3,7 % yli viiden vuoden keskiarvon. Rivitaloasuntojen kauppa ylitti 0,6 prosentilla (1 455 kpl) ja alitti 5,5 % (1 416 kpl) omakotitalojen viiden vuoden keskiarvot. Huippuvuoden 2021 kauppamääriin verrattuna muutos oli kerrostaloissa -10,2 %, rivitaloissa -13,5 % ja omakotitaloissa -20,0 %. Uusien asuntojen kauppa väheni ensimmäisellä vuosipuoliskolla 40,7 % vertailukauteen verrattuna. Uusia asuntoja myytiin kesäkuussa 505 kappaletta, joka on hieman yli puolet kesäkuun 2021 kauppamääristä.

Suomen lisäksi Alma Median päämarkkinamaat ovat Tšekki ja Slovakia itäisessä Keski-Euroopassa. Euroopan Komissio on julkaissut viimeisimmät ennusteensa BKT:n kehityksestä 14.7.2022. Sen mukaan Suomen BKT:n kasvuvauhti (vuonna 2021 3,5 %) hidastuisi tänä vuonna 1,8 %:iin, Tšekissä BKT kasvaisi 2,3 % ja Slovakian BKT:n kasvuksi Euroopan komissio ennusti 1,9 %. EKP ennustaa täksi vuodeksi Suomen työttömyysasteeksi 7,2 %, Tšekille 2,6 % ja Slovakialle 6,7 %.

Toimitusjohtajan katsaus:

Liiketoiminnan kasvua muuttuvassa toimintaympäristössä Alma Median liiketoiminta kehittyi toisella vuosineljänneksellä Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamista talousvaikutuksista huolimatta vahvasti. Liikevaihto kasvoi 10,7 %:a 79,3 milj. euroon ja oikaistu liikevoitto 15,7 %:a 19,2 milj. euroon. Päivitimme heinäkuun alussa ohjeistustamme ja arvioimme jatkuvien toimintojen vuoden 2022 liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvavan selvästi viime vuoden tasosta.

Alma Career -segmentin vuosineljännes oli jälleen historiallisen hyvä. Rekrytointipalveluiden vahvana jatkunut kysyntä nosti liikevaihtoa 42,2 %:a 28,4 milj. euroon. Oikaistu liikevoitto kasvoi 52,8 %:a 11,8 milj. euroon, 41,5 %:iin liikevaihdosta. Sisäistä yhteistyötä syventävä Career United -hanke eteni suunnitellusti. Käynnistimme uuden maantieteellisiin alueisiin perustuvan organisaation sekä perustimme yhteisen tuoteorganisaation. Rekrytointipalveluiden kysyntä jatkui vahvana kaikissa toimintamaissamme ja rekrytoinnin lisäarvopalveluiden, kuten järjestelmäratkaisujen ja työnantajamielikuvamainonnan sekä koulutusalusta Seduon myynnin, hyvä kehitys jatkui. Edelleen vireänä pysyneen rekrytointimarkkinan taustalla on voimakas kilpailu työvoimasta. Matala työttömyysaste keskeisissä toimintamaissamme vahvistaa myös kysyntää lisäarvopalveluillemme. Asiakaslaskutus on pysynyt vahvalla tasolla, ja odotamme kasvun jatkuvan myös loppuvuoden aikana. Liiketoiminnan kasvun odotamme kuitenkin hidastuvan loppuvuonna vertailukausien vahvojen liikevaihtotasojen johdosta.

Alma Consumer -segmentissä näkyy panostuksemme liiketoiminnan kehittämiseen kulujen kasvaessa 6,6 %. Kulujen kasvuun vaikuttivat panostukset tuotekehitykseen erityisesti markkinapaikka- ja vertailupalveluissa. Liikevaihto nousi 2,1 %:a 27,1 milj. euroon, liikevaihdon orgaanisen kasvun ollessa 4,0 %. Oikaistu liikevoitto oli 6,6 milj. euroa, 24,4 % liikevaihdosta. Digiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta nousi 82,5 %:iin ja digimediamainonta jatkoi edelleen hyvää kehitystään. Median ja mediallisten palveluiden liikevaihto kasvoi 8,6 %. Venäjän hyökkäys Ukrainaan nosti kansalaisten uutiskysyntää ja medioiden käyttöä, mikä näkyi positiivisesti myös Iltalehdessä. Samoin maksullisen Iltalehti Plus -palvelun kysyntä kehittyi suotuisasti koko vuosineljänneksen ajan. Nettix-liiketoiminnan, kotimaisten muiden markkinapaikkojen ja median synergiahyödyt näkyvät yhä selvemmin. Asumisen liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 13,1 %. Sen sijaan autoilutoimialan globaalit haasteet tuotantoketju- ja komponenttipulahaasteineen jarruttivat segmentin liiketoiminnan kasvua. Arviomme mukaan kuluttajien epävarmuus voi heijastua erityisesti asumisen ja autoilun markkinapaikkoihin ja -mainontaan toisella vuosipuoliskolla.

Alma Talent -segmentin vertailukelpoinen liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Liikevaihto laski 4,4 % 24,1 milj. euroon, mikä oli seurausta Mega Baltian myydystä liiketoiminnasta. Segmentin vahva digitaalinen transformaatio jatkui digitaalisen liiketoiminnan osuuden noustessa 60,3 %:iin liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto laski 15,2 %:a 4,3 milj. euroon, 17,9 %:iin liikevaihdosta. Kannattavuutta heikensivät panostukset tulevaan kasvuun muun muassa dataliiketoiminnassa ja digitaalisessa asuntokaupassa. Alma Talent Median ja Alma Talent Palveluiden liikevaihdot pysyivät viime vuoden tasolla. Talent Median sisältöliikevaihto kasvoi 4,2 %:ia ja digitaalisten sisältötuottojen kasvu 13,6 % ylitti painetun median liikevaihdon yhdeksän prosentin laskun. Positiivista oli myös Talent Palveluiden jatkuvapohjaisten palveluiden kasvu muun muassa digitaalisen yritystiedon ja juridiikan palveluiden osalta. Ukrainan sota talousvaikutuksineen hillitsi asunto- ja kiinteistökaupan kasvua sekä uusia pörssilistautumisia.

Rahoitusasemamme on vahvistunut suunnitellusti erinomaisen tuloskehityksen ja vahvan kassavirran myötä. Velkaantumisasteemme (gearing) oli toisen vuosineljänneksen lopulla 93,7 %, kun se vuotta aiemmin oli vielä 160,0 % historian suurimpien investointiemme jälkeen. Omavaraisuusasteemme (equity ratio) nousi vastaavasti samassa ajassa 29,4 %:sta 38,8 %:iin.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on iskenyt ison loven talouskasvuun myös Alma Median toimintamaissa. Se heikentää talouskasvua ja pitää inflaation korkeana. Yhtiöllä ei ole liiketoimintaa tai omistuksia Ukrainassa tai Venäjällä, joten sodalla on vain välillisiä vaikutuksia Alma Mediaan. Olemme tukeneet pakolaisia avustusjärjestöjen kautta, antaneet järjestöille ilmaista ilmoitustilaa sekä tukeneet ukrainalaisten työnhakua kehittämällä Alma Career -maiden yhteisen Workania.eu -sovelluksen, jotta ukrainalaiset pakolaiset löytäisivät nopeammin töitä. Palvelussa on nyt tuhansia ukrainalaisille tarjottavia työpaikkoja. Samalla se on osoitus, että pystymme nopeisiinkin yhteisiin ponnistuksiin eri toimintamaissamme.

Viime vuosien nopeasti vaihtuvat liiketoiminnalliset olosuhteet alleviivaavat sitä, että yhtiöllä pitää olla ketteryyttä, strategista joustavuutta ja resilienssiä. Huomisen kasvu edellyttää jatkuvaa toiminnan kehittämistä, mutta myös rohkeutta uusiin avauksiin ja investointeihin. Kuten on nähty, almalaiset saavat vaikeatkin tilanteet nopeasti haltuun ja pystyvät tekemään heikossakin suhdanteessa erinomaista liiketoimintaa.

Kai Telanne

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, puhelin 010 665 3873

Tiedotustilaisuus ja webcast

Englanninkielinen yhdistetty tiedotustilaisuus ja webcast analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään samana päivänä klo 11.00–12.00. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen.

Tiedotustilaisuus pidetään Alma-talossa, Alvar Aallon katu 3 C, Helsinki. Pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan Alma-talossa pidettävään tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen kutsut@almamedia.fi.

Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa: https://almamedia.videosync.fi/results-q2-2022. Kysymyksiä voi esittää webcast-alustan chat-toiminnon kautta.

Tallenne tiedotustilaisuudesta ja tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla saman päivän aikana osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/esitykset.
 

Alma Median taloudellinen kalenteri vuonna 2022

  • Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2022 torstaina 20.10.2022 noin klo 8.00

ALMA MEDIA OYJ

Hallitus

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.almamedia.fi

Alma Media lyhyesti

Alma Media on voimakkaasti uudistuva, digitaaliseen mediaan ja palveluihin keskittyvä yhtiö. Rakennamme kestävää kasvua mediasta palveluihin tarjoten sisältöjä ja palveluja, jotka hyödyttävät käyttäjiä arjessa, työssä ja vapaa-ajalla. Suomessa tunnetuimpia brändejämme ovat muun muassa Kauppalehti, Talouselämä, Iltalehti, Etuovi.com sekä Nettiauto. Rekrytointipalvelujamme ovat muun muassa Tšekissä prace.cz ja jobs.cz, Slovakiassa Profesia.sk sekä Kroatiassa mojposao.net.

Suomessa liiketoimintaamme kuuluvat johtavat asumisen ja autoilun markkinapaikat, talous- ja ammattimediat, valtakunnallinen kuluttajamedia sekä sisältö- ja datapalvelut yrityksille ja ammattilaisille. Alman kansainvälinen liiketoiminta itäisessä Keski-Euroopassa, Ruotsissa ja Baltiassa koostuu rekrytointipalveluista, toimitilojen markkinapaikasta ja suoramarkkinointipalveluista.

Alma Mediassa työskentelee noin 1 500 ammattilaista ja yhtiö toimii 11 Euroopan maassa. Alma Median vuoden 2021 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 275,4 miljoonaa euroa, mistä digiliiketoiminnan osuus oli 76,9 %. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

  • Julkaistu: 20.7.2022, 08:00
  • Kategoria: Pörssitiedote

Jaa artikkeli