Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Median osavuosikatsaus Q3/2018: Oikaistu liikevoitto kasvoi Markets-segmentin tulosparannuksen jatkuessa. Liikevaihto laski odotetusti myytyjen liiketoimintojen johdosta

Alma Median osavuosikatsaus Q3/2018: Oikaistu liikevoitto kasvoi Markets-segmentin tulosparannuksen jatkuessa. Liikevaihto laski odotetusti myytyjen liiketoimintojen johdosta

Alma Media Oyj               Osavuosikatsaus                    25.10.2018 klo 8.00 

ALMA MEDIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMISYYSKUU 2018: 

KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN OIKAISTU LIIKEVOITTO KASVOI MARKETS-SEGMENTIN TULOSPARANNUKSEN JATKUESSA. LIIKEVAIHTO LASKI ODOTETUSTI MYYTYJEN LIIKETOIMINTOJEN JOHDOSTA.  

Taloudellinen kehitys heinä—syyskuussa 2018:

            Liikevaihto 81,6 (86,0) milj. euroa, laskua 5,1 %.

            Oikaistu liikevoitto 15,1 (14,0) milj. euroa, 18,5 % (16,2 %) liikevaihdosta, kasvua 8,3 %.

            Liikevoitto 14,6 (14,3) milj. euroa eli 17,9 % (16,6 %) liikevaihdosta, kasvua 1,9 %.

            Osakekohtainen tulos 0,12 (0,12) euroa.

            Alma Markets: Liiketoiminnan kannattava kasvu jatkui sekä Suomessa että kansainvälisesti. 

            Alma Talent: Kannattavuus edellisvuoden tasolla, sisältömyynnin digitilaukset kehittyivät hyvin.

            Alma Consumer: Painetun median myynnin lasku heikensi edelleen kannattavuutta. 

Taloudellinen kehitys tammisyyskuussa 2018:

            Liikevaihto 262,7 (270,2) milj. euroa, laskua 2,8 %.

            Oikaistu liikevoitto 40,2 (39,8) milj. euroa, 15,3 % (14,7 %) liikevaihdosta, kasvua 1,1 %.

            Liikevoitto 44,9 (40,7) milj. euroa eli 17,1 % (15,1 %) liikevaihdosta, kasvua 10,1 %.

            Osakekohtainen tulos 0,38 (0,35) euroa.

AVAINLUVUT  2018  2017  Muutos  2018  2017  Muutos  2017 
milj. euroa  7—9  7—9  %  1—9  1—9  %  1—12 
Liikevaihto 81,6 86,0 -5,1 262,7 270,2 -2,8 367,3
Sisältöliikevaihto 26,6 29,9 -11,2 85,3 93,4 -8,6 125,8
Sisältöliikevaihto, painettu 22,4 25,8 -13,1 72,8 81,1 -10,3 109,3
Sisältöliikevaihto, digi 4,2 4,1 1,1 12,6 12,3 2,4 16,5
Mainosmyynnin liikevaihto *) 42,2 42,9 -1,6 135,3 135,6 -0,2 185,8
Mainosmyynti, painettu 10,7 13,5 -20,9 37,5 46,2 -18,9 62,8
Mainosmyynti, digi 31,2 28,9 8,0 96,2 87,6 9,8 120,5
Palveluliikevaihto *) 12,8 13,1 -2,6 42,0 41,2 2,0 55,7
Oikaistut kokonaiskulut 66,6 72,2 -7,7 222,9 230,7 -3,4 320,8
Oikaistu käyttökate 18,9 17,9 5,3 52,1 51,7 0,8 67,4
Käyttökate 18,3 18,2 0,3 56,7 52,6 7,9 66,9
Oikaistu liikevoitto 15,1 14,0 8,3 40,2 39,8 1,1 51,1
% liikevaihdosta 18,5 16,2 15,3 14,7 13,9
Liikevoitto/-tappio 14,6 14,3 1,9 44,9 40,7 10,1 46,6
% liikevaihdosta 17,9 16,6 17,1 15,1 12,7
Tilikauden tulos 12,2 11,2 8,9 36,4 32,3 12,7 36,7
Tulos/osake, EUR (laimentamaton ja laimennettu) 0,12 0,12 4,0 0,38 0,35 9,8 0,39
Digiliiketoiminnan liikevaihto 40,5 38,0 6,6 125,4 114,6 9,4 156,6
Digiliiketoiminta, % liikevaihdosta 49,7 44,2 47,7 42,4 42,6

*) Vertailutietoa on oikaistu mainosmyynnin liikevaihdon ja palveluliikevaihdon välillä.

