Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Median osavuosikatsaus tammi—kesäkuu 2017: Kannattavuus kehittyi hyvin toisella vuosineljänneksellä rekrytointiliiketoiminnan vetämänä

Alma Median osavuosikatsaus tammi—kesäkuu 2017: Kannattavuus kehittyi hyvin toisella vuosineljänneksellä rekrytointiliiketoiminnan vetämänä

Alma Media Oyj               Osavuosikatsaus                      21.7.2017 klo 9.00

Alma Median osavuosikatsaus tammi—kesäkuu 2017:

KANNATTAVUUS KEHITTYI HYVIN TOISELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ REKRYTOINTILIIKETOIMINNAN VETÄMÄNÄ

Taloudellinen kehitys huhti—kesäkuussa 2017:

 • Liikevaihto 93,7 (92,0) milj. euroa, kasvua 1,9 %.
 • Oikaistu liikevoitto 13,2 (9,9) milj. euroa, 14,1 % (10,8 %) liikevaihdosta, kasvua 33,8 %.
 • Liikevoitto 15,0 (9,1) milj. euroa eli 16,0 % (9,9 %) liikevaihdosta, kasvua 64,9 %.
 • Osakekohtainen tulos 0,13 (0,07) euroa.
 • Alma Markets: Vahva ja kannattava kasvu Tšekissä nosti segmentin tuloksen ennätystasolle.
 • Alma Talent: Kannattavuus edellisen vuoden tasolla.
 • Alma News & Life: Digitaalisen liiketoiminnan osuus nousi yli 50 %:iin liikevaihdosta.
 • Alma Regions: Painetun median mainonnan lasku heikensi kannattavuutta.

Taloudellinen kehitys tammi—kesäkuussa 2017:

 • Liikevaihto 184,2 (178,7) milj. euroa, kasvua 3,1 %.
 • Oikaistu liikevoitto 25,8 (15,4) milj. euroa, 14,0 % (8,6 %) liikevaihdosta, kasvua 67,6 %.
 • Liikevoitto 26,4 (11,6) milj. euroa eli 14,3 % (6,5 %) liikevaihdosta, kasvua 127,7 %.
 • Osakekohtainen tulos 0,23 (0,08) euroa.
AVAINLUVUT  2017 2016 Muutos 2017 2016 Muutos 2016
milj.euroa 4—6 4—6 % 1—6 1—6 % 1—12
Liikevaihto 93,7 92,0 1,9 184,2 178,7 3,1 353,2
Sisältöliikevaihto 31,3 32,6 -3,7 63,4 65,0 -2,4 128,3
Sisältöliikevaihto, painettu 27,3 28,9 -5,6 55,3 57,9 -4,6 113,5
Sisältöliikevaihto, verkko 4,1 3,7 10,9 8,2 7,0 15,8 14,8
Mainosmyynnin liikevaihto *) 48,0 45,3 6,0 91,8 85,7 7,2 169,7
Mainosmyynti, painettu 17,0 19,3 -12,2 32,7 35,8 -8,6 68,5
Mainosmyynti, verkko 30,5 26,0 17,4 58,4 50,0 16,9 101,3
Palveluliikevaihto *) 14,4 14,1 1,8 29,0 28,0 3,3 55,2
Oikaistut kokonaiskulut 80,5 82,2 -2,1 158,5 163,6 -3,1 318,9
Oikaistu käyttökate 17,2 14,4 19,0 33,8 24,3 38,7 53,3
Käyttökate  19,0 13,6 39,2 34,4 20,5 67,3 47,9
Oikaistu liikevoitto 13,2 9,9 33,8 25,8 15,4 67,6 35,2
% liikevaihdosta 14,1 10,8 14,0 8,6 10,0
Liikevoitto/-tappio 15,0 9,1 64,9 26,4 11,6 127,7 26,8
% liikevaihdosta 16,0 9,9 14,3 6,5 7,6
Tilikauden tulos 12,2 6,9 77,1 21,1 8,5 148,0 19,9
Tulos/osake, EUR (laimentamaton ja laimennettu) 0,13 0,07 89,7 0,23 0,08 189,1 0,20
Verkkoliiketoiminnan liikevaihto 39,2 34,0 15,4 76,3 65,3 16,7 133,5
Verkkoliiketoiminta, % liikevaihdosta 41,9 37,0 41,4 36,6 37,8

*) Vertailutietoa on oikaistu mainosmyynnin liikevaihdon ja palveluliikevaihdon välillä.

