Alma Media > Uutinen > Alma Talent Palveluita vahvistetaan – Alma Media osakkaaksi Suomen Tunnistetietoon

Alma Talent Palveluita vahvistetaan – Alma Media osakkaaksi Suomen Tunnistetietoon

Alma Media on hankkinut 25 prosentin omistusosuuden Suomen Tunnistetieto Oy:stä. Suomen Tunnistetiedon DOKS-palvelu tarjoaa tehokkaan ja turvallisen digitaalisen työkalun asiakkaan tunnistamiseksi ja tuntemiseksi (Know Your Customer, KYC-prosessi) ja rahanpesun torjuntaan liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi. Palvelun avulla asiakassuhteen perustaminen, asiakkaan tunteminen ja jatkuva seuranta asiakassuhteen eri vaiheissa virtaviitaistuu. DOKS-palvelu mahdollistaa tiedonkeruun, tietojen turvallisen säilytyksen, arkistoinnin sekä tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtimisen. Palvelun avulla yritykset säästävät kustannuksia ja tehostavat asiakassuhteen perustamiseen liittyviä rutiinitoimenpiteitä.

Suomen Tunnistetieto on perustettu vuonna 2014 ja DOKS-palvelu lanseerattiin vuonna 2019. Vuonna 2020 yhtiön liikevaihto ja muut tuotot olivat yhteensä noin 0,2 miljoonaa euroa.

Voimassa oleva laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (AML) astui voimaan vuonna 2017. Lain valmistelun yhteydessä arvioitiin, että Suomessa on noin 66 000–68 000 yritystä, joita lain tarkoittamat asiakkaan tuntemiseen ja tunnistamiseen liittyvät velvollisuudet sekä epäilyttäviä liiketoimia koskeva ilmoitusvelvollisuus koskevat*. Velvoitteet edellyttävät yrityksiltä esimerkiksi asiakkaan edustajan ja tosiasiallisten edunsaajien tunnistamista, jäädytys- ja pakotelistojen seurantaa, asiakaskohtaista riskiperusteista arviointia ja ilmoitusvelvollisen oman riskiarvion dokumentointia valvovalle viranomaiselle.  Laki velvoittaa esimerkiksi tilitoimistoja, tilintarkastajia, asianajotoimistoja, oikeudellisten palvelujen ja veropalvelujen tarjoajia, kiinteistövälittäjiä, perintätoimistoja sekä vakuutus- ja rahoitusalan toimijoita.

Palvelun avulla asiakkaat saavat laadukkaan työkalun myös hyvän hallintotavan toteuttamiseen, governance-riskien hallintaan ja samalla varmistavat eettisten liiketoimintaperiaatteiden noudattamista.  

– Alma Talent hakee kasvua yrityksille suunnatuista skaalautuvista digitaalisista palveluista ja yksi fokusalueitamme ovat prosessitehokkuutta ja velvoitteiden täyttämistä tukevat ratkaisut. Keskeisiä tavoitteitamme on tarjota tieto- ja datapalveluja osana asiakkaan liiketoimintaprosesseja. DOKS-palvelu täydentää erinomaisesti nykyistä tuoteportfoliotamme, kasvattaa osuuttamme arvoketjussa ja mahdollistaa kasvua meille keskeisissä asiakassegmenteissä sanoo Alma Talent Palveluiden liiketoimintajohtaja Taru Lehtinen.

– Suomen Tunnistetieto on voimakkaassa kasvun vaiheessa oleva yritys, jonka tavoitteena on kehittää sujuvaa ja mahdollisimman pitkälle automatisoitua digitaalista palvelua KYC- ja AML-toimintojen tehokkaaksi hoitamiseksi. Olemme erityisen tyytyväisiä Alma Median kanssa toteutetusta järjestelystä, koska näemme yhteistyöllä merkittäviä mahdollisuuksia vahvistaa palveluamme edelleen ja tuottaa lisähyötyjä jatkuvasti kasvavalle asiakaskunnallemme, Suomen Tunnistetiedon hallituksen puheenjohtaja Petteri Tenhunen puolestaan toteaa.

Lue lisää DOKS-palvelusta osoitteessa https://doks.fi/

*Lähde: HE 228/2016 – Hallituksen esitykset – FINLEX ®

Lisätietoja:
Juha-Petri Loimovuori, toimitusjohtaja, Alma Talent, puh. 0500 511 03
Taru Lehtinen, Alma Talent Palvelut, liiketoiminta-alueen johtaja, puh. 010 665 3609
Petteri Tenhunen, Suomen Tunnistetieto, hallituksen puheenjohtaja, puh. 041 502 4018

  • Julkaistu: 2.6.2021, 11:00
  • Kategoria: Uutinen

Jaa artikkeli