Toimintaympäristö vuodelle 2018 

Suomen kansantalouden arvioidaan kasvavan vahvasti vuonna 2018. Alma Medialle tärkeiden itäisen Keski-Euroopan maiden, kuten Tšekin ja Slovakian, kansantalouksien arvioidaan kasvavan 3–4 %. Median rakennemuutos jatkuu vuonna 2018mainonta ja sisältömyynti verkossa kasvaa, ja painetun median kysyntä laskee. 

Näkymät vuodelle 2018 (muuttumaton) 

Alma Media arvioi vuoden 2018 liikevaihdon pysyvän edellisvuoden 2017 tasolla ja oikaistun liikevoiton kasvavan vuoden 2017 tasosta. Vuoden 2017 liikevaihto oli 367,3 milj. euroa ja oikaistu liikevoitto 51,1 milj. euroa. 

Markkinatilanne päämarkkina-alueilla 

Vuoden 2018 heinä–syyskuussa mainonnan kokonaismäärä laski Suomessa Kantar TNS:n mukaan 0,6 (2,2) % ja verkkomediamainonta kasvoi Suomessa kolmannella kvartaalilla 2,4 (10,1) %. Mainonta kaupunki- ja sanomalehdissä Suomessa laski 7,5 (10,9) %. Suomen aikakauslehtien mainonnan määrä laski heinä–syyskuussa 2,8 (8,9 %). Iltapäivälehtien kappalemääräinen markkina laski Suomessa vuoden 2018 kolmannella kvartaalilla 10,7 (12,1) %. 

Vuoden 2018 tammi–syyskuussa mainonnan kokonaismäärä kasvoi Ruotsissa Sveriges Mediebyråerin mukaan 6,7 (3,6) %. Samalla ajanjaksolla verkkomediamainonta Ruotsissa kasvoi 5,2 % (9,8 %) ja ammattilehtien mainonnan määrä laski 17,5 (8,1) %.

Alma Median päämarkkinamaat itäisessä Keski-Euroopassa ovat Tšekki ja Slovakia. Euroopan Komission ennusteen mukaan bruttokansantuote (BKT) kasvaa vuonna 2018 Tšekissä 3,0 %. Tšekin keskuspankki CNB arvioi BKT:n kasvavan 3,2 % vuonna 2018 ja 3,4 vuonna 2019. BKT kasvaa Slovakiassa Euroopan Komission ennusteen mukaan 3,9 % vuonna 2018. Slovakian keskuspankki NBS:n mukaan BKT:n kasvu on 4,3 % vuonna 2018 ja 4,7 % vuonna 2019.

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

Alma Median kannattavuuden kehitys jatkui hyvänä kolmannella vuosineljänneksellä. Oikaistu liikevoitto oli heinä–syyskuussa 15,1 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 18,5 prosenttia. Digitaalisiin markkinapaikkoihin ja rekrytointiliiketoimintaan erikoistuneen Alma Marketsin tuloskehitys jatkui vahvana. Luovuimme tappiollisista tai heikosti kannattavista liiketoiminnoista, mikä myös nosti suhteellista kannattavuutta. Alma Median liikevaihto heinä–syyskuussa laski odotetusti myytyjen liiketoimintojen seurauksena 5,1 prosenttia 81,6 miljoonaan euroon.

Suomen talouden arvioidaan olevan nousukautensa huipulla, mutta kotimaisen mediamainonnan määrä laski Kantar TNS:n mukaan heinä–syyskuussa 0,6 prosenttia. Alhaisten mainospanostusten taustalla on etenevä siirtymä perinteisestä sanomalehtimainonnasta digitaaliseen mainontaan, mainostaja-asiakkaiden investoinnit omiin medioihin ja markkinointiteknologioihin kuin myös kilpailutilanteen kiristyminen kotimaisten mediatalojen ja kansainvälisten alustatoimijoiden välillä.

Alma Markets jatkoi kolmannella vuosineljänneksellä erinomaisen kannattavalla kasvu-uralla (liikevoittomarginaali 39,3 prosenttia). Rekrytointiliiketoiminnan liikevaihdon kasvu hidastui hieman alkuvuodesta, mutta rekrytointipalveluiden kysyntä Itäisessä Keski-Euroopassa on vahvasta talouskasvusta johtuen edelleen hyvällä tasolla. Markkinointipanostukset uuteen rekrytointimobiilipalveluun Puolassa jatkuivat. Suomessa hyvä talouskehitys vauhditti asumiseen ja autoiluun liittyvien verkkopalveluiden myyntiä.

