Alma Media > Tiedotteet > Lehdistötiedote > Alma Median kyselytutkimus: suomalaisten mielestä kaikki uutiset eivät ole yhtä totta

Alma Median kyselytutkimus: suomalaisten mielestä kaikki uutiset eivät ole yhtä totta

Alma Media Oyj                        Lehdistötiedote 16.7.2015                                           klo 14.00

ALMA MEDIAN KYSELYTUTKIMUS: SUOMALAISTEN MIELESTÄ KAIKKI UUTISET EIVÄT OLE YHTÄ TOTTA

Suomi on tunnetusti maailman kärkimaa lehdistön vapaudessa, mutta siitä huolimatta yhdeksän kymmenestä suomalaisesta ei usko kaikkiin lukemiinsa uutisiin. Koulussa opittu medialukutaito tekee suomalaiset kriittisiksi, mutta suuri syy epäluottamukseen on kasvava huoli uutisoinnin laadusta.

Noin 89 prosenttia suomalaisista ei usko kaikkiin lukemiinsa uutisiin, selviää Alma Median teettämästä kyselytutkimuksesta. Kyselyllä kartoitettiin suomalaisten mediakuluttajien asenteita ja mielipiteitä mediakanavien luotettavuudesta ja uutisten uskottavuudesta. Vain vajaa 6 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi luottavansa kaikkeen uutisointiin.

Suomessa kouluissa panostetaan lähdekritiikin ja medialukutaidon opettamiseen, mikä osaltaan selittää tulosta. Kielteisesti vastanneiden perusteluissa korostuivat terveen kriittisyyden ohella kuitenkin huolestuttavat teemat, kuten median viihteellistyminen, sen puolueellisuuden lisääntyminen ja kiihtyvästä julkaisutahdista johtuvat mahdolliset asiavirheet sekä kiristyvä kilpailu lukijoista.

Suuri osa vastaajista koki epäluottamusta lisääväksi tekijäksi sen, että medioiden kilpailu lukijoista on johtanut niin sanottuun ”klikkijournalismiin”, jossa uutisen tärkeyttä ja onnistumista mitataan sen saamilla klikkauksilla. Vastaajat kokivat, että lukijoita houkutellaan kärjistetyillä ja pahimmillaan harhaanjohtavilla otsikoilla. Myös lehdistön poliittiset sidokset ja taipumus esittää mielipiteet tosiasioina kyseenalaistettiin.

Luotettavimmat uutislähteet TV-uutiset ja sanomalehdet, SoMe-uutisiin ei uskota

Vaikka internetin myötä suuri osa uutisista tarjotaan sähköisissä kanavissa, luotettavimmiksi uutislähteiksi nousivat kaikilla ikäryhmillä TV-uutiset ja sanomalehdet. Vähiten luotettiin sosiaalisessa mediassa jaettuihin uutisiin.

Vastaajien mielestä uutisesta tekee epäilyttävän erityisesti epäuskottava sisältö (51 % vastaajista), lähteiden epäuskottavuus tai puuttuminen (45 %), median epäluotettavuus (39 %), asiavirhe tekstissä (36 %) ja huonosti kirjoitettu teksti (29 %).

Tulokset osoittavat, suomalaiset ovat laatutietoisia ja tarkkoja mediakuluttajia, jotka kaipaavat ammattimaisesti tuotettua uutissisältöjä ja arvostavat edelleen perinteisiä uutiskanavia. Uutistuottajien halutaan tarjoavan tasokasta journalistista sisältöä kanavasta riippumatta.

Tutkimusyhtiö Cintin toteuttamaan verkkopaneelikyselyyn vastasi 1036 15–70-vuotiasta suomalaista kesäkuussa 2015.

Alma Media nostaa Suomiareenassa keskusteluun yhdessä Satakunnan Kansan kanssa median muutokset ja pelisäännöt. Paneelikeskustelussa pureudutaan internetin tuomaan median murrokseen ja tulevaisuuteen. Mediatoimijat vapaassa verkossa –pöhinää ja pelisääntöjä -tilaisuus järjestetään 16.7.2015 klo 14.00 Puuvillan puistossa. Paneelikeskustelun juontaa toimittaja Maria Veitola.

Lisätietoja: Rauno Heinonen, viestintäjohtaja, +358 10 665 2251, rauno.heinonen@almamedia.fi

Taustatietoja:
www.almamedia.fi/kestavamedia/ajatusjalki/
suomiareena.fi/tapahtumat/123-mediatoimijat-vapaassa-verkossa-pohinaa-ja-pelisaantoja/

Alma Media lyhyesti

Alma Media on digitaalisiin palveluihin ja julkaisutoimintaan keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tuotteet tarjoavat uutissisältöjen lisäksi hyötytietoa elämäntyylin, työuran sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Alma Median palvelutarjonta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Vuonna 2014 yhtiössä työskenteli keskimäärin 1 830 ammattilaista (ilman jakajia), joista noin neljännes toimi Suomen ulkopuolella. Alma Median vuoden 2014 liikevaihto oli noin 295 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

  • Julkaistu: 16.7.2015, 14:00
  • Kategoria: Lehdistötiedote

Jaa artikkeli