Alma Media > Uutinen > Tietoturvahuolista tuli suomalaisten arkipäivää

Tietoturvahuolista tuli suomalaisten arkipäivää

Suurella osalla suomalaisista on vain hatara käsitys siitä, miten eri verkkopalvelut hyödyntävät heidän käyttäjätietojaan. Erityisen korostuneesti tietämättömyys tulee esiin joidenkin hyvin suosittujen verkkopalveluiden kohdalla. Tiedot käyvät ilmi Alma Median teettämästä uunituoreesta kyselytutkimuksesta.


”Haluan pitää yksityisyyteni.”

”Haluan olla varma tietojen pysymisestä oikeissa käsissä.”

Yllä olevat lainaukset ovat peräisin Alma Median hiljattain teettämästä kyselytutkimuksesta, jossa luodattiin suomalaisten aikuisten ajatuksia tietoturvasta ja heidän henkilökohtaisen datansa käytöstä. Monista kyselyyn tulleista vastauksista piirtyy huoli siitä, käyttävätkö yritykset ja muut tahot verkkokävijöistä keräämäänsä dataa vastuuntuntoisesti tai voivatko ne taata keräämiensä tietojen pysyvän turvassa pelkästään omassa käytössään. ”Tiedot on aina murrettavissa”, kirjoittaa yksi kyselyyn vastanneista.

Sama huoli omien tietojen turvassa säilymisestä välittyy myös kyselyn tuloksista. Niiden mukaan 83 prosenttia suomalaisista on joko erittäin tai melko huolissaan siitä, että rikolliset onnistuvat kalastelemaan internetissä heidän henkilökohtaisia tietojaan. Miltei yhtä moni pitää erittäin tai melko huolestuttavana mahdollisuutta, että yritykset luovuttavat heidän tietojaan eteenpäin toisille yrityksille tai sitä, että joku varastaa heidän yksityisiksi tarkoittamiaan viestejä tai kuvia ja jakaa niitä julkisesti internetissä.

– Ihmisten käsityksiin tietoturvasta vaikuttavat varmasti paljon julkisuutta saaneet tapaukset, joissa tietoturva on pettänyt. Esimerkiksi Yhdysvalloissa Applen pilvipalvelusta tapahtuneesta julkkiskuvien vuodosta verkkoon uutisoitiin viime vuoden syksyllä myös Suomessa, sanoo Alma Median tietohallintopäällikkö Tapani Huotari.

Alma Median teettämän kyselyn valossa arvio vaikuttaa pitävän paikkansa. Suurella osalla suomalaisista on vain hatara käsitys siitä, miten eri verkkopalvelut käyttävät heidän henkilökohtaista dataansa. Kyselyyn vastanneista yli tuhannesta 18-70-vuotiaasta suomalaisesta vain 12 prosenttia kertoo tutustuvansa eri verkkopalveluiden käyttöehtoihin perusteellisesti rekisteröityessään niihin ja miltei joka neljäs myöntää, että ei yleensä lue käyttäjäehtoja lainkaan.

Myös käytetyimmät palvelut suuria kysymysmerkkejä

Erityisen korostuneesti tietämättömyys verkkopalvelujen käyttöehdoista tulee esiin joidenkin hyvin suosittujen verkkopalveluiden kohdalla.

Esimerkiksi Facebookia käyttävistä suomalaista yli puolet myöntää tuntevansa erittäin tai melko huonosti, mitä heitä ja heidän verkon käyttöään koskevia tietoja Facebookilla on oikeus käyttää. Googlen suhteen tietämys on vielä heikompaa: kaksi kolmesta vastaajasta sanoo tietävänsä melko tai erittäin huonosti, mitä Google heidän käyttäjätiedoillaan tekee. Kyselyn avoimissa vastauksissa moni toivookin, että verkkopalvelut kertoisivat yksinkertaisemmin ja selkeämmin, miten ne käyttäjätietoja käyttävät.

– Itse hieman yllätyinkin siitä, miten harva suomalainen paneutuu käyttämiensä palveluiden käyttöehtoihin. Epätietoisuus käyttöehdoista varmasti selittää ihmisten huolen tietojensa leviämisestä. Heitä varmaankin huojentaa tieto siitä, että Suomessa tietosuojasääntely on moniin muihin maihin verrattuna tiukkaa. Ainakaan luotettavan kotimaisen toimijan palveluita käytettäessä ei pitäisi siis tulla ikäviä yllätyksiä sen suhteen, miten käyttäjätietoja käytetään, toteaa Huotari ja jatkaa:

– Mutta kyllä meillä mediataloillakin on peiliin katsomisen paikka: voisimme aivan varmasti avata vielä enemmän sitä, miten tietoja oikein käytämme. Mielestäni meidän palveluittemme käyttäjien on tärkeintä ymmärtää, miten ja mihin tarkoituksiin me analysoimme keräämäämme käyttäjädataa.

Teksti: Kirsi Hantula
Kuva: Jukka Vuokola

  • Julkaistu: 8.3.2015, 10:00
  • Kategoria: Uutinen

Jaa artikkeli