Alma Media > Tiedotteet > Lehdistötiedote > Kyselytutkimus: nuoret näkevät tulevaisuuden työuran vaativan erityisesti itsensä johtamis- ja ongelmanratkaisukykyjä vaihtuvien työtehtävien viidakossa

Kyselytutkimus: nuoret näkevät tulevaisuuden työuran vaativan erityisesti itsensä johtamis- ja ongelmanratkaisukykyjä vaihtuvien työtehtävien viidakossa

Alma Media Oyj                                  Lehdistötiedote 25.2.2020 klo 8.00

KYSELYTUTKIMUS: NUORET NÄKEVÄT TULEVAISUUDEN TYÖURANSA VAATIVAN ERITYISESTI ITSENSÄ JOHTAMIS- JA ONGELMANRATKAISUKYKYJÄ VAIHTUVIEN TYÖTEHTÄVIEN VIIDAKOSSA

Teknologian kehitys muuttaa työskentelytapoja ja toimintaympäristö laajentuu nopeasti paikallisesta globaaliksi. Elinkeinorakenteet sekä yritysten ansaintamallit ovat myös murroksessa, siirtymän kohti kierto- ja jakamistaloutta odotetaan kiihtyvän. Kaikella tällä on vaikutusta työelämään tulevaisuudessa.

Alma Media, KPMG, LähiTapiola ja Telia kartoittivat nuorten tuntemuksia valmiuksistaan tulevaisuuden työelämässä. Selkeimpänä kyselyssä esille nousi se, että jopa 82 prosenttia vastanneista nuorista piti todennäköisenä, että työelämän muutoksen vuoksi he työskentelevät useissa eri ammateissa uransa aikana. Erityisesti korkeakoulutetut nuoret olivat tätä mieltä.

Muutoksessa keskeiseksi muodostuu kyky johtaa itseään ja kykyä toimia itsenäisesti. Itsensäjohtamiskyky vaatii kyselyyn osallistuneiden nuorten mukaan ennen kaikkea hyvää ongelmanratkaisu- ja priorisointikykyä sekä ajankäytön hallitsemista. Nuoret luottavat siihen, että heidän tähänastiset opintonsa ja työkokemuksensa ovat antaneet hyvän pohjan itsenäiseen työskentelyyn. Vastaajista 66 prosenttia oli väittämän kanssa täysin tai melko samaa mieltä ja sen merkityksellisyys kasvoi koulutuksen lisääntyessä.

Työelämässä jo muutaman vuoden työskennelleet ja korkeakoulutetut arvostivat tutkimuksen mukaan työntekijöiden mentorointia tai valmennusta itsensä johtamiseen. He suosivat myös sitä, että työantajat mahdollistavat etätyöskentelyn sekä joustavat työajoissa. Nuoret kokevat, että tarmokkaalle osaajalle löytyy kysyntää nyt ja jatkossa. Heidän mukaansa elinikäinen oppiminen auttaa mukautumaan tuleviin muutoksiin.

Työantaja voi tukea kyselyyn osallistuneiden nuorten mielestä kykyä toimia itsenäisesti ja itseään johtaen erityisesti antamalla työntekijöille tai tiimeille vapautta vaikuttaa työnkuvaansa sekä tavoitteisiinsa. Tätä mieltä olivat erityisesti nuoremmat vastaajat.

Tutkimuksessa kartoitettiin myös nuorten arviota omista digitaidoistaan tulevia työtehtäviä ajatellen. Tärkeiksi koettaa muun muassa sosiaalisen median osaaminen, oleellisen tiedon hakeminen sekä nopea omaksumis- ja oppimiskyky. Toisaalta osa nuoria ei tiedä millaisia digitaitoja tarvitaan ja muutosta on vaikea ennakoida. Vastanneista 64 prosenttia haluaisikin oppia käyttämään paremmin omalla alalla yleisesti käytettäviä digityökaluja sekä ohjelmistoja. Tärkeää olisi myös ymmärtää paremmin mitä uusia innovaatiomahdollisuuksia digitalisaatio tuo omalle alalle. Vastanneista 52 prosenttia haluaisi oppia vähintään koodaamisen alkeet.

Markkinointitutkimusyhtiö Bilendin toteuttamaan kyselyyn vastasi tammi–helmikuun vaihteessa 500 vähintään osa-aikaisesti työssä käyvää 18-29 -vuotiasta nuorta. Kyselyssä nuorilta tiedusteltiin myös käsityksiä hyvästä työelämästä, johtamisesta ja menestymisestä työssä.

Alma Media ja sen rekrytointipalvelu Monster.fi, KPMG, LähiTapiola sekä Telia järjestävät 25.2.2020 Bio Rexissä Helsingissä opintojensa loppuvaiheessa oleville sekä vastavalmistuneille korkeakouluopiskelijoille suunnatun Future Forerunners -tapahtuman. Päivän teemana on itsensä johtaminen, jota käsitellään teknologian, itsensä kehittämisen sekä intohimon näkökulmista.

Lisätietoja:
Elina Kukkonen
Viestintä- ja brändijohtaja
Alma Media Oyj
p. 050 438 0889
elina.kukkonen@almamedia.fi

Milla Uusi-Pietilä
Advisor, Corporate Social Responsibility & Employer Branding
KPMG Oy Ab

p. 046 851 0510
milla.uusi-pietila@kpmg.fi

Alma Media lyhyesti

Alma Media on uudistuva digitaaliseen palveluliiketoimintaan ja journalistisiin sisältöihin keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tunnetuimpia brändejä ovat Kauppalehti, Talouselämä, Iltalehti, Aamulehti, Etuovi.com ja Monster. Alma Media rakentaa kestävää kasvua mediasta palveluihin tarjoten sisältöjä ja palveluja, jotka hyödyttävät käyttäjiä arjessa, työssä ja vapaa-ajalla. Alma Media toimii 11 Euroopan maassa. Alma Mediassa työskentelee noin 1 800 ammattilaista. Alma Median vuoden 2019 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 250,2 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi

  • Julkaistu: 25.2.2020, 08:00
  • Kategoria: Lehdistötiedote

Jaa artikkeli