Näkymät vuodelle 2017 (muutettu 13.7.2017)

Alma Media muutti 13.7.2017 vuoden 2017 tulevaisuuden näkymiä koskevaa ohjeistustaan. Aiemmasta ohjeistuksesta poiketen yhtiö ennakoi oikaistun liikevoiton kasvavan selvästi vuoden 2016 tasosta. Liikevaihdon ennakoidaan olevan edellisvuoden tasolla. Aiemmassa, 28.4.2017 julkaistussa ohjeistuksessa liikevaihdon arvioitiin olevan edellisvuoden tasolla ja oikaistun liikevoiton kasvavan vuodesta 2016. 

Näkymien muutoksen ja arvioon liikevoiton paranemisesta vaikuttivat Alma Markets -liiketoimintasegmentin, erityisesti ulkomaan rekrytointiliiketoiminnan vahvana jatkunut myynti. Kotimaan liiketoiminnan kannattavuus on myös parantunut uudelleenjärjestelyiden ja tehostamistoimenpiteiden myötä.

Näkymät vuodelle 2017:

Suomen kansantalouden arvioidaan kasvavan 13 % vuonna 2017. Alma Medialle tärkeiden itäisen Keski-Euroopan maiden, kuten Tšekin ja Slovakian kansantalouksien arvioidaan kasvavan 24 %. Kansantalouden kehitys vaikuttaa sekä kulutuskysyntään että mainonnan määrään. Mainonnan rakennemuutos jatkuu vuonna 2017; mainonta verkossa kasvaa, ja painetun median mainonta laskee.

Alma Media arvioi vuoden 2017 liikevaihdon pysyvän edellisvuoden tasolla ja oikaistun liikevoiton kasvavan selvästi vuoden 2016 tasosta. Vuoden 2016 liikevaihto oli 353,2 milj. euroa ja oikaistu liikevoitto 35,2 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

Toisella vuosineljänneksellä Alma Median taloudellinen tulos oli vahva. Konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi 34 prosenttia 13,2 miljoonaan euroon. Kannattavuutta paransivat Alma Marketsissa jatkunut erinomainen myynnin kehitys sekä kustannussäästöt aiemmin toteutetuista uudelleenjärjestelyistä Alma Talentissa, Alma Regionsissa ja yhteisissä toiminnoissa. Alma Median liikevaihto kasvoi huhti–kesäkuussa 2 prosenttia 93,7 miljoonaan euroon.

Suomen taloustilanne on valoisin vuosikausiin ja kuluttajien luottamus sen kehitykseen on mittaushistoriansa ennätyslukemissa. Mainosmarkkina on kuitenkin kulkenut alkuvuonna pääasiassa päinvastaiseen suuntaan. Mediamainonnan määrä laski Kantar TNS:n mukaan huhti–kesäkuussa 7,1 prosenttia. Vaisussa markkinatilanteessa yhtenä valopilkkuna on ollut verkkomainonta, joka kasvoi 1,3 prosenttia vastaavana ajanjaksona. Alma Median kasvu digitaalisessa mainosmyynnissä on ollut markkinaa nopeampaa.

Alma Markets –segmentissä oikaistu liikevoitto kasvoi 45 prosenttia ennätystasolle 7,3 miljoonaan euroon. Erityisesti liiketoimintamme Tšekissä oli menestyksellistä. Kotimaan markkinapaikat kasvoivat aktiivisen markkinoinnin ja verkkopalveluiden kehittämisen myötä ja hyvän suhdannekehityksen tukemana. Segmentin tulosta paransi myös poistojen lasku.

Alma Talentin oikaistu liikevoitto pysyi toteutettujen kulusäästöjen ansiosta lähes vertailukauden tasolla 3,3 miljoonassa eurossa. Liikevaihtoa laskivat palveluliiketoiminnasta lakkautetut toiminnot sekä painetun median tilausmyynnin ja kirjamyynnin väheneminen. Talentum-integraation myötä muodostunut uusi kokonaisuus tavoittaa kattavasti päättäjät, sijoittajat, yrittäjät ja muut ammattilaiset Suomessa ja Ruotsissa sekä tarjoaa mahdollisuuden uusien monikanavaisten palveluiden kehittämiseen.

Alma News & Lifen digitaalinen transformaatio on edennyt vauhdilla ja 30 prosenttia toisella neljänneksellä vertailukaudesta kasvanut digiliikevaihto muodostaakin jo yli 50 prosenttia segmentin liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto kasvoi 32 prosenttia 2,4 miljoonaan euroon. Erityisesti ohjelmallisesti ostettu mainonta ja mobiilimainonta olivat hyvän tuloskehityksen taustalla. Iltapäivälehtien irtonumeromyynti oli edelleen laskussa.

Alma Regionsille vuosineljännes oli haasteellinen. Segmentin mainosmyynti painui kuntavaalimainonnasta huolimatta. Erityisesti kaupan ala on vähentänyt panostuksiaan painetun median mainontaan. Sen sijaan sisältöliikevaihto kasvoi verkkosisältöjen hyvän myynnin seurauksena. Painon ulkoisen myynnin kasvu lisäsi palveluliikevaihtoa. Segmentin oikaistu liikevoitto laski 11 prosenttia 2,0 miljoonaan euroon.

Alma Median vahva rahavirta paransi yhtiön taloudellista asemaa edelleen. Omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 48,7 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 31,0 prosenttia. Vahva tase antaa meille hyvän pohjan kasvumme kiihdyttämiseen ja yhä kilpailukykyisemmän media- ja palveluyhtiön rakentamiseen.

On valitettavaa, että EU:n talousministereiden kokouksessa ei vielä kesäkuussa saavutettu yksimielistä päätöstä digijulkaisujen arvonlisäveron alentamisesta printtijulkaisujen tasolle. Suomen hallitus on todennut olevansa valmis tekemään päätöksen syksyn budjettiriihessä, jos EU:n lupa saadaan ennen sitä. Mahdollisesti 2018 vuoden alusta voimaan astuva muutos olisi askel kohti oikeansuuntaista verotusta, tukisi demokratialle tärkeiden suomalaisten mediatalojen kehitystä ja monikanavaisten mediakäyttökokemusten rakentamista asiakkaille. Hallituksen lisäbudjetin päätös kapeasti kohdentuvasta uutistuesta on sen sijaan ongelmallinen – tuki olisi käytännössä suunnattu vain yhdelle mediakanavalle.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, puhelin 010 665 3873

Tiedotustilaisuus ja webcast:

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään samana päivänä klo 11.00–12.00 Alma-talossa, Alvar Aallon katu 3 C, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen. Paikalla on myös muuta Alma Median johtoa. Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla klo 11.00 Alma Median verkkosivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/esitykset.

Ilmoittauduthan tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen kutsut@almamedia.fi.

Englanninkielinen webcast alkaa 21.7.2017 klo 13.00. Voit osallistua konferenssiin soittamalla numeroon +358 (0)9 7479 0361 (osallistumiskoodi: 6051348) tai seurata sitä osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/esitykset (webcast).

Alma Median taloudellinen kalenteri vuonna 2017

Alma Media Oyj julkaisee taloudellisia raportteja vuonna 2017 seuraavasti:

– Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2017 perjantaina 27.10. noin klo 9.00.

ALMA MEDIA OYJ

Hallitus

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.almamedia.fi 

Alma Media lyhyesti

Alma Media on palveluliiketoimintaan ja journalistisiin sisältöihin keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tunnetuimpia brändejä ovat Kauppalehti, Talouselämä, Affärsvärlden, Iltalehti, Aamulehti, Etuovi.com ja Monster. Alma Media rakentaa asiakkailleen kestävää kasvua digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödyntäen myös tietopalveluilla, järjestelmä- ja asiantuntijapalveluilla sekä mainosratkaisuilla. Alma Median toiminta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Alma Mediassa työskentelee noin 2 300 ammattilaista (ilman jakajia), joista noin 30 % toimii Suomen ulkopuolella. Alma Median vuoden 2016 liikevaihto oli 353,2 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

 • Julkaistu: 21.7.2017, 09:00
 • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli