Alma Media > Tiedotteet > Lehdistötiedote > Alma Media mukana Pariisin julistuksessa COP21:n tavoitteiden saavuttamiseksi

Alma Media mukana Pariisin julistuksessa COP21:n tavoitteiden saavuttamiseksi

Alma Media Oyj                 Lehdistötiedote                   16.12.2015

Alma Media mukana Pariisin julistuksessa COP21:n tavoitteiden saavuttamiseksi

Pariisin ilmastokokouksessa COP 21:ssa solmittiin viime viikolla historiallinen maailmanlaajuinen ilmastosopimus. Ilmastosopimuksen ohjaavia arvoja ovat kestävä kehitys ja köyhyyden vähentäminen. Sopimuksen on määrä astua voimaan vuonna 2020 ja sen tavoitteena on maailmanlaajuisten ilmastotoimien vahvistaminen.

Pariisin sopimuksen jälkeen useat kaupungit, maantieteelliset alueet, yritykset ja sijoittajat ovat liittyneet yhteiseen sitoumukseen ”Pariisin julistukseen” eli ”Paris Pledge for Actioniin” edistääkseen COP21:ssa solmitun ilmastosopimuksen täytäntöönpanoa sekä nopeuttaakseen ilmastonmuutoksen tuomien haasteiden ratkaisemista ja konkreettisten käytännön toimien aloittamista tehokkaasti. Myös Alma Media on mukana sitoumuksessa.

Alma Media on ollut pohjoismaisellakin tasolla edelläkävijä ympäristöasioissa media-alalla useita vuosia. Tavoitteenamme on jatkaa ympäristövastuumme kehittämistä kaikilla tavoilla tästä eteenpäinkin ja siksi Alman sitoumus Paris Pledgeen on luonteva jatkumo. Haluamme aktiivisesti itse yhtiönä ja yhteistyössä muiden yritysten ja yhteiskunnallisten tahojen kanssa edistää tavoitteiden saavuttamista #COP21:n ja Pariisin julistuksen viitoittamalla tiellä, Alma Median yritysvastuupäällikkö Sanna Forsström-Hack sanoo. 

Almalle pohjoismaisista mediayhtiöistä korkeimmat pisteet CDP 2015 -ilmastoselvityksessä

Alma Median yritysvastuutyö sai marraskuussa tunnustusta kansainvälisessä CDP 2015 –ilmastoselvityksessä (aiemmin Carbon Disclosure Project), jossa Alma Median saama pistemäärä oli  96/100. Vuotta aiemmin pistemäärä oli 75/100. Pistemäärä on korkein pohjoismaisista mediayhtiöistä. Suorituskykyä mittaavassa indeksissä Alma Media sai tuloksen B (aiemmin myös B). Perusteluissaan CDP nosti esille Alma Median kattavan ilmastoon liittyvän tiedon keräämisen ja laadun sekä yritykseen vaikuttavien ilmastomuutoskysymysten ymmärtämisen ja tietoisen, jatkuvan kehityksen.

Vuonna CDP:n laajaan ympäristö- ja ilmastonmuutosselvitykseen osallistui yli 5500 yritystä, jotka kyselyssä analysoivat ilmastonmuutoksen niille tuomia riskejä ja mahdollisuuksia sekä raportoivat mm. hiilidioksidipäästönsä. Noin 820 institutionaalista sijoittajaa ympäri maailman hyödyntää CDP:n tuloksia sijoituspäätöksissään. Sijoittajat pitävät hyviä tuloksia osoituksena yritysten ilmastoasioiden hyvästä hallinnasta.

Pohjoismaiden CDP-kyselyn tuloksista koostettu ”Nordic climate change”-raportti löytyy osoitteesta:

https://www.cdp.net/CDPResults/CDP-Nordic-climate-change-report-2015.pdf

Lisätietoja:

Sanna Forsström-Hack, Brand & CR Manager, Alma Media Oyj, puh. 010 665 2574

  • Julkaistu: 16.12.2015, 12:53
  • Kategoria: Lehdistötiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli