Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Alma Media Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Alma Media Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Alma Media Oyj                    Pörssitiedote 31.1.2019     klo 8.30

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUS ALMA MEDIA OYJ:N HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI

Alma Media Oyj:n 17.03.2015 pidetty yhtiökokous päätti, yhtiön hallituksen ehdotuksesta, perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Kevään 2019 yhtiökokousta silmälläpitäen nimitystoimikunta muodostettiin marraskuussa 2018. Siihen ovat kuuluneet 30.09. omistustilanteen mukaisesti neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat; Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Timo Aukia, Mariatorp Oy:n hallituksen jäsen Peter Immonen, Otava Oy:n hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitusjohtaja Timo Sallinen. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Petri Niemisvirta on toiminut nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunta valitsi puheenjohtajaksi Henrik Ehrnroothin ja sihteeriksi lakiasiainjohtaja Mikko Korttilan.

Nimitystoimikunnan ehdotukset

Nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa Alma Media Oyj:n 15.03.2019 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin seitsemän (7).

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Matti Korkiatupa ja Heike Tyler ovat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä Alma Media Oyj:n hallituksen jäseniksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka hallituksen nykyiset jäsenet: Peter Immonen, Esa Lager, Alexander Lindholm, Petri Niemisvirta, Päivi Rekonen ja Catharina Stackelberg-Hammarén ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi Jorma Ollila. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Jorma Ollila toimisi hallituksen puheenjohtajana ja Petri Niemisvirta hallituksen varapuheenjohtajana.

Jorma Ollila toimii Otava Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja, Tetra Laval Groupin ja TBG AG:n hallituksen jäsenenä sekä advisory partnerina Perella Weinberg Partnersissa. Hän on myös Milttonin hallituksen puheenjohtaja sekä Xinova LLC:n hallituksen puheenjohtaja.

Ollila on toiminut Royal Dutch Shell Plc:n (2006–2017), Nokia Oyj:n (2006–2012) ja Outokumpu Oyj:n (2013–2018) hallituksen puheenjohtajana.

Ollila oli Nokia Oyj:n pääjohtaja sekä johtokunnan puheenjohtaja 1999–2006 sekä Nokia Oyj:n toimitusjohtaja ja johtokunnan puheenjohtaja 1992–1999.

Ollila (s. 1950) on koulutukseltaan Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto), M.Sc. (Econ) (London School of Economics) ja Diplomi insinööri (Teknillinen korkeakoulu).

Nykyisten jäsenten henkilötiedot ja luottamustehtävät on esitetty yhtiön Internet-sivuilla http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus.

Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta ovat ilmoittaneet kannattavansa osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

Hallituksen palkkioita koskeva ehdotus

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen vuosipalkkiota korotetaan, koska se on ollut muuttumaton vuodesta 2016 ja että hallituksen jäsenille maksettaisiin vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 62.500 (aikaisemmin 40.000) euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 40.000 (aikaisemmin 32.000) euroa vuodessa ja muille jäsenille 32.500 (aikaisemmin 27.000) euroa vuodessa.

Lisäksi hallituksen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin 1500 (aikaisemmin 1000) euron, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 1000 euron (aikaisemmin 1000) ja valiokuntien varapuheenjohtajille 700 (aikaisemmin 700) euron ja jäsenille 500 (aikaisemmin 500) euron palkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattaviksi yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Yllä ehdotetut kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi kustakin kokouksesta;

  • kaksinkertaisena (i) Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville henkilöille ja (ii) Suomen ulkopuolella Euroopassa pidetyistä kokouksista; sekä
  • kolminkertaisena (i) Euroopan ulkopuolella asuville henkilöille tai (ii) Euroopan ulkopuolella pidetyistä kokouksista.

Hallituksen jäsen hankkii yhtiökokouksen päätöksen perusteella Alma Media Oyj:n osakkeita markkinoilta kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä muodostuvaan hintaan noin 40 prosentilla hänelle, ennakonpidätys huomioiden, suoritetusta hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta. Osakkeiden hankinnan hallituksen jäsen on velvollinen tekemään kahden viikon kuluessa tammi-maaliskuun 2019 osavuosikatsauksen julkistuksesta tai, mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Mikäli osakkeita ei esimerkiksi vireillä olevien sisäpiirihankkeiden vuoksi ole voitu hankkia vuoden 2019 loppuun mennessä, maksetaan vuosipalkkio rahana. Näin hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

Lisätietoja antaa:
Henrik Ehrnrooth
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja

Henrik Ehrnroothille osoitetuissa haastattelupyynnöissä pyydämme olemaan yhteydessä Pöyry Oyj:ssä Peggy Hagbergiin puh. 050 444 2371

Alma Media Oyj
Viestintä

Jakelu: NASDAQ Helsinki, päämediat, www.almamedia.fi

Alma Media lyhyesti

Alma Media on palveluliiketoimintaan ja journalistisiin sisältöihin keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tunnetuimpia brändejä ovat Kauppalehti, Talouselämä, Affärsvärlden, Iltalehti, Aamulehti, Etuovi.com ja Monster. Alma Media rakentaa asiakkailleen kestävää kasvua digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödyntäen tietopalveluilla, järjestelmä- ja asiantuntijapalveluilla sekä mainosratkaisuilla. Alma Median toiminta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Alma Mediassa työskentelee noin 2 250 ammattilaista (ilman jakajia), joista noin 30 % toimii Suomen ulkopuolella. Alma Median vuoden 2017 liikevaihto oli 367,3 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

  • Julkaistu: 31.1.2019, 08:30
  • Kategoria: Pörssitiedote

Jaa artikkeli