Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Median tilinpäätöstiedote 2017: Vahva viimeinen vuosineljännes, liikevoitto kasvoi selvästi

Alma Median tilinpäätöstiedote 2017: Vahva viimeinen vuosineljännes, liikevoitto kasvoi selvästi

Alma Media Oyj               Tilinpäätöstiedote                      10.2.2017 klo 9.00

Alma Median tilinpäätöstiedote 2017:

VAHVA VIIMEINEN VUOSINELJÄNNES, LIIKEVOITTO KASVOI SELVÄSTI

Taloudellinen kehitys loka—joulukuussa 2016:

 • Liikevaihto 93,6 (78,6) milj. euroa, kasvua 19,2 %.
 • Oikaistu liikevoitto 10,6 (7,1) milj. euroa, 11,2 %  (9,0 %) liikevaihdosta, kasvua 49,5 %.
 • Liikevoitto 6,2 (0,9) milj. euroa eli 6,7 %  (1,1 %) liikevaihdosta, kasvua 596,4 %.
 • Osakekohtainen tulos 0,06 (0,00) euroa.
 • Alma Markets: Vahva kasvu ulkomailla ja kotimaassa jatkui.
 • Alma Talent: Talentum yritysosto kasvatti segmentin oikaistua liikevoittoa.
 • Alma News & Life: Verkkomainonta jatkoi kasvua.
 • Alma Regions: Liikevaihdon lasku hidastui ja kannattavuus pysyi edellisen vuoden tasolla.

Taloudellinen kehitys tammi—joulukuussa 2016:

 • Liikevaihto 353,2 (291,5) milj. euroa, kasvua 21,2 %.
 • Oikaistu liikevoitto 35,2 (23,4) milj. euroa, 10,0 % (8,0 %) liikevaihdosta, kasvua 50,4 %.
 • Liikevoitto 26,8 (17,7) milj. euroa eli 7,6 % (6,1 %) liikevaihdosta, kasvua 51,5 %.
 • Osakekohtainen tulos 0,20 (0,13) euroa.
 • Hallituksen osinkoehdotus 0,16 euroa/osake
 • Velkaantumisaste kauden lopussa oli 41,4 % ja omavaraisuusaste 45,7 %.
AVAINLUVUT 2016 2015 Muutos 2016 2015 Muutos
milj. euroa 10—12 10—12 % 1—12 1—12 %
Liikevaihto 93,6 78,6 19,2 353,2 291,5 21,2
Sisältöliikevaihto 33,3 28,6 16,1 128,3 104,1 23,3
     Sisältömyynti, painettu 29,2 26,3 11,2 113,5 97,0 17,0
     Sisältömyynti, verkko 4,1 2,4 71,0 14,8 7,1 109,3
Mainosmyynnin liikevaihto 45,9 40,9 12,2 171,0 148,2 15,3
     Mainosmyynti, painettu 17,9 17,6 1,7 68,5 66,2 3,5
     Mainosmyynti, verkko 28,0 23,3 20,5 102,6 82,0 25,1
Palveluliikevaihto 14,5 9,0 60,5 53,9 39,2 37,6
Oikaistut kokonaiskulut 83,3 71,7 16,1 318,9 268,7 18,7
Oikaistu käyttökate 15,2 10,8 39,7 53,3 37,4 42,4
Käyttökate  13,8 6,1 127,7 47,9 34,5 38,8
Oikaistu liikevoitto 10,6 7,1 49,5 35,2 23,4 50,4
% liikevaihdosta 11,2 9,0 10,0 8,0
Liikevoitto (-tappio) 6,2 0,9 596,4 26,8 17,7 51,5
% liikevaihdosta 6,7 1,1 7,6 6,1
Tilikauden tulos 4,9 0,3 1 530,2 19,9 12,1 64,6
Tulos/osake, EUR (laimentamaton ja laimennettu) 0,06 0,00 3 533,3 0,20 0,13 57,4
Verkkoliiketoiminnan liikevaihto 36,4 29,1 25,0 133,5 104,3      27,9
Verkkoliiketoiminta, % liikevaihdosta 38,9 37,1 37,8 35,8


Voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle:

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2016 olivat 124 646 114 (119 915 169) euroa. Alma Median hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2016 maksetaan osinkoa 0,16 euroa osaketta kohden (2015 pääoman palautus 0,12 euroa osakkeelta). Tilinpäätöshetken, 31.12.2016, osakkeiden lukumäärän perusteella osingon määrä on yhteensä 13 181 309 (2015 pääoman palautus 9 885 982) euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.
 

Näkymät vuodelle 2017

Suomen kansantalouden arvioidaan kasvavan 1-2 % vuonna 2017. Alma Medialle tärkeiden itäisen Keski-Euroopan maiden, kuten Tšekin ja Slovakian kansantalouksien arvioidaan kasvavan 2-4 %.  Kansantalouden kehitys vaikuttaa sekä kulutuskysyntään että mainonnan määrään. Mainonnan rakennemuutos jatkuu vuonna 2017; mainonta verkossa kasvaa, ja painetun median mainonta laskee.

Alma Media arvioi vuoden 2017 liikevaihdon pysyvän edellisvuoden tasolla ja oikaistun liikevoiton kasvavan vuoden 2016 tasosta. Vuoden 2016 liikevaihto oli 353,2 milj. euroa ja oikaistu liikevoitto 35,2 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

Alma Median vuoden 2016 liiketoiminnan  kehitys oli hyvä. Yhtiön koko vuoden liikevaihto kasvoi 21 prosenttia 353 miljoonaan euroon ja oikaistu liikevoitto  50 prosenttia 35 miljoonaan euroon. Tulos osaketta kohden nousi 0,20 euroon  uudelleenjärjestelykuluista, arvonalennuksista ja osakkeiden määrän kasvusta huolimatta. Hallituksen osinkoesitys yhtiökokoukselle on 0,16 euroa osakkeelta.

Liikevaihdon kasvun taustalla ovat Alma Marketsin ja Alma News & Lifen hyvä orgaaninen kehitys sekä yritysostot. Osaltaan kasvua tuki neljännellä neljänneksellä piristymisen merkkejä osoittanut mediamainonnan markkina Suomessa. Kannattavuuden paraneminen on etenkin orgaanisesti myyntiään kasvattaneiden Alma Marketsin ja Alma News & Lifen ansiota. 

 Alma Markets -segmentissä liikevaihto ja kannattavuus paranivat vuoden jokaisella kvartaalilla erinomaisen asiakas- ja kehitystyön tuloksena  ja itäisen Keski-Euroopan  suotuisan  toimintaympäristön tukemana. Myös Suomessa markkinapaikkaliiketoimintojen liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat selvästi. Segmentin koko vuoden oikaistu liikevoitto kasvoi lähes 40 prosenttia vuoden takaisesta 19 miljoonaan euroon.

Alma News & Life –segmentissä Iltalehden digitaalinen liiketoiminta  kehittyi vahvasti. Ohjelmallisesti ostettu mainonta, sisältömarkkinointi ja mobiilimainonta olivat kasvun takana. Oikaistu liikevoitto parani  7 miljoonaan euroon hyvän digimyynnin ansiosta ja painetun median  kulusäästöjen tukemana.

Alma Talentissa vuosi oli uuden kokonaisuuden rakentamisen aikaa. Talentumin liiketoimintojen integrointi meni suunnitelmien mukaisesti ja arvioidut kustannussynergiat tulevat toteutumaan täysimääräisesti. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 3 prosenttia. Laskua muodostui erityisesti palveluliiketoiminnassa. Alma Talentista on integraation myötä muodostunut ainutlaatuinen media- ja palvelukokonaisuus Suomessa ja Ruotsissa tavoitteenaan tuoda käytettävyydeltään entistä parempia ja sisällöltään rikkaampia monimediatuotteita ja palveluita markkinoille.

Alma Regionsissa julkaisutoiminnan liikevaihdon lasku hidastui vuoden 2016 lopussa. Segmentin oikaistu liikevoitto pysyi edellisvuoden tasolla  kulusäästöjen ansiosta. Digitaalisen median mainosmyynti  kasvoi tuntuvasti yleistä markkinakasvua  paremmin , mutta kasvu ei vielä  riittänyt kompensoimaan painetun median mainosmyynnin laskua. 

 Konsernin rahoitusasema parani edelleen vahvan liiketoiminnan rahavirran ansiosta. Joulukuun lopussa omavaraisuusaste oli 46 prosenttia ja nettovelkaantumisaste (gearing) 41 prosenttia. Korolliset nettovelat laskivat 19,1 milj. eurolla. Vahva taloudellinen perusta antaa liikkumatilaa tulevaisuuden investoinneille ja kasvun kiihdyttämiselle digitaalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen.

Valtiovallan myönteinen kanta EU-komission esitykseen digitaalisten lehtien ja kirjojen arvonlisäveron alentamisesta on positiivinen signaali toimialallemme. Digi-ALV:n laskeminen Suomessa nykyisestä 24 prosentista 10 prosenttiin mahdollisesti vuoden 2018 alusta edesauttaisi suomalaisten mediatalojen kilpailukyvyn ylläpitämistä ja lisäisi digitaalisten palveluiden ja sisältöjen kysyntää ja käyttöä.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, puhelin 010 665 3873

Tiedotustilaisuus, webcast ja puhelinkonferenssi:

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään samana päivänä klo 11.00–12.00 Alma-talossa, Alvar Aallon katu 3 C, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen. Paikalla on myös muuta Alma Median johtoa. Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla klo 11.00 Alma Median verkkosivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/esitykset.

Ilmoittauduthan tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen kutsut@almamedia.fi.

Englanninkielinen puhelin- ja verkkokonferenssi alkaa 10.2.2017 klo 13.00. Voit osallistua konferenssiin soittamalla numeroon +358(0)9 6937 9590 (osallistumiskoodi: 4381793) tai seurata sitä osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/esitykset (webcast).

Alma Median taloudellinen kalenteri vuonna 2017:

Alma Media Oyj julkaisee taloudellisia raportteja vuonna 2017 seuraavasti:

– Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2017 perjantaina 28.4. noin klo 9.00.

– Osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2017 perjantaina 21.7. noin klo 9.00.

– Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2017 perjantaina 27.10. noin klo 9.00.

Alma Media Oyj:n vuosikatsaus 2016, joka sisältää myös yritysvastuuraportoinnin, julkaistaan viimeistään viikolla 12 vuonna 2017.

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 22.3.2017. Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) tilivuodelta 2016 julkaistaan keskiviikkona 1.3.2017.

Yhtiökokoukseen liittyvät aineistot kootaan Alma Median verkkosivuille.

ALMA MEDIA OYJ

Hallitus

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.almamedia.fi

Alma Media lyhyesti

Alma Media on palveluliiketoimintaan ja journalistisiin sisältöihin keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tunnetuimpia brändejä ovat Kauppalehti, Talouselämä, Affärsvärlden, Iltalehti, Aamulehti, Etuovi.com ja Monster. Alma Media rakentaa asiakkailleen kestävää kasvua digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödyntäen myös tietopalveluilla, järjestelmä- ja asiantuntijapalveluilla sekä mainosratkaisuilla. Alma Median toiminta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Alma Mediassa työskentelee noin 2 300 ammattilaista (ilman jakajia), joista noin 30 % toimii Suomen ulkopuolella. Alma Median vuoden 2016 liikevaihto oli 353,2 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

 • Julkaistu: 10.2.2017, 09:00
 • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli