Alma Media > Uutinen > Alman kansainvälinen mentorointiohjelma kehittää esihenkilöiden osaamista ja tuo sparrailuapua arjen keskelle

Alman kansainvälinen mentorointiohjelma kehittää esihenkilöiden osaamista ja tuo sparrailuapua arjen keskelle

Alma on onnistunut muutoksessa perinteisestä printtimediasta kansainväliseksi digitaalisia palveluita tarjoavaksi yritykseksi, mikä on edellyttänyt myös jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Almalaisille tarjotaankin laaja kirjo erilaisia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen, kuten valmennuksia, verkkokursseja ja sisäisiä koulutuksia.

Alman liiketoimintayksiköissä on myös järjestetty suosittuja mentorointiohjelmia. Suomen yksiköissä mentorointia on järjestetty myös esihenkilöiden kesken. Kokemukset ovat olleet niin hyvät, että esihenkilöiden mentorointia haluttiin laajentaa muihinkin Alman toimintamaihin.

Vuonna 2021 esihenkilöiden mentorointiohjelma suunniteltiin ensimmäistä kertaa kansainväliseksi. Ohjelman tarkoitus on ollut yhdistää Alman esihenkilöt jakamaan omia oppejaan sekä kokemuksia esihenkilötyöstä ja johtamisesta. Mentorointi onkin yksi parhaimmista tavoista kehittyä ja auttaa muita kehittymään.

Miten ohjelma on käytännössä toteutettu?

Vuoden 2021 kansainväliseen mentorointiohjelmaan osallistui yhteensä 15 paria eli 30 esihenkilöä neljästä eri maasta. Mentorointiohjelman parit muodostettiin hakemusten perusteella.

”HR:ssä pyrimme yhdistämään odotusten ja kehitystarpeiden näkökulmasta parhaiten sopivat parit. Toinen ohjaava tekijä parin muodostuksessa oli pyrkimys saada kaikille pari oman maan ulkopuolelta. Yhtä paria lukuun ottamatta kaikilla esihenkilöillä oli pari kansainvälisestä yksiköstä”, Alman People Development Lead Joni Mäkinen kertoo.

Mentorointiohjelma starttasi vuoden 2021 huhtikuussa yhteisellä kick-off tapaamisella, jossa käytiin läpi muun muassa onnistuneen mentoroinnin periaatteet. Ohjelmassa kukin pari muodostaa omien kehitystarpeidensa pohjalta rungon ja sisällöt tuleville tapaamisille. Ohjelma kesti vuoden 2021 loppuun asti.Virallisen ohjelman jälkeen parit voivat halutessaan pitää yhteyttä ja jatkaa omaa sparrailusuhdettaan vapaasti.

Mentorointi antaa arvokasta vertaistukea esihenkilöille

Kerätyn palautteen perusteella esihenkilöiden mielestä parasta antia on ollut verkostoituminen tiimin ulkopuolelta tulevan kollegan kanssa. Se, että voi keskustella samankaltaisessa roolissa työskentelevän kollegan kanssa, jakaa omia ajatuksiaan sekä kysyä mielipidettä, koettiin erityisen arvokkaaksi.

Kroatialainen Vanda Lugarov osallistui myös vuoden 2021 mentorointiohjelmaan ja sai parikseen Alman toimitusjohtaja Kai Telanteen. Lugarov toimii MojPosao-yhtiön henkilöstöjohtajana.

Telanne kertoo lähteneensä mukaan mielenkiinnosta.

”Lähdin mukaan, koska halusin jakaa kokemustani liikkeenjohtamisesta nuoremmille sekä samalla oppia itse reflektoiden kuulemaani”, Telanne kertoo.

Lugarov ja Telanne ovat tavanneet kuukausittain noin puolitoista tuntia kerrallaan. Lugarov kertoo, että vaikka tapaamiset ovat virtuaalisia, ovat kokoukset olleet hyödyllisiä ja aika käytetään tehokkaasti.

”Olemme puhuneet johtamistavoista, joukkuepelistä, arjen haasteista, muutosjohtamisesta ja liiketoiminnasta yleensä. Sekä tietenkin muista ajankohtaisista asioista. Tällainen vuoropuhelu auttaa sinua tarkastelemaan asioita eri näkökulmasta. Mentori auttaa sinua vahvistamaan, jos olet tekemässä oikeita asioita, tai haastaa sinut ajattelemaan toisin. On erittäin hyödyllistä puhua jonkun kanssa, jolla on paljon liike-elämän ja johtamisen kokemusta. Ja tietenkin, kaikki mentorin palaute on todella arvokasta”, kuvaa Lugarov.

Telanteen mielestä parasta on ollut avoin keskustelu vapaalla agendalla. Myös Lugarov kertoo oppineensa mentoroinnista paljon.  

”Kailta olen oppinut vielä enemmän liiketoiminnasta, suuremman kuvan ymmärtämisestä, joukkuepelin tärkeydestä ja siitä, että kärsivällisyys on monella tapaa erittäin tärkeää. Olen iloinen siitä, että jatkamme tapaamisia ensi vuonna, vaikka ohjelma päättyykin virallisesti vuoteen 2021”, Lugarov lisää.

Almalainen voi etsiä jatkossa mentorin digitaaliselta alustalta

Tulevaisuudessa mentorointiohjelmia kehitetään siihen suuntaan, että kuka tahansa almalainen voi etsiä itselleen mentorin tai sparrailuparin digitaalisesta palvelusta.

”Tarkoituksena on rakentaa työntekijälähtöisiä ohjelmia, jolloin ”haku on jatkuvasti päällä” ja omaan kehitystarpeeseensa on löydettävissä pari 1500 kollegan joukosta. Perinteisten ohjelmien haasteena on monesti se, että kehitystarve voi olla juuri nyt ajankohtainen, mutta valmista ohjelmaa ei ole luotuna tai haku ei ole käynnissä. Tulevaisuudessa mentoroinnin voi aloittaa digitaalista alustaa hyödyntäen, silloin kun se on itselle ajankohtaista.”, Mäkinen avaa.

”Almalla on erinomainen kulttuuri oman osaamisen jakamiselle. Olemme innostuneita toistemme valmentamisesta ja tarjoamme matalalla kynnyksellä tukea muiden kehittymiseen. Tästä olen erityisen iloinen ja tämä tekee Almasta erityisen hyvän paikan kasvaa”, Mäkinen iloitsee.

  • Julkaistu: 4.2.2022, 12:10
  • Kategoria: Uutinen
  • Teema: Almassa tapahtuu, Ihmiset, Töissä Almalla

Jaa artikkeli

Lue seuraavaksi:

Haaga-Helian 21 päivää yritysmyynnissä -opintojakso toi harjoittelijan Alman myyntitiimiin

Alma on toiminut jo pitkään Haaga-Helian virallisena kumppanina, tehden erilaista…

Töissä Almalla

Alma Media otti traineet osaksi digitiimejä – kuusi vuotta hiotussa Developer & Designer -ohjelmassa tähdätään vakituiseen työpaikkaan

Alma Median juuret ovat suomalaisten sanomalehtien historiaa, mutta tänä päivänä se…

Töissä Almalla

Eero Talonen Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy:n liiketoimintajohtajaksi

Eero Talonen on nimitetty Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy:n liiketoimintajohtajaksi 1.11.2021…

Ihmiset