Alma Media > Mainostajalle > Neljä ajankohtaista kysymystä ohjelmallisesta ostamisesta

Neljä ajankohtaista kysymystä ohjelmallisesta ostamisesta

Ohjelmallinen ostaminen on suosittu digimainonnan ostotapa – eikä mikään ihme. Mainontaa on tarve kohdentaa ja optimoida entistä tarkemmin tietyille kohderyhmille, ja tähän ohjelmallinen ostotapa tarjoaa yksinkertaisesti parhaan ratkaisun. Myös reaaliaikaisuus, skaalautuvuus, mitattavuus sekä datan monipuolinen hyödyntäminen ovat ohjelmallisen ostamisen etuja.

Jos ohjelmallisen ostamisen peruslogiikka ei ole tuttua, siihen voi tutustua esimerkiksi täällä.

Kysyimme Alma Median ohjelmallisen ostamisen asiantuntijoilta, mikä ohjelmallisessa puhuttaa syksyllä 2018, ja mihin asioihin mainostajien ja ohjelmallisen ostamisen parissa työskentelevien kannattaa kiinnittää huomioita juuri nyt.

 1. Mitkä ovat ohjelmallisen ostamisen trendit juuri nyt?

  Ohjelmallinen ostaminen sopii digimainonnan ostotavaksi lähes aina, kun kampanjointi on jatkuvaa ja sitä halutaan ohjata datalla. Perinteisesti ohjelmallista on totuttu pitämään taktisen mainonnan ostotapana, mutta myös brändimainontaa ja mainonnan erikoisratkaisuja kuten natiivimainontaa on alkanut ilmaantua ohjelmallisen pariin. Erikoismainosmuotoja nähdään jatkossa entistä enemmän, kun teknologia ja valmiudet kehittyvät.

  Toinen pinnalla oleva trendi on datan laatuun ja käyttöön panostaminen. Keinot datan hyödyntämiseen mainonnan kohdentamisessa kehittyvät jatkuvasti, ja mainostajien oman asiakasdatan lisäksi dataa ostetaan myös kolmansilta osapuolilta tai yhteistyökumppaneilta. Dataa tarjoavien yritysten määrän kasvaessa datan laatu on alkanut vaihdella. Onneksi mainostajat ja ostajat ovat alkaneet kiinnittää huomiota datan laatuun, esimerkiksi siihen, mistä data on kerätty ja kuinka tuoretta se on. Oleellista on myös ymmärtää, millaista käytettävä data on: Onko se esimerkiksi faktatietoa kuluttajista vai käyttäytymisen perusteella mallinnettua.

  Totuus ei kuitenkaan piile yksin datassa. Myös sillä on merkitystä, millaisessa mediaympäristössä oma mainos näkyy.  Mediaympäristön luotettavuus ja vakuuttavuus – tai pahimmillaan niiden puute – yhdistyvät kuluttajan mielessä väistämättä myös mainostajaan. Kannattaakin selvittää etukäteen, missä kaikkialla oma mainos saattaa näkyä.

 2. Miten GDPR vaikutti ohjelmalliseen ostamiseen?

  Yleisen tietosuoja-asetuksen siirtymäajan päättymisen seurauksena ohjelmallisen ostamisen ostovolyymi tipahti globaalisti arviolta jopa 40 prosenttia. Lasku johtui muun muassa teknologiahaasteista käyttäjän suostumuksen käsittelyssä, kolmannen osapuolen mittauksen haasteista sekä mainonnan kohdentamisen vähenemisestä, kun osalta mainostajien verkkopalveluiden käyttäjistä ei kysytty lupaa mainonnan kohdentamiseen. Kesän kuluessa GDPR:n vaikutuksen ohjelmalliseen ostamiseen on arvioitu normalisoituneen, mutta kehitettävää on edelleen.

 3. Mistä puhutaan seuraavaksi?

  Seuraavaksi huomio kääntyy mainonnan laatuun. Esimerkiksi aineistojen personointia eri segmenteille ei vielä hyödynnetä tarpeeksi. Luovien toteutusten lisäksi tärkeä – ja valitettavan usein unohtuva tekijä on mainonnan tekninen laatu. Jos aineisto on väärin rakennettu tai liian painava, sisältö latautuu hitaasti. Ja silloin kuluttajan silmät ovat jo muualla. Siksi viestin ja visuaalisuuden ohella myös toteutuksella, painolla, nopeudella ja latautuvuudella on merkitystä. Kun tähän yhdistetään vielä se tosiasia, että yli puolet käyttäjistä tavoitetaan mobiilissa, aineiston keveyttä ei voi tarpeeksi alleviivata.

  Myös mittaaminen kehittyy, ja varsinkin laatumittareita kuten viewabilitya on aloitettu hyödyntämään laajemmin. Alma Medialla teemme jatkuvasti kehitystyötä viewabilityn parantamiseksi sivustotekniikan sekä mainospaikkojen osa-alueilla.

 4. Mitä mainostajan tulee vaatia kumppaneiltaan?

Ohjelmallisessa ostamissa on lopulta kyse digimainontaa ostavasta ja myyvästä teknologiasta – siis samasta tapahtumasta, mikä perinteisesti on tehty myyjän ja ostajan välillä. Automaatioinnostuksen keskellä onkin huomattu, että mainostajat kaipaavat kumppaneiltaan yhä samanlaista tukea ja näkemystä kuin perinteistä mainontaa ostettaessa.

Vaatimukset kumppaneita kohtaan kannattaa pitää korkealla. Ohjelmallisesti ostettu mainonta on ainoastaan niin turvallisesta ja läpinäkyvää kuin kumppanit, joiden kanssa sitä tehdään. Vaikka digimainonnan lieveilmiöt, kuten mainoshuijaukset ja koneellinen liikenne, ovatkin meillä Suomessa marginaalisia, kotimaisten kumppaneiden kanssa yhteistyössä mainostaja varmistaa, että mainonta näkyy ja toimii kuten luvattiin, eikä kustannuksiin tule ikäviä yllätyksiä.

Alma Medialla ohjelmallinen ostaminen on nostettu yhdeksi strategiamme keskeiseksi teemaksi. Mediatalona roolimme on tarjota relevantit ja laadukkaat mediaympäristöt sekä toimivat mainosratkaisut, joissa asiakkaamme tavoittavat kohderyhmänsä oikea-aikaisesti ja oikean sisällön yhteydessä. Lisäksi Almalla on ohjelmallisen ostamisen tiimi, joka ensisijaisesti keskittyy mainostaja-asiakkaiden tukemiseen ja varmistaa, että asiakkailla on aina ajantasainen tieto ostamiseen liittyvissä asioissa.

Alma Media on mukana Markkinoinnin viikolla.

Lue lisää ohjelmasta >

ja ilmoittaudu mukaan >  

 • Julkaistu: 27.8.2018, 11:00
 • Kategoria: Mainostajalle

Jaa artikkeli