Alma Talentin heinä–syyskuun oikaistu liikevoitto oli vertailukauden tasolla 2,8 miljoonassa eurossa. Alma Talentin transformaatiostrategian keskiössä ovat medioiden uudistustyö ja digisisältötuottojen sekä -tilausten kasvattaminen. Näissä onnistuttiin katsauskaudella tavoitteiden mukaisesti ja ne kompensoivat painetun median laskua. Toimenpiteet Ruotsin liiketoiminnan tervehdyttämiseksi jatkuivat. Liiketoimintasegmentin toimintaa on myös fokusoitu luopumalla kannattamattomista ja ei-synergisistä liiketoiminnoista.

Alma Consumerin liikevaihtoa laskivat Lapin lehtien myynti. Kannattavuuskehitykseen vaikuttivat Iltalehden irtonumeromyynnin ja alueellisen sekä paikallismedioiden painetun median mainosmyynnin lasku, vaikkakin printtimainonnan myynnin lasku oli hitaampaa kuin markkinakehitys yleisesti. Segmentin digimainonnassa hyvää kehitystä nähtiin mobiili- ja videomainonnassa, myös sisältömarkkinointi kasvoi selvästi vertailukaudesta. Edellisen kvartaalin kehitykseen vaikuttanut, keväällä voimaan tulleen uuden tietosuoja-asetuksen (GDPR) tuoma epävarmuus ohjelmalliseen ostamiseen on osittain poistunut.

Myimme heinäkuussa toimitila- ja tuotantokiinteistön Tampereella. Myynnillä ei ollut merkittävää tulosvaikutusta, mutta se vapauttaa pääomia ydinliiketoimintojen kehittämiseen. Omavaraisuusasteemme oli syyskuun lopussa 56,0 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 12,1 prosenttia.

EU:n neuvoston päätös sallia digitaalisten julkaisujen arvonlisäveron laskun 24 prosentista 10 prosenttiin on myönteinen ratkaisu. Uskomme, että päätös lisää digitaalisten palveluiden sekä sisältöjen kysyntää ja käyttöä Suomessa. Tämä vuorostaan edesauttaa kotimaisten mediatalojen elinvoimaisuuden ylläpitämistä sekä vahvistaa valmiuksia hoitaa laatumedialle tärkeää yhteiskunnallista sivistystehtävää.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, puhelin 010 665 3873

Tiedotustilaisuus ja webcast:

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään samana päivänä klo 11.00–12.00 Alma-talossa, Alvar Aallon katu 3 C, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen. Paikalla on myös muuta Alma Median johtoa. Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla klo 11.00 Alma Median verkkosivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/esitykset.

Ilmoittauduthan tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen kutsut@almamedia.fi.

Englanninkielinen puhelin- ja verkkokonferenssi alkaa 25.10.2018 klo 13.00. Voit osallistua konferenssiin soittamalla numeroon +358 9 817 10310 (osallistumiskoodi: 15513470#) tai seurata sitä osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/esitykset (webcast).

Alma Median taloudellinen kalenteri vuonna 2019

– Tilinpäätöstiedote tilivuodelta 2018 torstaina 14.2.2019 noin klo 8.00

– Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2019 torstaina 25.4.2019 noin klo 8.00

– Osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2019 keskiviikkona 17.7.2019 noin klo 8.00

– Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2019 keskiviikkona 23.10.2019 noin klo 8.00.

Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) tilivuodelta 2018 julkaistaan perjantaina 22.2.2019.

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi perjantaina 15.3.2019. Yhtiökokoukseen liittyvät aineistot kootaan Alma Median verkkosivuille.

ALMA MEDIA OYJ 

Hallitus

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.almamedia.fi

Alma Media lyhyesti

Alma Media on palveluliiketoimintaan ja journalistisiin sisältöihin keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tunnetuimpia brändejä ovat Kauppalehti, Talouselämä, Affärsvärlden, Iltalehti, Aamulehti, Etuovi.com ja Monster. Alma Media rakentaa asiakkailleen kestävää kasvua digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödyntäen tietopalveluilla, järjestelmä- ja asiantuntijapalveluilla sekä mainosratkaisuilla. Alma Median toiminta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Alma Mediassa työskentelee noin 2 250 ammattilaista (ilman jakajia), joista noin 30 % toimii Suomen ulkopuolella. Alma Median vuoden 2017 liikevaihto oli 367,3 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

  • Julkaistu: 25.10.2018, 08:00
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli